Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Duże dzieci – wielkie sprawy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Duże dzieci – wielkie sprawy"— Zapis prezentacji:

1 Duże dzieci – wielkie sprawy
Program dotyczący praw dzieci realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Lubinie Opracowały: mgr Barbara Godyń, mgr Małgorzata Stążka

2 Program trwał przez cały rok szkolny 2012/2013.
Zadaniem programu było uświadomienie o istnieniu i funkcjonowaniu praw dziecka. Zapoznanie dzieci z możliwościami, jakie mają w przypadku, gdy ich prawa zostaną naruszone. Program trwał przez cały rok szkolny 2012/2013.

3 CELE PROGRAMU EDUKACYJNEGO:
kształtowanie u dzieci poczucia godności ludzkiej; uczenie zasad komunikowania się w grupie, umiejętności rozwiązywania konfliktów bez stosowania przemocy; wyrabianie szacunku i tolerancji dla różnych ludzi.

4 Cele edukacyjne: Zapoznanie dzieci
Zrozumienie idei i znaczenia praw człowieka. Świadomość własnych praw, możliwości i ograniczeń. Świadomość norm regulujących życiem człowieka. Zapoznanie dzieci z możliwościami, jakie mają w przypadku, gdy ich prawa zostaną naruszone.

5 Cele główne: uświadomienie dzieciom ich praw;
wyjaśnienie czym są prawa człowieka (dziecka); zwrócenie uwagi na podobieństwa i różnice między ludźmi, jako naturalne zjawisko w świecie; kształtowanie postawy tolerancji wobec „inności”; wzmocnienie poczucia własnej wartości; rozumienie pojęcia tożsamości; kształtowanie szacunku dla poglądów różnych ludzi; uświadomienie dzieciom, że ludzi nie można różnicować ze względu na kolor skóry, płeć, pochodzenie; wyjaśnienie dzieciom, co to znaczy, że mają prawo do prywatności; uświadomienie granic prywatności; uświadomienie dzieciom, iż ich prawa oznaczają określone powinności dorosłych; uświadomienie dzieciom, że istnieją osoby i instytucje, do których mogą się zwrócić o pomoc, jeśli ich prawa zostały naruszone.

6 Zgodnie z harmonogramem programu odbywała się pedagogizacja rodziców.

7 W dwóch numerach gazetki przedszkolnej Przedszkolandia zostały umieszczone artykuły dotyczące Praw Dziecka.

8 Powstała również gazetka ścienna dla rodziców…

9 Rodzice wypełnili także ankietę dotyczącą znajomości Praw Dziecka.

10 Odbyły się zajęcia w grupach według załączonego scenariusza…

11 EWALUACJA Choć wszystkie założenia programu zostały spełnione, nie można jednoznacznie potwierdzić czy w/w program przyniósł określone cele. Dzieci zostały zapoznane ze swoimi prawami, jednak ciągle należy powracać do tematyki programu mając na uwadze ich wiek, specyfikę rozwoju oraz sposoby kształtowania się określonych postaw i zachowań. Aby osiągnąć zamierzone cele należy kontynuować program w kolejnych latach, mając nadzieję, że podobna tematyka będzie realizowana również w dalszym procesie kształcenia dziecka.


Pobierz ppt "Duże dzieci – wielkie sprawy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google