Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań – gwarancją życiowego sukcesu Konferencja otwarcia projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach działania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań – gwarancją życiowego sukcesu Konferencja otwarcia projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach działania."— Zapis prezentacji:

1 Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań – gwarancją życiowego sukcesu Konferencja otwarcia projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach działania PO KL Lubań, 05 listopada 2009 r. Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach PO KL i Ministerstwa Edukacji

2 Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań – gwarancją życiowego sukcesu Anna Adamska dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach PO KL i Ministerstwa Edukacji

3 Wnioskodawca: Powiat Lubański Realizator: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu Budżet projektu: ,38 zł. Termin realizacji: 15 kwietnia 2009 – 15 lutego 2011 Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach PO KL i Ministerstwa Edukacji Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań - gwarancją życiowego sukcesu

4 Cele projektu: 1. OPRACOWANIE I WYSTANDARYZOWANIE NARZĘDZI DIAGNOSTYCZNYCH, wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych UCZNIÓW szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 2. WZBOGACENIE WARSZTATU PRACY NAUCZYCIELI- doradców zawodowych i pedagogów szkolnych w materiały metodyczne i kompetencje wspomagające proces diagnozowania predyspozycji i zainteresowań zawodowych 3. ZDIAGNOZOWANIE predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów szkół w powiecie lubańskim 4. Przekazanie uczniom/rodzicom INFORMACJI ZWROTNYCH na temat predyspozycji. Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach PO KL i Ministerstwa Edukacji Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań - gwarancją życiowego sukcesu

5 Beneficjenci: * UCZNIÓW szkół podstawowych (od kl. IV), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w powiecie lubańskim * 50 NAUCZYCIELI pedagogów szkolnych i doradców zawodowych * 100 uczestników 2 konferencji - przedstawicieli MEN, KO, JST, DYREKTORÓW szkół i placówek oświatowych. Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach PO KL i Ministerstwa Edukacji Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań - gwarancją życiowego sukcesu

6 Harmonogram realizacji projektu: konferencja otwarcia /2010 opracowanie narzędzi A B C do autodiagnozy (opracowanie merytoryczne, graficzne, wydruk) i szkolenie nauczycieli - pedagogów i doradców zawodowych (II/III) - organizacja badania pilotażowego na podstawie informacji z organów prowadzących – 450 uczniów z klas VI i III, oświadczenia rodziców o wyrażeniu zgody na udział ucznia w projekcie, raport o jakości narzędzi (IX-XI) - badanie właściwe – uczniów; informacje zwrotne opracowanie raportów, publikacji (III-IV) – informacje zwrotne dla uczniów. Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach PO KL i Ministerstwa Edukacji Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań - gwarancją życiowego sukcesu

7 JAK ZREALIZUJEMY CELE PROJEKTU? Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach PO KL i Ministerstwa Edukacji Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań - gwarancją życiowego sukcesu

8 1. OPRACOWANIE I WYSTANDARYZOWANIE NARZĘDZI DIAGNOSTYCZNYCH, wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Zaproszono do współpracy: 1.dr Bognę Bartosz - pracownika naukowego Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego 2.mgr Małgorzatę Jeżewską – dyrektora DCIZiDN w Wałbrzychu 3.mgr Zuzannę Szereniuk – pedagoga szkolnego 4.mgra Michała Iwana – pedagoga, socjoterapeutę z Niepublicznej Poradni Pedagogicznej PRO-MED we Wrocławiu 5.mgr Małgorzatę Grzesiak – dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach PO KL i Ministerstwa Edukacji Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań - gwarancją życiowego sukcesu

9 2. WZBOGACENIE WARSZTATU PRACY NAUCZYCIELI doradców zawodowych i pedagogów szkolnych w materiały metodyczne i kompetencje wspomagające proces diagnozowania predyspozycji i zainteresowań zawodowych Szkolenia Publikacje metodyczne – Poradnik metodyczny - scenariusze zajęć Narzędzia A B C do autodiagnozy Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach PO KL i Ministerstwa Edukacji Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań - gwarancją życiowego sukcesu

10 3. ZDIAGNOZOWANIE predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów szkół w powiecie lubańskim Przeprowadzenie badania z wykorzystaniem opracowanych narzędzi Opracowanie raportów ilościowych na poziomie Szkoły / organu prowadzącego Opracowanie raportów jakościowych na poziomie powiatu zawierających informacje z każdego etapu kształcenia Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach PO KL i Ministerstwa Edukacji Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań - gwarancją życiowego sukcesu

11 4. Przekazanie uczniom / rodzicom INFORMACJI ZWROTNYCH na temat predyspozycji Analiza każdego narzędzia – wypełnionej ankiety Opracowanie zindywidualizowanych INFORMACJI ZWROTNYCH dla każdego ucznia Opracowanie i przekazanie uczniom/rodzicom poradnika metodyczno-informacyjnego Moja ścieżka do kariery. Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach PO KL i Ministerstwa Edukacji Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań - gwarancją życiowego sukcesu

12 Zespół projektowy: 1.Koordynator – mgr Małgorzata Wrzal 2.Asystent koordynatora – Agnieszka Jakubiszyn 3.Specjalista ds. księgowości i sprawozdawczości – Jadwiga Pudłowska 4.Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji - mgr Paweł Masłowski 5.Specjalista ds. promocji – Ewelina Osochocka 6.Informatyk – inż. Przemysław Leszczyński Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach PO KL i Ministerstwa Edukacji Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań - gwarancją życiowego sukcesu

13 Instytucje wspomagające: 1.Starostwo Powiatowe w Lubaniu 2.Gminy w powiecie lubańskim 3.Szkoły w powiecie lubańskim wszystkich etapów kształcenia 3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaniu 4. Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach PO KL i Ministerstwa Edukacji Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań - gwarancją życiowego sukcesu

14 Narzędzia wspomagające: Strona www projektu: ulotki, wizytówki, plakaty, koziołki… Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach PO KL i Ministerstwa Edukacji Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań - gwarancją życiowego sukcesu

15 Autorzy projektu: Anna Adamska Agata Dumanowska Agnieszka Jakubiszyn Jadwiga Pudłowska Mariusz Tomiczek Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach PO KL i Ministerstwa Edukacji Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań - gwarancją życiowego sukcesu /predyspozycje

16 Zapraszamy do wspólnej realizacji projektu. Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach PO KL i Ministerstwa Edukacji Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań - gwarancją życiowego sukcesu


Pobierz ppt "Rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań – gwarancją życiowego sukcesu Konferencja otwarcia projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach działania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google