Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich- wsparcie w zakresie informacji o Funduszach Europejskich 2007-2013 System Informacji o Funduszach Europejskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich- wsparcie w zakresie informacji o Funduszach Europejskich 2007-2013 System Informacji o Funduszach Europejskich."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich- wsparcie w zakresie informacji o Funduszach Europejskich 2007-2013 System Informacji o Funduszach Europejskich 2007- 2013 Krystyna Kubiak, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Kłodzko – 24.06.2010 roku

3 System Informacji o Funduszach Europejskich 2007- 2013 projekt pn. System Informacji o Funduszach Europejskich 2007- 2013 projekt, do realizacji którego Województwo Dolnośląskie przystąpiło na podstawie Porozumienia z Ministrem Rozwoju Regionalnego nr DIP/DEF VIII/PO PT/04/504/08 z 17 grudnia 2008 roku, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna z udziałem środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego

4 Usługa PIFE w Polsce realizowana jest w 97 Punktach Informacyjnych System Informacji o Funduszach Europejskich 2007- 2013

5 W ramach usług prowadzonych przez PIFE jest : diagnoza potrzeb potencjalnych beneficjentów w zakresie możliwości skorzystania przez nich z dofinansowania z Funduszy Europejskich skierowanie osób zainteresowanych informacją o programie, z którego istnieje możliwość dofinansowania planowanych przez nie przedsięwzięć z Funduszy Europejskich 2007-2013, do właściwego Specjalistycznego Punktu Informacyjnego o tym programie. Zakres usług świadczonych przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

6 Na Dolnym Śląsku usługa realizowana jest w 13 PIFE w tym: w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim –w dni powszednie w godz. 8.00-18.00 w 12 Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich na terenie Dolnego Śląska –w dni powszednie w godz. 8.00-16.00 Czas pracy dolnośląskich Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

7 Informacje udzielane są: na stronie internetowej: www.fundusze.dolnyslask.pl,www.fundusze.dolnyslask.pl podczas odwiedzin klientów w 13 dolnośląskich siedzibach PIFE, telefonicznie za pomocą 28 numerów telefonów PIFE we wszystkich dolnośląskich PIFE oraz infolinii: 0801 700 008 obsługiwanej przez pracowników Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, faksowo za pomocą 13 numerów faksów, podczas organizowanych spotkań i konferencji, w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich organizowanych mobilnie na terenie Województwa Dolnośląskiego Sposób prowadzenia usługi w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich

8 Informacje udzielane są: elektronicznie za pomocą 13 adresów poczty elektronicznej: pife.legnica@dolnyslask.plpife.legnica@dolnyslask.pl; pife.glogow@dolnyslask.plpife.glogow@dolnyslask.pl; pife.gora@dolnyslask.plpife.gora@dolnyslask.pl; pife.boleslawiec@dolnyslask.plpife.boleslawiec@dolnyslask.pl; pife.zgorzelec@dolnyslask.plpife.zgorzelec@dolnyslask.pl; pife.dzierzoniow@dolnyslask.plpife.dzierzoniow@dolnyslask.pl; pife.jeleniagora@dolnyslask.plpife.jeleniagora@dolnyslask.pl; pife.walbrzych@dolnyslask.plpife.walbrzych@dolnyslask.pl; pife.swidnica@dolnyslask.plpife.swidnica@dolnyslask.pl; pife.luban@dolnyslask.plpife.luban@dolnyslask.pl; pife.klodzko@dolnyslask.plpife.klodzko@dolnyslask.pl; pife.trzebnica@dolnyslask.plpife.trzebnica@dolnyslask.pl; pife@dolnyslask.pl Sposób prowadzenia usługi w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich

9 Skuteczność podejmowanych działań promocyjnych Łączna ilość udzielonych konsultacji dolnośląskich PIFE od początku realizacji projektu w naszym Województwie wyniosła 7 759 w tym: w 2008 roku (od 1.07.08)- 1 116 w 2009 roku- 3 168 w 2010 roku (do 31.05.10)- 3 475 W 2010 roku najwięcej zapytań do PIFE skierowano drogą telefoniczną (ponad 50%). 41% konsultacji było udzielonych podczas wizyty beneficjenta w Punkcie.

10 Rozpoznawalność marki dolnośląskich PIFE hasło reklamowe: Masz pomysł- wskazujemy kierunek działania logo PIFE:

11 Rozpoznawalność marki dolnośląskich PIFE promocja usługi PIFE zastosowana w ogłoszeniach prasowych

12 Rozpoznawalność marki dolnośląskich PIFE oznakowanie siedzib dolnośląskich siedzib PIFE- tablica informacyjna

13 System Informacji o Funduszach Europejskich 2007- 2013 PIFE w regionie wałbrzyskim PIFE w Wałbrzychu ul. Limanowskiego 15 tel. 74-66-44-825 tel./fax 74-66-44-827 pife.walbrzych@dolnyslask.pl PIFE w Dzierżoniowie ul. Batalionów Chłopskich 19 tel. 74-832-35-36 tel./fax 74-815-57-17 pife.dzierzoniow@dolnyslask.pl PIFE w Kłodzku ul. Okrzei 8a, tel. 74-647-41-64 tel./fax 74-647-41-63 pife.klodzko@dolnyslask.pl PIFE w Świdnicy Rynek 1a, tel. 74-667-10-50 tel./fax 74-667-10-55 pife.swidnica@dolnyslask.pl

14 Aktualne możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich 2007- 2013 O co pytają beneficjenci - aktualne możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich 2007 – 2013

15 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw -Schemat 1.1 E Dotacje inwestycyjne wspierające rozwój mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat. Termin naboru wniosków: 29 czerwca 2010 roku -Schemat 1.1A1 - termin naboru wniosków: wrzesień 2010 roku Aktualne możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich 2007- 2013

16 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Termin naboru wniosków: od 28 czerwca do 9 lipca 2010 roku Aktualne możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich 2007- 2013

17 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Nowi projektodawcy zostaną wyłonieni w II połowie 2010 r. Stale aktualizowana lista projektodawców prowadzących rekrutację dostępna jest na stronie www.pokl.dwup.plwww.pokl.dwup.pl Aktualne możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich 2007- 2013

18 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Baza wszystkich szkoleń oraz studiów podyplomowych dostępna jest na stronie www.inwestycjawkadry.pl Aktualne możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich 2007- 2013

19 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Termin naboru: ogłoszenie naboru 15 lipca 2010 r. przyjmowanie wniosków: od 30 lipca do 30 września2010 r. Aktualne możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich 2007- 2013

20 System Informacji o Funduszach Europejskich 2007- 2013 Zapraszamy Państwa do korzystania z usług dolnośląskich Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

21 21


Pobierz ppt "1. Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich- wsparcie w zakresie informacji o Funduszach Europejskich 2007-2013 System Informacji o Funduszach Europejskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google