Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowa polskiego potencjału kosmicznego Otylia Trzaskalska-Stroińska, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowa polskiego potencjału kosmicznego Otylia Trzaskalska-Stroińska, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki."— Zapis prezentacji:

1 Budowa polskiego potencjału kosmicznego Otylia Trzaskalska-Stroińska, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki

2 2 Program działań na rzecz rozwoju technologii kosmicznych i wykorzystywania systemów satelitarnych w Polsce Cele główne: Wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój zaawansowanych technologii (technik satelitarnych i technologii kosmicznych) oraz wspieranie współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym i przedsiębiorstwami, Wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój zaawansowanych technologii (technik satelitarnych i technologii kosmicznych) oraz wspieranie współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym i przedsiębiorstwami, Zwiększanie sprawności i efektywności działania administracji publicznej poprzez rozwój i wdrażanie rozwiązań opartych na technikach satelitarnych, umożliwiających bardziej efektywne wykorzystywanie posiadanych zasobów i infrastruktury, Zwiększanie sprawności i efektywności działania administracji publicznej poprzez rozwój i wdrażanie rozwiązań opartych na technikach satelitarnych, umożliwiających bardziej efektywne wykorzystywanie posiadanych zasobów i infrastruktury, Zaspokajanie potrzeb obronności i bezpieczeństwa narodowego poprzez wykorzystanie dostępnych instrumentów i rozwój autonomicznego potencjału w wybranych obszarach. Zaspokajanie potrzeb obronności i bezpieczeństwa narodowego poprzez wykorzystanie dostępnych instrumentów i rozwój autonomicznego potencjału w wybranych obszarach.

3 Program działań na rzecz rozwoju technologii kosmicznych i wykorzystywania systemów satelitarnych w Polsce Cele operacyjne: Rozwój współpracy Polski z Europejską Agencją Kosmiczną, w tym Rozwój współpracy Polski z Europejską Agencją Kosmiczną, w tym w szczególności pełne członkostwo Polski w ESA, Udział Polski w programach unijnych, w tym w projektach Europejskiej Agencji Obrony, Udział Polski w programach unijnych, w tym w projektach Europejskiej Agencji Obrony, Powołanie struktury organizacyjnej koordynującej polską działalność kosmiczną, Powołanie struktury organizacyjnej koordynującej polską działalność kosmiczną, Rozwinięcie i wdrożenie krajowego programu dotyczącego sektora kosmicznego. Rozwinięcie i wdrożenie krajowego programu dotyczącego sektora kosmicznego.

4 Od PECS do pełnego członkostwa w ESA Od PECS do pełnego członkostwa w ESA Framework Cooperation Agreement European Cooperating State (ECS) ESA Member State Okres przejściowy 5 lat Dedykowany Zespół Zadaniowy 5 lat (co do zasady) odnawialne 5 lat odnawialne 5 lat nieodnawialne Bez przepływów finansowych 1 M /rok, e.c. 200145% składki obowiązkowej Udział w programach obowiązkowych i opcjonalnych Udział w Plan for European Cooperating States (PECS) Głównie działalność naukowa Brak bezpośredniego dostępu do przetargów ESA Głównie działalność przemysłowa Optymalizacja zwrotu geograficznego Specjalne przetargi wyłącznie dla krajowych podmiotów Wymiana informacji Szkolenia Porozumienia wykonawcze do konkretnych projektów Jednomyślna decyzja Rady Przegląd techniczny – ocena zdolności kosmicznych przez ekspertów ESA

5 Projekty PECS Pierwszy konkurs (2007), 46 wniosków, 18 skierowanych do realizacji 19 wniosków koordynowanych przez przedsiębiorstwa Drugi konkurs (2008, aktualizacja 2010), 38 wniosków, 11 skierowanych do realizacji 20 wniosków koordynowanych przez przedsiębiorstwa Trzeci konkurs (2011-12), 50 wniosków, 16 skierowanych do realizacji 20 wniosków koordynowanych przez przedsiębiorstwa Ogólne wyniki – 45 projektów, całkowity budżet ok. 11,5 mln euro N.B. Wiele wniosków składanych przez konsorcja naukowo-przemysłowe – współpraca B+R z biznesem kluczem do rozwoju innowacyjności Relatywnie wysoki współczynnik sukcesu – około 30% Wiele projektów o charakterze technologicznym i aplikacyjnym

