Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TOMASZ POLKOWSKI TOWARZYSTWO NASZ DOM. Ukończenie 18 lat? Zakończenie edukacji? Uzyskanie wyprawki? Uzyskanie mieszkania? Opuszczenie rodziny zastępczej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TOMASZ POLKOWSKI TOWARZYSTWO NASZ DOM. Ukończenie 18 lat? Zakończenie edukacji? Uzyskanie wyprawki? Uzyskanie mieszkania? Opuszczenie rodziny zastępczej."— Zapis prezentacji:

1 TOMASZ POLKOWSKI TOWARZYSTWO NASZ DOM

2 Ukończenie 18 lat? Zakończenie edukacji? Uzyskanie wyprawki? Uzyskanie mieszkania? Opuszczenie rodziny zastępczej lub domu dziecka?

3 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011określa tylko, kto jest uprawniony do pomocy na usamodzielnienie: - Osoba pełnoletnia - Osoba, która co najmniej rok była w rodzinie zast. lub domu dziecka - Co najmniej na 2 miesiące przed usamodzielnieniem młody człowiek ma wskazać osobę, która będzie opiekunem usamodzielnienia - Opiekun usamodzielnienia składa indywidualny plan usamodzielnienia

4 Wyznaczony opiekun usamodzielnienia ma w ciągu 2 miesięcy przygotować plan usamodzielnienia. Czy jest to realne? Ustawowy plan usamodzielnienia ogranicza się do warunków uzyskania pomocy pieniężnej, pomocy na zagospodarowanie, rzadziej na uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych, pomocy w uzyskaniu zatrudnienia Czy to wystarczy?

5 Stan niezależności wynikający z posiadanych kompetencji i zasobów umożliwiający pełnoletniemu wychowankowi pieczy zastępczej samodzielne życie indywidualne, rodzinne i społeczne oraz decydowanie o sobie, przy dobrowolnie przyjmowanym wsparciu bliskich osób i odpowiednich instytucji.

6 Czy wystarczy wykształcenie, zasiłek pieniężny, praca i wynajmowany pokój, lub mieszkanie z rodziną, od której dziecko zostało zabrane?

7 1. Mieszkanie - U rodziców, innych krewnych, w miejscu meldunku lub własności? - U partnera? - Na stancji? - W mieszkaniu chronionym? - W akademiku? Bursie? - Za granicą? - Dom Pomocy Społecznej? - Inne?

8 - Ukończenie szkoły przygotowującej do zawodu lub studiów wyższych - Badanie predyspozycji zawodowych - Odbywanie praktyk - Umiejętność pracy, obowiązkowość - Umiejętność szanowania poleceń przełożonych - Zainteresowania - Punktualność - Umiejętność poszukiwania pracy - Stałość w podjętych zobowiązaniach - Umiejętności komunikacyjne, społeczne

9 - Zasiłek na kontynuowanie nauki - Renta po rodzicach - Alimenty - Stypendium socjalne, naukowe - Praca dorywcza - Praca stała - Praca za granicą - Pomoc organizacji pozarządowych - Bogaty partner - Spadek - Inne

10 - Rodzice dziecka - Rodzeństwo, inni krewni - Rodzina zaprzyjaźniona - Partner, rodzina partnera - Przyjaciele - Opiekun z domu dziecka/ Domu dla dzieci - Opiekun usamodzielnienia - Ośrodek pomocy społecznej - Organizacje pozarządowe - Przełożeni i koledzy z pracy - Sąsiedzi

11 Kasia - 15 lat 3. Jarek 2.Tata Arkadiusz 4. Kacper 5. Paweł 7. Babcia Zofia 6. Prababcia Joanna 9. Dziadek Kazimierz i Babcia Teresa 10. Wujek Rafał 8. ŚP Dziadek Jan 11. Ciocia Ilona 12. Wujek Andrzej i ciocia Ela 13. Ciocia Jadzia 14. Wioletta - opiekun z DdD 15. Wych. klasy 16. Justyna 17. Karolina 20. Szkoła 24. Marzenie: wrócić do domu rodzinnego, chcę zostać trenerem psów 21. D d D 19. Chłopak Krzysiek 22. Dom Prababci Joanny 23. Moda 25. Kościół 18. Koleżanki i koledzy z klasy Mama Joanna

12

13 - Higiena osobista - Obsługa urządzeń domowych - Sprzątanie, utrzymywanie porządku - Zarządzanie pieniędzmi - Robienie zakupów, gotowanie - Poruszanie się środkami lokomocji - Umiejętności komputerowe - Umiejętność załatwiania spraw w urzędach (w tym załatwienie podstawowych dokumentów) - Podstawowa znajomość prawa - Umiejętność radzenia sobie w chorobie - Prawo jazdy - Inne

14 - Świadomość i umiejętność wyrażania emocji - Kontrola emocji i umiejętność rozładowywania napięcia _ Rozpoznawanie emocji u innych, radzenie sobie z nimi - Przeżycie, przepracowanie straty (rozstania z rodzicami) - Umiejętność szukania pomocy w kryzysach, stresie - Samoocena, wiara w siebie, autoprezentacja - Asertywność, empatia - Umiejętność podejmowania decyzji - Poczucie przynależności do rodziny, związku, przyjaciół - Posiadanie zbioru pamiątek (Księga Życia?) - Posiadanie indywidualnych marzeń, planów, gustów - Posiadanie indywidualnych umiejętności (niepowtarzalność)

