Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Toruński urząd dla młodzieży

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Toruński urząd dla młodzieży"— Zapis prezentacji:

1 Toruński urząd dla młodzieży
Czy tak łatwo dostać dowód osobisty? Autorzy: Zbigniew Majcher Michał Sobczak Damian Wojciechowski kl.1C Gimnazjum nr 8 Toruniu 1

2 Spis treści 2 Streszczenie projektu Czym jest dowód osobisty
Informacje zamieszczone w dowodzie Dla kogo dowód? Dokąd po dowód? Pierwsze kroki w urzędzie Niezbędne dokumenty Odbiór dowodu osobistego Uwagi Przypadki szczególne Źródła 2

3 Streszczenie projektu
By dostać swój własny dowód osobisty trzeba sporo się napracować. Stopień trudności otrzymania dowodu zależy od sytuacji życiowej. W tym projekcie opiszemy kilka problemów, które mogą przydarzyć się każdemu. Nawet my mieliśmy sporo roboty, aby pan Grzegorz Balonikowski-Czekoladowski dostał dowód osobisty. 3

4 Czym jest dowód osobisty
Dowód osobisty jest to dokument: potwierdzający tożsamość osoby, poświadczający obywatelstwo polskie uprawniający do przekraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej. 4

5 Informacje zamieszczane w dowodzie osobistym część 1
Nazwisko, nazwisko rodowe i imię lub imiona Imiona rodziców Data i miejsce urodzenia Adres miejsca zameldowania na pobyt stały, a w razie jego braku zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; w przypadku braku zameldowania na pobyt stały albo pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące danych o adresie nie zamieszcza się. 5

6 Informacje zamieszczane w dowodzie osobistym część 2
Płeć, wzrost w centymetrach i kolor oczu Numer PESEL Nazwa organu wydającego dowód osobisty, Data wydania i termin ważności Seria i numer dowodu osobistego Wizerunek twarzy Dane do odczytu maszynowego Podpis (dla osób powyżej 13 lat) 6

7 Prawo posiadania dowodu osobistego mają obywatele polscy, którzy:
Dla kogo dowód? Obowiązek posiadania dowodu osobistego mają obywatele polscy (zamieszkujący w RP), którzy: 1. mają ukończone 18 lat lub 2. mają ukończone 15 lat i pracują albo nie mieszkają wspólnie z rodzicami/opiekunami. Prawo posiadania dowodu osobistego mają obywatele polscy, którzy: mieszkają poza granicami RP lub mają ukończone 13 lat lub nie mają ukończonych 13 lat – jedynie na uzasadniony wniosek rodziców/opiekunów. 7

8 Dokąd po dowód? Aby otrzymać dowód osobisty, w przypadku mieszkańców Torunia, należy udać się do Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta – na ulicę Batorego 38/40. 8

9 Pierwsze kroki w urzędzie
Najpierw musisz odebrać bilet z numerem. Następnie należy poczekać na swój numer wyświetlony na tablicy. Na niej będzie napisany numer stanowiska, do którego trzeba podejść. 9

10 Aby otrzymać dowód osobisty należy złożyć:
Niezbędne dokumenty Aby otrzymać dowód osobisty należy złożyć: wniosek o wydanie dowodu osobistego dwa wyraźne, jednakowe i aktualne zdjęcia o wymiarach 35x45mm ukazujące lewy półprofil głowy z widocznym lewym uchem, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów skrócony odpis aktu urodzenia (osoby, które nie zawarły małżeństwa i urodziły się poza Toruniem) skrócony odpis aktu małżeństwa 10

11 Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek należy złożyć osobiście, z wyjątkiem osób do lat 5. 11

12 Chwila szczęścia… czyli odbiór dowodu osobistego
Najpóźniej po 30 dniach od złożenia wniosku można dokonać osobistego odbioru gotowego dokumentu. W wyjątkowych sytuacjach (dla osób poniżej 13 roku życia lub ubezwłasnowolnionym) wydawany jest on rodzicom/opiekunom lub kuratorowi. 12 12

13 Uwaga numer 1 Otrzymanie dowodu osobistego nie oznacza pełni szczęścia. To jeszcze nie koniec obcowania z urzędami. Dowód osobisty ma ograniczoną ważność - chyba, że masz już 65 lat. Jeśli jednak masz to szczęście bycia młodszym, twój dowód jest ważny: 5 lat od daty wydania (dla osób poniżej 18 lat) 10 lat od daty wydania (dla osób powyżej 18 lat) 13

14 Uwaga numer 2 Posiadacz dokumentu ma obowiązek wymienić dowód osobisty, jeśli zmieniły się jakieś jego dane np. zmieniłeś adres zamieszkania zawarłeś związek małżeński 14

15 Uwaga numer 3 Jeśli byłeś nieuważny i twój dowód uległ uszkodzeniu w stopniu, który utrudnia potwierdzenie twojej tożsamości, musisz niezwłocznie wystąpić o wydanie nowego dowodu osobistego. W przypadku utraty takiego dokumentu należy ten fakt zgłosić do najbliższego organu gminy, bądź konsulatu jeśli jesteś za granicą. Uzyskasz tam zaświadczenie o utracie dowodu. Potem bez zbędnej zwłoki występujesz o wydanie nowego. 15

16 Przypadek szczególny nr 1
Pan Grzegorz Balonikowski-Czekoladowski jest osobą niewidomą i na stałe nosi ciemne okulary. Po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego ma prawo złożyć zdjęcia do dowodu przedstawiające jego twarz w okularach z ciemnymi szkłami 16

17 Przypadek szczególny nr 2
Siostra Pana Grzegorza – Kunegunda Balonikowska-Czekoladowska jest zakonnicą. Po przedstawieniu zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej ma prawo przedłożyć zdjęcia do dowodu przedstawiające ją w nakryciu głowy. 17

18 Przypadek szczególny nr 3
Pan Grzegorz Balonikowski-Czekoladowski jest bezdomny od wielu lat i nie pamięta, gdzie ostatnio był zameldowany. W takim wypadku Pan Grzegorz składa wniosek o wydanie dowodu osobistego do Urzędu Miasta-Gminy Warszawa-Śródmieście. 18

19 Źródła Wizyta w Referacie Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych UM Torunia Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( z późn.zm.) Strona internetowa Strona internetowa 19


Pobierz ppt "Toruński urząd dla młodzieży"

Podobne prezentacje


Reklamy Google