Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia Prezentacja na sesję Sejmiku 26 kwietnia 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia Prezentacja na sesję Sejmiku 26 kwietnia 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia Prezentacja na sesję Sejmiku 26 kwietnia 2010 r.

2 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia I.Wyniki finansowe jednostek ochrony zdrowia II.Inwestycje III.Przekształcenie Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego SPZOZ w Torzymiu i SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu IV.Bieżące działania Departamentu Ochrony Zdrowia

3 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia I. Wyniki finansowe jednostek ochrony zdrowia

4 I. Dane finansowe Nazwa jednostki Wynik finansowy za okres I-II 2009 r. Wynik finansowy za okres I-II 2010 r. SP Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. 116 tys. zł256 tys. zł Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Zielonej Górze 150 tys. zł111 tys. zł Wojew. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze 75 tys. zł88 tys. zł Ośrodek dla Osób Uzależnionych Nowy Dworek w Nowym Dworku 107 tys. zł25 tys. zł SPZOZ Medkol w Zielonej Górze 50 tys. zł-9 tys. zł SPZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze -53 tys. zł-11 tys. zł Lubuski Szpital Specj. Pulmonologiczno-Kardiologiczny SPZOZ w Torzymiu 15 tys. zł-73 tys. zł SPZOZ pod nazwą Obwód Lecznictwa Kolejowego w Gorzowie Wlkp tys. zł-164 tys. zł Woj. Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ w Ciborzu -124 tys. zł-466 tys. zł SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu -543 tys. zł-500 tys. zł Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny w Świebodzinie -611 tys. zł-847 tys. zł Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp tys. zł tys. zł Szpital Wojewódzki SPZOZ w Zielonej Górze tys. zł tys. zł RAZEM: tys. zł tys. zł

5 I. Dane finansowe Stan zobowiązań długo- i krótkoterminowych na dzień

6 I. Zobowiązania długo- i krótkoterminowe Nazwa jednostki Stan zobowiązań na dzień Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp tys. zł SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu tys. zł Szpital Wojewódzki SPZOZ w Zielonej Górze tys. zł Woj. Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ w Ciborzu tys. zł Lubuski Szpital Specj. Pulmonologiczno-Kardiologiczny SPZOZ w Torzymiu tys. zł Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny w Świebodzinie tys. zł SP Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. 824 tys. zł Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Zielonej Górze 812 tys. zł SPZOZ Medkol w Zielonej Górze 438 tys. zł Ośrodek dla Osób Uzależnionych Nowy Dworek w Nowym Dworku 320 tys. zł SPZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze 244 tys. zł SPZOZ pod nazwą Obwód Lecznictwa Kolejowego w Gorzowie Wlkp. 169 tys. zł Wojew. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze 15 tys. zł

7 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia II. Inwestycje

8 I. Inwestycje w zł Lp. Nazwa podmiotuNazwa zadaniaKwota w zł Stan zaawansowania Źródło finansowani a 1. SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 1. Modernizacja Oddziału Dziecięcego z Pododdziałem Neurologicznym Dla Dzieci ,00zrealizowano budżet województwa 2.Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego na Oddziale Laryngologii ,00zrealizowano 3. Remont Bloku Operacyjnego ,00zrealizowano 4.Modernizacja spalarni do termicznego unieszkodliwiania odpadów ,00 umowa o dofinansowanie podpisana LRPO 5. Zakup Gamma – Kamery ,05zrealizowano 6. Utworzenie Regionalnego Ośrodka Neuronawigacji w Terapii i Diagnostyce Centralnego Układu Nerwowego i Kręgosłupa ,00zrealizowano 7.Wolnostojąca instalacja solarna do podgrzewu ciepłej wody użytkowej ,00 umowa o dofinansowanie podpisana 8.Zakup rezonansu magnetycznego ,00 zrealizowano ,00 Urząd Miasta Gorzów Wlkp. Suma ,05 2. Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze 1. Modernizacja Oddziału Zakaźnego ,99zrealizowano budżet województwa 2.Utworzenie Lubuskiego Ośrodka Neurochirurgii i Neurotraumatologii ,00 zrealizowano ,19 LRPO 3. Zakup tomografu komputerowego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze ,42zrealizowano 4. Modernizacja systemu grzewczego z wykorzystaniem kolektorów słonecznych w budynku "L" ,69 umowa o dofinansowanie podpisana 5.Profilaktyka chorób przenoszonych droga płciową15 000,00zrealizowano Urząd Miasta Zielona Góra 6. Zakup narzędzi neurochirurgicznych wraz z zestawem mikronarzędzi operacyjnych ,00zrealizowano Suma ,29

