Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Wpływ środków europejskich na sytuację gospodarczą”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Wpływ środków europejskich na sytuację gospodarczą”"— Zapis prezentacji:

1 „Wpływ środków europejskich na sytuację gospodarczą”
Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

2 Wpływ polityki spójności na poziom PKB w latach 2004-2015 (wg modeli ekonometrycznych)
Dzięki funduszom UE w 2007 r. poziom PKB był wyższy o – od 26 mld zł (model MaMoR2) do 31 mld zł (model HERMIN). W kolejnych latach oddziaływanie funduszy dalej będzie się zwiększać, osiągając maksimum (modelu HERMIN w roku 2013, kiedy to poziom PKB będzie wyższy o blisko 176 mld zł. Wg modelu MaMoR2 skala oddziaływania będzie się zwiększać z każdym rokiem, osiągając swoje maksimum (ok. 167 mld zł) w roku 2015.

3 Wpływ polityki spójności na wzrost PKB
Szacunkowy wpływ wydatkowania środków unijnych na stopą wzrostu PKB (w pkt proc. w odniesieniu do hipotetycznego scenariusza bez wykorzystania środków) 3

4 Szacunkowy wpływ wydatkowania środków unijnych na PKB per capita
Wpływ realizacji polityki spójności na wielkość PKB per capita według PPS (EU-27=100) Szacunkowy wpływ wydatkowania środków unijnych na PKB per capita (według siły nabywczej PPS, UE-27=100; w pkt proc. w odniesieniu do hipotetycznego scenariusza bez wykorzystania środków) 4

5 Dzięki funduszom unijnym rośnie liczba pracujących (w wieku 15-64, w tys. osób)
W 2007 r. zaobserwowano znaczący wpływ funduszy unijnych na liczbę pracujących – była ona wyższa dzięki funduszom unijnym o od 123 tys. (model MaMoR2) do 252 tys. (model HERMIN). Tendencja wzrostowa będzie trwała aż do r., kiedy to liczba osób pracujących będzie wyższa o około 600 tys. 5

6 Wpływ realizacji polityki spójności na stopę bezrobocia
Szacunkowy wpływ wydatkowania środków unijnych na stopę bezrobocia (w pkt proc. w odniesieniu do hipotetycznego scenariusza bez wykorzystania środków) 6

7 Realizacja NPR 2004-2006 (stan na koniec lutego 2009 r.)

8 Realizacja NSRO 2007-2013 (1) (stan na 12 kwietnia br.)
Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK od początku uruchomienia programów złożono ok. 53,5 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) ok. 103,6 mld zł. Zatwierdzono do realizacji ok. 20,4 tys. wniosków na kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) ok. 35,2 mld zł. Podpisano z beneficjentami ok. 10,4 tys. umów o dofinansowanie na kwotę dofinansowania w części UE ok. 19,3 mld zł, co stanowi 6,3 % alokacji na lata Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła ok. 2,3 mld zł, a w części dofinansowania UE ponad 1,8 mld zł, co stanowi 0,6% alokacji na lata

9 Realizacja NSRO (2) Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie poprawnych pod względem formalnym

10 Realizacja NSRO 2007-2013 (3) Liczba podpisanych umów (decyzji) o dofinansowanie

11 Realizacja NSRO (4) Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność (mln zł)

12 Środki europejskie jako instrument podtrzymywania wzrostu gospodarczego
Fundusze europejskie elementem rządowego Planu stabilności i rozwoju W ramach tego Planu, wśród działań wspierających pobudzenie wzrostu gospodarczego, a dotyczących wdrażania funduszy UE należy wymienić: zmiany o charakterze legislacyjnym m.in. w ustawie o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, ooś, uzppr usprawnienia w systemie wdrażania funduszy – m.in. Akcja „Proste fundusze”, program przyspieszenia wydatkowania środków UE w roku 2009 i w latach kolejnych zakłada m.in. - poszerzenie zakresu stosowania zaliczek dla beneficjentów, - premie dla najlepszych, czyli nagradzanie za szybką i efektywną realizację programów operacyjnych poprzez alokowanie dodatkowych środków w ramach tzw. krajowej rezerwy wykonania - wykorzystanie możliwości oferowanych przez KE w ramach pakietu antykryzysowego m.in. szybsza procedura rozliczania projektów dużych 12

13 rozwojem infrastruktury drogowej,
Środki europejskie jako instrument podtrzymywania wzrostu gospodarczego Środki Unii Europejskiej będą nadal wykorzystywane do podtrzymania poziomu nakładów inwestycyjnych przede wszystkim w obszarach związanych z: rozwojem infrastruktury drogowej, rozwojem infrastruktury środowiskowej, nakładami na działalność inwestycyjną przedsiębiorstw, badaniami i rozwojem oraz łagodzeniem skutków szybkiego wzrostu bezrobocia koniunkturalnego w gospodarce 13

14 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4


Pobierz ppt "„Wpływ środków europejskich na sytuację gospodarczą”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google