Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt nr 2004/PL/16/C/PE/028 Kanalizacja sanitarna miasta Zgierz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków UNIA EUROPEJSKA Fundusz Spójności Projekt ten.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt nr 2004/PL/16/C/PE/028 Kanalizacja sanitarna miasta Zgierz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków UNIA EUROPEJSKA Fundusz Spójności Projekt ten."— Zapis prezentacji:

1 Projekt nr 2004/PL/16/C/PE/028 Kanalizacja sanitarna miasta Zgierz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków UNIA EUROPEJSKA Fundusz Spójności Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej

2 W dniu 16 września 2003 r. została złożona w WFOŚiGW w Łodzi wersja roboczą Karty potencjalnego przedsięwzięcia do finansowania z Funduszu Spójności dla Projektu pn.: Kanalizacja sanitarna miasta Zgierz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków. Wersja ostateczna Karty wpłynęła do WFOŚiGW w Łodzi w dniu 14 stycznia 2004 r. Wniosek o dofinansowanie Projektu Kanalizacja sanitarna miasta Zgierz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków po zatwierdzeniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Środowiska został przesłany do Komisji Europejskiej, gdzie 13.08.2004 r. został zarejestrowany pod numerem 2004/PL/16/C/PE/028 UNIA EUROPEJSKA Fundusz Spójności Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej

3 W dniu 19 grudnia 2005 r. Komisja Europejska wydała Decyzję Nr K(2005) 5771 w sprawie dofinansowania Projektu pn.: Kanalizacja sanitarna miasta Zgierz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków ze środków Funduszu Spójności. Artykuł 3 Decyzji Komisji Europejskiej K(2005)5771 z dnia 19 grudnia 2008 r. koszty kwalifikowane Projektu - 17 615 000 EUR stopa pomocy z FS - 11 978 200 EUR UNIA EUROPEJSKA Fundusz Spójności Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej

4 Beneficjentem Projektu jest Spółka Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz Sp. z o.o. W celu koordynacji prac nad realizacją Projektu Zarząd Spółki powołał Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu oraz Jednostkę Realizującą Projekt. UNIA EUROPEJSKA Fundusz Spójności Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej

5 Projekt pn. Kanalizacja sanitarna miasta Zgierz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków obejmuje swoim zakresem: I. Budowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej II. Budowę i modernizację sieci wodociągowej III. Modernizację Stacji wodociągowej IV. Modernizację Oczyszczalni ścieków UNIA EUROPEJSKA Fundusz Spójności Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej

6 I. Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej UNIA EUROPEJSKA Fundusz Spójności Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej

7 W ramach kosztów kwalifikowanych Projektu wybudowane zostanie ok. 57 km kanalizacji grawitacyjnej, ok. 4 km sieci tłocznej oraz zmodernizowane zostanie ok. 2,5 km sieci kanalizacyjnej. Po zakończeniu inwestycji wskaźnik skanalizowania miasta wzrośnie z 73% do ok. 91%. UNIA EUROPEJSKA Fundusz Spójności Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej

8 Kontrakt nr 1A Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Chełmy Wykonawca Kontraktu nr 1A - firma MOLEWSKI Sp. z o.o., wyłoniony w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, wybuduje na terenie osiedla Chełmy ponad 12 km sieci kanalizacji sanitarnej, ok. 580 odejść bocznych w kierunku posesji, 4 przepompownie ścieków. Planowany termin zakończenia robót to 30 września 2009 r. UNIA EUROPEJSKA Fundusz Spójności Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej

9 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Chełmy: UNIA EUROPEJSKA Fundusz Spójności Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej

10 Kontrakt nr 1B I Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Chełmy Adelmówek Wykonawca Kontraktu nr 1B I, Konsorcjum firm: MOLEWSKI Sp. z o.o. z Chodcza i PRBiM HYDROWAT z Konina, wyłoniony w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, wybuduje na terenie osiedla Chełmy – Adelmówek ok. 9 km sieci kanalizacji sanitarnej, ok. 320 odejść bocznych w kierunku posesji oraz 3 przepompownie ścieków. Planowany termin zakończenia robót: 31 października 2009 r. UNIA EUROPEJSKA Fundusz Spójności Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej

11 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Chełmy - Adelmówek: UNIA EUROPEJSKA Fundusz Spójności Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej

12 Kontrakt nr 1E I Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlach Rudunki i Podleśna Wykonawca Kontraktu nr 1E I, Konsorcjum firm: PRBiM HYDROWAT z siedzibą w Koninie, Zarząd Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, MOLEWSKI Sp. z o.o. z siedzibą w Chodczu, PW HYDROBUD Paweł Złotowski z siedzibą w Kutnie, wyłoniony w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, wybuduje na terenie osiedli ponad 14 km sieci kanalizacji sanitarnej, ok. 900 odejść bocznych w kierunku posesji oraz 4 przepompownie ścieków. Planowany termin zakończenia robót: 30 listopada 2009 r. UNIA EUROPEJSKA Fundusz Spójności Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej

13 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Rudunki: UNIA EUROPEJSKA Fundusz Spójności Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej

14 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Podleśna: UNIA EUROPEJSKA Fundusz Spójności Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej

15 Kontrakt nr 1E II Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Krzywie Wykonawca Kontraktu nr 1E II, Konsorcjum firm: MOLEWSKI Sp. z o.o. z siedzibą w Chodczu, ZPiRI KOMA s.c. z siedzibą w Łodzi, PW HYDROBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Kazimierzu Biskupim oraz PRBiM HYDROWAT z siedzibą w Koninie, wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, wybuduje na terenie osiedla Krzywie ok. 4,5 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz ok. 380 odejść bocznych w kierunku posesji. Planowany termin zakończenia robót to 30 września 2009 r. UNIA EUROPEJSKA Fundusz Spójności Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej

16 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Krzywie: UNIA EUROPEJSKA Fundusz Spójności Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej

17 Kontrakt nr 1F Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Proboszczewice Aktualnie dobiegają końca prace nad zaprojektowaniem sieci kanalizacji sanitarnej na os. Proboszczewice. Projekt wykonuje firma EKO – COMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzińska s.j. ze Rzgowa. Zakres rzeczowy kontraktu określony zostanie po zaakceptowaniu dokumentacji projektowej i przetargowej. Wszczęcie postępowania przetargowego na budowę kanalizacji sanitarnej na os. Proboszczewice planowane jest w II kwartale 2009 r. UNIA EUROPEJSKA Fundusz Spójności Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej

18 Kontrakt nr 1G I Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach po ZPB Boruta Wykonawcą Kontraktu jest wyłonione w postępowaniu przetargowym konsorcjum firm: MOLEWSKI Sp. z o.o. z siedzibą w Chodczu oraz Zarząd Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie. W wyniku realizacji Kontraktu wybudowane zostaną ok. 3 km sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: A. Struga, Miroszewskiej, Chemików, Kolorowej, Barwnikowej, Boruty, Energetyków oraz zmodernizowane zostanie ok. 1 km sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Boruty oraz Kwasowej. Planowany termin zakończenia robót: 31.08.2009 r. UNIA EUROPEJSKA Fundusz Spójności Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej

19 Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach po ZPB Boruta UNIA EUROPEJSKA Fundusz Spójności Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej

20 Kontrakt nr 1G II Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego i Szczawińskiej Wykonawcą Kontraktu jest wyłonione w postępowaniu przetargowym konsorcjum firm: TECO Sp. z o.o. z Wrocławia oraz PRI POL – AQUA S.A. z Piaseczna. W wyniku realizacji Kontraktu zmodernizowane zostanie ok. 1,5 km sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Barlickiego do torów PKP oraz w ul. Szczawińskiej na odcinku od torów PKP do ul. Świercza. Planowany termin zakończenia robót: 28.02.2009 r. UNIA EUROPEJSKA Fundusz Spójności Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej

21 II. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej UNIA EUROPEJSKA Fundusz Spójności Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej

22 W ramach kosztów kwalifikowanych Projektu wybudowane zostanie ok. 11 km sieci wodociągowej oraz zmodernizowane zostaną ok. 3 km wodociągu. Po zakończeniu inwestycji wskaźnik zwodociągowania miasta wzrośnie z 94,1% do 95,8%. UNIA EUROPEJSKA Fundusz Spójności Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej

23 Kontrakt nr 1B II Budowa sieci wodociągowej w ul. Konstantynowskiej, Barona, Boruty, Kwasowej Wykonawca Kontraktu nr 1 B II, Konsorcjum firm: BUD – INŻ Sp. z o.o. ze Zgierza, i A. HAK Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Sp. z o.o. z Łodzi, wyłoniony w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, wybudował na ww. ulicach 1,64 km sieci wodociągowej. Część prac przy budowie wodociągu wykonywana była bezwykopowo, metodą przewiertu sterowanego horyzontalnego. Prace budowlane dla przedmiotowego Kontraktu zakończyły się w październiku 2008 r. UNIA EUROPEJSKA Fundusz Spójności Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej

24 Kontrakt nr 1D Budowa sieci wodociągowej na terenie Zgierza Wykonawca Kontraktu, Konsorcjum firm: MOLEWSKI Sp. z o.o. z siedzibą w Chodczu, PRBiM HYDROWAT z siedzibą w Koninie i ZPiRI KOMA s.c. z siedzibą w Łodzi, wybuduje na terenie Zgierza ponad 8 km sieci wodociągowej oraz zmodernizuje ok. 2,5 km wodociągu. Kontrakt obejmuje ulice: Szczęśliwą, Romantyczną, Bazylijską, Rataja, Boboli, Podmiejską, Ciosnowską, A. Struga, Konstantynowską, ulicę bez nazwy od ul. Kwasowej do ul. Konstantynowskiej, Młodzieżową, Twardą, Czarną, Kolejową, Ludową, Dziką, Robotniczą, Ossowskiego, Wieniawskiego, Sadową oraz Gołębią. Planowany termin zakończenia robót to 30 czerwca 2009 r. UNIA EUROPEJSKA Fundusz Spójności Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej

25 III. Modernizacja Stacji wodociągowej UNIA EUROPEJSKA Fundusz Spójności Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej

26 Wykonawcą Kontraktu nr 1C zostało Konsorcjum firm: T4B Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Bartosz Sp.j. Bujwicki, Sobiech, Cybulko z siedzibą w Białymstoku. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa i modernizacja obiektów i instalacji technologicznych Stacji Wodociągowej. Zakończenie prac modernizacyjnych planowane jest na 31 sierpnia 2009 r. Kontrakt nr 1C Modernizacja Stacji wodociągowej w Zgierzu UNIA EUROPEJSKA Fundusz Spójności Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej

27 Modernizacja Stacji wodociągowej obejmuje: budowę trzech studni głębinowych budowę osadników wód popłucznych opomiarowanie, automatyzację i wizualizację procesów ujmowania i uzdatniania wody wprowadzenie dezynfekcji wody dwutlenkiem chloru modernizację pompowni II stopnia UNIA EUROPEJSKA Fundusz Spójności Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej

28 IV. Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Zgierzu UNIA EUROPEJSKA Fundusz Spójności Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej

29 Modernizacja oczyszczalni związana jest z przewidywanym przekroczeniem progu obciążenia ładunkiem 100 000 RLM. Aktualnie dobiegają końca prace nad dokumentacją projektową dotyczącą modernizacji Oczyszczalni ścieków, wykonywanym przez firmę Grontmij Polska Sp. z o.o. z Poznania. Wszczęcie postępowania przetargowego dla tego Kontraktu planowane jest w II kwartale 2009 r. Kontrakt nr 5 Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Zgierzu UNIA EUROPEJSKA Fundusz Spójności Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej

30 Rozbudowę części biologicznej oczyszczalni - Zmianę procesu Bardenpho z trzystopniowego na pięciostopniowy - Doposażenie i uruchomienie drugiego reaktora biologicznego Rozbudowę węzła przeróbki osadów Poprawę monitorowania procesu oczyszczania ścieków - Poprawę monitoringu i sterowania procesu oczyszczania ścieków - Modernizację laboratorium i uzyskanie akredytacji Modernizacja Oczyszczalni ścieków obejmuje: UNIA EUROPEJSKA Fundusz Spójności Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej

31 Projekt pn.: Kanalizacja sanitarna miasta Zgierz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków realizowany będzie do końca 2010 r. Po jego zakończeniu znacznie wzrośnie dostępność do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla mieszkańców Zgierza. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz stanowiącym załącznik do Uchwały nr XLIV/428/06 Rady Miasta Zgierza z dnia 23 lutego 2006 r., właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia jej do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu 2 lat od jej wybudowania. UNIA EUROPEJSKA Fundusz Spójności Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej

32 Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, Spółka Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz Sp. z o. o. przygotowała dla mieszkańców Zgierza atrakcyjną ofertę, dzięki której proces przyłączenia posesji do sieci kanalizacji sanitarnej jest znacznie krótszy, prostszy i co najważniejsze tańszy. Więcej informacji uzyskają Państwo w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Spółki przy ul. A. Struga 45 w Zgierzu, lub pod numerem tel: 042 715 – 12 -95. UNIA EUROPEJSKA Fundusz Spójności Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej


Pobierz ppt "Projekt nr 2004/PL/16/C/PE/028 Kanalizacja sanitarna miasta Zgierz wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków UNIA EUROPEJSKA Fundusz Spójności Projekt ten."

Podobne prezentacje


Reklamy Google