9 I. Inwestycje w zł 3. Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno- Ortopedyczny SP ZOZ w Świebodzinie 1.Modernizacja Oddziału Ortopedii Onkologicznej ,99zrealizowano budżet województwa 2.Modernizacja pomieszczeń sterylizatorni ,00 zrealizowano 3. Remont i modernizacja oddziału ortopedii onkologicznej ,03zrealizowanoLRPO Suma ,02 4. Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno- Kardiologiczny SP ZOZ w Torzymiu 1. Modernizacja pracowni diagnostyki obrazowej, wymiana sprzętu i adaptacja pomieszczeń ,00 zrealizowano budżet województwa ,34 LRPO 2. Termomodernizacja budynków nr 2,3,4 i 23 Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego SP ZOZ w Torzymiu z przeznaczeniem na oddziały szpitalne, dział przyjęć i pracownie diagnostyczne ,33 przygotowana umowa do podpisu 3.Zakup materacy przeciwodleżynowych i wózków kąpielowo - toaletowych5 000,00zrealizowano Urząd Miejski Torzym Suma ,67 5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu 1.Modernizacja Oddziału XIV -Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (budynek Nr 50) ,00zrealizowano budżet województwa 2. Zakup aparatu RTG i remont pomieszczeń pracowni RTG w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu ,02zrealizowano LRPO 3.Termomodernizacja budynków ,73wniosek w ocenie 4.Remont ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu Nr ,00 zrealizowano Urząd Gminy Lubrza 5. Profilaktyka- Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu oraz od środków Psychoaktywnych 1 000,00zrealizowano Urząd Gminy Bytom Odrzański Suma ,75

10 I. Inwestycje w zł 6. SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu 1. Termomodernizacja budynków wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii ,00 przygotowana umowa do podpisu budżet województwa ,05LRPO Suma ,05 7. Ośrodek dla Osób Uzależnionych SP ZOZ Nowy Dworek 1. Wykonanie elewacji budynku głównego wraz z modernizacją schodów tarasowych i głównych ,00zrealizowano budżet województwa Suma ,00 8. SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze 1.Modernizację budynku głównego Zakładu ,00zrealizowano budżet województwa Suma ,00 9. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze 1.Zakup Ambulansu wraz z wyposażeniem ,00zrealizowano budżet województwa 2.Zakup Defibrylatora Lifepack ,00zrealizowano Suma , Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnie w Zielonej Górze 1. Wykonanie izolacji poziomej budynku w celu likwidacji zawilgocenia pomieszczeń ,00zrealizowano budżet województwa Suma49 760, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze 1. Dostosowanie ZOZ do wymagań prawnych, poprzez rozbudowę i modernizację budynku WOMP w Zielonej Górze ,00 Projekt wpisany do IPI LRPO Suma ,00 Suma ogółem z tego: ,83 z budżetu województwa ,98 ze srodków unijnych ,85 z innych źródeł ,00

11 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia III. Przekształcenie Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego SPZOZ w Torzymiu i SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

12 1. 21 kwietnia 2010 roku wyłoniono firmę, z którą zostanie podpisana umowa na kompleksową obsługę prawno-administracyjną procesu przekształcenia Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego SPZOZ w Torzymiu w spółkę kapitałową prowadzącą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej marca 2010 roku Sejmik przyjął uchwały w sprawie likwidacji SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu. Projekt uchwały w tej sprawie został rozesłany do 119 określonych przepisami organów, celem jego zaopiniowania.

13 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia IV. Bieżące działania Departamentu Ochrony Zdrowia

14 IV. Bieżące działania Departamentu Ochrony Zdrowia 1.Organizacja obchodów Światowego Dnia Zdrowia: Konferencja polsko-niemiecka pt.Europa i międzynarodowe szpitalnictwo Kampania Codziennie na pieszo/rowerem do pracy Marsz Zdrowia 2.30 marca 2010 roku podpisane zostały umowy z trzema podmiotami, które przeprowadzą szkolenia w ramach staży cząstkowych dla lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy w województwie lubuskim. 3.Uchwały Zarządu: Powołanie Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze Zwołanie pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze.

15 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia Prezentacja na sesję Sejmiku 26 kwietnia 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google