Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Wydział EFS Wrocław, sierpień 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Wydział EFS Wrocław, sierpień 2009."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Wydział EFS Wrocław, sierpień 2009

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE kwiecieńmajczerwieclipiecsierpieńwrzesień 01- 10 11-20 21- 30 01-1011-2021-3101-1011-20 21- 30 01- 10 11-20 21- 31 01-10 11- 20 21-3121-30 PODDZIAŁANIE 6.1.1 Aktywizacja osób bezrobotnych X X PODDZIAŁANIE 6.1.2 Wsparcie instytucji rynku pracy X DZIAŁANIE 6.2 Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia X X DZIAŁANIE 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz zatrudnienia X Projekty innowacyjne w VI PRIORYTECIE X PODDZIAŁANIE 7.2.1 Aktywizacja osób wykluczonych społecznie X PODDZIAŁANIE 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej X DZIAŁANIE 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz integracji X PODDZIAŁANIE 8.1.1 Wsparcie szkoleniowe przedsiębiorców i ich pracowników X PODDZIAŁANIE 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych X PODDZIAŁANIE 8.1.3 Wzmocnienie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności X Projekty innowacyjne w VIII PRIORYTECIE X NABORY ZAWIESZONE NABORY TRWAJĄCE

20 Wydział EFS Wrocław, sierpień 2009 DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE majczerwieclipiecsierpieńwrzesień 01-1011-2021-3101-1011-2021-3001-1011-2021-3101-1011-2021-30 PODDZIAŁANIE 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw X X PODDZIAŁANIE 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej X PODDZIAŁANIE 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów X DZIAŁANIE 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego X DZIAŁANIE 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty X DZIAŁANIE 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich X Projekty innowacyjne w IX PRIORYTECIE X NABORY ZAWIESZONE NABORY TRWAJĄCE

21 21


Pobierz ppt "1. Wydział EFS Wrocław, sierpień 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google