Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Bratek w Barlinku ( Barlinek, ul.Szosowa 2b ) Niepubliczny Ośrodek Wsparcia Dziennego- Świetlica Terapeutyczna Dziupla.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Bratek w Barlinku ( Barlinek, ul.Szosowa 2b ) Niepubliczny Ośrodek Wsparcia Dziennego- Świetlica Terapeutyczna Dziupla."— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Bratek w Barlinku ( Barlinek, ul.Szosowa 2b ) Niepubliczny Ośrodek Wsparcia Dziennego- Świetlica Terapeutyczna Dziupla

2 Świetlica działa na terenie miasta i gminy Barlinek i obejmuje swoją pomocą dzieci, młodzież i osoby dorosłe z tego terenu lub realizujące obowiązek edukacji na terenie gminy Barlinek Świetlica działa na terenie miasta i gminy Barlinek i obejmuje swoją pomocą dzieci, młodzież i osoby dorosłe z tego terenu lub realizujące obowiązek edukacji na terenie gminy Barlinek

3 Podstawy prawne Ustawa o pomocy społecznej; Ustawa o pomocy społecznej; Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii; Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii; Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; Konwencja Praw Dziecka; Konwencja Praw Dziecka; Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Statut Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Bratek Statut Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Bratek

4 Zakres zadań wspiera rodzinę w sprawowaniu jej podstawowych funkcji. Obejmuje wsparciem i terapią: - dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych oraz przejawiające zaburzenia emocjonalne w przebiegu rozwoju, zagrożone uzależnieniem, będące ofiarami przemocy, w tym seksualnej, wymagające oddziaływań terapeutycznych w przebiegu kryzysów sytuacyjnych.

5 Pozostałe zadania Doradztwo psychospołeczne rodzinom i innym osobom wymagającym wsparcia oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych (nauczyciele, pedagodzy szkolni, wychowawcy). Diagnozuje potrzeby w zakresie psychoprofilaktyki placówek z terenu miasta i gminy, programuje i konsultuje działania osób współdziałających

6 Kadra Ośrodka W Świetlicy zatrudnieni są terapeuci- osoby posiadające przygotowanie socjoterapeutyczne, psychoterapeutyczne oraz z zakresu psychologicznego treningu grupowego. Formy pracy opiekuńczej i wychowawczej mogą prowadzić osoby z wyższym przygotowaniem pedagogicznym

7 Formy pracy Socjoterapia Psychoterapia indywidualna Terapia/konsultacja rodzin Wsparcie wychowawców, pedagogów: rady szkoleniowe, grupy wsparcia, spotkania z rodzicami Trening Rozwoju Osobowości Grupy wsparcia wolontariatu Pomoc edukacyjna i organizacja czasu wolnego

8 Zajęcia Socjoterapeutyczne/ Trening rozwoju osobowości Zakres: - profilaktyka zagrożeń uzależnień od środków psychoaktywnych i zachowań ryzykownych; - komunikacja; - emocje i motywacja; - stres i strategie radzenia sobie z jego następstwami; - separacja, wartości, budowanie związków, seksualność i inne trudności wieku adolescencji; - aspiracje i zainteresowania; - samorealizacja Zadania: - trening komunikacyjny i asertywności; - wyposażenie w wiedzę dotyczącą zagadnień wymienionych w zakresie; - uwrażliwienie postrzegania; - pogłębienie umiejętności funkcjonalnego wyrażania uczuć; - pogłębianie odpowiedzialności za samego siebie; - pogłębienie świadomości własnej motywacji i lęków w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi; - wzmocnienie poziomu samoakceptacji; - doskonalenie umiejętności rozumienia i akceptacji innych; - wzmocnienie osobistych kompetencji w obszarze opinii i postaw

9 Realizacja zadań w roku 2006 wieksocjoterapiapsychoterapia 7-10 lat 3015 ucz/128 spot. 13-15 lat 1913 ucz/131 spot. 16-18 lat 3311 ucz/154 spot. ogółem 82 uczniów 39 uczniów

10 Realizacja zadań c.d Konsultacje z rodzicami Konsultacje z pedagogami/ nauczycielami Indywidualne Indywidualne: 86 spotkań; 69 rodziców Indywidualne Indywidualne: 34 spotkania Konsultacje rodzin/ terapia Konsultacje rodzin/ terapia: 4 rodziny; 9 spotkań Grupowe: 7 spotkań

11 Analiza SWOT Bardzo dobre przygotowanie kadry (wielospecjalistyczne, kontynuowanie szkoleń) Dobra lokalizacja i zaplecze bazowe (Poradnia P-P)- zaufanie klientów Bardzo dobre wsparcie merytoryczne (specjaliści: psycholodzy, psychoterapeuci, psychiatra, seksuolog; ośrodki szkoleniowe, konferencje) Dobre możliwości diagnostyczne dot. problemów Realizacja gminnej luki profilaktycznej- profilaktyka II rzędowa Trudność długofalowego planowania Ograniczenie realizacji działań profilaktycznych- świetlice środowiskowe (osiedla, wioski) Subiektywność diagnozy środowiska miasta i gminy (potrzeba zewnętrznego monitoringu- specjalistycznego


Pobierz ppt "Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Bratek w Barlinku ( Barlinek, ul.Szosowa 2b ) Niepubliczny Ośrodek Wsparcia Dziennego- Świetlica Terapeutyczna Dziupla."

Podobne prezentacje


Reklamy Google