Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „Szkoła z prawami dziecka”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „Szkoła z prawami dziecka”"— Zapis prezentacji:

1 Projekt „Szkoła z prawami dziecka”
Prawa dziecka Projekt „Szkoła z prawami dziecka”

2 Każde dziecko ma prawo do dzieciństwa!
© UNICEF 2

3 UNICEF UNICEF jest największą na świecie organizacją, której działalność w całości jest dedykowana dzieciom © UNICEF

4 UNICEF W swoich działaniach UNICEF zawsze kieruje się Konwencją o prawach dziecka © UNICEF

5 Prawa człowieka a prawa dziecka
© UNICEF 5

6 Prawa człowieka a prawa dziecka
W 1948 roku ONZ proklamowało Powszechną Deklarację Praw Człowieka © UNICEF

7 Prawa człowieka a prawa dziecka
W dokumencie tym określone zostały podstawowe prawa człowieka © UNICEF

8 Prawa człowieka a prawa dziecka
Prawa człowieka przysługują każdemu człowiekowi bez względu na narodowość, religię czy wiek © UNICEF

9 Prawa człowieka a prawa dziecka
Dzieciom przysługą więc takie same prawa jak dorosłym (z pewnymi ograniczeniami) © UNICEF

10 Prawa dziecka Jednak później uznano, że dzieci ze względu na swoją niedojrzałość psychiczną i fizyczną potrzebują specjalnej ochrony i troski, potrzebują więc „własnego dokumentu” określającego ich prawa © UNICEF

11 Prawa dziecka W ten sposób w 1989 powstała Konwencja o prawach dziecka
© UNICEF

12 Prawa dziecka Konwencja oparta jest na 3 głównych zasadach: niedyskryminacji, poszanowaniu godności dziecka i kierowaniu się w każdej sprawie dobrem dziecka © UNICEF

13 Prawa dziecka Konwencja została podpisana przez wszystkie kraje na świecie, z wyjątkiem dwóch: Somalii i USA © UNICEF

14 Prawa dziecka Prawa określone w Konwencji przysługują każdemu dziecku bez względu na narodowość, płeć czy religię © UNICEF

15 Relacja państwo - dziecko
Prawa dziecka dotyczą relacji państwo – dziecko © UNICEF

16 Relacja państwo - dziecko
Oznacza to, że to państwo powinno zapewnić dziecku możliwość korzystania z przysługujących mu praw © UNICEF

17 Relacja państwo - dziecko
Państwo to wszystkie organa władzy, sądy, instytucje, urzędnicy, policjanci, nauczyciele etc… © UNICEF

18 Relacja państwo - dziecko
Niezależnie od Konwencji o prawach dziecka, dziecko jest chronione przez obowiązujący w danym państwie system prawny © UNICEF

19 Relacja państwo - dziecko
Jeżeli ktoś naruszy prawa określone w Konwencji np. prawo do edukacji, ochrony zdrowia, niedyskryminacji to mówimy, że złamano prawa dziecka © UNICEF

20 Relacja państwo - dziecko
Jeżeli ktoś na przykład okradł dziecko, doszło do przemocy rówieśniczej etc… mówimy o naruszeniu prawa © UNICEF

21 Relacja dziecko - rodzic
Prawa dziecka nie kolidują z prawem rodziców do wychowania dziecka zgodnie z ich światopoglądem i wartościami © UNICEF

22 Relacja państwo - dziecko
To najczęściej rodzice reprezentuje dziecko przed organami państwa i zgłaszają naruszenie jego praw © UNICEF

23 Relacja państwo - dziecko
Chyba, że w rodzinie dochodzi do sytuacji niezgodnych z prawem lub groźnych dla dziecka: zaniedbania, krzywdzenia, zmuszania do pracy zarobkowej etc.. © UNICEF

24 Prawa dziecka a obowiązki
Prawa dziecka i obowiązki to dwie odrębne rzeczy © UNICEF

25 Prawa dziecka a obowiązki
To że dziecko ma prawa określone w Konwencji o prawach dziecka nie zależy od tego czy wypełnia swe obowiązki czy też nie (choć powinno to robić) © UNICEF © UNICEF

26 Prawa dziecka a obowiązki
Za niewykonanie obowiązków można dziecko ukarać, ale nie można je pozbawić jego praw © UNICEF

27 Prawa dziecka a obowiązki
Jeżeli chcemy, aby ktoś szanował nasze prawa my powinniśmy szanować i respektować prawa innych © UNICEF

28 Konwencja o prawach dziecka
Konwencja o prawach dziecka składa się z 54 artykułów, 42 z nich mówi o prawach dziecka pozostałe zaś o tym jak państwo, instytucje i dorośli powinni współpracować, aby prawa te były przestrzegane © UNICEF

29 Prawa dziecka Prawo do życia i tożsamości
Prawo do wychowania w rodzinie Prawo do wyrażania własnych poglądów Prawo do prywatności Prawo do odpoczynku Dobro dziecka jako cel najwyższy Ochrona przez przemocą Prawo do godziwych warunków socjalnych Ochrona przez konfliktem zbrojnym Prawo do edukacji Prawo do znajomości swoich praw Ochrona w procesie karnym 29

30 Dziękujemy! © UNICEF 30


Pobierz ppt "Projekt „Szkoła z prawami dziecka”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google