Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności"— Zapis prezentacji:

1 Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności
PESEL Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności

2 Spis treści Co to jest PESEL? Jak wygląda PESEL?
Jakie są elementy rejestru? Kto i gdzie nadaje nr PESEL? Data urodzenia Płeć Liczba kontrolna i sprawdzanie poprawności numeru Cechy specyficzne algorytmu sprawdzania Filmik Bibliografia Zakończenie

3 Co to jest Pesel? Jest to skrót od nazwy "Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności". Jest on prowadzony w Polsce od Zawiera on dane osób przebywających stale na terytorium RP, zameldowanych na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, a także osób ubiegających się o wydanie dowodu osobistego lub paszportu, a także osób, dla których odrębne przepisy przewidują potrzebę posiadania numeru PESEL.

4 Jak wygląda pesel? PESEL jest to 11-cyfrowy, stały symbol numeryczny, PESEL zbudowany jest z następujących elementów: data urodzenia płeć liczba porządkowa cyfra kontrolna Przykładowa postać: cyfry [1-6] – data urodzenia z określeniem stulecia urodzenia cyfry [7-10] – numer serii z oznaczeniem płci cyfra [10] – płeć cyfra [11] – liczba kontrolna

5 Jakie są elementy rejestru?
Tworzony rejestr zawiera następujące dane: numer PESEL, nazwisko i imiona aktualne, poprzednie adresy zameldowania na pobyt stały wraz z określeniem okresu zameldowania, tryb wymeldowania, nazwisko rodowe, nazwiska i imiona poprzednie, adres zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące wraz z określeniem okresu zameldowania, imiona i nazwiska rodowe rodziców, data i miejsce urodzenia, płeć, stopień wojskowy, nazwa, seria i numer wojskowego dokumentu osobistego, obywatelstwo numer aktu urodzenia seria i numer aktualnego dowodu osobistego oraz serie i numery poprzednich dowodów osobistych oraz daty ich wydania, daty ważności, oznaczenie organów wydających, stan cywilny, imię i nazwisko rodowe małżonka, data zawarcia związku małżeńskiego, numer aktu małżeństwa data zgonu oraz numer aktu zgonu adres i data zameldowania na pobyt stały,

6 Kto i gdzie nadaje nr PESEL?
Numer PESEL nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych w formie czynności materialno-technicznej. Nadanie numeru PESEL następuje za pośrednictwem urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Nr PESEL w dowodzie osobistym. Zaznaczony czarnym kółkiem.

7 Data urodzenia Numeryczny zapis daty urodzenia przedstawiony jest w następującym porządku: dwie ostatnie cyfry roku, miesiąc i dzień. Dla odróżnienia poszczególnych stuleci przyjęto następującą metodę kodowania: dla osób urodzonych w latach 1900 do 1999 – miesiąc zapisywany jest w sposób naturalny dla osób urodzonych w innych latach niż 1900 – 1999 dodawane są do numeru miesiąca następujące wielkości: dla lat dla lat dla lat dla lat

8 Przyjęta metoda kodowania miesiąca urodzenia pozwala na rozróżnienie 5 stuleci. Kolejne miesiące w poszczególnych stuleciach mają następujące numery:

9 Płeć Informacja o płci osoby, której zestaw informacji jest identyfikowany, zawarta jest na 10 (przedostatniej) pozycji numeru PESEL. cyfry 0, 2, 4, 6, 8 – oznaczają płeć żeńską cyfry 1, 3, 5, 7, 9 – oznaczają płeć męską

10 Liczba kontrolna i sprawdzanie poprawności numeru
Jedenasta cyfra jest cyfrą kontrolną, służącą do wychwytywania przekłamań numeru. Jest ona generowana na podstawie pierwszych dziesięciu cyfr. Aby sprawdzić czy dany PESEL jest prawidłowy należy, zakładając, że litery a-k to kolejne cyfry numeru od lewej, obliczyć wyrażenie a + 3*b + 7*c + 9*d + e + 3*f + 7*g + 9*h + i + 3*j + k Jeśli otrzymany wynik nie jest podzielny przez 10, to znaczy, że numer zawiera błąd. Przykład dla numeru PESEL : 1*4 + 3*4 + 7*0 + 9*5 + 1*1 + 3*4 + 7*0 + 9*1 + 1*3 + 3*5 + 8 = 109 Liczba 109 nie jest podzielna przez 10, więc numer zawiera błąd.

11 Cechy specyficzne algorytmu sprawdzania
Algorytm ma pewną wadę w przydziale wag do poszczególnych elementów, która powoduje, że gdy zamienimy rok z dniem otrzymamy identyczną sumę kontrolną, jak w numerze z poprawnym zapisem. W praktyce zdarzają się numery PESEL z błędami. Błędy w dacie zwykle były zauważane i poprawiane od razu, lecz zdarzały się też powtórzenia numeru porządkowego, błędy w określeniu płci i błędne cyfry kontrolne, które zostały wychwycone po latach przy okazji wprowadzania PESEL do komputerowych baz danych. W związku z tym nie można zakładać, że wynik sprawdzania jednoznacznie określa istnienie bądź nieistnienie numeru i nie należy stosować algorytmu do generowania liczby kontrolnej na podstawie podanego przez kogoś numeru.

12 filmik

13 Bibliografia http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/381/32/PESEL.html

14 Dziękujemy za uwagę! Teresa Solman, Maria Nowacka,


Pobierz ppt "Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności"

Podobne prezentacje


Reklamy Google