Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum kształcenia praktycznego we Wrocławiu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum kształcenia praktycznego we Wrocławiu"— Zapis prezentacji:

1 Centrum kształcenia praktycznego we Wrocławiu

2 OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY
„ODKRYJ TALENTY SWOJEGO DZIECKA”

3 Konferencje i szkolenia
2009 r. „Perspektywy rozwoju systemu doradztwa zawodowego” 2010 r. „Rola doradcy zawodowego i rodziców w kształtowaniu wyborów edukacyjno –zawodowych młodzieży szkolnej” 2011 r. „Budowanie sieci współpracy w poradnictwie kariery” 2012 r. „Przygotowanie ucznia do mobilności na zmieniającym się rynku pracy” 2013 r. „Odkryj talenty swojego dziecka”

4 Program Konferencji 9:00 - 9:15 Otwarcie konferencji - Anna Chołodecka, dyrektor CKP we Wrocławiu 9:15 - 9:30 „Wrocławska Koncepcja Edukacyjna na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży” – Maria Iwona Bugajska, dyrektor Wydziału Edukacji we Wrocławiu. 9:30 - 9:45 Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień - Halina Nawrotek, kierownik i konsultant Dolnośląskiego Centrum Wspierania Uzdolnień z DODN we Wrocławiu. 9: :15 „Talenty, jak ich nie zagłodzić i jak nie przekarmić” - dr Anetta Pereświet – Sołtan, Wydział Nauk Pedagogicznych DSW we Wrocławiu.

5 Program Konferencji 10:15 – 10:30 Praktyki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w diagnozowaniu uzdolnień i talentów dziecka – Joanna Cygal, pedagog i doradca zawodowy PPP nr 4 we Wrocławiu. 10: :45 Młodzieżowy Dom Kultury, jako miejsce poznawania i rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży – Agnieszka Rossa, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury „Fabryczna” we Wrocławiu. 10: :15 Przerwa kawowa, wystawa prac w budynku „C” .

6 Program Konferencji 11:15 – 12:15 Jak wesprzeć rodziców i nauczycieli w rozpoznawaniu talentów i uzdolnień dziecka – warsztaty dla doradców, rodziców i pedagogów – Anetta Pereświet – Sołtan, Wydział Nauk Pedagogicznych DSW we Wrocławiu. 12:15-12:30 Podsumowanie konferencji – dr Anetta Pereświet – Sołtan, Wydział Nauk Pedagogicznych DSW we Wrocławiu

7 Talent Niezbędniki talentu
Uzdolnienia w jakimś kierunku, predyspozycje, wrodzona umiejętność łatwego przyswajania wiadomości oraz ich łatwego stosowania w praktyce. Niezbędniki talentu wysoki poziom uzdolnień specjalnych, wysoki poziom uzdolnień twórczych, iloraz inteligencji powyżej przeciętnej, odpowiednia struktura osobowości zabezpieczająca efektywność działania często wbrew przeciwnościom, aktywność własna, środowisko stworzone przez rodziców i nauczycieli. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Zespół ds. budowania Krajowego Systemu Wspierania Zdolności i Talentów; CODN 2009 r.

8 Uzdolnienia Uzdolnienie jest to specyficzna konfiguracja zdolności ogólnych i specjalnych, umożliwiająca bardzo dobre wykonanie określonej, ukierunkowanej treściowo działalności. Jensen Bloom twierdzi, że kluczowym czynnikiem sukcesu jest środowisko stworzone przez rodziców i nauczycieli. Wielu ludzi zdolnych może mieć porównywalne zdolności do osób, które osiągnęły sukcesy, ale brak wsparcia, zachęty, wysokich oczekiwań i doskonałego nauczania sprawiają, że ich zdolności nie mogą być urzeczywistnione.

9 Talent a uzdolnienia Nie każda osoba uzdolniona może mieć talent, ale każda osoba z talentem musi być uzdolniona specjalnie. Pojęcie „talent” stoi hierarchicznie wyżej niż uzdolnienie.

