Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instytut Turystyki Rachunek satelitarny turystyki dla Polski 2003 – 2004 wersja uproszczona Zagadnienia metodologiczne Wyniki badań Ministerstwo Sportu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instytut Turystyki Rachunek satelitarny turystyki dla Polski 2003 – 2004 wersja uproszczona Zagadnienia metodologiczne Wyniki badań Ministerstwo Sportu."— Zapis prezentacji:

1 Instytut Turystyki Rachunek satelitarny turystyki dla Polski 2003 – wersja uproszczona Zagadnienia metodologiczne Wyniki badań Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki

2 Skład zespołu autorskiego
prof. dr hab. Ewa Dziedzic – kierownictwo naukowe i koordynacja, dr Magdalena Kachniewska dr Krzysztof Łopaciński dr Teresa Skalska Instytut Turystyki

3 Rachunek satelitarny turystyki dla Polski 2003 – 2004
1. Zagadnienia metodologiczne Instytut Turystyki 3

4 Układ i podstawowe tablice rachunku satelitarnego turystyki (wersja uproszczona)
TABLICA 5 Pracujący w turystyce TABLICA 7 Nakłady na środki TABLICA 8 Wartość środków trwałych w CRDT TABLICA III Wartość dodana i turystyczny PKB TABLICA I Spożycie turystyczne TABLICA II Pierwszorzędna produkcja globalna w sekcjach turystycznych Spożycie trwałe w CRDT Wartość netto Instytut Turystyki 4

5 Strona popytowa rachunku satelitarnego turystyki
Rodzaje turystyki Turystyka wyjazdowa Wydatki Nabywcy Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa i instytucje (podróże służbowe) - Sektor rządowy i samorządowy, organizacje niekomercyjne Turystyka krajowa Turystyka przyjazdowa Rezydenci Zagraniczni odwiedzający Nierezydenci TERYTORIUM EKONOMICZNE POLSKI Instytut Turystyki 5

6 Strona podażowa rachunku satelitarnego turystyki
Rodzaje działalności Produkty Charakterystyczne: działalność usługowa produkcja dóbr kon- sumpcyjnych trwałego użytku obsługa nieruchomości usługi dobra konsumpcyjne trwałego użytku szacowane czynsze Związane z turystyką Pozostałe Produkty podstawowe Produkty drugorzędne Instytut Turystyki 6

7 Zmienne szacowane w ramach
uproszczonego RST: spożycie turystyczne według produktów w podziale na rezydentów i nierezydentów oraz spożycie pośrednie w cenach bieżących nabywcy; wielkość produkcji globalnej produktów turystycznych według sekcji rodzajów działalności w cenach bieżących bazowych; zmodyfikowane współczynniki turystycznej wartości dodanej oraz turystyczna wartość dodana ogółem i według rodzajów działalności w cenach bieżących bazowych; bezpośredni wkład turystyki w PKB i tzw. turystyczny PKB w cenach bieżących; wielkość zatrudnienia i jego struktura w charakterystycznych rodzajach działalności turystycznej (CRDT); wielkość nakładów na środki trwałe w CRDT w cenach bieżących nabywcy

8 Rachunek satelitarny turystyki Źródła danych
Spożycie turystyczne: Badanie modułowe gospodarstw domowych (GUS) Badania budżetów gospodarstw domowych (GUS) Wydatki na podróże służbowe rezydentów (zużycie pośrednie) – dane Departamentu Rachunków Narodowych GUS Badania dotyczące krajowych podróży i wydatków rezydentów (IT) Badania dotyczące przyjazdów i wydatków nierezydentów (IT) Dane NBP z bilansu płatniczego Instytut Turystyki 8

9 Rachunek satelitarny turystyki Źródła danych
Podaż turystyczna i pracujący : Dane o produkcji globalnej i wartości dodanej według sekcji (GUS) Dane dotyczące nakładów inwestycyjnych i wartości netto środków trwałych zdezagregowane dla potrzeb RST (sprawozdawczość GUS). Dane dotyczące pracujących (sprawozdawczość GUS). Instytut Turystyki 9

10 Rachunek satelitarny turystyki dla Polski 2003 – 2004 wersja uproszczona
2. Wyniki badań Instytut Turystyki

11 Spożycie turystyczne Instytut Turystyki

12 Struktura spożycia turystycznego w latach 2003 - 2004 według grup konsumentów
Instytut Turystyki

13 Spożycie turystyczne nierezydentów w 2003 r. według produktów
Instytut Turystyki

14 Spożycie turystyczne nierezydentów w 2004 r. według produktów
Instytut Turystyki

15 Spożycie turystyczne rezydentów w 2003 r. według produktów
Instytut Turystyki

16 Spożycie turystyczne rezydentów w 2004 r. według produktów
Instytut Turystyki

17 Spożycie produktów turystycznych w 2004 r. według rodzajów podróży
Instytut Turystyki

18 TURYSTYCZNA PRODUKCJA GLOBALNA, WARTOŚĆ DODANA I UDZIAŁ TURYSTYKI W PKB
Instytut Turystyki

19 W 2003 r. wartość pierwszorzędnej produkcji globalnej w turystycznych rodzajach działalności wyniosła 120 701 100 tys. PLN (ok. 7,3% wartości produkcji globalnej w całej gospodarce narodowej). W 2004 roku poziom tej produkcji to 131 005 420 tys. PLN (7,1% produkcji globalnej w gospodarce narodowej). Instytut Turystyki

