Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ustawa z dn o ewidencji ludności i dowodach osobistych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ustawa z dn o ewidencji ludności i dowodach osobistych"— Zapis prezentacji:

1 Ustawa z dn. 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych

2 Ustawa normuje sprawy ewidencji ludności i dowodów osobistych
(od sprawę dowodów osobistych normować będzie ustawa o dowodach osobistych) Do czego służy dowód osobisty? (ar. 1 ust. 3) Obowiązek wykonania obowiązku meldunkowego (art. 2) Przepisy ogólne

3 Obowiązek zameldowania się w miejscu pobytu stałego obywatela RP przebywającego stale na terytorium RP (art. 5 ust. 1) Def. pobytu stałego i czasowego (art. 6-7) Obowiązek zameldowania się na pobyt stały przy wcześniejszym zameldowaniu na pobyt czasowy (art. 8) Cel: ewidencyjny i potwierdzający faktu pobytu w lokalu (art. 9 ust. 2b) Obowiązek meldunkowy

4 Do Słubic przyjechała rodzina Z, w skład której wchodził A, jego niepełnosprawna żona B oraz ich dzieci: C, który właśnie rozpoczął studia na Viadrinie, oraz D, uczeń gimnazjum. Rodzina zamierza zostać w mieście do czasu zakończenia studiów przez C. Później zamierza wrócić do rodzinnego Torunia Czy rodzina ma obowiązek zameldowania się? Jeśli tak, to czy łączy się z obowiązkiem wymeldowania się z Torunia? Gdzie należałoby się udać w celu zameldowania? Czy wszyscy musza zameldować się osobiście? Czy uzasadniony byłby tutaj pobyt stały czy czasowy? Kazus nr 1.

5 Czy rodzina ma obowiązek zameldowania się?
Obowiązek zameldowania się wynika z art. 2 oraz art. 10 ust. 1 Czy rodzina ma obowiązek zameldowania się?

6 Jeśli tak, to czy łączy się z obowiązkiem wymeldowania się z Torunia?
Tak, stanowi o tym art. 15 ust. 1 Jeśli tak, to czy łączy się z obowiązkiem wymeldowania się z Torunia?

7 Gdzie należałoby się udać w celu zameldowania?
Do organu gminy właściwemu ze względu na nowe miejsce pobytu (pobyt stały -> art. 11 ust. 1 ; Pobyt czasowy -> art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1) Gdzie należałoby się udać w celu zameldowania?

8 Czy wszyscy musza zameldować się osobiście?
W zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się czynności zgłoszenia danych może dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny albo inna osoba (art. 11 ust. 2) Czy wszyscy musza zameldować się osobiście?

9 Czy uzasadniony byłby tutaj pobyt stały czy czasowy?
Art. 5 : definicja pobytu stałego Art. 6 : definicja pobytu czasowego Okoliczności uzasadniające zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące Czy uzasadniony byłby tutaj pobyt stały czy czasowy?

10 Obowiązek meldunkowy obcokrajowców
Rozdział 6 stanowi o zasadach innych, niż te określone wcześniej w ustawie Obowiązek meldunkowy obcokrajowców

11 Niemiec A planuje wyjazd do Polski. Ma zamiar zostać przez ok. pół roku.
Zastanawia się, czy ma obowiązek zameldowania się i jeśli tak to jakie dokumenty będą mu potrzebne. Kazus nr 2.

12 Obowiązek zameldowania się
Art. 2: osoby przebywające na terytorium RP są zobowiązane do wykonania obowiązku meldunkowego Należy zwrócić uwagę na szczególne regulacje art. 23 Obowiązek zameldowania się

13 Pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące -> zastosowanie art. 26 ust
Wjazd cudzoziemca na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy: Dokument podróży Tymczasowe zaświadczenie tożsamości Karta pobytu itd. Potrzebne dokumenty

14 PESEL Numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności
Nadaje go minister właściwy do spraw wewnętrznych (art. 31a ust. 2) Czy numer PESEL nadaje się jedynie obywatelom polskim? (art. 31a ust. 3) Czy można zmienić numer PESEL? (art. 31b ust. 5) PESEL

15 Od kiedy można dostać dowód osobisty? (art. 34 ust. 2 i 3)
W nowej ustawie prawo posiadania dowodu już od urodzenia Zamknięty katalog danych umieszczonych w dowodzie (art. 37 ust. 1) Czy na każdym dowodzie jest podpis? (art. 37 ust. 2 i 3) Kto wydaje dowód osobisty? (art. 45 ust. 1) Dowód osobisty

16 A będąc na imprezie gubi dowód osobisty
A będąc na imprezie gubi dowód osobisty. Zastanawia się teraz co powinien zrobić. Czy jego sytuacja zmieniłaby się gdyby później sam znalazł swój dowód? B znalazł dowód należący do A i zastanawia się co ma z nim zrobić. Czy przekazać go właścicielowi klubu, Policji czy może sam powinien poszukać A? Czy jest narażony na odpowiedzialność jeśli zatrzyma dowód? Kazus nr 3.

17 Obowiązki osoby, która zgubiła dowód osobisty
Art. 42 ust. 1 i 2 Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub właściwej placówki konsularnej Niezwłoczne wystąpienie o wydanie nowego dokumentu Obowiązki osoby, która zgubiła dowód osobisty

18 Znalezienie swojego utraconego dowodu
Art. 42 ust. 5 - Niezwłoczne zwrócenie dokumentu organowi, który go wydał Znalezienie swojego utraconego dowodu

19 Obowiązki znalazcy cudzego dowodu osobistego
Art. 42 ust. 3 i 4 Obowiązek przekazania dowodu najbliższemu organowi gminy, Policji lub innemu organowi administracji publicznej Możliwość przekazania dowodu osobistego posiadaczowi dowodu Obowiązki znalazcy cudzego dowodu osobistego

20 Odpowiedzialność w razie zatrzymania cudzego dowodu
Art. 55 ust. 1 pkt. 2: Zatrzymanie cudzego dowodu podlega karze ograniczenia wolności do 1 miesiąca albo karze grzywny Odpowiedzialność w razie zatrzymania cudzego dowodu

21 Ewidencja ludności w systemie teleinformatycznym
System teleinformatyczny: Zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne Kto przeprowadza ewidencje? art. 46 Ewidencja ludności w systemie teleinformatycznym


Pobierz ppt "Ustawa z dn o ewidencji ludności i dowodach osobistych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google