15 - Umiejętności komunikacyjne - Zdolność do pracy zespołowej - Zdolność do kompromisów - Zdolność do zawierania nowych znajomości - Umiejętność wchodzenia w grupy - Umiejętność budowania odpowiedniej roli w grupie - Umiejętność budowania odpowiedniej roli w związku - Świadomość obywatelska - Savoir vivre - Odbudowanie więzi z rodzicami, krewnymi - Przepracowanie więzi z dzieciństwa - Więzi z opiekunem (odbudowa zdolności do więzi) - Zdolność do więzi z partnerem - Stałość w relacjach - Zdolność do bezpiecznych więzi z dzieckiem

16 - Planowania zadań w czasie - Określanie priorytetów i celów krótkoterminowych i długoterminowych - Dobierania środków do realizacji planów - Umiejętność oceny przeprowadzonych działań, ewentualna korekta - Korzystania z pomocy innych - Punktualność - Planowania budżetu

17 - Określanie celów wyższych (zamiast życia z dnia na dzień) - Wiara w ideały, wiara religijna - Istnienie wzorców, autorytetów - Pielęgnowanie tradycji - System moralny - Umiejętność analizy konsekwencji decyzji - Chęć niesienia pomocy najbliższym - Uczestnictwo w akcjach społecznych - Tolerancja, patriotyzm (państwowy i lokalny)

18 - Sprawność fizyczna, sporty - Umiejętność korzystania z pomocy lekarzy, znalezienia specjalisty - Znajomość podstawowych procedur ochrony zdrowia (dbanie o siebie, leki etc.) - Wiedza i zdrowe podejście do życia seksualnego - Choroby chroniczne (w tym diagnoza) - Nałogi (w tym terapia) - Prawidłowe odżywianie się - Skłonności do zaburzeń psychicznych, leczenie - Stałe wsparcie (terapia) psychologiczne - Posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego

19 W jakim wieku dziecko powinno rozpoczynać plan usamodzielnienia i od czego to zależy? Ile lat my przygotowywaliśmy się do samodzielności?

20 Przygotowanie do usamodzielnienia to proces długofalowy rozpoczynający się w momencie podjęcia decyzji przez zespół, o wyznaczeniu takiego celu pracy z dzieckiem i jego rodziną w sytuacji, gdy niemożliwa do osiągnięcia jest priorytetowy cel reintegracji dziecka z rodziną.

21 1. Analiza mocnych stron i potrzeb dziecka 2. Ekomapa i genogram 3. Analiza przyczyn kryzysu w rodzinie 4. Analiza mocnych stron i potrzeb rodziny (wykonywana przez asystenta rodziny) 5. Tabela planu usamodzielnienia oparta na 10 obszarach rozwoju. 6. Plan rozwoju edukacyjnego 7. Cele długoterminowe. 8. Plan miesięczny.

22 Warunki usamodzielnienia Mocne strony PotrzebyPlan działań Osoby odpowiedzialne Termin wykonania Mieszkanie Wykształcenie, zawód Dochód Zasoby wsparcia Umiejętności życiowe Stabilizacja emocjonalna Poczucie wartości Zdolność do więzi Umiejętność planowania System wartości Zdrowie fizyczne i psychiczne Inne

23

24

25 Modelowa więź z bliskim dorosłym Autorytet dorosłego Stabilność emocjonalna (praca nad źródłami traum) Zaspakajanie potrzeb, aspiracji Poczucie zauważenia, docenienia, szacunku Kto może to zapewnić dziecku w pieczy zastępczej?

26

27 Domy dla maksymalnie 14 dzieci 6 opiekunów, w tym lider Indywidualna odpowiedzialność opiekuna za plan pracy z 2-3 dzieci i ich rodzinami oraz asystentami rodziny i pracownikami socjalnymi Więzi emocjonalne opiekuna z jego dziećmi zależne od planu pracy z rodziną Godziny pracy z grupą oraz godziny pracy indywidualnej opiekuna z jego dziećmi Praca opiekuna superwizowana przez lidera, psychologa, zespół

28 - Tradycje hermetycznych rodzin zastępczych, traktujących dzieci w opiece jak swoje - Brak wspierających specjalistów (poza wyjątkami – np. Ośrodek Wspierania Rodzin Zastępczych PORT w Warszawie - Brak koordynatorów, których zadaniem miało być tworzenie i pomoc w realizacji indywidualnych planów pomocy dziecku i rodzinie - Trzeba na nowo budować system wsparcia dla rodzin zastępczych w powiatach

29 W trakcie trwania pieczy zastępczej: - Szkolenia dla opiekunów / wychowawców - Tworzenie zasobów wsparcia w powiatach (Specjaliści, ośrodki wspierania rodzin zastępczych) - Stypendia - Praktyki w firmach komercyjnych - Tworzenie warunków domowych - Piecza oparta na indywidualnych relacjach – planowa i celowa - Wyspecjalizowane domy dla dzieci dla nastolatków?

30 Zasiłki Specjalne ścieżki edukacyjne Stypendia Mieszkania usamodzielnienia i chronione Mieszkania socjalne Pomoc w uzyskaniu pracy, przygotowanie zawodowe Praktyki w firmach komercyjnych Szkolenia i monitoring opiekunów usamodzielnienia Specjalne firmy trenujące umiejętności zawodowe (patrz GFIS Gdańsk – hostel prowadzony przez wychowanków)

31

32 Dziękuję!


Pobierz ppt "TOMASZ POLKOWSKI TOWARZYSTWO NASZ DOM. Ukończenie 18 lat? Zakończenie edukacji? Uzyskanie wyprawki? Uzyskanie mieszkania? Opuszczenie rodziny zastępczej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google