20 Instytut Turystyki

21 Instytut Turystyki

22 Turystyczna wartość dodana w 2003 roku -
12 899 495 tys. PLN (1,73% wartości dodanej wytworzonej w całej gospodarce) Turystyczna wartość dodana w 2004 r. - 14 310 147 tys. PLN (1,74% wartości dodanej wytworzonej w całej gospodarce). Instytut Turystyki

23 Instytut Turystyki

24 w 2003 roku 15 851 mln PLN (1,88% PKB w całej gospodarce narodowej),
Oszacowany w uproszczonym RST PKB wypracowany dzięki turystyce (turystyczna wartość dodana + podatki pośrednie netto) wyniósł: w 2003 roku 15 851 mln PLN (1,88% PKB w całej gospodarce narodowej), w 2004 roku kwota „turystycznego” PKB została oszacowana na poziomie mln PLN (1,91% PKB). Alternatywny szacunek turystycznego PKB w 2004 roku: 17 757 mln PLN (1,92% PKB) Instytut Turystyki

25 Alternatywny szacunek turystycznego PKB w 2004 roku.
I wersja: 22 077 mln PLN (2,39% PKB) II wersja:17 757 mln PLN (1,92% PKB) Instytut Turystyki

26 PRACUJĄCY W TURYSTYCE Instytut Turystyki

27 W 2003 roku liczba pracujących w charakterystycznych rodzajach działalności turystycznej wyniosła prawie 610 tys. osób (nieco ponad 5% siły roboczej w całej gospodarce). Rzeczywista wielkość zatrudnienia związanego z obsługą ruchu turystycznego, oszacowana przy zastosowaniu współczynnika TWD to niespełna 180 tys. osób, z czego 30% to samozatrudnieni. Na jednostki zatrudniające powyżej 9 osób przypadło 44% pracujących; więcej miejsc pracy (zarówno dla samozatrudnionych, jak i zatrudnionych) tworzyły jednostki mikro, w których liczba pracujących nie przekroczyła 9 osób. Instytut Turystyki

28 Instytut Turystyki

29 Instytut Turystyki

30 Instytut Turystyki

31 64% pracujących przypadało na jednostki zatrudniające powyżej 9 osób.
Pracujący w CRDT (ponad 608 tys. osób) stanowili w 2004 roku (podobnie jak rok wcześniej) ok. 5% siły roboczej w całej gospodarce. Rzeczywista wielkość zatrudnienia związanego z obsługą ruchu turystycznego (po uwzględnieniu współczynnika TWD) wynosi nieco ponad 118 tys. osób. Prawie 81% tej liczby to zatrudnieni, a 29% stanowią właściciele, współwłaściciele i pomagający członkowie rodzin. 64% pracujących przypadało na jednostki zatrudniające powyżej 9 osób. Instytut Turystyki

32 W 2003 r. wielkość wartości dodanej na jednego pracującego w CRDT wyniosła 37 tys. PLN. Dla obiektów noclegowych i gastronomii prawie 42 tys. PLN, a dla działalności pośrednickiej i organizatorskiej ponad 175 tys., (przeciętna dla całej gospodarki - 66,7 tys. PLN). Wydajność pracy w obiektach noclegowych i gastronomicznych wyniosła prawie 200 tys. PLN (dla całej gospodarki tys. PLN). W 2004 r. wielkość wartości dodanej na jednego pracującego w CRDT wyniosła niemal 35 tys. PLN. Dla obiektów noclegowych i gastronomii ponad 43 tys. PLN, a dla działalności pośrednicko-organizatorskiej 235 tys. (w całej gospodarce 73 tys. PLN). Wydajność pracy w działalności obiektów noclegowych i gastronomii w 2004 roku to prawie 209 tys. PLN (w całej gospodarce tys. PLN). Instytut Turystyki

33 NAKŁADY INWESTYCYJNE W CHARAKTERYSTYCZNYCH
RODZAJACH DZIAŁALNOŚCI TURYSTYCZNEJ W LATACH Instytut Turystyki

34 W 2003 roku nakłady inwestycyjne na budynki i budowle, środki transportu oraz pozostałe środki trwałe, łącznie z nakładami na ulepszenia gruntu w CRDT, wyniosły 4,0 mld PLN - 3,6% nakładów inwestycyjnych ogółem. W 2004 roku nakłady te wyniosły 4,2 mld PLN - 3,4% nakładów inwestycyjnych ogółem. Instytut Turystyki

35 Instytut Turystyki

36 Instytut Turystyki

37 Instytut Turystyki

38 W 2003 roku wartość netto środków trwałych, obejmująca produkowane aktywa niefinansowe (budynki i budowle, środki transportu i pozostałe produkowane aktywa niefinansowe) (bez wartości gruntów i drugich domów) wyniosła w CRDT 33,0 mld PLN, co stanowi 2,0% wartości netto środków trwałych ogółem w gospodarce. W 2004 wartość netto środków trwałych w CRDT to 36,5 mld PLN, co stanowiło 2,1% wartości netto środków trwałych w gospodarce narodowej. Instytut Turystyki

39 Instytut Turystyki

40 Instytut Turystyki


Pobierz ppt "Instytut Turystyki Rachunek satelitarny turystyki dla Polski 2003 – 2004 wersja uproszczona Zagadnienia metodologiczne Wyniki badań Ministerstwo Sportu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google