Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIEKOPOLSKIE CENTRUM KLASTERINGU Forma prawna Poznań, 28 luty 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIEKOPOLSKIE CENTRUM KLASTERINGU Forma prawna Poznań, 28 luty 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 WIEKOPOLSKIE CENTRUM KLASTERINGU Forma prawna Poznań, 28 luty 2013 r.

2 WCK - Stowarzyszenie Członkowie Stowarzyszenia : Członkowie zwyczajni Członkowie wspierający Członkowie honorowi Władze Stowarzyszenia: Walne Zebranie Członków Zarząd Komisja Rewizyjna Zarząd: prezes, trzech członków, w tym skarbnik i sekretarz (5 osób) Komisja Rewizyjna: 5 osób

3 Stowarzyszenie 1)organizacja środowiska klastrowego regionu, 2)ogólne założenia klasteringu, 3)organizacja o pożądanej formie prawnej do aplikowania wniosków, 4)organizacja o charakterze politycznym, o podejściu towarzyskim.

4 Dokumenty: Lista członków założycieli z danymi: 1)imię i nazwisko; 2)data i miejsce urodzenia; 3)miejsce zamieszkania (art. 12 ustawy Prawo o stowarzyszeniach mówi o "miejscu zamieszkania", ale zdarza się, że KRS żąda podania adresu zameldowania); 4)numer dowodu osobistego; 5)PESEL; 6)własnoręczny podpis. Listę trzeba przygotować w dwóch egzemplarzach, które składamy w KRS. Uczestnicy zebrania podpisują oba egzemplarze.

5 Uchwały: Teksty uchwał, które muszą być podjęte w trakcie zebrania założycielskiego: 1)uchwała o powołaniu stowarzyszenia - uchwała nr 1; 2)uchwała o przyjęciu statutu - uchwała nr 2; 3)uchwała o wyborze komitetu założycielskiego - uchwała nr 3; 4)ewentualnie można też podjąć uchwałę o wyborze zarządu - uchwały nr 4 oraz uchwałę o wyborze organu kontroli wewnętrznej - komisji rewizyjnej - uchwała nr 5.

6 Proponowany, przykładowy przebieg zebrania założycielskiego: 1. Przedstawienie celu zebrania oraz jego uczestników. 2. Ustalenie sposobu głosowania i podejmowania uchwał. 3. Wybór przewodniczącego. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały o powołaniu stowarzyszenia (uchwała nr 1). 6. Dyskusja nad statutem. 7. Podjęcie uchwały o przyjęciu statutu (uchwała nr 2). 8. Zgłoszenie kandydatów i wybór komitetu założycielskiego (np. 2-3 osoby) (podjęcie uchwały o wyborze komitetu założycielskiego - uchwała nr 3).

7 Proponowany, przykładowy przebieg zebrania założycielskiego cd.: 9.Wybór władz stowarzyszenia: zarządu i organu kontroli wewnętrznej, np. komisji rewizyjnej (podjęcie dwóch uchwał o wyborze władz - uchwały nr 4 i 5). 10.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru prezesa, skarbnika i innych osób mających pełnić określone funkcje w zarządzie stowarzyszenia. 11.Zamknięcie zebrania.

8 Dziękuję za uwagę Lucyna Łuczak Zespół Prawny Instytut Logistyki i Magazynowania Poznań


Pobierz ppt "WIEKOPOLSKIE CENTRUM KLASTERINGU Forma prawna Poznań, 28 luty 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google