10 Młode talenty Najbardziej wszechstronni uczniowie na świecie
4,1% uczniów na świecie osiąga najwyższy poziom jednocześnie z matematyki, nauk przyrodniczych i czytaniu (4,4% dziewczęta, 3,8% chłopcy).Pierwsze miejsce z wynikiem 15% ma Szanghaj 3,5% polskich piętnastolatków ma najlepsze wyniki, postępy uczniów słabszych powodują, że jesteśmy w ogólnym rankingu PISA w światowej elicie. 12% uczniów w Singapurze oraz 7% w Korei Południowej można uznać za wszechstronnych. Kraje Azjatyckie są potęgami matematycznymi. Najwyższy poziom umiejętności reprezentuje 50% uczniów w Singapurze, 32 % w Hongkongu. na podstawie wyników ostatniej edycji badania PISA (Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów), w którym bierze udział 15 –letnia młodzież z 65 krajów świata.

11 Zdolności dorosłych –raport OECD
W czołówce są: Japończycy, Finowie, Holendrzy Polacy w czytaniu są na 22 a w umiejętnościach matematycznych na 19 pozycji (przed nami są: Francja, Irlandia, USA, Włochy i Hiszpania), 41% Polaków ma zaledwie podstawowe umiejętności korzystania z komputera jako narzędzia Badano umiejętności kluczowe dla pozytywnego odnalezienie się na zmieniającym rynku pracy: umiejętności matematyczne, czytanie ze zrozumieniem posługiwanie się komputerem i radzenie sobie w środowisku pracy nasyconym urządzeniami technologicznymi Badania przeprowadzone w grupie 22 krajów OECD(organizacja współpracy Gospodarczej i Rozwoju) oraz Cypr i Rosja, przeprowadzone na grupie 160 tys. Osób w wieku od 16 do 65 lat, po 5 tys. w każdym kraju

12 Geniusz Osoba wybitnie inteligentna, uzdolniona, osiągająca nadzwyczajnie wysokie efekty w swojej działalności; fenomen, wirtuoz, znakomitość; Słownik Języka Polskiego

13 Myśleć jak Leonardo Da Vinci Michael J
Myśleć jak Leonardo Da Vinci Michael J. Gleb - praktyczne podejście do geniuszu Oryginalność, wszechstronność, zdominowanie danej dziedziny, uniwersalność spojrzenia, przebojowość i energia Leonardo Da Vinci William Szekspir Budowniczowie wielkich piramid Johann Wolfgang Goethe Michał Anioł Isaac Newton Thomas Jefferson Aleksander Wielki Fidiasz (rzeźbiarz ateński Albert Einstein

14 Leonardo da Vinci

15 Michał Anioł

16 Geniusze

17 Myśleć jak Leonardo Da Vinci Siedem zasad życia Leonarda da Vinci
Myśleć jak Leonardo Da Vinci Siedem zasad życia Leonarda da Vinci. Siedem kroków do genialności Curiosita –nienasycona ciekawość życia i nieugaszone pragnienie ciągłej nauki. Dimontrazione –konsekwentne sprawdzanie wiedzy droga doświadczeń, wytrwałości i gotowości do uczenia się na błędach. Sensazione – nieustanne wyostrzenie zmysłów ,zwłaszcza wzroku, jako metoda wzmocnienia doznań.

18 Myśleć jak Leonardo Da Vinci Siedem zasad życia Leonarda da Vinci
Sfumato –gotowość do zaakceptowania wieloznaczności, paradoksu i niepewności. Arte/scienza –dochodzenie do równowagi pomiędzy nauką a sztuką, logiką a wyobraźnią. Myślenie całym mózgiem. Corporalita –kształtowanie wdzięku, obureczności, kondycji fizycznej i postawy ciała. Connessione –poznanie i zrozumienie więzi łączących wszystkie rzeczy i zjawiska. Myślenie systemowe

19 Leonardo da Vinci Odkodowany Siedem zasad życia Leonarda da Vinci
Leonardo da Vinci Odkodowany Siedem zasad życia Leonarda da Vinci. Siedem kroków do genialności Curiosita - Ciekawość życia, Dimontrazione- Doświadczalne sprawdzanie wiedzy, Sensazione - Wyostrzanie zmysłów, Sfumato - Gotowość do akceptacji wieloznaczności, Arte/scienza - Równowaga między nauką a sztuką, Corporalita -Kształtowanie kondycji, Connessione- Myślenie systemowe.

