Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WODKAN S.A. Prezentacja wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01.01.2009 - 31.12.2009r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WODKAN S.A. Prezentacja wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01.01.2009 - 31.12.2009r."— Zapis prezentacji:

1 WODKAN S.A. Prezentacja wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od r.

2 WODKAN S.A. Woda (ceny netto)

3 WODKAN S.A. Ścieki komunalne (ceny netto)

4 WODKAN S.A.

5 Ścieki opadowe i roztopowe (ceny netto)

6 WODKAN S.A. Porównanie kształtowania się nowej taryfy do taryfy obowiązującej dla grupy taryfowej gospodarstwo domowe, rozliczającej się na podstawie wodomierza głównego zużywającej 1 m3/m-c

7 WODKAN S.A. Grupa taryfowa gospodarstwa domowe rozliczająca się na podstawie wskazań wodomierza głównego – zakres świadczonych usług: dostawa wody i odbiór ścieków bytowych (ceny brutto ) m-c zużycie w m 3 cena jednostkowa wody cena jednostkowa ścieków bytowych opłata abonamentowa woda opłata abonamentowa ścieki bytowe wartość faktury taryfa ,465,494,896,2719,11 taryfa ,595,665,206,2719, ,19% wskaźnik zmiany kosztu dla gospodarstwa domowego

8 WODKAN S.A. Grupa taryfowa gospodarstwa domowe rozliczająca się na podstawie wskazań wodomierza głównego – zakres świadczonych usług: odbiór tylko ścieków bytowych (ceny brutto ) ilość m 3 na m-c cena jednostkowa ścieków bytowych sprzedaż wartościowa ścieków bytowych opłata abonamentowa wartość faktury taryfa ,4960,398,6869,07 taryfa ,6662,268,9171, ,04% wskaźnik zmiany kosztu dla gospodarstwa domowego

9 WODKAN S.A. Grupa taryfowa gospodarstwa domowe rozliczająca się na podstawie wskazań wodomierza głównego – zakres świadczonych usług: dostawa wody i odbiór ścieków (ceny brutto ) ilość m 3 na m-c cena jedn. wody cena jedn. ścieków Sprzedaż wartościowa wody Sprzedaż wartościowa ścieków opłata abonamentowa woda opłata abonamentowa ścieki wartość faktury taryfa ,465,4927,0660,394,896,2798,61 taryfa ,595,6628,4962,265,206,27102, ,66% wskaźnik zmiany kosztu dla gospodarstwa domowego

10 WODKAN S.A Grupa taryfowa gospodarstwa domowe rozliczająca się na podstawie wskazań wodomierza głównego, odbiorca z budynku wielolokalowego - zakres świadczonych usług: dostawa wody i odbiór ścieków (ceny brutto ) ilość m 3 na m-c cena jednostkowa wody cena jednostkowa ścieków bytowych sprzedaż wartościowa wody sprzedaż wartościowa ścieków bytowych opłata abonamentowa woda opłata abonamentowa ścieki bytowe wartość faktury taryfa ,465,4927,0660,392,410,0089,86 taryfa ,595,6628,4962,26 2,64 0,0093, ,93% wskaźnik zmiany kosztu dla gospodarstwa domowego

11 WODKAN S.A. 3. Grupa taryfowa gospodarstwa domowe, odbiorca ryczałtowy - zakres świadczonych usług: dostawa wody i odbiór ścieków (ceny brutto) ilość m 3 na m-c cena jednostkowa wody cena jednostkowa ścieków sprzedaż wartościowa wody sprzedaż wartościowa ścieków bytowych opłata abonamentowa woda opłata abonamentowa ścieków bytowych wartość faktury taryfa ,465,4927,0660,393,846,2797,56 taryfa ,595,6628,4962,264,236,27101, ,78% wskaźnik zmiany kosztu dla gospodarstwa domowego

12 WODKAN S.A. Sprzedaż ilościowa ( w m 3 )

13 WODKAN S.A. Koszty rodzajowe WODKAN S.A.

14 WODKAN S.A. Koszty działalności obciążające: 1. Mieszkańców Miasta Ostrowa Wlkp. – odbiorca taryfowy 2. Odbiorcę hurtowego

15 WODKAN S.A. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w latach

16 WODKAN S.A. Zobowiązanie z tytułu wykupu akcji serii T będących w posiadaniu NFOŚiGW


Pobierz ppt "WODKAN S.A. Prezentacja wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01.01.2009 - 31.12.2009r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google