Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wpływ środków europejskich Wpływ środków europejskich na sytuację gospodarczą na sytuację gospodarczą Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wpływ środków europejskich Wpływ środków europejskich na sytuację gospodarczą na sytuację gospodarczą Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego."— Zapis prezentacji:

1 Wpływ środków europejskich Wpływ środków europejskich na sytuację gospodarczą na sytuację gospodarczą Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

2 Wpływ polityki spójności na poziom PKB w latach 2004-2015 (wg modeli ekonometrycznych) Dzięki funduszom UE w 2007 r. poziom PKB był wyższy o – od 26 mld zł (model MaMoR2) do 31 mld zł (model HERMIN). W kolejnych latach oddziaływanie funduszy dalej będzie się zwiększać, osiągając maksimum (modelu HERMIN w roku 2013, kiedy to poziom PKB będzie wyższy o blisko 176 mld zł. Wg modelu MaMoR2 skala oddziaływania będzie się zwiększać z każdym rokiem, osiągając swoje maksimum (ok. 167 mld zł) w roku 2015.

3 Wpływ polityki spójności na wzrost PKB Szacunkowy wpływ wydatkowania środków unijnych na stopą wzrostu PKB (w pkt proc. w odniesieniu do hipotetycznego scenariusza bez wykorzystania środków)

4 per capita według PPS (EU-27=100) Wpływ realizacji polityki spójności na wielkość PKB per capita według PPS (EU-27=100) Szacunkowy wpływ wydatkowania środków unijnych na PKB per capita (według siły nabywczej PPS, UE-27=100; w pkt proc. w odniesieniu do hipotetycznego scenariusza bez wykorzystania środków)

5 Dzięki funduszom unijnym rośnie liczba pracujących (w wieku 15-64, w tys. osób) W 2007 r. zaobserwowano znaczący wpływ funduszy unijnych na liczbę pracujących – była ona wyższa dzięki funduszom unijnym o od 123 tys. (model MaMoR2) do 252 tys. (model HERMIN). Tendencja wzrostowa będzie trwała aż do 2013-2014 r., kiedy to liczba osób pracujących będzie wyższa o około 600 tys.

6 Wpływ realizacji polityki spójności na stopę bezrobocia Szacunkowy wpływ wydatkowania środków unijnych na stopę bezrobocia (w pkt proc. w odniesieniu do hipotetycznego scenariusza bez wykorzystania środków)

7 Realizacja NPR 2004-2006 (stan na koniec lutego 2009 r.)

8 Realizacja NSRO 2007-2013 (1) (stan na 12 kwietnia br.) Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów złożono ok. 53,5 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) ok. 103,6 mld zł. Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów złożono ok. 53,5 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) ok. 103,6 mld zł. Zatwierdzono do realizacji ok. 20,4 tys. wniosków na kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) ok. 35,2 mld zł. Zatwierdzono do realizacji ok. 20,4 tys. wniosków na kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) ok. 35,2 mld zł. Podpisano z beneficjentami ok. 10,4 tys. umów o dofinansowanie na kwotę dofinansowania w części UE ok. 19,3 mld zł, co stanowi 6,3 % alokacji na lata 2007-2013. Podpisano z beneficjentami ok. 10,4 tys. umów o dofinansowanie na kwotę dofinansowania w części UE ok. 19,3 mld zł, co stanowi 6,3 % alokacji na lata 2007-2013. Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła ok. 2,3 mld zł, a w części dofinansowania UE ponad 1,8 mld zł, co stanowi 0,6% alokacji na lata 2007- 2013. Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła ok. 2,3 mld zł, a w części dofinansowania UE ponad 1,8 mld zł, co stanowi 0,6% alokacji na lata 2007- 2013.

9 Realizacja NSRO 2007-2013 (2) Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie poprawnych pod względem formalnym

10 Realizacja NSRO 2007-2013 (3) Liczba podpisanych umów (decyzji) o dofinansowanie

11 Realizacja NSRO 2007-2013 (4) Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność (mln zł)

12 Fundusze europejskie elementem rządowego Planu stabilności i rozwoju W ramach tego Planu, wśród działań wspierających pobudzenie wzrostu gospodarczego, a dotyczących wdrażania funduszy UE należy wymienić: 1.zmiany o charakterze legislacyjnym m.in. w ustawie o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, ooś, uzppr 2.usprawnienia w systemie wdrażania funduszy – m.in. Akcja Proste fundusze, 3.program przyspieszenia wydatkowania środków UE w roku 2009 i w latach kolejnych zakłada m.in. - poszerzenie zakresu stosowania zaliczek dla beneficjentów, - premie dla najlepszych, czyli nagradzanie za szybką i efektywną realizację programów operacyjnych poprzez alokowanie dodatkowych środków w ramach tzw. krajowej rezerwy wykonania - wykorzystanie możliwości oferowanych przez KE w ramach pakietu antykryzysowego m.in. szybsza procedura rozliczania projektów dużych Środki europejskie jako instrument podtrzymywania wzrostu gospodarczego

13 Środki Unii Europejskiej będą nadal wykorzystywane do podtrzymania poziomu nakładów inwestycyjnych przede wszystkim w obszarach związanych z: -rozwojem infrastruktury drogowej, -rozwojem infrastruktury środowiskowej, -nakładami na działalność inwestycyjną przedsiębiorstw, -badaniami i rozwojem oraz -łagodzeniem skutków szybkiego wzrostu bezrobocia koniunkturalnego w gospodarce Środki europejskie jako instrument podtrzymywania wzrostu gospodarczego

14 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wpływ środków europejskich Wpływ środków europejskich na sytuację gospodarczą na sytuację gospodarczą Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google