Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Wydział EFS Wrocław, sierpień 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Wydział EFS Wrocław, sierpień 2009."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Wydział EFS Wrocław, sierpień 2009

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE kwiecieńmajczerwieclipiecsierpieńwrzesień PODDZIAŁANIE Aktywizacja osób bezrobotnych X X PODDZIAŁANIE Wsparcie instytucji rynku pracy X DZIAŁANIE 6.2 Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia X X DZIAŁANIE 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz zatrudnienia X Projekty innowacyjne w VI PRIORYTECIE X PODDZIAŁANIE Aktywizacja osób wykluczonych społecznie X PODDZIAŁANIE Wsparcie ekonomii społecznej X DZIAŁANIE 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz integracji X PODDZIAŁANIE Wsparcie szkoleniowe przedsiębiorców i ich pracowników X PODDZIAŁANIE Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych X PODDZIAŁANIE Wzmocnienie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności X Projekty innowacyjne w VIII PRIORYTECIE X NABORY ZAWIESZONE NABORY TRWAJĄCE

20 Wydział EFS Wrocław, sierpień 2009 DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE majczerwieclipiecsierpieńwrzesień PODDZIAŁANIE Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw X X PODDZIAŁANIE Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej X PODDZIAŁANIE Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów X DZIAŁANIE 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego X DZIAŁANIE 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty X DZIAŁANIE 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich X Projekty innowacyjne w IX PRIORYTECIE X NABORY ZAWIESZONE NABORY TRWAJĄCE

21 21


Pobierz ppt "1. Wydział EFS Wrocław, sierpień 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google