Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inwestuj u nas! Polsko – Ukraiński obszar transgraniczny Inwestuj u nas! Polsko – Ukraiński obszar transgraniczny Założenia Projektu Projekt współfinansowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inwestuj u nas! Polsko – Ukraiński obszar transgraniczny Inwestuj u nas! Polsko – Ukraiński obszar transgraniczny Założenia Projektu Projekt współfinansowany."— Zapis prezentacji:

1 Inwestuj u nas! Polsko – Ukraiński obszar transgraniczny Inwestuj u nas! Polsko – Ukraiński obszar transgraniczny Założenia Projektu Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska- Białoruś- Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC oraz z budżetu p aństwa.

2 Inwestuj u nas! Polsko – Ukraiński obszar transgraniczny Cel projektu: wypromowanie obszaru transgranicznego województwa podlaskiego oraz obwodów wołyńskiego, lwowskiego i zakarpackiego jako atrakcyjnych obszarów dla inwestorów zagranicznych. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska- Białoruś- Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC oraz z budżetu p aństwa.

3 Inwestuj u nas! Polsko – Ukraiński obszar transgraniczny Partnerzy projektu: partner wiodący Samorząd Województwa Podlaskiego – Urząd Marszałkowski – Podlaskie Centrum Obsługi Inwestora partnerzy po stronie ukraińskiej Centrum Inicjatyw Obywatelskich z Perechyna Wołyński Fundusz Wsparcia Przedsiębiorczości z Łucka Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Administracji Publicznej BRAMA ze Lwowa instytucja zarządzająca: Centrum Promocji Podlasia Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska- Białoruś- Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC oraz z budżetu p aństwa.

4 Inwestuj u nas! Polsko – Ukraiński obszar transgraniczny Finansowanie projektu: ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i programu TACIS CBC Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC i budżetu państwa Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska- Białoruś- Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC oraz z budżetu p aństwa.

5 Inwestuj u nas! Polsko – Ukraiński obszar transgraniczny Przedsięwzięcie jest kontynuacją projektu Poprawa konkurencyjności regionu poprzez transgraniczne wykorzystanie doświadczeń w pozyskiwaniu inwestycji zagranicznych realizowanego w ramach Program Sąsiedztwa INTERREG IIIA/Tacis CBC Polska - Białoruś - Ukraina przez Centrum Promocji Podlasia w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Centrum Inicjatyw Obywatelskich z Perechyna (Ukraina) i Wołyńskim Funduszem Wsparcia Przedsiębiorczości z Łucka (Ukraina). Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska- Białoruś- Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC oraz z budżetu p aństwa.

6 Inwestuj u nas! Polsko – Ukraiński obszar transgraniczny Harmonogram przewiduje realizację projektu od stycznia do końca maja 2008 roku. Centrum Obsługi Inwestora liczy na Państwa aktywny udział w projekcie. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska- Białoruś- Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC oraz z budżetu p aństwa.

7 Inwestuj u nas! Polsko – Ukraiński obszar transgraniczny Podczas realizacji projektu zamierzamy osiągnąć nastepujace efekty: stworzenie kompleksowej oferty inwestycyjnej obszaru pogranicza, będącej skutecznym narzędziem promocji gospodarczej regionu, wzrost kwalifikacji kadry urzędniczej z zakresu pozyskiwania i obsługi inwestora zagranicznego, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru objętego projektem, Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska- Białoruś- Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC oraz z budżetu p aństwa.

8 Inwestuj u nas! Polsko – Ukraiński obszar transgraniczny Uczestnicy projektu Jednostki samorządu terytorialnego a w szczególnosci osoby odpowiedzialne za kontakty z potencjalnymi inwestorami Przedstawiciele mediów Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska- Białoruś- Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC oraz z budżetu p aństwa.

9 Inwestuj u nas! Polsko – Ukraiński obszar transgraniczny Etapy realizacji projektu : konferencja inauguracyjna szkolenia (4 moduły tematyczne) dla pracowników jednostek samorządowych z zakresu przygotowania do samodzielnego i profesjonalnego opracowania atrakcyjnych ofert inwestycyjnych – luty – marzec 2008 szkolenie z zakresu budowania wizerunku regionu otwartego na inwestycje skierowany do przedstawicieli mediów – kwiecień 2008 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska- Białoruś- Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC oraz z budżetu p aństwa.

10 Inwestuj u nas! Polsko – Ukraiński obszar transgraniczny profesjonalne konsultacje i doradztwo na temat sporządzania oferty inwestycyjnej - marzec – kwiecień 2008 spotkania inwestorów zagranicznych, funkcjonujących na obszarze transgranicznym z przedstawicielami wnioskodawcy - kwiecień 2008 przygotowanie oferty inwestycyjnej, składającej się z wypełnionego arkusza PAIIZ wraz ze zdjęciem panoramicznym i lotniczym terenu oraz informacją o regionie - kwiecień – maj 2008 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska- Białoruś- Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC oraz z budżetu p aństwa.

11 Inwestuj u nas! Polsko – Ukraiński obszar transgraniczny opracowanie i wydanie oferty w wersji papierowej i elektronicznej w czterech językach (angielski, niemiecki, rosyjski i ukraiński) – kwiecień – maj 2008 konferencja podsumowująca projekt – maj 2008 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska- Białoruś- Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC oraz z budżetu p aństwa.

12 Inwestuj u nas! Polsko – Ukraiński obszar transgraniczny Zakładane pośrednie rezultaty projektu: przyciągnięcie zagranicznych inwestycji wzrost produkcji wzrost zatrudnienia wzrost wymiany handlowej transfer wiedzy i umiejętności do gospodarki napływ nowych technologii wzrost konkurencyjności i innowacyjności regionu Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska- Białoruś- Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC oraz z budżetu p aństwa.

13 Inwestuj u nas! Polsko – Ukraiński obszar transgraniczny zniesienie barier w kontaktach społeczności przygranicznych ożywienie rozwoju obszaru pogranicza poprawa warunków życia społeczności objętej oddziaływaniem projektu przezwyciężenie uwarunkowanych historycznie uprzedzeń między mieszkańcami obszarów nadgranicznych. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska- Białoruś- Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC oraz z budżetu p aństwa.

14 Inwestuj u nas! Polsko – Ukraiński obszar transgraniczny Kontakt Centrum Obsługi Inwestora Ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 (pok. 309) 15-888 Białystok Tel. 85 74 97 495 Fax. 85 74 97 440 E-mail: adam.borawski@wrotapodlasia.pladam.borawski@wrotapodlasia.pl Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska- Białoruś- Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC oraz z budżetu p aństwa.

15 Inwestuj u nas! Polsko – Ukraiński obszar transgraniczny Dziękuję za uwagę !!! Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska- Białoruś- Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC oraz z budżetu p aństwa.


Pobierz ppt "Inwestuj u nas! Polsko – Ukraiński obszar transgraniczny Inwestuj u nas! Polsko – Ukraiński obszar transgraniczny Założenia Projektu Projekt współfinansowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google