Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EUROPEJSKA POLITYKA KOSMICZNA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EUROPEJSKA POLITYKA KOSMICZNA"— Zapis prezentacji:

1 EUROPEJSKA POLITYKA KOSMICZNA
Zbigniew Kłos, Centrum Badań Kosmicznych PAN

2 EUROPEJSKA POLITYKA KOSMICZNA
- W ciągu 50-ciu lat ery kosmicznej aktywność kosmiczna Europy konsolidowana była w ramach: ESRO+ELDO ESA INTERKOSMOS - Obecnie w świetle Strategii Lizbońskiej aktywność kosmiczna obejmująca interdyscyplinarne badania i aplikacje została uznana jako strategiczne działanie zwiększające siłę i konkurencyjność Europy EUROPEJSKA POLITYKA KOSMICZNA

3 Europejska Polityka Kosmiczna
Stworzenie strategii kosmicznej dla Europy stało się partnerskim przedsięwzięciem Unii Europejskiej i Europejskiej Agencji Kosmicznej Ramy tej współpracy określają Konwencje, Traktaty i dokumenty obydwu organizacji międzyrządowych, których członkowstwa nie są tożsame

4 Europejska Polityka Kosmiczna
ESA ze swej natury ma odniesienia do aktywności kosmicznej, UE musi je tworzyć Zgodnie z zasadami UE zostaje wspólnie stworzona: - Zielona Księga (2003) - Biała Księga (2004) Europejskiej Polityki Kosmicznej, a aktywność Kosmiczna zostaje wpisana do powstającej Europejskiej Konstytucji.

5 Europejska Polityka Kosmiczna Komisja Europejska
Zapisy Traktatowe „Zielona Księga” Polityki Kosmicznej Priorytety 6-Programu Ramowego UE Aeronautics & Space - GMES - GALLILEO

6 Europejska Polityka Kosmiczna „Zielona Księga”
niezależny dostęp do przestrzeni kosmicznej wysoka jakość naukowa badań baza technologiczna i przemysłowa rynek - komercjalizacja produktów kosmicznych współpraca (USA,Rosja, Japonia,...) stacja kosmiczna - element składowy Europejskiej Przestrzeni Badawczej finanse

7 Europejska Polityka Kosmiczna „Zielona Księga”
Powiększenie Unii w 2004 roku do 375 mln obywateli spowoduje znaczny wzrost zapotrzebowania na systemy kosmiczne w celu zapewnienia szybkiej integracji komunikacja, cyrkulacja dóbr kultury, wysokiej jakości usługi na dużym obszarze, monitorowanie granic (Schengen) zarządzanie ochroną przed klęskami żywiołowymi, zarządzanie środowiskiem dla potrzeb rolnictwa i urbanistyki.

8 Zapisy Traktatowe (www.futurum.gov.pl)
Art.3 Cele Unii ,oraz realizować rozwój naukowy i technologiczny, w tym badania kosmosu. Art.12 Kompetencje współdzielone 12.5 W obszarach badań, rozwoju technologicznego i przestrzeni kosmicznej, Unia dysponuje kompetencjami ...

9 Reakcje Członków Konwentu
Art.. 3.2: Akceptacja Skreślenie Wniosło Czechy poprawki Francja 137 osób Hiszpania Niemcy Polska W.Brytania Węgry Rumunia __________________________________________

10 Reakcje Członków Konwentu
Art Akceptacja Skreślenie Wniosło poprawki 68 osób

11 Europejska Polityka Kosmiczna
Biała Księga definiuje obszary aktywności kosmicznej Europy i postuluje finanse dla różnych scenariuszy działań. Zostaje podpisane (czteroletnie) Porozumienie Ramowe pomiędzy UE i ESA określające zasady wspólnych działań (2004) Każdy etap działań akceptowany jest stanowiskami rządów państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego

12 EUROPEJSKA POLITYKA KOSMICZNA Generalny Dyrektoriat Przedsiębiorczosci
GRUPA MIĘDZYPARLAMENTARNA d/s Przestrzeni Kosmicznej Komisja Europejska Generalny Dyrektoriat Przedsiębiorczosci Przemysły Sektorowe- H.Kosmos Biuro Wspólnych Działań RADA MINISTRÓW ESA RADA KONKURENCYJNOŚCI UE RADA KOSMICZNA EUROPY

13 Europejska Polityka Kosmiczna Cele Polski
Polska - rozpoznawalny partner europejskich programów kosmicznych Polska - użytkownik systemów satelitarnych dla potrzeb zarządzania państwem, badań naukowych i racjonalnej gospodarki Polska - partner w tworzeniu innowacyjnych przedsiębiorstw w obszarze przemysłu kosmicznego

14 Europejska Polityka Kosmiczna
Rada Kosmiczna Europy potwierdziła wolę - Wytyczenia Polityki Kosmicznej Europy - Wdrażanie jej poprzez opracowanie Europejskiego Programu Kosmicznego (ESP) -Ustanowienia priorytetu finansowania SPACE w ramach FrameWork 7

15 Europejska Polityka Kosmiczna Quo Vadis Europo odnośnie Kosmosu?
Utrzymać silny sektor przemysłu kosmicznego aby sprostać globalnej konkurencji Rozwijać aplikacje: -Nawigacji satelitarnej-GALILEO -Obserwacji Ziemi-GMES (Global Monitoring for Environment and Security) -Operacyjnej meteorologii, -Telekomunikacji satelitarnej Rozwijać podstawy badań i eksploracji kosmosu Zapewnić Europie dostęp do przestrzeni kosmicznej -własne europejskie środki wynoszenia

16 Europejska Polityka Kosmiczna PROBLEMY
Jakie rozwiązania przyjąć odnośnie: - relacji z globalnym sektorem przemysłu kosmicznego - relacji z bezpieczeństwem i obronnością - ewolucji sektora europejskiego przemysłu kosmicznego (konkurencyjność) - relacji instytucjonalnych

17 Europejska Polityka Kosmiczna PROBLEMY
Strukturalne -UE swoje relacje finansowo- podmiotowe buduje na zasadzie konkurencyjności -ESA swoje relacje finansowo-podmiotowe opiera na zasadzie zwrotu geograficznego Obecny model oparty na współpracy respektuje te zasady co dalej przy obecnej strukturze członkowskiej?


Pobierz ppt "EUROPEJSKA POLITYKA KOSMICZNA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google