Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 10 maja 2007 r. Trwały wzrost, postępy w procesie integracji GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po pierwszym kwartale 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 10 maja 2007 r. Trwały wzrost, postępy w procesie integracji GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po pierwszym kwartale 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 10 maja 2007 r. Trwały wzrost, postępy w procesie integracji GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po pierwszym kwartale 2007 r.

2 1Q 07 1Q 06 Zmiana +20.3% +2.7 p.p. 418 19.4% 503 22.1% 2 WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWARTALE 2007 R. Zysk netto (PLN mln.) ROE (%)

3 AGENDA 3 r Skonsolidowane wyniki za 1 kwartał 2007 r.

4 4 ROE (%) +2.7 p.p. +20.3% +7.4% +13.7% +1.7% WZROST ZYSKU NETTO O 20,3% R/R, DZIĘKI WYRAŹNEMU WZROSTOWI ZYSKU OPERACYJNEGO (+13,7% R/R) POTWIERDZENIEM ZDOLNOŚCI DO GENEROWANIA POWTARZALNEGO WZROSTU. POPRAWA ROE DO 22,1% ZYSK NETTO (mln PLN) ZYSK OPERACYJNY (mln PLN)

5 5 -2.7 p.p. +7.7% -2.2% +2.0% -6.0% WZROST DOCHODÓW O 7,7% Y/Y. KOSZTY DZIAŁANIA POD KONTROLĄ (+2%). WSKAŹNIK KOSZTY/DOCHODY OBNIŻONY DO 48,7%, POTWIERDZAJĄC STRUKTURALNY CHARAKTER POPRAWY EFEKTYWNOŚCI DOCHODY OGÓŁEM (mln PLN ) KOSZTY OPERACYJNE (mln PLN) KOSZTY / DOCHODY (%)

6 6 % zm. 1Q 07/1Q 06 % zm. 1Q 07/4Q 06 +11.1% +12.4% +3.4% +26.7% -0.7% -7.4% 1134 1249 1221 +7.7% -2.2% 100% 9% 41% 51% 100% 9% 42% 49% DOCHODY OGÓŁEM (mln PLN) WYNIK Z TYTUŁU OPŁAT I PROWIZJI (+12,4%) JAKO GŁÓWNY MOTOR DALSZEJ POPRAWY STRUKTURY DOCHODÓW

7 7 +3.4% -7.4% WYNIK ODSETKOWY WZRÓSŁ O 3,4% R/R, DZIĘKI WZROSTOWI WOLUMENÓW. MARŻA ODSETKOWA NA POZIOMIE 3,9% GŁÓWNIE JAKO REZULTAT NIŻSZEGO YIELDU PORTFELA PAPIERÓW DŁUŻNYCH WYNIK ODSETKOWY (mln PLN) MARŻA ODSETKOWA NETTO* * z wyłączeniem transakcji sell–buy- back i buy-sell-back

8 8 66 967 72 710 78 417 (*) +22.6% +3.0% +28.7% +17.1% +7.8% (*) - wraz z 478 mln zł depozytów Banku HVB Ukraina +13.8% +12.5% -1.5% +14.5% +5.1% 45 50949 57852 099 OSZCZĘDNOŚCI KLIENTÓW (mln PLN) - oszczędności klientów detalicznych (**) - ogółem PPIM % zm. MAR 07/MAR 06 % zm. MAR07/GRU06 OSZCZĘDNOŚCI KLIENTÓW WZROSŁY O 17,1% R/R, PRZYSPIESZENIE WZROSTU DEPOZYTÓW KORPORACYJNYCH I FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

9 23.5 9 28.0 +12.5% +28.7% 22.3** 20.3% 53.5% 26.2% AKTYWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH WZROSŁY O 28,7% R/R, ATRAKCYJNA STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZE INWESTYCYJNE (mln PLN) STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH w 1 KW. 2007* STRUKTURA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPRZEDANYCH PRZEZ PEKAO ObligacjiAkcyjne Zrównoważone UDZIAŁ W RYNKU * - krajowe i zagraniczne łącznie ** - udział w rynku łącznie dla PPIM i innych funduszy sprzedawanych za pośrednictwem kanałów dystrybucji Grupy Pekao, których opłaty i prowizje zasilają rachunek wyników Grupy Pekao, wyniósł 24,3%.

