Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZINTEGROWANY SYSTEM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ W LUBLINIE Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) Konferencja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZINTEGROWANY SYSTEM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ W LUBLINIE Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) Konferencja."— Zapis prezentacji:

1 ZINTEGROWANY SYSTEM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ W LUBLINIE Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) Konferencja EFORT, 28 kwietnia 2011 r.

2 ZINTEGROWANY SYSTEM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 1

3 realizowany w ramach PO KL, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji promocji i integracji społecznej finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany od lipca 2009 r. do grudnia 2013 r.

4 ZINTEGROWANY SYSTEM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Lider projektu: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL), instytucja inicjująca – Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W skład partnerstwa wchodzą: Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA Fundacja Fundusz Współpracy (FFW) Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) Instytut Spraw Publicznych (ISP) Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, działający przez jednostkę pozawydziałową Małopolską Szkołę Administracji Publicznej (MSAP) Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) Regionalne Centrum UNDP w Bratysławie Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy (ZLSP)

5 ZINTEGROWANY SYSTEM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Główny cel: poprawa kondycji ES w Polsce poprzez utworzenie stałych, zinstytucjonalizowanych mechanizmów wsparcia merytorycznego PES i ich otoczenia. Cele szczegółowe Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług instytucji pomocy i integracji społecznej Wzrost kompetencji i wzmocnienie potencjału kadr instytucji pomocy, integracji społecznej, ekonomii społecznej poprzez szkolenia i kursy, doradztwo i studia podyplomowe, a także wizyty studyjne i staże Profesjonalizacja działań wspierających podmioty ekonomii społecznej Podniesienie świadomości społecznej w zakresie możliwości rozwiązywania problemów za pomocą narzędzi ekonomii społecznej Wzmocnienie otoczenia instytucji ekonomii społecznej na poziomie lokalnym za pomocą metody budowania partnerstw na rzecz ekonomii społecznej

6 6 ZADAŃ ZWES: Diagnoza: analiza sytuacji ekonomii społecznej w Polsce Wsparcie: infrastruktura wsparcia dla PES (w tym 5 regionalnych CES) Edukacja: programy edukacji i kształcenia w zakresie ES Marka ES: pozytywny wizerunek marki ES Promocja: rozpowszechnianie wiedzy na temat ES Standardy: m.in. wypracowanie standardów działania OWES i OWSS oraz system ich certyfikacji Bardziej szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie www.ekonomiaspoleczna.pl

7 CENTRA EKONOMII SPOŁECZNEJ (CES) NIDZICA pomorskie, zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie LUBLIN podkarpackie, lubelskie i podlaskie POZNAŃ wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie i opolskie WARSZAWA mazowieckie, łódzkie i kujawsko- pomorskie KRAKÓW małopolskie, świętokrzyskie i śląskie

8 REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ W LUBLINIE 2

9 Nasza oferta skierowana jest do Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej świadczących (niezależnie od źródeł finansowania) kompleksowe wsparcie PES i osób indywidualnych zainteresowanych uruchomieniem przedsięwzięcia z zakresu ekonomii społecznej.

10 OPRÓCZ OWES PRACUJEMY Z: – Instytucjami pomocy społecznej i instytucjami rynku pracy – Administracją publiczną – Podmiotami Ekonomii Społecznej (ale tylko w wyjątkowych sytuacjach) a)wskazanych przez Ośrodki Wsparcia ES z terenu CES b)kiedy dostarczamy usługę nie oferowaną przez CES z danego regionu c)PES które nie są objęte wsparciem przez OWESy (CIS, ZAZ) d)oferta ponadregionalna (jakość działań na poziomie krajowym, współpraca między województwami, certyfikacja)

11 CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

12 REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ W LUBLINIE Koordynacja działań projektu ZWES w regionie Zbieranie informacji o środowisku ES w regionie Reprezentowanie interesów OWES Współpraca ponadnarodowa i wymiana wiedzy w zakresie trwałych rozwiązań wspierających ES w poszczególnych krajach Ekologia, koncepcja zielonych miejsc pracy, sprawiedliwy handel, polityka równych szans ze szczególnym uwzględnieniem płci – spotkania tematyczne

13 REGIONALNE PAKTY NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ Przygotowania do stworzenia Regionalnych Paktów na rzecz Ekonomii Społecznej Działanie poprzedzone analizą dobrych praktyk w tym zakresie, m.in. Małopolski Pakt na rzecz Ekonomii Społecznej, Porozumienie Wielkopolskie Na podstawie wypracowanych w lubelskim standardów działania tworzone będą bliźniacze pakty w podlaskim i podkarpackim.

14 REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ W LUBLINIE Integracja środowiska wspierającego podmioty ES Spotkania regionalne i ogólnopolskie Fora dyskusyjne, listy mailingowe Wspólne przedsięwzięcia

15 REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ W LUBLINIE Reprezentowanie interesów środowiska wspierającego ES Reprezentowanie OWES na poziomie regionalnym Interwencje na szczeblu administracji samorządowej Współpraca z Krajowym CES Zabieganie o jasne i jednolite wykładnie prawa i rekomendacje w obszarze ekonomii społecznej

16 REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ W LUBLINIE Promocja i informacja Promowanie działań OWES Informacje i budowanie zasobów wiedzy Promowanie produktów i usług PES

17 REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ W LUBLINIE Szkolenia i doradztwo specjalistyczne poprzedzone badaniami potrzeb OWES (grudzień 2010 – styczeń 2011) Zadanie koordynowane przez Partnera: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy. Organizacja Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej Lublin 2011 Październik 2011

18 CO NAM SIĘ DO TEJ PORY UDAŁO? Partnerstwo Inicjatywa na rzecz ekonomii społecznej SPÓŁDZIELNIA Trójstronne partnerstwo UNDP, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie – reprezentowanego przez Centrum Aktywności Środowiskowej przy ul. Grygowej w Lublinie oraz Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej Cztery Pory Roku Wprowadzenie ekonomii społecznej do Programu Współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi Promocja i wspieranie ekonomii społecznej zostały wpisane do Programu Współpracy w trzech punktach: Pomoc społeczna, Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. Zbudowanie relacji z lubelskim środowiskiem Ekonomii Społecznej Teraz czas na Podlasie i Podkarpacie.

19 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej Peowiaków 11, 20-007 Lublin Tel.: 81 532 23 27 Anna Szadkowska-Ciężka anna.szadkowska@undp.org Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) Biuro Projektowe w Polsce Szpitalna 6/23, 00-031 Warszawa www.undp.org.pl

20 KONTAKT Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej w Lublinie ul. Peowiaków 11, 20-007 Lublin Anna Szadkowska-Ciężka - Koordynatorka tel.: 81 532 23 27; e-mail: anna.szadkowska@undp.org www.undp.org.pl www.ekonomiaspoleczna.pl www.spoldzielniacafe.pl Konsultantka ds. Ekonomii Społecznej w Białymstoku Marta Dobrogowska – Małecka marta.malecka@undp.org

21 REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ W LUBLINIE Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) WOJ. LUBELSKIE, PODLASKIE, PODKARPACKIE


Pobierz ppt "ZINTEGROWANY SYSTEM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ W LUBLINIE Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) Konferencja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google