Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Priorytety w lubuskiej ochronie zdrowia”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Priorytety w lubuskiej ochronie zdrowia”"— Zapis prezentacji:

1 „Priorytety w lubuskiej ochronie zdrowia”
Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze „Priorytety w lubuskiej ochronie zdrowia” Elżbieta Polak Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Zielona Góra, 23 czerwca 2010 roku

2 Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2010 -2013
Elżbieta Polak Wicemarszałek Województwa Lubuskiego

3 Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia
na lata Cel nadrzędny: Poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców województwa lubuskiego, jako czynnika rozwoju społeczno-ekonomicznego.

4 Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia
na lata Cele strategiczne

5 Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia
na lata Cel strategiczny A: Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Cel operacyjny A.1. Poprawa jakości usług medycznych Cel operacyjny A.2. Poprawa organizacji świadczenia usług zdrowotnych optymalne wykorzystanie zasobów Cel operacyjny A.3. Optymalizacja wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na ochronę zdrowia Cel operacyjny A.4. Poprawa funkcjonowania systemu informacji i wiedzy o ochronie zdrowia

6 Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia
na lata Cel strategiczny B: Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa Cel operacyjny B.1. Rozwój systemu ratownictwa medycznego Cel operacyjny B.2. Zapobieganie negatywnym skutkom zdrowotnym narażenia na szkodliwe czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne środowiska Cel operacyjny B.3. Zapobieganie zagrożeniom wynikającym z zanieczyszczenia żywności Cel operacyjny B.4. Zapobieganie skutkom zanieczyszczeń znajdujących się w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi

7 Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia
na lata Cel strategiczny C: Dostosowanie opieki zdrowotnej do dynamiki długookresowych trendów demograficznych Cel operacyjny C.1. Poprawa zdrowia kobiet w wieku rozrodczym oraz noworodków i niemowląt Cel operacyjny C.2. Poprawa zdrowia dzieci i młodzieży Cel operacyjny C.3. Poprawa stanu zdrowia populacji dorosłej Cel operacyjny C.4. Poprawa jakości i skuteczności opieki geriatrycznej. Cel operacyjny C.5. Zapewnienie właściwej opieki osobom niepełnosprawnym Cel operacyjny C.6. Zapewnienie właściwej opieki osobom chorym psychicznie Cel operacyjny C.7. Zapewnienie właściwej opieki osobom uzależnionym

8 Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia
na lata Cel strategiczny D: Promocja Zdrowia i kształtowanie prozdrowotnych postaw mieszkańców województwa lubuskiego Cel operacyjny D.1. Profilaktyka zdrowotna i propagowanie zdrowego stylu życia.

9 Inwestycje Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota w zł
Stan zaawansowania Źródło finansowania 1. SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Modernizacja Oddziału Dziecięcego z Pododdziałem Neurologicznym Dla Dzieci ,00 zrealizowano budżet województwa 2. Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego na Oddziale Laryngologii ,00 3. Remont Bloku Operacyjnego ,00 4. Modernizacja spalarni do termicznego unieszkodliwiania odpadów ,00 LRPO 5. Zakup Gamma – Kamery ,05 6. Utworzenie Regionalnego Ośrodka Neuronawigacji w Terapii i Diagnostyce Centralnego Układu Nerwowego i Kręgosłupa ,00 7. Wolnostojąca instalacja solarna do podgrzewu ciepłej wody użytkowej ,00 8. Zakup rezonansu magnetycznego ,00 ,00 Urząd Miasta Gorzów Wlkp. Suma ,05 Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze Modernizacja Oddziału Zakaźnego ,99 Utworzenie Lubuskiego Ośrodka Neurochirurgii i Neurotraumatologii ,00 ,19 Zakup tomografu komputerowego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze ,42 Modernizacja systemu grzewczego z wykorzystaniem kolektorów słonecznych w budynku "L" ,69 Profilaktyka chorób przenoszonych droga płciową 15 000,00 Urząd Miasta Zielona Góra Zakup narzędzi neurochirurgicznych wraz z zestawem mikronarzęzi operacyjnych ,00 ,29

10 Inwestycje 3. Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny SP ZOZ w Świebodzinie 1. Modernizacja Oddziału Ortopedii Onkologicznej ,99 zrealizowano budżet województwa 2. Modernizacja pomieszczeń sterylizatorni ,00 Remont i modernizacja oddziału ortopedii onkologicznej ,03 LRPO Suma ,02 4. Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny SP ZOZ w Torzymiu Modernizacja pracowni diagnostyki obrazowej, wymiana sprzętu i adaptacja pomieszczeń ,00 ,34 Termomodernizacja budynków nr 2,3,4 i 23 Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego SP ZOZ w Torzymiu z przeznaczeniem na oddziały szpitalne, dział przyjęć i pracownie diagnostyczne ,33 zadanie w realizacji Zakup materacy przeciwodleżynowych i wózków kąpielowo - toaletowych 5 000,00 Urząd Miejski Torzym ,67 5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu Modernizacja Oddziału XIV -Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (budynek Nr 50) ,00 Zakup aparatu RTG i remont pomieszczeń pracowni RTG w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu ,02 Termomodernizacja budynków ,73 wniosek w ocenie Remont ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu Nr 1 1 500,00 Urząd Gminy Lubrza Profilaktyka- Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu oraz od środków Psychoaktywnych 1 000,00 Urząd Gminy Bytom Odrzański ,75

11 Inwestycje Suma 8 151 288,05 427 000,00 Suma ogółem z tego:
6. SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu 1. Termomodernizacja budynków wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii ,00 zadanie w realizacji budżet województwa ,05 LRPO Suma ,05 7. Ośrodek dla Osób Uzależnionych SP ZOZ Nowy Dworek Wykonanie elewacji budynku głównego wraz z modernizacją schodów tarasowych i głównych ,00 zrealizowano 8. SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze Modernizację budynku głównego Zakładu ,00 9. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze Zakup Ambulansu wraz z wyposażeniem ,00 2. Zakup Defibrylatora Lifepack 12 37 000,00 ,00 10. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnie w Zielonej Górze Wykonanie izolacji poziomej budynku w celu likwidacji zawilgocenia pomieszczeń 49 760,00 11. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze Dostosowanie ZOZ do wymagań prawnych, poprzez rozbudowę i modernizację budynku WOMP w Zielonej Górze ,00 decyzja Zarządu o przyznaniu dofinasnowania Suma ogółem z tego: ,83 z budżetu województwa ,98 ze środków unijnych ,85 z innych źródeł ,00

12 Dziękuję za uwagę. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia


Pobierz ppt "„Priorytety w lubuskiej ochronie zdrowia”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google