6 Polska – 20. państwo członkowskie ESA Polska – 20. państwo członkowskie ESA 19/11/2012

7 ESA – przepływy finansowe

8 Polska w programach opcjonalnych Obserwacja Ziemi Obserwacja Ziemi EO Envelope Programme 4 GMES Space Component MetOp Second Generation Nawigacja Nawigacja European GNSS Evolution Programme (EGEP) Telekomunikacja i zintegrowane aplikacje Telekomunikacja i zintegrowane aplikacje ARTES 1 Integrated Applications Promotion (IAP) Loty załogowe i eksploracja Loty załogowe i eksploracja Mars Robotic Exploration Programme 2 (MREP-2) Space Situational Awareness (SSA) General Support Technology Programme (GSTP) PRODEX

9 Uczestnictwo polskich podmiotów w konkursach kosmicznych UE (FP 7 SPACE) Liczba wniosków vs liczba beneficjentów Polska SPACE drugim najlepszym obszarem w FP7 Wskaźnik sukcesu w obszarze SPACE = 32% (średnia wszystkich obszarów = 16%)

10 Międzyresortowy Zespół ds. Polityki Kosmicznej Skład: sekretarze i podsekretarze stanu z 11 ministerstw: Gospodarki, Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Edukacji Narodowej, Obrony Narodowej, Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Spraw Zagranicznych, Spraw Wewnętrznych, Finansów, Administracji i Cyfryzacji oraz Wiceprezes w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Skład: sekretarze i podsekretarze stanu z 11 ministerstw: Gospodarki, Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Edukacji Narodowej, Obrony Narodowej, Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Spraw Zagranicznych, Spraw Wewnętrznych, Finansów, Administracji i Cyfryzacji oraz Wiceprezes w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Przewodnicząca: Pani Minister Grażyna Henclewska, Podsekretarz Stanu w MG Przewodnicząca: Pani Minister Grażyna Henclewska, Podsekretarz Stanu w MG Podstawowe zadania: Podstawowe zadania: koordynowanie działań związanych z członkostwem Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej;koordynowanie działań związanych z członkostwem Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej; uczestnictwo w formułowaniu założeń polskiej polityki kosmicznej i krajowego programu dotyczącego sektora kosmicznego;uczestnictwo w formułowaniu założeń polskiej polityki kosmicznej i krajowego programu dotyczącego sektora kosmicznego; uczestnictwo w ocenie działalności komórki organizacyjnej do spraw wspierania przedsiębiorczości w sektorze kosmicznym w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;uczestnictwo w ocenie działalności komórki organizacyjnej do spraw wspierania przedsiębiorczości w sektorze kosmicznym w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; rekomendowanie odpowiednich zapisów budżetowych na kolejny rok w odniesieniu do wysokości składki opcjonalnej do Europejskiej Agencji Kosmicznej.rekomendowanie odpowiednich zapisów budżetowych na kolejny rok w odniesieniu do wysokości składki opcjonalnej do Europejskiej Agencji Kosmicznej.

11 Działania wspierające rozwój sektora kosmicznego w Polsce Współpraca MG i PARP: Spotkania informacyjne nt. programów ESA – ARTES, Earth Observation, Technology, Space Situational Awareness, Integrated Applications Promotion, European GNSS Evolution Programme (EGEP) Warsztaty i szkolenia – m.in. 4-dniowy kurs "How to write successful proposal" (2 edycje), briefing przed ogłoszeniem pierwszego konkursu w ramach TF PL Spotkania bilateralne i misje gospodarcze – Norwegia, Wielka Brytania, Włochy, Belgia, Austria, Niemcy, Francja Powstanie Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego

12 Krajowy plan rozwoju sektora kosmicznego – priorytetowe obszary i działania (1) Rozwój kompetencji w obszarze technologii kosmicznych - segment kosmiczny i naziemny Rozwój kompetencji w obszarze technologii kosmicznych - segment kosmiczny i naziemny Rozwój kompetencji w obszarze wykorzystania danych satelitarnych Rozwój kompetencji w obszarze wykorzystania danych satelitarnych Wspieranie współpracy pomiędzy sektorem naukowym i przemysłem Wspieranie współpracy pomiędzy sektorem naukowym i przemysłem Działania wspierające rozwój sektora kosmicznego w Polsce Działania wspierające rozwój sektora kosmicznego w Polsce

13 Krajowy plan rozwoju sektora kosmicznego – priorytetowe obszary i działania (2) Satelitarna obserwacja Ziemi Satelitarna obserwacja Ziemi Nowe technologie i eksploracja przestrzeni kosmicznej Nowe technologie i eksploracja przestrzeni kosmicznej Nawigacja i pozycjonowanie Nawigacja i pozycjonowanie Telekomunikacja satelitarna Telekomunikacja satelitarna Zintegrowane aplikacje Zintegrowane aplikacje

14 Dziękuję za uwagę Innovation and Industry Department www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Polityka+kosmiczna


Pobierz ppt "Budowa polskiego potencjału kosmicznego Otylia Trzaskalska-Stroińska, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google