Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Inwestuj u nas! Polsko – Ukraiński obszar transgraniczny”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Inwestuj u nas! Polsko – Ukraiński obszar transgraniczny”"— Zapis prezentacji:

1 „Inwestuj u nas! Polsko – Ukraiński obszar transgraniczny”
Założenia Projektu Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska- Białoruś- Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC oraz z budżetu państwa.

2 „Inwestuj u nas! Polsko – Ukraiński obszar transgraniczny”
Cel projektu: wypromowanie obszaru transgranicznego województwa podlaskiego oraz obwodów wołyńskiego, lwowskiego i zakarpackiego jako atrakcyjnych obszarów dla inwestorów zagranicznych. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska- Białoruś- Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC oraz z budżetu państwa.

3 „Inwestuj u nas! Polsko – Ukraiński obszar transgraniczny”
Partnerzy projektu: partner wiodący Samorząd Województwa Podlaskiego – Urząd Marszałkowski – Podlaskie Centrum Obsługi Inwestora partnerzy po stronie ukraińskiej Centrum Inicjatyw Obywatelskich z Perechyna Wołyński Fundusz Wsparcia Przedsiębiorczości z Łucka Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Administracji Publicznej „BRAMA” ze Lwowa instytucja zarządzająca: Centrum Promocji Podlasia Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska- Białoruś- Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC oraz z budżetu państwa.

4 „Inwestuj u nas! Polsko – Ukraiński obszar transgraniczny”
Finansowanie projektu: ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i programu TACIS CBC Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC i budżetu państwa Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska- Białoruś- Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC oraz z budżetu państwa.

5 „Inwestuj u nas! Polsko – Ukraiński obszar transgraniczny”
Przedsięwzięcie jest kontynuacją projektu „Poprawa konkurencyjności regionu poprzez transgraniczne wykorzystanie doświadczeń w pozyskiwaniu inwestycji zagranicznych” realizowanego w ramach Program Sąsiedztwa INTERREG IIIA/Tacis CBC Polska - Białoruś - Ukraina przez Centrum Promocji Podlasia w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Centrum Inicjatyw Obywatelskich z Perechyna (Ukraina) i Wołyńskim Funduszem Wsparcia Przedsiębiorczości z Łucka (Ukraina). Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska- Białoruś- Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC oraz z budżetu państwa.

6 „Inwestuj u nas! Polsko – Ukraiński obszar transgraniczny”
Harmonogram przewiduje realizację projektu od stycznia do końca maja 2008 roku. Centrum Obsługi Inwestora liczy na Państwa aktywny udział w projekcie. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska- Białoruś- Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC oraz z budżetu państwa.

7 „Inwestuj u nas! Polsko – Ukraiński obszar transgraniczny”
Podczas realizacji projektu zamierzamy osiągnąć nastepujace efekty: stworzenie kompleksowej oferty inwestycyjnej obszaru pogranicza, będącej skutecznym narzędziem promocji gospodarczej regionu, wzrost kwalifikacji kadry urzędniczej z zakresu pozyskiwania i obsługi inwestora zagranicznego, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru objętego projektem, Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska- Białoruś- Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC oraz z budżetu państwa.

8 „Inwestuj u nas! Polsko – Ukraiński obszar transgraniczny”
Uczestnicy projektu Jednostki samorządu terytorialnego a w szczególnosci osoby odpowiedzialne za kontakty z potencjalnymi inwestorami Przedstawiciele mediów Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska- Białoruś- Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC oraz z budżetu państwa.

9 „Inwestuj u nas! Polsko – Ukraiński obszar transgraniczny”
Etapy realizacji projektu: konferencja inauguracyjna szkolenia (4 moduły tematyczne) dla pracowników jednostek samorządowych z zakresu przygotowania do samodzielnego i profesjonalnego opracowania atrakcyjnych ofert inwestycyjnych – luty – marzec 2008 szkolenie z zakresu budowania wizerunku regionu otwartego na inwestycje skierowany do przedstawicieli mediów – kwiecień 2008 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska- Białoruś- Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC oraz z budżetu państwa.

10 „Inwestuj u nas! Polsko – Ukraiński obszar transgraniczny”
profesjonalne konsultacje i doradztwo na temat sporządzania oferty inwestycyjnej - marzec – kwiecień 2008 spotkania inwestorów zagranicznych, funkcjonujących na obszarze transgranicznym z przedstawicielami wnioskodawcy - kwiecień 2008 przygotowanie oferty inwestycyjnej, składającej się z wypełnionego arkusza PAIIZ wraz ze zdjęciem panoramicznym i lotniczym terenu oraz informacją o regionie - kwiecień – maj 2008 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska- Białoruś- Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC oraz z budżetu państwa.

11 „Inwestuj u nas! Polsko – Ukraiński obszar transgraniczny”
opracowanie i wydanie oferty w wersji papierowej i elektronicznej w czterech językach (angielski, niemiecki, rosyjski i ukraiński) – kwiecień – maj 2008 konferencja podsumowująca projekt – maj 2008 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska- Białoruś- Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC oraz z budżetu państwa.

12 „Inwestuj u nas! Polsko – Ukraiński obszar transgraniczny”
Zakładane pośrednie rezultaty projektu: przyciągnięcie zagranicznych inwestycji wzrost produkcji wzrost zatrudnienia wzrost wymiany handlowej transfer wiedzy i umiejętności do gospodarki napływ nowych technologii wzrost konkurencyjności i innowacyjności regionu Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska- Białoruś- Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC oraz z budżetu państwa.

13 „Inwestuj u nas! Polsko – Ukraiński obszar transgraniczny”
zniesienie barier w kontaktach społeczności przygranicznych ożywienie rozwoju obszaru pogranicza poprawa warunków życia społeczności objętej oddziaływaniem projektu przezwyciężenie uwarunkowanych historycznie uprzedzeń między mieszkańcami obszarów nadgranicznych. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska- Białoruś- Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC oraz z budżetu państwa.

14 „Inwestuj u nas! Polsko – Ukraiński obszar transgraniczny”
Kontakt Centrum Obsługi Inwestora Ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 (pok. 309) Białystok Tel Fax Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska- Białoruś- Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC oraz z budżetu państwa.

15 „Inwestuj u nas! Polsko – Ukraiński obszar transgraniczny”
Dziękuję za uwagę !!! Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska- Białoruś- Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC oraz z budżetu państwa.


Pobierz ppt "„Inwestuj u nas! Polsko – Ukraiński obszar transgraniczny”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google