20 Myśleć jak Leonardo Da Vinci Curiosita dla rodziców
Wskaż dziecku jak wykorzystać pytania:, co, kiedy i dlaczego, w twórczym rozwiazywaniu problemów. Kiedy przychodzi ze szkoły pytaj; O co dzisiaj pytałeś?

21 Myśleć jak Leonardo Da Vinci Dimonstrazione dla rodziców i nauczycieli
Spraw aby dziecko wierzyło w siebie. Wiara w siebie jest tajemnicą powodzenia. Doświadczanie sukcesów jest kluczem do budowania pewności siebie. Rozbijaj zadania na mniejsze elementy, tak by dzieci doświadczały wielu małych sukcesów, zamiast niewielu dotkliwych porażek. Daj dzieciom do zrozumienia, że kochasz je za to kim są a nie co robią.

22 Myśleć jak Leonardo Da Vinci Dimonstrazione dla rodziców i nauczycieli
Traktuj błędy jak okazję do nauki. Jeśli poniosą porażkę, pokaz taktownie i precyzyjnie na czym polegał błąd. Jeśli jego działanie nie było dobre nie wmawiaj, że jest inaczej. Precyzyjne informacje zwrotne wzmacniają więź dziecka z rzeczywistością.

23 Myśleć jak Leonardo da Vinci Sensazione dla rodziców
Stwórz dziecku środowisko bogate w subtelne bodźce oddziałowujące na wszystkie zmysły. Zamiłowanie do sztuki i muzyki umożliwia dzieciom codzienne spotykanie się z pięknem.

24 Myśleć jak Leonardo da Vinci Sfumato dla rodziców
Opowiadaj zagadki, daj do rozwiązania łamigłówki. Opowiadaj co wieczór te same historie, ale kończ je inaczej. Ułatwiaj dzieciom rozkoszowanie się tym co nieznane.

25 Myśleć jak Leonardo da Vinci Corpolalita dla rodziców
Bądź dla dziecka pozytywnym wzorcem, żyj zdrowo

26 Mózg, inteligencja wieloraka a proces starzenia
Minimalna liczba potencjalnych wzorców myślowych przeciętnego mózgu utworzyłaby łańcuch długości 10, 5 mln km (badania Anochina z 1968 r. ) Przeciętny mózg z upływem lat może działać sprawniej Neurony są w stanie tworzyć skomplikowana sieć połączeń na całe życie. Gdybyśmy dziennie tracili (po 25 roku życia) tysiąc komórek nerwowych, ubytek nie przekroczyłby 1% posiadanych zasobów.

27 Talent a wiek osiągania sukcesu
Wielu psychologów twierdzi, że średnia wieku, w których pojawiają się najwybitniejsze osiągnięcia w wybranych dyscyplinach nauki wynoszą: dla chemików – średnia wieku 28 lat, dla elektroników – 29 lat, dla matematyków – 34 lata, dla humanistów – 47 lat, dla filozofów – 48 lat. Źródło: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Zespół ds. budowania Krajowego Systemu Wspierania Zdolności i Talentów; CODN 2009 r.

28 Talent a wiek osiągania sukcesu
W przypadku twórczości artystycznej średnie wieku według Torrance'a wynoszą: dla baletu – 23 lata, dla twórczości muzycznej – 32 lata, dla poezji lirycznej – 35 lat, dla malarstwa – 37 lat, dla rzeźby – 39 lat, dla prozy – 44 lata. Alice Munro –Kanadyjka –literacka nagroda Nobla lata Peter Higgs –nobel w dziedzinie fizyki za bozon Higgsa, boska cząstkę, wiek 84 lata, za to samo otrzymali Englert oraz Robert Brout, który zmarł w 2011 r.

