Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PREZENTACJA WYNIKÓW DRUGIEGO KWARTAŁU 2007 lipiec 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PREZENTACJA WYNIKÓW DRUGIEGO KWARTAŁU 2007 lipiec 2007."— Zapis prezentacji:

1 PREZENTACJA WYNIKÓW DRUGIEGO KWARTAŁU 2007 lipiec 2007

2 2 Wyniki segmentów - SWW Wzrost wartości sprzedaży o 11% - głównie dzięki wyższej sprzedaży krajowej Sprzedaż eksportowa na poziomie ok. 5% wyższym niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Najbardziej dynamicznie rozwijające się rynki to Czechy, Niemcy, Wielka Brytania i Węgry Rozpoczęcie sprzedaży w drugiej połowie czerwca z zakładu na Ukrainie Wykorzystanie mocy produkcyjnych na poziomie 75-80%.

3 3 Wyniki segmentów - SSA Wzrost sprzedaży sprzedaży segmentu o ok. 25% dzięki wysokiej dynamice sprzedaży eksportowej oraz stabilnym wzroście w kraju Ok. 30% wzrost eksportu. Najbardziej dynamicznie rozwijające się rynki to Wielka Brytania, Rumunia, Bułgaria,Ukraina i kraje Beneluxu Zakończenie budowy centrum logistycznego na Węgrzech Rozpoczęcie organizowania własnego magazynu w Rumunii Rozpoczęcie sprzedaży w Islandii i Francji

4 4 Wyniki segmentów - SOG Sprzedaż wyższa o ok. 16% w stosunku do analogicznego okresie roku poprzedniego głównie ze względu na wzrost sprzedaży krajowej Sprzedaż eksportowa na poziomie 7% wyższym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego Nowi klienci na rynku niemieckim i ukraińskim Wykorzystanie mocy produkcyjnych w zakresie nadruku (zarówno roto jak i fleksograficznego) na poziomie %

5 5 Podstawowe dane finansowe drugiego kwartału 2Q 20062Q 2007Zmiana aluminium 3M (USD/tonę) % EUR/PLN3,923,80-3% USD/PLN3,142,82-10% EUR/USD1,261,35+7% [mln zł]2Q 20062Q 2007Zmiana1-2Q Q 2007Zmiana Sprzedaż251,4320,7+28%475,6606,8+33% EBITDA52,641,6-21%74,980,7+8% Marża EBITDA 21%13%16%13% EBIT41,828,7-31%53,255,9+5% Zysk netto34,321,0-38%43,542,6-2% Grupa Kapitałowa zanotowała dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży pomimo ciągłego umacniania się złotówki w stosunku do EURO W wynikach 2006 roku istotny wpływ miało otrzymane odszkodowanie (19,8 mln zł w zysku operacyjnym) i 16 mln zł w zysku netto) Oczyszczając wynik 2006 roku z odszkodowania w drugim kwartale Grupa osiągnęła prawie 15% dynamikę zysku netto

6 6 Koszty rodzajowe Wzrost wartości amortyzacji jako efekt prowadzonych inwestycji Wzrost kosztów materiałów i energii wynikający ze wzrostu wolumenowego sprzedaży Usługi obce – wzrost wynikający głównie z usług kooperacyjnych przy realizacji dużych obiektów w SSA Świadczenia pracownicze – wyższy poziom wynikający ze zwiększenia wolumenu sprzedaży (większe zatrudnienie) oraz wprowadzonych od początku roku podwyżek płac Pozostałe koszty – ok. 50% tej pozycji w roku 2006 to wartość majątku spalonego w trakcie pożaru w SOG 1-2Q Q 2007Zmiana Koszty operacyjne ogółem % Amortyzacja % Materiały i energia % Usługi obce % Podatki i opłaty % Świadczenia pracownicze % Pozostałe koszty %

7 7 Zarządzanie kapitałem obrotowym Należności handlowe Zapasy Zobowiązania handlowe Wzrost wartości zobowiązań o 10% częściowo finansuje zwiększone zapasy Wzrost wartości należności o 12% wynikający z większych wolumenów sprzedaży Wzrost wartości zapasów o 12% wynikający z większych wolumenów sprzedaży Wzrost kapitału pracującego o 25% przy 28% wzroście wartości sprzedaży

8 8 Poziom zadłużenia Grupy Kapitałowej Struktura walutowa kredytów – 1Q 07 Poziom zadłużenia Przepływy z działalności operacyjnej Dzięki dobrym wynikom oraz kontroli kapitału pracującego Grupa wypracowała w drugim kwartale prawie 45 mln cash-flow operacyjnego Wraz z umacniającą się złotówką Grupa spłaciła praktycznie wszystkie kredyty walutowe. Ewentualne osłabienie waluty krajowej zostanie wykorzystane do zwiększenia zaangażowania kredytowego w EURO Wzrost zadłużenia długoterminowego wynika z realizacji programu inwestycji w tym zakupu udziałów spółki Metalplast Złotów (ok.. 30 mln zł).

9 9 Podsumowanie Dzięki silnemu popytowi krajowemu Grupa osiągnęła rekordowe wyniki sprzedaży Systematyczna rozbudowa sieci dystrybucji za granicą pozwala na systematyczny wzrost sprzedaży eksportowej Uruchomienie zakładu na Ukrainie oraz zakup Metalplastu Złotów wpłynie na jeszcze bardziej dynamiczny wzrost sprzedaży Po skorygowaniu wyników zeszłego roku o wypłacone odszkodowanie Grupa osiągnęła wyższe wyniki zarówno na poziomie operacyjnym jak i finansowym pomimo znacznego wzrostu zadłużenia Wzrost cena aluminium oraz dalsze umocnienie relacji EUR/PLN częściowo jest kompensowane przez korzystną dla Grupy relację EUR/USD Systematyczny rozwój SSA Początek tworzenia nowego segmentu SAB Uruchomienie sprzedaży z Alupolu LLC początkiem ekspansji Grupy na rynki wschodnie Kontynuacja wzrostu sprzedaży Konsekwentna realizacja strategii Stabilne wyniki finansowe

10 DZIĘKUJEMY Kontakt z Działem RI Michał Malina lub


Pobierz ppt "PREZENTACJA WYNIKÓW DRUGIEGO KWARTAŁU 2007 lipiec 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google