Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

7-8 października 2003, I Seminarium Integrujące Komponenty B.1 i B.2Projekt Usuwania Skutków Powodzi - Polska, kredyt nr 4264 POL 1 System Monitoringu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "7-8 października 2003, I Seminarium Integrujące Komponenty B.1 i B.2Projekt Usuwania Skutków Powodzi - Polska, kredyt nr 4264 POL 1 System Monitoringu."— Zapis prezentacji:

1 7-8 października 2003, I Seminarium Integrujące Komponenty B.1 i B.2Projekt Usuwania Skutków Powodzi - Polska, kredyt nr 4264 POL 1 System Monitoringu i Osłony Kraju Komponent B.2 Zadanie B.2.2 Modernizacja systemu osłony i prognoz hydrologicznych Zespół prowadzący: - Kierownik zadania - mgr inż. Aleksander Kruszewski - Zastępca Kierownika zadania - mgr inż. Jerzy Niedbała mgr inż. Grzegorz Słota Okres realizacji: 15.11.2000 – 31.12.2003 Koszt realizacji: 1,270 tys EURO + 2,012 tys PLN + 944 tyś USD po przeliczeniu 2,86 mln USD (bez zadania B2.2.5)

2 7-8 października 2003, I Seminarium Integrujące Komponenty B.1 i B.2Projekt Usuwania Skutków Powodzi - Polska, kredyt nr 4264 POL 2 CEL - B.2.2 – Modernizacja systemu osłony i prognoz hydrologicznych - Ułatwienie i ujednolicenie dostępu do wyników obserwacji - Wdrożenie sprawnego systemu merytorycznej kontroli informacji wykorzystywanych w prognozach hydrologicznych - Umożliwienie wykorzystania dodatkowych źródeł informacji prognostycznych - Stworzenie możliwości do rozwoju i uzupełniania metod prognozowania bez zmian w interfejsie użytkownika - Ułatwienie w korzystaniu z wyników obserwacji i analiz hydrologicznych.

3 7-8 października 2003, I Seminarium Integrujące Komponenty B.1 i B.2Projekt Usuwania Skutków Powodzi - Polska, kredyt nr 4264 POL 3 ZAKRES - B.2.2 – Modernizacja systemu osłony i prognoz hydrologicznych - Projekt informatycznego systemu osłony i prognoz hydrologicznych - Przygotowanie specyfikacji technicznej dla przetargu na stworzenie Systemu Hydrologii (SH) - Przygotowanie specyfikacji technicznej na zadanie adaptacji modeli prognostycznych do wymagań nowego systemu informatycznego - Opracowanie struktury bazy danych - Budowa i wdrożenie aplikacji obsługi SH - Instalacja sprzętu na potrzeby nowego systemu

4 7-8 października 2003, I Seminarium Integrujące Komponenty B.1 i B.2Projekt Usuwania Skutków Powodzi - Polska, kredyt nr 4264 POL 4 ZAKRES c.d. - B.2.2 – Modernizacja systemu osłony i prognoz hydrologicznych - Opracowanie specjalizowanego dla warunków polskich modelu transformacji opadu w odpływ - Przygotowanie niezbędnego zestawu wyników pomiarów oraz danych towarzyszących dla umożliwienia kalibracji metod modelowania. - Adaptacja istniejących systemów prognozowania do współpracy z nowym systemem. - Przygotowanie zestawu materiałów szkoleniowych oraz scenariuszy - Przeprowadzenie szkoleń dla administratorów SH oraz hydrologów w podstawowych specjalizacjach

5 7-8 października 2003, I Seminarium Integrujące Komponenty B.1 i B.2Projekt Usuwania Skutków Powodzi - Polska, kredyt nr 4264 POL 5 FAZY - B.2.2 – Modernizacja systemu osłony i prognoz hydrologicznych - Zadanie B.2.2.2. Projekt techniczny systemu informatycznego …… - Zadanie B.2.2.3. Oprogramowanie i wdrożenie systemu informatycznego … -Faza I – Stworzenie i wdrożenie bazy danych Systemu Hydrologii -Faza II – Stworzenie i uruchomienie aplikacji do obsługi Systemu Hydrologii -Faza III – Zakup i instalacja sprzętu niezbędnego do instalacji SH -Faza IV – Integracja z prawidłowo funkcjonującymi zadaniami komponentu B2. -Faza V – szkolenie administratorów i podstawowych profili użytkowników SH - Zadanie B.2.2.4. Adaptacja modeli prognostycznych do wymagań nowego systemu informatycznego -Faza I – Projekt konceptualny -Faza II – Oprogramowanie prototypów metod -Faza III – Kalibrowanie metod na platformie SH -Faza IV i V – Testowanie i szkolenie - Zadanie B.2.2.5 Zakup sprzętu na potrzeby instalacji SH

6 7-8 października 2003, I Seminarium Integrujące Komponenty B.1 i B.2Projekt Usuwania Skutków Powodzi - Polska, kredyt nr 4264 POL 6 STATUS na 30,09,2003 – B.2.2 – Modernizacja systemu osłony i prognoz hydrologicznych - Zadanie B.2.2.3 aktualnie jest w fazie IV i V - W zadaniu tym nie zrealizowano Fazy III z uwagi na zmiany w koncepcji wyposażenia w sprzęt - Zadanie B.2.2.4 jest aktualnie w fazie III i IV - Testowanie metod odbywa się przy okazji kalibracji i treningu

7 7-8 października 2003, I Seminarium Integrujące Komponenty B.1 i B.2Projekt Usuwania Skutków Powodzi - Polska, kredyt nr 4264 POL 7 B.2.2 Modernizacja systemu osłony i prognoz hydrologicznych - Stworzenie technicznych możliwości dostępu do SH przez OKI przy RZGW Kraków i Wrocław - Udostępnienie materiałów niezbędnych do instalacji aplikacji do obsługi SH w lokalizacjach jw. - Dostęp do zasobów systemu wg profilu Klient zwykły: - Wyniki obserwacji z sieci tradycyjnej i telemetrycznej - Wyniki prognoz hydrologicznych i meteorologicznych - Generowanie raportów dostępnych wg profilu - Możliwość importu do innych aplikacji

8 7-8 października 2003, I Seminarium Integrujące Komponenty B.1 i B.2Projekt Usuwania Skutków Powodzi - Polska, kredyt nr 4264 POL 8 B.2.2 Modernizacja systemu osłony i prognoz hydrologicznych - Dostarczanie do SH informacji o aktualnym stanie zbiorników retencyjnych - Wprowadzanie do SH informacji o aktualnych i przewidywanych sterowaniach zbiorników - Przekazywanie informacji na temat zjawisk lodowych - Dostarczanie do SH informacji o faktycznych awariach urządzeń hydrotechnicznych i planowanych remontach


Pobierz ppt "7-8 października 2003, I Seminarium Integrujące Komponenty B.1 i B.2Projekt Usuwania Skutków Powodzi - Polska, kredyt nr 4264 POL 1 System Monitoringu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google