Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o."— Zapis prezentacji:

1 Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2012 rok

2 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U z 2006r. Nr 123 poz. 858) Taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy. Przedsiębiorstwo wodno – kanalizacyjne, w terminie 70 dnia przed planowanym dniem wejścia taryf w życie, przedstawia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosek o ich zatwierdzenie, Wójt (burmistrz, prezydent miasta) sprawdza, czy taryfy i plan zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy, i weryfikuje koszty, o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt. 1, pod względem celowości ich ponoszenia, Rada gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryfy, w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku, [...], albo uchwałę o odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami. Jeżeli rada gminy nie podejmie uchwały w terminie, o którym mowa powyżej, taryfy zweryfikowane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wchodzą w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf. Przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne ogłasza taryfy w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty, w terminie co najmniej 7 dni przed dniem wejścia ich w życie Podstawa prawna:

3 Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2012 rok Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (…)Rozdział 2 Kryteria ustalania niezbędnych przychodów § 6. Przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne ustala niezbędne przychody dla potrzeb obliczenia taryfowych cen i opłat planowanych na rok obowiązywania taryf, uwzględniając w szczególności: 1.Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a)Amortyzację lub odpisy umorzeniowe, b)Podatki i opłaty niezależne od przedsiębiorstwa, c)Opłaty za korzystanie ze środowiska; 2.Koszty zakupionej przez siebie wody lub wprowadzenia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych niebędących w jego posiadaniu; 3.Spłaty rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji lub umorzenia; 4.Spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów; 5.Należności nieregularne; 6.Marżę zysku (…)

4 Tabela A Porównanie cen i stawek taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę bez podatku VAT. lp wyszczególnienie Cena obowiązująca Taryfa nowaZmiana % 4/3 taryfowa grupa odbiorców usług rodzaj cen i stawek opłatwielkość cen i stawek opłat 012345 1Grupa 1 - cena wody (zł/m3) 2,81 100,00% - stawka opłaty abonamentowej (na odbiorcę w zł/mc) 1) opłata abonamentowa za odczyt 1,992,05 102,80% 2) opłata abonamentowa za rozliczenie 1,491,53 102,80% 3) opłata abonamentowa za gotowość 1,491,99 133,56% 2Grupa 2 - cena wody (zł/m3) 2,81 100,00% - stawka opłaty abonamentowej (na odbiorcę w zł/mc) 1) opłata abonamentowa za odczyt 1,992,05102,80% 2) opłata abonamentowa za rozliczenie 1,491,53102,80% 3) opłata abonamentowa za gotowość 1,491,99133,56% Grupa 1Gospodarstwa domowe Grupa 2Jednostki przemysłowe i pozostałe jednostki

5 Tabela B Porównanie cen i stawek taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków bez podatku VAT. lp wyszczególnienie Taryfa obowiązująca Taryfa nowaZmiana % 4/3 taryfowa grupa odbiorców usług rodzaj cen i stawek opłatwielkość cen i stawek opłat 012345 1Grupa 1 - cena usługi odprowadzania ścieków 5,556,41 115,50% - stawka opłaty abonamentowej (na odbiorcę w zł/mc) 1) opłata abonamentowa za odczyt 1,992,05 102,80% 2) opłata abonamentowa za rozliczenie 1,491,53 102,80% 3) opłata abonamentowa za gotowość 1,993,99 200,50% 2Grupa 2 - cena usługi odprowadzania ścieków 5,556,41 115,50% - stawka opłaty abonamentowej (na odbiorcę w zł/mc) 1) opłata abonamentowa za odczyt 1,992,05 102,80% 2) opłata abonamentowa za rozliczenie 1,491,53 102,80% 3) opłata abonamentowa za gotowość 1,993,99 200,50% Grupa 1Gospodarstwa domowe Grupa 2Jednostki przemysłowe i pozostałe jednostki

6 lpwyszczególnienieTaryfa obowiązująca taryfowa grupa odbiorców usług rodzaj cen i stawek opłatcena nettocena brutto 1Grupa 1 - cena wody (zł/m3) 2,813,03 - stawka opłaty abonamentowej (na odbiorcę w zł/mc) 1) opłata abonamentowa za odczyt 2,052,21 2) opłata abonamentowa za rozliczenie 1,531,65 3) opłata abonamentowa za gotowość 1,992,15 2Grupa 2 - cena wody (zł/m3) 2,813,03 - stawka opłaty abonamentowej (na odbiorcę w zł/mc) 1) opłata abonamentowa za odczyt 2,052,21 2) opłata abonamentowa za rozliczenie 1,531,65 3) opłata abonamentowa za gotowość 1,992,15 Grupa 1Gospodarstwa domowe Grupa 2Jednostki przemysłowe i pozostałe jednostki Ceny i stawki za zbiorowe doprowadzanie wody, według wniosku taryfowego na rok 2012, w kwotach brutto (VAT 8%)

7 lp wyszczególnienieTaryfa obowiązująca taryfowa grupa odbiorców usług rodzaj cen i stawek opłatcena nettocena brutto 1Grupa 1 - cena wody (zł/m3) 6,416,92 - stawka opłaty abonamentowej (na odbiorcę w zł/mc) 1) opłata abonamentowa za odczyt 2,052,21 2) opłata abonamentowa za rozliczenie 1,531,65 3) opłata abonamentowa za gotowość 3,994,31 2Grupa 2 - cena wody (zł/m3) 6,416,92 - stawka opłaty abonamentowej (na odbiorcę w zł/mc) 1) opłata abonamentowa za odczyt 2,052,21 2) opłata abonamentowa za rozliczenie 1,531,65 3) opłata abonamentowa za gotowość 3,994,31 Grupa 1Gospodarstwa domowe Grupa 2Jednostki przemysłowe i pozostałe jednostki Ceny i stawki za zbiorowe odprowadzanie ścieków, według wniosku taryfowego na rok 2012, w kwotach brutto ( VAT 8%)

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2012 rok Woda wodociągowa cena: 0,00325 zł (0,325 gr) Woda butelkowana cena ok. 1 zł (330 razy drożej) Odprowadzenie 1O m 3 ścieków przez GWiK (brutto): koszt : 71,50 zł Wywóz 10 m 3 ścieków wozem asenizacyjnym cena: 280,0-290,0 zł (4 razy drożej)

23 Kontakt: Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. I Brygady Legionów 18A 72-100 Goleniów tel. 91 407-25-31 fax. 91 881-23-28 www.gwik.pl biuro@gwik.pl Opracowanie : GWiK Foto: GWiK, D. Bógdał, Ekoklar, Komplet Inwest, www.sxc.hu, K. Bitenc


Pobierz ppt "Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google