Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski."— Zapis prezentacji:

1 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Departament Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego ul. Głowackiego 17 10-447 Olsztyn Tel. 89 512 59 00 Fax. 89 512 59 09 19.11.2012 Olsztyn

2 SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego długość trasy w 5 województwach (2015 r.) – 1.982 km, w tym: w obszarze zurbanizowanym – 257,5 km, w obszarze niezurbanizowanym – 1.724,5 km. Beneficjentami projektu są: Województwo Warmińsko-Mazurskie, Województwo Podlaskie, Województwo Lubelskie, Województwo Podkarpackie oraz Województwo Świętokrzyskie, które realizować będą projekt we współpracy z 216 zidentyfikowanymi partnerami, Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie

3 SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekt realizowany jest z w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi niemal 81,4 mln zł (72 mln wydatków kwalifikowalnych) w tym:  wkład Unii Europejskiej (EFRR) 61,5 mln zł, co stanowi 85%,  wkład budżetu państwa 7,2 mln zł (10%),  wkład budżetu województwa 3,6 mln zł (5%). Instytucją Pośredniczącą w projekcie jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Instytucją Zarządzającą jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie

4 SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekt na terenie województwa warmińsko-mazurskiego realizowany jest w partnerstwie z: lokalnymi jednostkami samorządu terytorialnego w tym: a)26 gminami, b)7 powiatami, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie. 7 nadleśnictwami, oraz jednostkami organizacyjnymi Województwa Warmińsko-Mazurskiego tj.: Żuławskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie

5 SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Planowanymi produktami projektu są m.in.:  długość oznakowanej trasy – 420,042 km,  liczba Miejsc Obsługi Rowerzysty (mała architektura) - 48 szt.,  liczba stojaków dla rowerów - 101 szt.,  liczba przebudowanych skrzyżowań na potrzeby ruchu rowerowego- 39 szt.,  liczba przebudowanych obiektów inżynierskich na potrzeby ruchu rowerowego - 35 szt.,  liczba wybudowanych obiektów inżynierskich (kładek) na potrzeby ruchu rowerowego - 6 szt.,  długość dróg z rekomendowanym pasem/ami dla rowerów - 0,384 km,  długość utwardzonych dróg (tłuczniowa, żwirowa) - 9,381 km,  długość wybudowanych asfaltowych ścieżek rowerowych – 59,449 km,  długość wybudowanych ścieżek rowerowych o naw. z kruszywa (wał / nasyp) – 73,541 km  długość przebudowanych dróg gruntowych na potrzeby ruchu rowerowego – 83,586 km  długość ciągów pieszo-rowerowych (adaptacja/przebudowa chodnika)– 6,500 km. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie

6 SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Planowana trasa na terenie naszego województwa przebiegać będzie przez miejscowości: Kępa Rybacka, Elbląg, Łęcze, Suchacz, Tolkmicko, Chojnowo, Frombork, Nowa Pasłęka, Braniewo, Pierzchały, Płoskinia, Długobór, Kajnity, Pieniężno, Lelkowo, Kandyty, Górowo Iławeckie, Wielochowo, Lidzbark Warmiński, Stoczek Klasztorny, Krekole, Galiny, Bartoszyce, Liski, Sępopol, Prosna, Glitajny, Korsze, Drogosze, Barciany, Srokowo, Leśniewo, Guja, Węgorzewo, Grądy Węgorzewskie, Banie Mazurskie, Boćwinka, Gołdap, Czarne, Dubeninki, Kiepojcie, Stańczyki, Przesławki. Ortofotomapa, numeryczny model terenu oraz przestrzenne dane topograficzne, będące treścią niniejszego opracowania, są materiałami państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju na podstawie przepisów ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie

7 SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU 1.Uzyskanie odpowiedniej decyzji w sprawie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko/wpływu na obszary objęte siecią Natura 2000 - czerwiec 2013 2.Wyłonienie wykonawców dokumentacji projektowej – marzec 2013 3.Odbiór dokumentacji projektowej – marzec 2014 4.Wyłonienie wykonawców infrastruktury – marzec 2014 5.Rozpoczęcie inwestycji – kwiecień 2014 6.Zakończenie inwestycji – październik 2015 7.Rozliczenie projektu po stronie Beneficjenta – grudzień 2015

8 Uwarunkowania realizacji Projektu po stronie Samorządu Województwa SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1.Zabezpieczenie 100% wkładu własnego na realizację Projektu 2.Bezpośrednia odpowiedzialność za realizację Projektu przed IP i IZ 3.Opracowanie dokumentacji projektowej a.projektanci będą zobligowani do ustalenia warunków realizacji projektu bezpośrednio z Partnerami b.obowiązkiem projektanta będzie uzyskanie w imieniu Partnera wszelkich dokumentów na potrzeby realizacji inwestycji c.dokumentacja projektowa zostanie przekazana Partnerom 4.Przygotowanie procedur wyłonienia wykonawców infrastruktury – działanie w imieniu i na rzecz Partnera a.umowę z wykonawcą będzie podpisywał Partner (tj. właściciel wytworzonej infrastruktury) 5.Wybór Inżyniera Kontraktu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie

9 Uwarunkowania realizacji Projektu po stronie Partnera SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1.Zabezpieczenie prawa do dysponowania nieruchomościami w tym wykup gruntów od osób trzecich, w zakresie niezbędnym do realizacji Projektu, 2.Utrzymanie produktów Projektu 3.Odpowiedzialność za realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z zapisami umowy a.nadzór i odbiór robót b.prowadzenia sprawozdawczości z realizacji Projektu na terytorium Partnera c.rozliczenia finansowe d.monitoring realizacji Projektu na terytorium Partnera Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie

10 SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Komplementarnym do realizowanego projektu będzie projekt Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej komponent promocja tras rowerowych Budżet: 5,88 mln EURO ≈ 24,6 mln zł Beneficjent: Województwo Świętokrzyskie Partnerzy: Województwa Lubelskie, Podkarpackie, Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie Czas trwania projektu: 2012-2015 Przesłanie: Promocja tras rowerowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Działania realizowane będą poprzez m.in.: Internet, telewizję, radio, prasę drukowaną, imprezy promocyjne Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie

11 SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie

12 SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie

13 SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie

14 SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie

15 SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie

16 SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie

17 Dziękuję za uwagę Zespół ds. Koordynacji Projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej Departament Infrastruktury i Geodezji Departament Infrastruktury i Geodezjirowery@warmia.mazury.pl SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Departament Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego ul. Głowackiego 17 10-447 Olsztyn Tel. 89 512 59 00 Fax. 89 512 59 09 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie


Pobierz ppt "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google