Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PWSZ w Pile Materiały pomocnicze do wykładu - Pomiar, tworzenie i podział produktu społecznego i przepływy (Dr Bazyli Czyżewski - Wykłady z makroekonomii)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PWSZ w Pile Materiały pomocnicze do wykładu - Pomiar, tworzenie i podział produktu społecznego i przepływy (Dr Bazyli Czyżewski - Wykłady z makroekonomii)"— Zapis prezentacji:

1 PWSZ w Pile Materiały pomocnicze do wykładu - Pomiar, tworzenie i podział produktu społecznego i przepływy (Dr Bazyli Czyżewski - Wykłady z makroekonomii) Instytut Ekonomiczny

2 Q = Cm +Ca + V + M Q - produkcja globalna Cm - koszty materialne Ca - amortyzacja V – płace M – nadwyżka

3 Am – amortyzacja Tp – podatki pośrednie Wp – wynagrodzenia pracowników R – czynsze z tytułu najmu i renty dzierżawne Z – zyski z kapitału Dw – dochody z pracy na własny rachunek Bt – transfery budżetowe Tbc – podatki dochodowe od osób prawnych Tb - podatki bezpośrednie Nz – nierozdzielone zyski Ol -oszczędności M.Nasiłowski, System rynkowy, Wyd. Key Text, Warszawa 1996, s.184. Tożsamość dochodów i wydatków w gospodarce zamkniętej

4 4. Okrężny obieg strumieni dochodów i wydatków w gospodarce otwartej

5 TABLICA EKONOMICZNA QUESNAY W FORMIE TABELI INPUT-OUTPUT

6 Współczesna tabela input-output I część (popyt pośredni): Przepływy pieniężne w pośrednich stadiach produkcji – koszty materialne, ewentualnie wraz z amortyzacją Gałęzie produkcyjne Ewentualnie eksport i import jako gałęzie produkcyjne

7 Współczesna tabela input-output -cd III część (dochodowo-kosztowa): Pozostałe koszty produkcji = Rozmiary i rodzaj dochodów przed opodatkowaniem w każdej gałęzi produkcyjnej = Płace, nadwyżka, dotacje, subwencje, transfery budżetowe, ewentualnie amortyzacja, ewentualnie import= Wartość dodana

8 Współczesna tabela input-output -cd IV część (podział dochodu narodowego) Wartość dodana dzielona między: Konsumentów indywidualnych Sferę budżetową Inwestorów Popyt odtworzeniowy Ewentualnie eksporterów

9 Współczesna tabela input-output -cd II część (popyt finalny) Popyt odbiorców finalnych takich jak: Konsumenci indywidualni Sfera budżetowa Inwestorzy Popyt odtworzeniowy Ewentualnie eksporterzy

10 Tabela input-output

11 Praktyczne zastosowanie przepływów międzygałęziowych Struktury kosztów, wydatków, dochodów Chłonność (techniczny współczynnik produkcji, pracochłonność, majątkochłonność) nakład na jednostkę efektu Efektywność (kosztów własnych, majątku trwałego, wydajność pracy) efekt na jednostkę nakładu

12


Pobierz ppt "PWSZ w Pile Materiały pomocnicze do wykładu - Pomiar, tworzenie i podział produktu społecznego i przepływy (Dr Bazyli Czyżewski - Wykłady z makroekonomii)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google