Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Andrzej Torój, Ekonometria Przepływy międzygałęziowe Ekonometria, rozdział 9.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Andrzej Torój, Ekonometria Przepływy międzygałęziowe Ekonometria, rozdział 9."— Zapis prezentacji:

1 Andrzej Torój, Ekonometria Przepływy międzygałęziowe Ekonometria, rozdział 9

2 Andrzej Torój, Ekonometria Tabela przepływów międzygałęziowych (TPM) X 2 – produkcja globalna 2. gałęzi produkcja 2. gałęzi zużyta w gałęzi 3. (przepływ z gałęzi 2. do 3.) produkcja końcowa (popyt końcowy) gałęzi 2 (jej produkcja globalna minus przepływy do innych gałęzi) wynagrodzenia pracowników 1. gałęzi zysk 2. gałęzi To jest wersja uproszczona (bez handlu zagranicznego, amortyzacji i podziału wartości dodanej). zużycie produkcyjne (popyt pośredni) wyrobów n- tej gałęzi

3 Andrzej Torój, Ekonometria TPM - rozszerzona Produkcja końcowa 2. gałęzi rozbita na 4 składniki reeksport

4 Andrzej Torój, Ekonometria równowaga i-tej gałęzi równanie podziału produkcji i-tej gałęzi równanie kosztów i-tej gałęzi

5 Andrzej Torój, Ekonometria Równowaga ogólna

6 Andrzej Torój, Ekonometria koszty materiałowe j. gałęzi koszty materialne j. gałęzi koszty produkcji j. gałęzi wartość dodana brutto j. gałęzi wartość dodana j. gałęzi zysk j. gałęzi

7 Andrzej Torój, Ekonometria wsp. materiałochłonności j. gałęzi wsp. pracochłonności j. gałęzi wsp. importochłon- ności j. gałęzi rentowność j. gałęzi rentowność brutto j. gałęzi wydajność pracy j. gałęzi

8 Andrzej Torój, Ekonometria Zadanie 13.1 (Ekonometria)

9 2007/2008 ZAndrzej Torój, Ekonometria Zadanie 13.3 (Ekonometria)

10 Andrzej Torój, Ekonometria Zadanie 9.3

11 Andrzej Torój, Ekonometria Polskie rachunki narodowe Material Product System (do początku lat 90.) System of National Accounts (obecnie) Eurostat: National Accounts http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=0,1136173,0_45570701&_dad= portal&_schema=PORTAL http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=0,1136173,0_45570701&_dad= portal&_schema=PORTAL

12 Andrzej Torój, Ekonometria GUSPrzepływy międzygałęziowe zużycie pośrednie w cenach bazowych + podatki od produktów – dotacje do produktów = zużycie pośrednie w cenach bieżących zużycie pośrednie płacekoszty związane z zatrudnieniem + podatki od producentów – dotacje dla producentów zysk + amortyzacja nadwyżka operacyjna brutto PKB wartość dodana brutto produkcja globalna

13 Andrzej Torój, Ekonometria Zadanie GUS opublikował następujące dane: produkcja globalna: 1 000 000 zużycie pośrednie w cenach bieżących: 600 000 + podatki od produktów – dotacje do produktów: 100 000 Ile wynosi: PKB? wartość dodana brutto?

14 Andrzej Torój, Ekonometria USA.xls Polska_2000_6 galezi.xls która gałąź jest najbardziej praco-, a która najbardziej materiałochłonna?

15 Andrzej Torój, Ekonometria Macierz struktury kosztów współczynniki kosztów (bezpośredniej materiałochłonności) macierz struktury kosztów (kwadratowa) suma elementów j-tej kolumny macierzy struktury kosztów to współczynnik materiałochłonności j-tej gałęzi

16 Andrzej Torój, Ekonometria Macierz Leontiefa I-A=L - macierz Leontiefa

17 Andrzej Torój, Ekonometria Własności modelu Leontiefa: jednorodność: -krotny wzrost produkcji globalnej wszystkich gałęzi powoduje -krotny wzrost produkcji końcowej wszystkich gałęzi addytywność: wzrost produkcji globalnej (wg gałęzi) o wektor X powoduje wzrost produkcji końcowej o L X

18 Andrzej Torój, Ekonometria Prognozy I rodzaju: II rodzaju: Jeżeli suma elementów każdej kolumny macierzy A jest mniejsza niż 1, to macierz L jest nieosobliwa. Diagonalne elementy macierzy L -1 są nie mniejsze niż 1, a pozostałe elementy tej macierzy są nie mniejsze niż 0. mieszana: Znamy część elementów wektora X i część elementów wektora Y (w sumie n elementów) – prognozujemy pozostałe, rozwiązując układ równań Y=L X.

19 Andrzej Torój, Ekonometria Interpretacja elementów macierzy L -1 jak musi się zmienić produkcja globalna (X), aby produkcja końcowa wzrosła o 1 w n-tej gałęzi przy nie zmienionym poziomie produkcji końcowej w innych gałęziach? ij to przyrost produkcji globalnej w i-tej gałęzi niezbędny, by produkcja końcowa j-tej gałęzi wzrosła o 1 (przy braku zmian w produkcji końcowej innych gałęzi)

20 Andrzej Torój, Ekonometria Zadanie 13.8, 13.9

21 2007/2008 ZAndrzej Torój, Ekonometria Zadanie 13.10

22 2007/2008 ZAndrzej Torój, Ekonometria Zadanie 13.22 c) Obliczyć wyrażenie PJ, gdzie J oznacza kolumnowy wektor jedynek, oraz zinterpretować otrzymany wynik.

23 Andrzej Torój, Ekonometria Polska_2000_6 galezi.xls o ile wzrośnie produkcja końcowa w poszczególnych gałęziach, jeżeli produkcja globalna w przemyśle wzrośnie o 20%, a w pozostałych gałęziach – o 5%? o ile musi wzrosnąć produkt globalny w poszczególnych gałęziach, by produkcja końcowa w każdej z nich wzrosła o 10%? wiemy, że produkcja globalna w rolnictwie, przemyśle i budownictwie wzrośnie o 10, o 10 wzrośnie też produkcja końcowa handlu, transportu i pozostałych gałęzi; o ile musi się zmienić produkcja końcowa i globalna pozostałych?


Pobierz ppt "Andrzej Torój, Ekonometria Przepływy międzygałęziowe Ekonometria, rozdział 9."

Podobne prezentacje


Reklamy Google