Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dalej. Wejdź na stronę internetową uczelni. Znajdź zakładkę REKRUTACJA 2010/2011 Załóż swoje konto – otrzymasz login i hasło dostępu. dalejwstecz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dalej. Wejdź na stronę internetową uczelni. Znajdź zakładkę REKRUTACJA 2010/2011 Załóż swoje konto – otrzymasz login i hasło dostępu. dalejwstecz."— Zapis prezentacji:

1 dalej

2 Wejdź na stronę internetową uczelni. Znajdź zakładkę REKRUTACJA 2010/2011 Załóż swoje konto – otrzymasz login i hasło dostępu. dalejwstecz

3 Uzupełnij wszystkie pola w formularzu on-line wpisując: Imię, drugie imię, nazwisko, imiona rodziców; Datę urodzenia, miejsce urodzenia, płeć, numer PESEL, narodowość, obywatelstwo; Adres zameldowania, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, email; rodzaj i stopień niepełnosprawności (dotyczy osób niepełnosprawnych); język obcy, którego naukę będziesz kontynuować na studiach. dalejwstecz

4 Podaj wszystkie informacje dotyczące wcześniejszej edukacji: Nazwę szkoły/uczelni, rok ukończenia nauki; Numer świadectwa maturalnego lub dyplomu ; Datę i miejsce wystawienia świadectwa lub dyplomu; Zaznacz jaki rodzaj matury zdawałeś (chodzi o tzw. nową i starą maturę; Jeśli jesteś laureatem/tką lub finalistą/tką olimpiady – zaznacz w jakiej brałeś udział; Wpisz wyniki jakie uzyskałeś na egzaminie maturalnym; dalejwstecz

5 Zaznacz kierunek i specjalność, którą zamierzasz studiować; Wybierz rodzaj studiów, który cię interesuje - studia I (licencjat/inżynier) lub II (magister) stopnia; Określ tryb studiów (stacjonarne - dzienne, niestacjonarne – zaoczne lub wieczorowe). dalejwstecz

6 Na wygenerowany przez uczelnię numer konta bankowego dokonaj wpłaty opłaty rekrutacyjnej w podanym przez uczelnię terminie. Pamiętaj o przypisaniu opłaty rekrutacyjnej do wybranego przez ciebie kierunku studiów. dalejwstecz

7 Znalazłeś swoje nazwisko na liście osób zakwalifikowanych na studia? Gratulacje! Pamiętaj o dostarczeniu do dziekanatu wszystkich dokumentów! dalejwstecz

8 Każda uczenia posiada swój własny wykaz dokumentów, które będą ci potrzebne podczas rekrutacji. W zdecydowanej większość są to: Wypełniony i podpisany formularz wniosku o przyjęcie na studia (w przypadku rejestracji on-line wydrukowany i podpisany formularz internetowy); Oryginał lub odpis świadectwa maturalnego (UWAGA! nie wszystkie uczelnie honorują kopię świadectwa maturalnego potwierdzoną notarialnie). Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na obranym kierunku. UWAGA! Większość uczelni przyjmuje orzeczenia lekarskie podpisane przez lekarza rodzinnego. Wyjątek stanowią uczelnie medyczne i Akademie Wychowania Fizycznego. Kompletując dokumenty na te uczelnie, będziesz potrzebował - orzeczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy lub lekarza sportowego (na AWF).12 dalejwstecz

9 Zdjęcia - przeważnie 3 fotografie o wymiarze 37x52 mm wykonane na jasnym tle, bez nakrycia głowy; zdarza się, że uczelnia wymaga również 1 zdjęcia w postaci cyfrowej (najczęściej w formacie: jpg, tif, bmp, o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi). Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej. UWAGA! Opłatę uiszcza się za każdy kierunek czy specjalność studiów. Kserokopia dowodu osobistego kandydata. Zaświadczenie o niepełnosprawności, w przypadku kandydatów niepełnosprawnych. Dwie koperty zwrotne z adresem kandydata. Zestawy dokumentów należy złożyć w papierowej, wiązanej teczce i dostarczyć w odpowiednim terminie do dziekanatu właściwego dla danego kierunku studiów. dalejwstecz

10 Projekt i opracowanie: Agnieszka Michalska


Pobierz ppt "Dalej. Wejdź na stronę internetową uczelni. Znajdź zakładkę REKRUTACJA 2010/2011 Załóż swoje konto – otrzymasz login i hasło dostępu. dalejwstecz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google