Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dowody ubezpieczenia w NFZ i uprawnienie do świadczeń

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dowody ubezpieczenia w NFZ i uprawnienie do świadczeń"— Zapis prezentacji:

1 Dowody ubezpieczenia w NFZ i uprawnienie do świadczeń
Angelika Milkiewicz-Ławicka Naczelnik Wydziału Spraw Świadczeniobiorców Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ Szczecin, 28 września 2010 roku

2 Uprawnienie do świadczeń
1. Osoby objęte powszechnym - obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, tj. ubezpieczeni. 2. Osoby inne niż ubezpieczeni, posiadające obywatelstwo polskie i mieszkające w Polsce, spełniające określone kryterium dochodowe (art. 54 ustawy). 3. Osoby nieubezpieczone, posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie ukończyły 18. roku życia lub są w okresie ciąży, porodu i połogu. 4. Inne osoby nieubezpieczone uprawnione do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa. 5. Osoby uprawnione na podstawie przepisów o koordynacji w krajach UE/EOG Dla Pacjenta/ Ubezpieczenie w NFZ /Uprawnieni do świadczeń” Informator „Gdzie się leczyć wiosna-lato 2010”

3 Dzieci tytuł do ubezpieczenia- zgłoszenie dziecka
dziecko nieubezpieczone do 18 roku życia: wyjątek sprawdzenie dokumentu-obowiązek świadczeniodawcy finansowanie świadczeń dla dzieci ubezpieczonych i nieubezpieczonych Dla Pacjenta/ Ubezpieczenie w NFZ /Uprawnieni do świadczeń” Informator „Gdzie się leczyć wiosna-lato 2010”

4 Osoby pobierające naukę
do 26 roku życia - jako członkowie rodziny powyżej 26 roku życia termin „pobieranie nauki”- terminy Dla Pacjenta/ Ubezpieczenie w NFZ /Uprawnieni do świadczeń” Informator „Gdzie się leczyć wiosna-lato 2010”

5 Ustanie prawa do świadczeń- terminy szczególne
osoby, które ukończyły szkołę średnią lub wyższą lub zostały skreślone z listy uczniów lub studentów - prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez 4 miesiące od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów Uwaga! Okres 4 miesięcy należy liczyć od dnia zakończenia kształcenia, tj. w przypadku absolwentów : zdających maturę - od daty wskazanej na świadectwie maturalnym niezdających matury - od daty wskazanej na świadectwie ukończenia szkoły Dla Pacjenta/ Ubezpieczenie w NFZ / Dowody ubezpieczenia” Informator „Gdzie się leczyć wiosna-lato 2010”

6 Dowody ubezpieczenia Najczęściej występujące:
dla ubezpieczonych: legitymacja ubezpieczeniowa, druk ZUS RMUA, zaświadczenia, potwierdzenie wpłaty etc dla członków rodziny osób ubezpieczonych: legitymacja dla członków rodziny, zaświadczenie, dodatkowo dokument potwierdzający naukę, dla osób ubezpieczających się dobrowolnie: umowa wraz ze składką dla nieubezpieczonych dzieci do 18 roku życia: akt urodzenia, dokument Dla Pacjenta/ Ubezpieczenie w NFZ /Dowody ubezpieczenia” Informator „Gdzie się leczyć wiosna-lato 2010”

7 Ważność dowodów ubepzieczenia
30 dni od: daty wystawienia - zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenia ZUS i KRUS, daty poświadczenia -  legitymacja ubezpieczeniowa, daty opłacenia składki - ZUS RMUA, dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne, daty ważności dokumentu - legitymacja rencisty. Wyjątkami są: legitymacja emeryta - ważna bezterminowo zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego - do końca terminu ważności decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy - ważna 90 dni od dnia określonego w decyzji Dla Pacjenta/ Ubezpieczenie w NFZ / Dowody ubezpieczenia” Informator „Gdzie się leczyć wiosna-lato 2010”

8 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Dowody ubezpieczenia w NFZ i uprawnienie do świadczeń"

Podobne prezentacje


Reklamy Google