10 33 685 36 503 38 305 (**) 10 +13.7% +4.9% +27.9% +9.1% +5.5% +3.5% KREDYTY DLA KLIENTÓW WZROSŁY O 13,7% R/R POŻYCZKA EKSPRESOWA ORAZ ZŁOTOWE KREDYTY HIPOTECZNE GŁÓWNYMI CZYNNIKAMI WZROSTU W KREDYTACH DETALICZNYCH (27,9% R/R) (**) - wraz z 1.267 mld zł kredytów Banku HVB Ukraina % zm. MAR 07/MAR 06 % zm. MAR07/GRU06 (*) - nominalnie KREDYTY DLA KLIENTÓW (*) (mln PLN)

11 11 +61.9% WARTOŚĆ PORTFELA POŻYCZKI EKSPRESOWEJ WZROSŁA O 61,9% R/R +1.1% SPRZEDAŻ (mln PLN)WARTOŚĆ PORTFELA (mln PLN)

12 12 +75.3% +52.2% +8.9% -30.1% -6.9% INTENSYWNA SPRZEDAŻ (+75,3% R/R) POZWOLIŁA NA 52,2% ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI PORTFELA ZŁOTOWYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WARTOŚĆ SPRZEDAŻY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (mln PLN) WARTOŚĆ ZŁOTOWEGO PORTFELA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (mln PLN) WARTOŚĆ WALUTOWEGO PORTFELA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (mln PLN)

13 13 +4.6% +28.1% +4.3% +4.9% -29.0% +20.0% -3.1% -6.2% 460 521 517 +12.4% -0.7% % zm. 1Q 07/1Q 06 % zm. 1Q 07/4Q 06 WYNIK Z TYTUŁU OPŁAT I PROWIZJI ZWIĘKSZYŁ SIĘ O 12,4% R/R, GŁÓWNIE DZIĘKI FUNDUSZOM INWESTYCYJNYM (+28,1%) WYNIK Z PROWIZJI I OPŁAT (mln PLN)

14 14 +0.4% +2.2% +2.4% 582 632 594 -0.1% -0.8% -14.6% 1Q 06 4Q 061Q 07 (*) 15 917 15 647 15 795 +2.0% -6.0% % zm. 1Q 07/1Q 06 % zm. 1Q 07/4Q 06 (*) - wraz ze 176 pracownikami Banku HVB Ukraina KOSZTY POD KONTROLĄ, +2,0%, POTWIERDZAJĄC SKUTECZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI KOSZTY DZIAŁANIA (mln PLN) Zatrudnienie

15 15 15.4% 11.8%11.5% +18.8% -15.1% +5.1% +2.3% DALSZA POPRAWA KOSZTÓW RYZYKA, OBNIŻONYCH DO 0,50%, DZIĘKI LEPSZYM WARUNKOM MAKROEKONOMICZNYM ORAZ EFEKTYWNEMU ZARZĄDZANIU RYZYKIEM KREDYTY NIEREGULARNE (mln PLN) % zm. MAR 07/MAR 06 % zm. MAR07/GRU06 KOSZT RYZYKA WSKAŹNIK POKRYCIA REZERWAMI (*) - wraz z operacjami HVB Bank Ukraina

16 PODSUMOWANIE Dalszy wzrost dochodowości, ROE 22,1%, z rekordowym kwartalnym zyskiem netto powyżej 500 mln PLN Rosnące wolumeny i rekordowa sprzedaż funduszy inwestycyjnych potwierdzają wysoki poziom osiąganych rezultatów Efektywna kontrola kosztów z C/I na poziomie 48,7% oraz zarządzanie ryzykiem z kosztem ryzyka obniżonym do 0,5% Przy znaczącym postępie w procesie integracji 16

17 17 r Załącznik

18 18 PKB (% R/R)INWESTYCJE (% R/R) TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE (1) EKSPORT (mld EUR) KONSUMPCJA (% R/R) Źródło: GUS, NBP, Bank Pekao SA

19 19 TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE (2) INFLACJA, STOPA REFERENCYJNA, 3M WIBOR PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW (TYS. OSÓB) Źródło; GUS, NBP

20 20 TRENDY W SEKTORZE BANKOWYM (1) DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) KREDYTY W SEKTORZE OGÓŁEM (% R/R)DEPOZYTY W SEKTORZE OGÓŁEM (% R/R) Źródło: NBP

21 21 TRENDY W SEKTORZE BANKOWYM (2) DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD) DYNAMIKA DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD) DYNAMIKA KREDYTÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD)


Pobierz ppt "Warszawa, 10 maja 2007 r. Trwały wzrost, postępy w procesie integracji GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po pierwszym kwartale 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google