Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PREZENTACJA WYNIKÓW DRUGIEGO KWARTAŁU 2007

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PREZENTACJA WYNIKÓW DRUGIEGO KWARTAŁU 2007"— Zapis prezentacji:

1 PREZENTACJA WYNIKÓW DRUGIEGO KWARTAŁU 2007
lipiec 2007

2 Wyniki segmentów - SWW Wzrost wartości sprzedaży o 11% - głównie dzięki wyższej sprzedaży krajowej Sprzedaż eksportowa na poziomie ok. 5% wyższym niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Najbardziej dynamicznie rozwijające się rynki to Czechy, Niemcy, Wielka Brytania i Węgry Rozpoczęcie sprzedaży w drugiej połowie czerwca z zakładu na Ukrainie Wykorzystanie mocy produkcyjnych na poziomie %.

3 Wyniki segmentów - SSA Wzrost sprzedaży sprzedaży segmentu o ok. 25% dzięki wysokiej dynamice sprzedaży eksportowej oraz stabilnym wzroście w kraju Ok. 30% wzrost eksportu. Najbardziej dynamicznie rozwijające się rynki to Wielka Brytania, Rumunia, Bułgaria,Ukraina i kraje Beneluxu Zakończenie budowy centrum logistycznego na Węgrzech Rozpoczęcie organizowania własnego magazynu w Rumunii Rozpoczęcie sprzedaży w Islandii i Francji

4 Wyniki segmentów - SOG Sprzedaż wyższa o ok. 16% w stosunku do analogicznego okresie roku poprzedniego głównie ze względu na wzrost sprzedaży krajowej Sprzedaż eksportowa na poziomie 7% wyższym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego Nowi klienci na rynku niemieckim i ukraińskim Wykorzystanie mocy produkcyjnych w zakresie nadruku (zarówno roto jak i fleksograficznego) na poziomie %

5 Podstawowe dane finansowe drugiego kwartału
2Q 2006 2Q 2007 Zmiana aluminium 3M (USD/tonę) 2 681 2 798 +4% EUR/PLN 3,92 3,80 -3% USD/PLN 3,14 2,82 -10% EUR/USD 1,26 1,35 +7% Grupa Kapitałowa zanotowała dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży pomimo ciągłego umacniania się złotówki w stosunku do EURO W wynikach 2006 roku istotny wpływ miało otrzymane odszkodowanie (19,8 mln zł w zysku operacyjnym) i 16 mln zł w zysku netto) „Oczyszczając wynik 2006 roku z odszkodowania w drugim kwartale Grupa osiągnęła prawie 15% dynamikę zysku netto [mln zł] 2Q 2006 2Q 2007 Zmiana 1-2Q 2006 1-2Q 2007 Sprzedaż 251,4 320,7 +28% 475,6 606,8 +33% EBITDA 52,6 41,6 -21% 74,9 80,7 +8% Marża EBITDA 21% 13% 16% EBIT 41,8 28,7 -31% 53,2 55,9 +5% Zysk netto 34,3 21,0 -38% 43,5 42,6 -2%

6 Koszty rodzajowe 1-2Q 2006 1-2Q 2007 Zmiana Koszty operacyjne ogółem +23% Amortyzacja 21 688 24 818 +14% Materiały i energia +27% Usługi obce 25 948 29 085 +12% Podatki i opłaty 3 673 4 002 +9% Świadczenia pracownicze 52 884 69 456 31% Pozostałe koszty 19 153 9 660 -50% Wzrost wartości amortyzacji jako efekt prowadzonych inwestycji Wzrost kosztów materiałów i energii wynikający ze wzrostu wolumenowego sprzedaży Usługi obce – wzrost wynikający głównie z usług kooperacyjnych przy realizacji „dużych obiektów” w SSA Świadczenia pracownicze – wyższy poziom wynikający ze zwiększenia wolumenu sprzedaży (większe zatrudnienie) oraz wprowadzonych od początku roku podwyżek płac Pozostałe koszty – ok. 50% tej pozycji w roku 2006 to wartość majątku spalonego w trakcie pożaru w SOG

7 Zapasy Należności handlowe Zobowiązania handlowe
Zarządzanie kapitałem obrotowym Zapasy Wzrost wartości zapasów o 12% wynikający z większych wolumenów sprzedaży Należności handlowe Wzrost kapitału pracującego o 25% przy 28% wzroście wartości sprzedaży Wzrost wartości należności o 12% wynikający z większych wolumenów sprzedaży Zobowiązania handlowe Wzrost wartości zobowiązań o 10% częściowo finansuje zwiększone zapasy

8 Przepływy z działalności operacyjnej
Poziom zadłużenia Grupy Kapitałowej Poziom zadłużenia Wzrost zadłużenia długoterminowego wynika z realizacji programu inwestycji w tym zakupu udziałów spółki Metalplast Złotów (ok.. 30 mln zł). Struktura walutowa kredytów – 1Q 07 Wraz z umacniającą się złotówką Grupa spłaciła praktycznie wszystkie kredyty walutowe. Ewentualne osłabienie waluty krajowej zostanie wykorzystane do zwiększenia zaangażowania kredytowego w EURO Przepływy z działalności operacyjnej Dzięki dobrym wynikom oraz kontroli kapitału pracującego Grupa wypracowała w drugim kwartale prawie 45 mln cash-flow operacyjnego

9 Podsumowanie Dzięki silnemu popytowi krajowemu Grupa osiągnęła rekordowe wyniki sprzedaży Systematyczna rozbudowa sieci dystrybucji za granicą pozwala na systematyczny wzrost sprzedaży eksportowej Uruchomienie zakładu na Ukrainie oraz zakup Metalplastu Złotów wpłynie na jeszcze bardziej dynamiczny wzrost sprzedaży Kontynuacja wzrostu sprzedaży Po skorygowaniu wyników zeszłego roku o wypłacone odszkodowanie Grupa osiągnęła wyższe wyniki zarówno na poziomie operacyjnym jak i finansowym pomimo znacznego wzrostu zadłużenia Wzrost cena aluminium oraz dalsze umocnienie relacji EUR/PLN częściowo jest kompensowane przez korzystną dla Grupy relację EUR/USD Stabilne wyniki finansowe Systematyczny rozwój SSA Początek tworzenia nowego segmentu SAB Uruchomienie sprzedaży z Alupolu LLC początkiem ekspansji Grupy na rynki wschodnie Konsekwentna realizacja strategii

10 DZIĘKUJEMY Kontakt z Działem RI Michał Malina
lub


Pobierz ppt "PREZENTACJA WYNIKÓW DRUGIEGO KWARTAŁU 2007"

Podobne prezentacje


Reklamy Google