Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PWSZ w Pile Materiały pomocnicze do wykładu - Pomiar, tworzenie i podział produktu społecznego i przepływy (Dr Bazyli Czyżewski - Wykłady z makroekonomii)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PWSZ w Pile Materiały pomocnicze do wykładu - Pomiar, tworzenie i podział produktu społecznego i przepływy (Dr Bazyli Czyżewski - Wykłady z makroekonomii)"— Zapis prezentacji:

1 PWSZ w Pile Materiały pomocnicze do wykładu - Pomiar, tworzenie i podział produktu społecznego i przepływy (Dr Bazyli Czyżewski - Wykłady z makroekonomii) Instytut Ekonomiczny

2 Q = Cm +Ca + V + M Q - produkcja globalna Cm - koszty materialne Ca - amortyzacja V – płace M – nadwyżka

3 Tożsamość dochodów i wydatków w gospodarce zamkniętej
M.Nasiłowski, System rynkowy, Wyd. Key Text, Warszawa 1996, s.184. Am – amortyzacja Tp – podatki pośrednie Wp – wynagrodzenia pracowników R – czynsze z tytułu najmu i renty dzierżawne Z – zyski z kapitału Dw – dochody z pracy na własny rachunek Bt – transfery budżetowe Tbc – podatki dochodowe od osób prawnych Tb - podatki bezpośrednie Nz – nierozdzielone zyski Ol -oszczędności

4 4. Okrężny obieg strumieni dochodów i wydatków w gospodarce otwartej

5 TABLICA EKONOMICZNA QUESNAY W FORMIE TABELI INPUT-OUTPUT

6 Współczesna tabela input-output
I część (popyt pośredni): Przepływy pieniężne w pośrednich stadiach produkcji – koszty materialne, ewentualnie wraz z amortyzacją Gałęzie produkcyjne Ewentualnie eksport i import jako gałęzie produkcyjne

7 Współczesna tabela input-output -cd
III część (dochodowo-kosztowa): Pozostałe koszty produkcji = Rozmiary i rodzaj dochodów przed opodatkowaniem w każdej gałęzi produkcyjnej = Płace, nadwyżka, dotacje, subwencje, transfery budżetowe, ewentualnie amortyzacja, ewentualnie import= Wartość dodana

8 Współczesna tabela input-output -cd
IV część (podział dochodu narodowego) Wartość dodana dzielona między: Konsumentów indywidualnych Sferę budżetową Inwestorów Popyt odtworzeniowy Ewentualnie eksporterów

9 Współczesna tabela input-output -cd
II część (popyt finalny) Popyt odbiorców finalnych takich jak: Konsumenci indywidualni Sfera budżetowa Inwestorzy „Popyt odtworzeniowy” Ewentualnie eksporterzy

10 Tabela input-output

11 Praktyczne zastosowanie przepływów międzygałęziowych
Struktury kosztów, wydatków, dochodów Chłonność (techniczny współczynnik produkcji, pracochłonność, majątkochłonność)  nakład na jednostkę efektu Efektywność (kosztów własnych, majątku trwałego, wydajność pracy)  efekt na jednostkę nakładu

12


Pobierz ppt "PWSZ w Pile Materiały pomocnicze do wykładu - Pomiar, tworzenie i podział produktu społecznego i przepływy (Dr Bazyli Czyżewski - Wykłady z makroekonomii)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google