29 Jak wspierać talent? Ku rozwadze…. Howard Gardner
Rodzice, osoby działające w sferze edukacji muszą zmagać się z pytaniami o to, co składa się na talenty, jak powinno się je odkrywać, pielęgnować i mobilizować? Co można zrobić, aby pogłębić, czy wykształcić talent? Niestety bywa, że łatwiej jest zniszczyć czy wypaczyć talent dziecka niż doprowadzić do jego rozkwitu. I właśnie dlatego, że tak mało wiemy o tym wspaniałym zjawisku, rodzice i nauczyciele powinni dokładać wszelkich starań, by „nie szkodzić”: Zauważyć, a nie wmówić, Zobaczyć a, nie oglądać, Rozwinąć ,a nie zdusić, Dla dziecka , nie dla siebie. Źródło: (Gardner, 2002, ) Joanna Cieśla, Polityka nr r.

30 Strategia Rozwoju Talentu
"Talent był i pozostanie darem, za który odpowiadają wszyscy, choć otrzymuje go jednostka” Krzysztof R. Jaśkiewicz Strategia rozwoju talentu –dla rodziców Zauważyć, a nie wmówić Zobaczyć, a nie oglądać Rozwinąć ,a nie zdusić Dla dziecka , nie dla siebie Joanna Cieśla, Polityka nr r.

31 Zauważyć, a nie wmówić Dlaczego wmawiamy?
„A nuż” –wysyłamy na zajęcia, a symptomów geniuszu nie widać. „W zaparte” –ćwiczymy latami a talentu nie widać. Jak zauważyć? Dziecko zadaje więcej i bardziej dociekliwych pytań. Dziecku wychodzi wszystko za cokolwiek się weźmie. Dziecko przeskakuje jak konik szachowy w zainteresowaniach. Joanna Cieśla, Polityka nr r.

32 Zobaczyć, a nie oglądać Harmonizować rozwój dziecka:
Na dziecko patrzeć całościowo, dostrzegać mocne strony i słabości. Nie tylko intelekt ale zdolności społeczne gwarantują życiowy sukces. Nie izolować od „przeciętnych”, pozwolić się nudzić, dać dużo swobody, by dziecko uczyło się być z innymi. Pozwolić szukać wspólnych płaszczyzn z innymi ludźmi. Joanna Cieśla, Polityka nr r.

33 Dla dziecka , nie dla siebie
Kształtujmy radość z pracy i pasji dziecka, a nie kolejny bieg po kolejny wpis w portfolio. Jeśli dziecko zdolne traci motywację, rozmawiajmy z trenerem, nauczycielem, instruktorem, rozmawiajmy z dzieckiem może zawierajmy kontrakt. Nie obciążajmy dziecka zbyt dużą ilością zajęć. Można mieć wpływ na dziecko , ale od pewnego momentu większy mają koleżanki i koledzy, pozwólmy na obszar swobody. Joanna Cieśla, Polityka nr r.

34 Rozwinąć ,a nie zdusić Symulacja „na boki” nie „do przodu”
„Na prymusa?”, nie lepiej zadbać żeby do szóstego roku nie znało kształtu liter, aby nie skazywać dziecko na męczarnie w klasie pierwszej. Nie przerabiać zadań do przodu, lepiej ćwiczyć zadania konkursowe. Zalecany jest trening niepowodzeń, ćwiczymy przegrane w rodzinnej atmosferze. Traktować dziecko wybitnie zdolne jak dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rozwinąć talent może ktoś kto jest dla zdolnego mistrzem. Joanna Cieśla, Polityka nr r.

35 „Świata nie pozostawiać w spokoju”
Dziękuję za uwagę Anna Chołodecka


Pobierz ppt "Centrum kształcenia praktycznego we Wrocławiu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google