Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Rachunek satelitarny turystyki dla Polski 2003 – 2004 wersja uproszczona 1. Zagadnienia metodologiczne 2. Wyniki badań Instytut Turystyki Ministerstwo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Rachunek satelitarny turystyki dla Polski 2003 – 2004 wersja uproszczona 1. Zagadnienia metodologiczne 2. Wyniki badań Instytut Turystyki Ministerstwo."— Zapis prezentacji:

1 1 Rachunek satelitarny turystyki dla Polski 2003 – 2004 wersja uproszczona 1. Zagadnienia metodologiczne 2. Wyniki badań Instytut Turystyki Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki

2 2 Skład zespołu autorskiego 1. 1.prof. dr hab. Ewa Dziedzic – kierownictwo naukowe i koordynacja, 2. 2.dr Magdalena Kachniewska 3. 3.dr Krzysztof Łopaciński 4. 4.dr Teresa Skalska Instytut Turystyki

3 3 Rachunek satelitarny turystyki dla Polski 2003 – Zagadnienia metodologiczne 3 Instytut Turystyki

4 4 Układ i podstawowe tablice rachunku satelitarnego turystyki (wersja uproszczona) trwałe w CRDT Wartość netto Spożycie TABLICA 5 Pracujący w turystyce TABLICA 7 Nakłady na środki TABLICA 8 Wartość środków trwałych w CRDT TABLICA III Wartość dodana i turystyczny PKB TABLICA I Spożycie turystyczne TABLICA II Pierwszorzędna produkcja globalna w sekcjach turystycznych Instytut Turystyki 4

5 5 Strona popytowa rachunku satelitarnego turystyki Rodzaje turystyki Turystyka wyjazdowa WydatkiNabywcy - Gospodarstwa domowe - Przedsiębiorstwa i instytucje (podróże służbowe) - Sektor rządowy i samorządowy, organizacje niekomercyjne Turystyka krajowa Turystyka przyjazdowa Rezydenci Zagraniczni odwiedzający Nierezydenci TERYTORIUM EKONOMICZNE POLSKI Instytut Turystyki 5

6 6 Strona podażowa rachunku satelitarnego turystyki Instytut Turystyki 6 Rodzaje działalności Produkty Charakterystyczne: - działalność usługowa - produkcja dóbr kon- sumpcyjnych trwałego użytku - obsługa nieruchomości Charakterystyczne: - usługi - dobra konsumpcyjne trwałego użytku - szacowane czynsze Związane z turystyką Pozostałe Produkty podstawowe Produkty drugorzędne

7 7 Zmienne szacowane w ramach Zmienne szacowane w ramach uproszczonego RST: spożycie turystyczne według produktów w podziale na rezydentów i nierezydentów oraz spożycie pośrednie w cenach bieżących nabywcy; spożycie turystyczne według produktów w podziale na rezydentów i nierezydentów oraz spożycie pośrednie w cenach bieżących nabywcy; wielkość produkcji globalnej produktów turystycznych według sekcji rodzajów działalności w cenach bieżących bazowych; wielkość produkcji globalnej produktów turystycznych według sekcji rodzajów działalności w cenach bieżących bazowych; zmodyfikowane współczynniki turystycznej wartości dodanej oraz turystyczna wartość dodana ogółem i według rodzajów działalności w cenach bieżących bazowych; zmodyfikowane współczynniki turystycznej wartości dodanej oraz turystyczna wartość dodana ogółem i według rodzajów działalności w cenach bieżących bazowych; bezpośredni wkład turystyki w PKB i tzw. turystyczny PKB w cenach bieżących; bezpośredni wkład turystyki w PKB i tzw. turystyczny PKB w cenach bieżących; wielkość zatrudnienia i jego struktura w charakterystycznych rodzajach działalności turystycznej (CRDT); wielkość zatrudnienia i jego struktura w charakterystycznych rodzajach działalności turystycznej (CRDT); wielkość nakładów na środki trwałe w CRDT w cenach bieżących nabywcy wielkość nakładów na środki trwałe w CRDT w cenach bieżących nabywcy

8 8 Rachunek satelitarny turystyki Źródła danych Spożycie turystyczne: 1.Badanie modułowe gospodarstw domowych (GUS) 2.Badania budżetów gospodarstw domowych (GUS) 3.Wydatki na podróże służbowe rezydentów (zużycie pośrednie) – dane Departamentu Rachunków Narodowych GUS 4.Badania dotyczące krajowych podróży i wydatków rezydentów (IT) 5.Badania dotyczące przyjazdów i wydatków nierezydentów (IT) 6.Dane NBP z bilansu płatniczego Instytut Turystyki 8

9 9 Rachunek satelitarny turystyki Źródła danych Podaż turystyczna i pracujący : 1.Dane o produkcji globalnej i wartości dodanej według sekcji (GUS) 2.Dane dotyczące nakładów inwestycyjnych i wartości netto środków trwałych zdezagregowane dla potrzeb RST (sprawozdawczość GUS). 3.Dane dotyczące pracujących (sprawozdawczość GUS). Instytut Turystyki 9

