Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowały: mgr Barbara Godyń, mgr Małgorzata Stążka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowały: mgr Barbara Godyń, mgr Małgorzata Stążka"— Zapis prezentacji:

1 Opracowały: mgr Barbara Godyń, mgr Małgorzata Stążka
Uśmiechnięte buzie – program adaptacyjny dla dzieci 3 – letnich Przedszkola Miejskiego nr 4 w Lubinie Opracowały: mgr Barbara Godyń, mgr Małgorzata Stążka

2 Program adaptacyjny miał przede wszystkim na celu rozładowanie negatywnych doznań dziecka wywołanych gwałtownym rozstaniem z rodziną i brakiem wiedzy o nowym środowisku.

3 Personel przedszkola starał się zapewnić dzieciom poczucie psychologicznego bezpieczeństwa.

4 tworzenie dzieciom warunków do łatwej adaptacji w przedszkolu;
mobilizowanie rodziców do udzielenia dziecku psychicznego wsparcia i pomocy w adaptacji; obniżenie lęku rodziców związanego z koniecznością oddania dziecka pod opiekę personelu placówki; wyrabianie orientacji czasowej w rozkładzie dnia w przedszkolu, przyswajanie wiedzy o przeznaczeniu i sposobie korzystania z różnych pomieszczeń; kształtowanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej; pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „Ja” i zaspokajaniu poczucia bezpieczeństwa; wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie. Cele ogólne:

5 Cele szczegółowe: zmniejszenie napięć i niepokojów związanych z nową sytuacją przedszkolną (odreagowanie emocjonalne); pomoc dzieciom w pokonaniu lęku wywołanego przez zmianę rytmu i trybu życia; rozwijanie samodzielności dziecka; rozwijanie pozytywnej samooceny i poczucia własnej wartości; zaangażowanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz dziecka; wzmacnianie pozytywnych relacji między rodzicami i ich dziećmi; wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta.

6 Cele operacyjne:

7 DZIECKO: wie i rozumie przyczynę pobytu w przedszkolu;
rozumie, że pobyt w przedszkolu jest czasowy i zawsze kończy się powrotem do domu; ma zaufanie do nauczycieli i pracowników przedszkola; wie, że może zwracać się do wszystkich o pomoc; potrafi na miarę swoich możliwości porozumiewać się z otoczeniem; potrafi nazwać proste emocje swoje i innych ludzi (radość, smutek); wie, że jest bardzo ważną osobą i każdy się z nim liczy.

8 RODZIC: pozytywnie myśli o placówce i ma całkowite zaufanie do personelu przedszkola, wspiera dziecko w procesie przystosowania się do nowego środowiska, stawia wymagania wobec dziecka, rezygnuje z nadopiekuńczości, uczy dziecko i przyzwyczaja do wchodzenia w nieznane sobie otoczenie, inne od domowego, uczy nawiązywania kontaktów interpersonalnych z osobami trzecimi, zachęca dziecko do samodzielności w czynnościach samoobsługowych.

9 W naszym przedszkolu odbyło się Pasowanie na Przedszkolaka…

10 Zgodnie z założeniami programu w naszym przedszkolu odbyły się drzwi otwarte dla dzieci nowoprzyjętych.

11 Nauczyciele dzieciom – przedstawienie J. Tuwima pt. „Rzepka”
24 kwiecień 2013 r. Nauczyciele dzieciom – przedstawienie J. Tuwima pt. „Rzepka”

12 Dzieci obejrzały teatrzyk o Rybaku i złotej rybce

13 Przez cały poranek dzieci nowoprzyjęte do przedszkola bawiły się z Bobem Budowniczym

14 Przeprowadzone zostały warsztaty na temat przezwyciężenia trudnego okresu, jakim jest adaptacja ich dziecka do przedszkola.

15 25 kwiecień 2013 r. Dzień muzyki i tańca…

16 W tym dniu na dzieci czekało wiele atrakcji…
Milusińscy mogli obejrzeć występ zespołu ludowego. A także zatańczyć z panem Łukaszem.

17 26 kwiecień 2013 r. – Cała Polska czyta dzieciom…

18 W tym dniu odbyło się spotkanie z panią z biblioteki.

19 Podczas spotkań organizowanych w ramach Dni Otwartych Przedszkola dzieci i rodzice zostali zapoznani z nowym otoczeniem, jakim jest przedszkole. W/w mogli obejrzeć występy artystyczne naszych dzieci oraz zwiedzić sale wszystkich grup przedszkolnych.

20 EWALUACJA Program adaptacyjny dla dzieci 3 – letnich w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Lubinie Uśmiechnięte buzie był realizowany przez cały rok szkolny. Wszystkie założone cele zostały zrealizowane. Proces adaptacyjny jest procesem ciągłym. Tym samym program adaptacyjny Uśmiechnięte buzie należy nieustanie wzbogacać oraz urozmaicać o nowe elementy, by ułatwić dzieciom wejście w nowe środowisko. A nauczycielom ułatwić współpracę z rodzicami oraz nawiązać serdeczny i przyjazny kontakt z dziećmi nowo przyjętymi do przedszkola.


Pobierz ppt "Opracowały: mgr Barbara Godyń, mgr Małgorzata Stążka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google