Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawa dziecka Projekt Szkoła z prawami dziecka. Każde dziecko ma prawo do dzieciństwa! © UNICEF.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawa dziecka Projekt Szkoła z prawami dziecka. Każde dziecko ma prawo do dzieciństwa! © UNICEF."— Zapis prezentacji:

1 Prawa dziecka Projekt Szkoła z prawami dziecka

2 Każde dziecko ma prawo do dzieciństwa! © UNICEF

3 UNICEF UNICEF jest największą na świecie organizacją, której działalność w całości jest dedykowana dzieciom © UNICEF

4 UNICEF W swoich działaniach UNICEF zawsze kieruje się Konwencją o prawach dziecka © UNICEF

5 Prawa człowieka a prawa dziecka © UNICEF

6 Prawa człowieka a prawa dziecka W 1948 roku ONZ proklamowało Powszechną Deklarację Praw Człowieka © UNICEF

7 Prawa człowieka a prawa dziecka W dokumencie tym określone zostały podstawowe prawa człowieka © UNICEF

8 Prawa człowieka a prawa dziecka Prawa człowieka przysługują każdemu człowiekowi bez względu na narodowość, religię czy wiek © UNICEF

9 Prawa człowieka a prawa dziecka Dzieciom przysługą więc takie same prawa jak dorosłym (z pewnymi ograniczeniami) © UNICEF

10 Prawa dziecka Jednak później uznano, że dzieci ze względu na swoją niedojrzałość psychiczną i fizyczną potrzebują specjalnej ochrony i troski, potrzebują więc własnego dokumentu określającego ich prawa © UNICEF

11 Prawa dziecka W ten sposób w 1989 powstała Konwencja o prawach dziecka © UNICEF

12 Prawa dziecka Konwencja oparta jest na 3 głównych zasadach: niedyskryminacji, poszanowaniu godności dziecka i kierowaniu się w każdej sprawie dobrem dziecka © UNICEF

13 Prawa dziecka Konwencja została podpisana przez wszystkie kraje na świecie, z wyjątkiem dwóch: Somalii i USA © UNICEF

14 Prawa dziecka Prawa określone w Konwencji przysługują każdemu dziecku bez względu na narodowość, płeć czy religię © UNICEF

15 Relacja państwo - dziecko Prawa dziecka dotyczą relacji państwo – dziecko © UNICEF

16 Relacja państwo - dziecko Oznacza to, że to państwo powinno zapewnić dziecku możliwość korzystania z przysługujących mu praw © UNICEF

17 Relacja państwo - dziecko Państwo to wszystkie organa władzy, sądy, instytucje, urzędnicy, policjanci, nauczyciele etc… © UNICEF

18 Relacja państwo - dziecko Niezależnie od Konwencji o prawach dziecka, dziecko jest chronione przez obowiązujący w danym państwie system prawny © UNICEF

19 Relacja państwo - dziecko Jeżeli ktoś naruszy prawa określone w Konwencji np. prawo do edukacji, ochrony zdrowia, niedyskryminacji to mówimy, że złamano prawa dziecka © UNICEF

20 Relacja państwo - dziecko Jeżeli ktoś na przykład okradł dziecko, doszło do przemocy rówieśniczej etc… mówimy o naruszeniu prawa © UNICEF

21 Relacja dziecko - rodzic Prawa dziecka nie kolidują z prawem rodziców do wychowania dziecka zgodnie z ich światopoglądem i wartościami © UNICEF

22 Relacja państwo - dziecko To najczęściej rodzice reprezentuje dziecko przed organami państwa i zgłaszają naruszenie jego praw © UNICEF

23 Relacja państwo - dziecko Chyba, że w rodzinie dochodzi do sytuacji niezgodnych z prawem lub groźnych dla dziecka: zaniedbania, krzywdzenia, zmuszania do pracy zarobkowej etc.. © UNICEF

24 Prawa dziecka a obowiązki Prawa dziecka i obowiązki to dwie odrębne rzeczy © UNICEF

25 Prawa dziecka a obowiązki To że dziecko ma prawa określone w Konwencji o prawach dziecka nie zależy od tego czy wypełnia swe obowiązki czy też nie (choć powinno to robić) © UNICEF

26 Prawa dziecka a obowiązki Za niewykonanie obowiązków można dziecko ukarać, ale nie można je pozbawić jego praw © UNICEF

27 Prawa dziecka a obowiązki Jeżeli chcemy, aby ktoś szanował nasze prawa my powinniśmy szanować i respektować prawa innych © UNICEF

28 Konwencja o prawach dziecka Konwencja o prawach dziecka składa się z 54 artykułów, 42 z nich mówi o prawach dziecka pozostałe zaś o tym jak państwo, instytucje i dorośli powinni współpracować, aby prawa te były przestrzegane © UNICEF

29 Prawa dziecka Ochrona przez konfliktem zbrojnym Ochrona przez przemocą Dobro dziecka jako cel najwyższy Prawo do wychowania w rodzinie Prawo do prywatności Prawo do godziwych warunków socjalnych Prawo do odpoczynku Prawo do edukacji Prawo do życia i tożsamości Prawo do wyrażania własnych poglądów Ochrona w procesie karnym Prawo do znajomości swoich praw

30 Dziękujemy! © UNICEF


Pobierz ppt "Prawa dziecka Projekt Szkoła z prawami dziecka. Każde dziecko ma prawo do dzieciństwa! © UNICEF."

Podobne prezentacje


Reklamy Google