Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Priorytety w lubuskiej ochronie zdrowia Elżbieta Polak Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Zielona Góra, 23.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Priorytety w lubuskiej ochronie zdrowia Elżbieta Polak Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Zielona Góra, 23."— Zapis prezentacji:

1 Priorytety w lubuskiej ochronie zdrowia Elżbieta Polak Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Zielona Góra, 23 czerwca 2010 roku Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze

2 Elżbieta Polak Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2010 -2013

3 Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2010 -2013 Cel nadrzędny: Poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców województwa lubuskiego, jako czynnika rozwoju społeczno-ekonomicznego.

4 Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2010 -2013 Cele strategiczne

5 Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2010 -2013 Cel strategiczny A: Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia

6 Cel strategiczny B: Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2010 -2013

7 Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2010 -2013 Cel strategiczny C: Dostosowanie opieki zdrowotnej do dynamiki długookresowych trendów demograficznych

8 Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2010 -2013 Cel strategiczny D: Promocja Zdrowia i kształtowanie prozdrowotnych postaw mieszkańców województwa lubuskiego

9 Inwestycje Lp.Nazwa podmiotuNazwa zadaniaKwota w zł Stan zaawansowania Źródło finansowania 1. SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 1. Modernizacja Oddziału Dziecięcego z Pododdziałem Neurologicznym Dla Dzieci 400 000,00zrealizowano budżet województwa 2. Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego na Oddziale Laryngologii 100 000,00zrealizowano 3.Remont Bloku Operacyjnego250 000,00zrealizowano 4.Modernizacja spalarni do termicznego unieszkodliwiania odpadów5 100 000,00zrealizowano LRPO 5.Zakup Gamma – Kamery1 295 921,05zrealizowano 6. Utworzenie Regionalnego Ośrodka Neuronawigacji w Terapii i Diagnostyce Centralnego Układu Nerwowego i Kręgosłupa 2 125 000,00zrealizowano 7. Wolnostojąca instalacja solarna do podgrzewu ciepłej wody użytkowej 2 550 000,00 zrealizowano 8.Zakup rezonansu magnetycznego 3 825 000,00 zrealizowano 520 000,00 Urząd Miasta Gorzów Wlkp. Suma16 165 921,05 2. Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze 1.Modernizacja Oddziału Zakaźnego905 138,99zrealizowano budżet województwa 2.Utworzenie Lubuskiego Ośrodka Neurochirurgii i Neurotraumatologii 327 299,00 zrealizowano 8 272 240,19 LRPO 3. Zakup tomografu komputerowego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze 3 341 240,42zrealizowano 4. Modernizacja systemu grzewczego z wykorzystaniem kolektorów słonecznych w budynku "L" 565 113,69zrealizowano 5.Profilaktyka chorób przenoszonych droga płciową15 000,00zrealizowano Urząd Miasta Zielona Góra 6. Zakup narzędzi neurochirurgicznych wraz z zestawem mikronarzęzi operacyjnych 300 000,00zrealizowano Suma 13 726 032,29

10 Inwestycje 3. Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno- Ortopedyczny SP ZOZ w Świebodzinie 1.Modernizacja Oddziału Ortopedii Onkologicznej 149 999,99zrealizowano budżet województwa 2.Modernizacja pomieszczeń sterylizatorni150 000,00 zrealizowano 3. Remont i modernizacja oddziału ortopedii onkologicznej 909 315,03zrealizowanoLRPO Suma1 209 315,02 4. Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno- Kardiologiczny SP ZOZ w Torzymiu 1. Modernizacja pracowni diagnostyki obrazowej, wymiana sprzętu i adaptacja pomieszczeń 260 000,00 zrealizowano budżet województwa 1 677 917,34 LRPO 2. Termomodernizacja budynków nr 2,3,4 i 23 Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego SP ZOZ w Torzymiu z przeznaczeniem na oddziały szpitalne, dział przyjęć i pracownie diagnostyczne 3 439 107,33 zadanie w realizacji 3.Zakup materacy przeciwodleżynowych i wózków kąpielowo - toaletowych5 000,00zrealizowano Urząd Miejski Torzym Suma5 382 024,67 5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu 1.Modernizacja Oddziału XIV -Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (budynek Nr 50)200 000,00zrealizowano budżet województwa 2. Zakup aparatu RTG i remont pomieszczeń pracowni RTG w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu 1 196 977,02zrealizowano LRPO 3.Termomodernizacja budynków8 432 513,73wniosek w ocenie 4.Remont ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu Nr 1 1 500,00 zrealizowano Urząd Gminy Lubrza 5. Profilaktyka- Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu oraz od środków Psychoaktywnych 1 000,00zrealizowano Urząd Gminy Bytom Odrzański Suma9 831 990,75

11 Inwestycje 6. SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu 1. Termomodernizacja budynków wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 270 000,00 zadanie w realizacji budżet województwa 7 881 288,05LRPO Suma8 151 288,05 7. Ośrodek dla Osób Uzależnionych SP ZOZ Nowy Dworek 1. Wykonanie elewacji budynku głównego wraz z modernizacją schodów tarasowych i głównych 100 000,00zrealizowano budżet województwa Suma100 000,00 8. SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze 1.Modernizację budynku głównego Zakładu300 000,00zrealizowano budżet województwa Suma300 000,00 9. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze 1.Zakup Ambulansu wraz z wyposażeniem390 000,00zrealizowano budżet województwa 2.Zakup Defibrylatora Lifepack 1237 000,00zrealizowano Suma427 000,00 10. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnie w Zielonej Górze 1. Wykonanie izolacji poziomej budynku w celu likwidacji zawilgocenia pomieszczeń 49 760,00zrealizowano budżet województwa Suma49 760,00 11. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze 1. Dostosowanie ZOZ do wymagań prawnych, poprzez rozbudowę i modernizację budynku WOMP w Zielonej Górze 820 000,00 decyzja Zarządu o przyznaniu dofinasnowania LRPO Suma 820 000,00 Suma ogółem z tego:56 163 331,83 z budżetu województwa3 889 197,98 ze środków unijnych51 431 633,85 z innych źródeł842 500,00

12 Dziękuję za uwagę. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Ochrony Zdrowia


Pobierz ppt "Priorytety w lubuskiej ochronie zdrowia Elżbieta Polak Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Zielona Góra, 23."

Podobne prezentacje


Reklamy Google