10 10 2. Wyniki badań Rachunek satelitarny turystyki dla Polski 2003 – 2004 wersja uproszczona Instytut Turystyki

11 11 Spożycie turystyczne Instytut Turystyki

12 12 Struktura spożycia turystycznego w latach według grup konsumentów Instytut Turystyki

13 13 Spożycie turystyczne nierezydentów w 2003 r. według produktów Instytut Turystyki

14 14 Spożycie turystyczne nierezydentów w 2004 r. według produktów Instytut Turystyki

15 15 Spożycie turystyczne rezydentów w 2003 r. według produktów Instytut Turystyki

16 16 Spożycie turystyczne rezydentów w 2004 r. według produktów Instytut Turystyki

17 17 Spożycie produktów turystycznych w 2004 r. według rodzajów podróży Instytut Turystyki

18 18 TURYSTYCZNA PRODUKCJA GLOBALNA, WARTOŚĆ DODANA I UDZIAŁ TURYSTYKI W PKB Instytut Turystyki

19 19 W 2003 r. wartość pierwszorzędnej produkcji globalnej w turystycznych rodzajach działalności wyniosła tys. PLN (ok. 7,3% wartości produkcji globalnej w całej gospodarce narodowej). W 2003 r. wartość pierwszorzędnej produkcji globalnej w turystycznych rodzajach działalności wyniosła tys. PLN (ok. 7,3% wartości produkcji globalnej w całej gospodarce narodowej). W 2004 roku poziom tej produkcji to tys. PLN (7,1% produkcji globalnej w gospodarce narodowej). W 2004 roku poziom tej produkcji to tys. PLN (7,1% produkcji globalnej w gospodarce narodowej). Instytut Turystyki

20 20 Instytut Turystyki

21 21 Instytut Turystyki

22 22 Turystyczna wartość dodana w 2003 roku - Turystyczna wartość dodana w 2003 roku tys. PLN (1,73% wartości dodanej wytworzonej w całej gospodarce) Turystyczna wartość dodana w 2004 r tys. PLN (1,74% wartości dodanej wytworzonej w całej gospodarce). Turystyczna wartość dodana w 2004 r tys. PLN (1,74% wartości dodanej wytworzonej w całej gospodarce). Instytut Turystyki

23 23 Instytut Turystyki

24 24 Oszacowany w uproszczonym RST PKB wypracowany dzięki turystyce (turystyczna wartość dodana + podatki pośrednie netto) wyniósł: Oszacowany w uproszczonym RST PKB wypracowany dzięki turystyce (turystyczna wartość dodana + podatki pośrednie netto) wyniósł: w 2003 roku mln PLN (1,88% PKB w całej gospodarce narodowej), w 2003 roku mln PLN (1,88% PKB w całej gospodarce narodowej), w 2004 roku kwota turystycznego PKB została oszacowana na poziomie mln PLN (1,91% PKB). w 2004 roku kwota turystycznego PKB została oszacowana na poziomie mln PLN (1,91% PKB). Alternatywny szacunek turystycznego PKB w 2004 roku: Alternatywny szacunek turystycznego PKB w 2004 roku: mln PLN (1,92% PKB) mln PLN (1,92% PKB) Instytut Turystyki

25 25 Alternatywny szacunek turystycznego PKB w 2004 roku. Alternatywny szacunek turystycznego PKB w 2004 roku. I wersja: mln PLN (2,39% PKB) I wersja: mln PLN (2,39% PKB) II wersja: mln PLN (1,92% PKB) II wersja: mln PLN (1,92% PKB) Instytut Turystyki

26 26 PRACUJĄCY W TURYSTYCE Instytut Turystyki

27 27 W 2003 roku liczba pracujących w charakterystycznych rodzajach działalności turystycznej wyniosła prawie 610 tys. osób (nieco ponad 5% siły roboczej w całej gospodarce). W 2003 roku liczba pracujących w charakterystycznych rodzajach działalności turystycznej wyniosła prawie 610 tys. osób (nieco ponad 5% siły roboczej w całej gospodarce). Rzeczywista wielkość zatrudnienia związanego z obsługą ruchu turystycznego, oszacowana przy zastosowaniu współczynnika TWD to niespełna 180 tys. osób, z czego 30% to samozatrudnieni. Rzeczywista wielkość zatrudnienia związanego z obsługą ruchu turystycznego, oszacowana przy zastosowaniu współczynnika TWD to niespełna 180 tys. osób, z czego 30% to samozatrudnieni. Na jednostki zatrudniające powyżej 9 osób przypadło 44% pracujących; więcej miejsc pracy (zarówno dla samozatrudnionych, jak i zatrudnionych) tworzyły jednostki mikro, w których liczba pracujących nie przekroczyła 9 osób. Na jednostki zatrudniające powyżej 9 osób przypadło 44% pracujących; więcej miejsc pracy (zarówno dla samozatrudnionych, jak i zatrudnionych) tworzyły jednostki mikro, w których liczba pracujących nie przekroczyła 9 osób. Instytut Turystyki

