Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp."— Zapis prezentacji:

1 Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2012 rok

2 Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2012 rok Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U z 2006r. Nr 123 poz. 858) Taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy. Przedsiębiorstwo wodno – kanalizacyjne, w terminie 70 dnia przed planowanym dniem wejścia taryf w życie, przedstawia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosek o ich zatwierdzenie, Wójt (burmistrz, prezydent miasta) sprawdza, czy taryfy i plan zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy, i weryfikuje koszty, o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt. 1, pod względem celowości ich ponoszenia, Rada gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryfy, w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku, [...], albo uchwałę o odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami. Jeżeli rada gminy nie podejmie uchwały w terminie, o którym mowa powyżej, taryfy zweryfikowane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wchodzą w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf. Przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne ogłasza taryfy w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty, w terminie co najmniej 7 dni przed dniem wejścia ich w życie

3 Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2012 rok Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (…)”Rozdział 2 Kryteria ustalania niezbędnych przychodów § 6. Przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne ustala niezbędne przychody dla potrzeb obliczenia taryfowych cen i opłat planowanych na rok obowiązywania taryf, uwzględniając w szczególności: Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: Amortyzację lub odpisy umorzeniowe, Podatki i opłaty niezależne od przedsiębiorstwa, Opłaty za korzystanie ze środowiska; Koszty zakupionej przez siebie wody lub wprowadzenia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych niebędących w jego posiadaniu; Spłaty rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji lub umorzenia; Spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów; Należności nieregularne; Marżę zysku (…)”

4 - stawka opłaty abonamentowej (na odbiorcę w zł/mc)
Tabela A Porównanie cen i stawek taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę bez podatku VAT. lp wyszczególnienie Cena obowiązująca Taryfa nowa Zmiana % 4/3 taryfowa grupa odbiorców usług rodzaj cen i stawek opłat wielkość cen i stawek opłat 1 2 3 4 5 Grupa 1 - cena wody (zł/m3) 2,81 100,00% - stawka opłaty abonamentowej (na odbiorcę w zł/mc) 1) opłata abonamentowa za odczyt 1,99 2,05 102,80% 2) opłata abonamentowa za rozliczenie 1,49 1,53 3) opłata abonamentowa za gotowość 133,56% Grupa 2 Gospodarstwa domowe Jednostki przemysłowe i pozostałe jednostki

5 - cena usługi odprowadzania ścieków 5,55 6,41
Tabela B Porównanie cen i stawek taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków bez podatku VAT. lp wyszczególnienie Taryfa obowiązująca Taryfa nowa Zmiana % 4/3 taryfowa grupa odbiorców usług rodzaj cen i stawek opłat wielkość cen i stawek opłat 1 2 3 4 5 Grupa 1 - cena usługi odprowadzania ścieków 5,55 6,41 115,50% - stawka opłaty abonamentowej (na odbiorcę w zł/mc) 1) opłata abonamentowa za odczyt 1,99 2,05 102,80% 2) opłata abonamentowa za rozliczenie 1,49 1,53 3) opłata abonamentowa za gotowość 3,99 200,50% Grupa 2 Gospodarstwa domowe Jednostki przemysłowe i pozostałe jednostki

6 taryfowa grupa odbiorców usług rodzaj cen i stawek opłat
Ceny i stawki za zbiorowe doprowadzanie wody, według wniosku taryfowego na rok 2012, w kwotach brutto (VAT 8%) lp wyszczególnienie Taryfa obowiązująca taryfowa grupa odbiorców usług rodzaj cen i stawek opłat cena netto cena brutto 1 Grupa 1 - cena wody (zł/m3) 2,81 3,03 - stawka opłaty abonamentowej (na odbiorcę w zł/mc) 1) opłata abonamentowa za odczyt 2,05 2,21 2) opłata abonamentowa za rozliczenie 1,53 1,65 3) opłata abonamentowa za gotowość 1,99 2,15 2 Grupa 2 Gospodarstwa domowe Jednostki przemysłowe i pozostałe jednostki

7 taryfowa grupa odbiorców usług rodzaj cen i stawek opłat
Ceny i stawki za zbiorowe odprowadzanie ścieków, według wniosku taryfowego na rok 2012, w kwotach brutto ( VAT 8%) lp wyszczególnienie Taryfa obowiązująca taryfowa grupa odbiorców usług rodzaj cen i stawek opłat cena netto cena brutto 1 Grupa 1 - cena wody (zł/m3) 6,41 6,92 - stawka opłaty abonamentowej (na odbiorcę w zł/mc) 1) opłata abonamentowa za odczyt 2,05 2,21 2) opłata abonamentowa za rozliczenie 1,53 1,65 3) opłata abonamentowa za gotowość 3,99 4,31 2 Grupa 2 Gospodarstwa domowe Jednostki przemysłowe i pozostałe jednostki

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2012 rok Woda wodociągowa cena: 0,00325 zł (0,325 gr) Woda butelkowana cena ok. 1 zł (330 razy drożej) Odprowadzenie 1O m3 ścieków przez GWiK (brutto): koszt : 71,50 zł Wywóz 10 m3 ścieków wozem asenizacyjnym cena: 280,0-290,0 zł (4 razy drożej)

23 Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja
Kontakt: Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. I Brygady Legionów 18A Goleniów tel fax Opracowanie : GWiK Foto: GWiK, D. Bógdał, Ekoklar, Komplet Inwest, K. Bitenc


Pobierz ppt "Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp."

Podobne prezentacje


Reklamy Google