28 28 Instytut Turystyki

29 29 Instytut Turystyki

30 30 Instytut Turystyki

31 31 Pracujący w CRDT (ponad 608 tys. osób) stanowili w 2004 roku (podobnie jak rok wcześniej) ok. 5% siły roboczej w całej gospodarce. Pracujący w CRDT (ponad 608 tys. osób) stanowili w 2004 roku (podobnie jak rok wcześniej) ok. 5% siły roboczej w całej gospodarce. Rzeczywista wielkość zatrudnienia związanego z obsługą ruchu turystycznego (po uwzględnieniu współczynnika TWD) wynosi nieco ponad 118 tys. osób. Rzeczywista wielkość zatrudnienia związanego z obsługą ruchu turystycznego (po uwzględnieniu współczynnika TWD) wynosi nieco ponad 118 tys. osób. Prawie 81% tej liczby to zatrudnieni, a 29% stanowią właściciele, współwłaściciele i pomagający członkowie rodzin. Prawie 81% tej liczby to zatrudnieni, a 29% stanowią właściciele, współwłaściciele i pomagający członkowie rodzin. 64% pracujących przypadało na jednostki zatrudniające powyżej 9 osób. 64% pracujących przypadało na jednostki zatrudniające powyżej 9 osób. Instytut Turystyki

32 32 W 2003 r. wielkość wartości dodanej na jednego pracującego w CRDT wyniosła 37 tys. PLN. Dla obiektów noclegowych i gastronomii prawie 42 tys. PLN, a dla działalności pośrednickiej i organizatorskiej ponad 175 tys., (przeciętna dla całej gospodarki - 66,7 tys. PLN). W 2003 r. wielkość wartości dodanej na jednego pracującego w CRDT wyniosła 37 tys. PLN. Dla obiektów noclegowych i gastronomii prawie 42 tys. PLN, a dla działalności pośrednickiej i organizatorskiej ponad 175 tys., (przeciętna dla całej gospodarki - 66,7 tys. PLN). Wydajność pracy w obiektach noclegowych i gastronomicznych wyniosła prawie 200 tys. PLN (dla całej gospodarki tys. PLN). Wydajność pracy w obiektach noclegowych i gastronomicznych wyniosła prawie 200 tys. PLN (dla całej gospodarki tys. PLN). W 2004 r. wielkość wartości dodanej na jednego pracującego w CRDT wyniosła niemal 35 tys. PLN. Dla obiektów noclegowych i gastronomii ponad 43 tys. PLN, a dla działalności pośrednicko-organizatorskiej 235 tys. (w całej gospodarce 73 tys. PLN). W 2004 r. wielkość wartości dodanej na jednego pracującego w CRDT wyniosła niemal 35 tys. PLN. Dla obiektów noclegowych i gastronomii ponad 43 tys. PLN, a dla działalności pośrednicko-organizatorskiej 235 tys. (w całej gospodarce 73 tys. PLN). Wydajność pracy w działalności obiektów noclegowych i gastronomii w 2004 roku to prawie 209 tys. PLN (w całej gospodarce tys. PLN). Wydajność pracy w działalności obiektów noclegowych i gastronomii w 2004 roku to prawie 209 tys. PLN (w całej gospodarce tys. PLN). Instytut Turystyki

33 33 NAKŁADY INWESTYCYJNE W CHARAKTERYSTYCZNYCH RODZAJACH DZIAŁALNOŚCI TURYSTYCZNEJ W LATACH Instytut Turystyki

34 34 W 2003 roku nakłady inwestycyjne na budynki i budowle, środki transportu oraz pozostałe środki trwałe, łącznie z nakładami na ulepszenia gruntu w CRDT, wyniosły 4,0 mld PLN - 3,6% nakładów inwestycyjnych ogółem. W 2004 roku nakłady te wyniosły 4,2 mld PLN - 3,4% nakładów inwestycyjnych ogółem. Instytut Turystyki

35 35 Instytut Turystyki

36 36 Instytut Turystyki

37 37 Instytut Turystyki

38 38 W 2003 roku wartość netto środków trwałych, obejmująca produkowane aktywa niefinansowe (budynki i budowle, środki transportu i pozostałe produkowane aktywa niefinansowe) (bez wartości gruntów i drugich domów) wyniosła w CRDT 33,0 mld PLN, co stanowi 2,0% wartości netto środków trwałych ogółem w gospodarce. W 2004 wartość netto środków trwałych w CRDT to 36,5 mld PLN, co stanowiło 2,1% wartości netto środków trwałych w gospodarce narodowej. Instytut Turystyki

39 39 Instytut Turystyki

40 40 Instytut Turystyki


Pobierz ppt "1 Rachunek satelitarny turystyki dla Polski 2003 – 2004 wersja uproszczona 1. Zagadnienia metodologiczne 2. Wyniki badań Instytut Turystyki Ministerstwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google