Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEM PODATKOWY W POLSCE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEM PODATKOWY W POLSCE"— Zapis prezentacji:

1 SYSTEM PODATKOWY W POLSCE
CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA! SYSTEM PODATKOWY W POLSCE Opracowanie: Ewa Witkowska „Być aktywnym zawodowo” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 PODATKI – są to przymusowe, bezzwrotne i nieodpłatne świadczenia podatnika na rzecz państwa.
FUNKCJE PODATKÓW: 1. Fiskalna - są głównym źródłem dochodów budżetu państwa, gwarantują finansowanie wydatków publicznych. Jest to pierwotna, najstarsza funkcja podatków. 2. Redystrybucyjna - są instrumentem przesuwania dochodów pomiędzy różnymi grupami społecznymi 3. Stymulacyjna - są wykorzystywane przez państwo jako instrument oddziaływania na decyzje podmiotów gospodarczych w celu skorelowania ich z założeniami polityki gospodarczej i społecznej państwa.

3 PODSTAWA OPODATKOWANIA – wartość przedmiotu lub zjawiska, który podlega opodatkowaniu.
PODMIOT CZYNNY – podmiot pobierający podatek (państwo). PODMIOT BIERNY – PODATNIK, czyli osoba lub jednostka organizacyjna, która bezpośrednio ponosi ciężar podatkowy (od jej dochodów oblicza i potrąca się podatek). PŁATNIK podatku – osoba lub jednostka, którą przepisy prawa zobowiązują do obliczenia, potrącenia i odprowadzenia podatku. PRZEDMIOT PODATKU – określone przedmioty lub zjawiska, z którymi ustawa łączy obowiązek podatkowy.

4 PODATKI LINIOWE – stopa podatkowa niezależna od wysokości dochodu.
PODATKI PROGRESYWNE – progresja podatkowa.

5 VAT – podatek od towarów i usług.
Podatek VAT jest podatkiem: * wielofazowym * powszechnym * potrącalnym * przerzucalnym * neutralnym Stawki podatku VAT: 22%, 12%, 7%, 3%, 0% ZAKUPY SPRZEDAŻ PRODUCENT HANDEL VAT naliczony VAT należny

6 CŁO jest opłatą pobieraną przy przywozie towarów
CŁO I AKCYZA CŁO jest opłatą pobieraną przy przywozie towarów z zagranicy, przy wywozie towarów za granicę oraz przy przewozie towarów przez terytorium danego kraju. AKCYZA jest podatkiem od towarów luksusowych. Podatnikami są producenci lub importerzy wyrobów akcyzowych. Niekiedy wyroby akcyzowe muszą być przed wprowadzeniem do obrotu oznaczone znakami skarbowymi akcyzy.

7 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)
Podatek ten płacą osoby osiągające dochód z pracy najemnej, działalności gospodarczej i innych źródeł. W zależności od wysokości dochodu podatek obliczany jest według dwóch progów podatkowych. Dlatego określamy go jako podatek progresywny. Skala obowiązująca w 2010 roku. Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi: ponad do - 85 528 18 % podstawy minus kwota 556,02 zł 14 839,02 zł +32% nadwyżki ponad

8 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH (CIT)
Podatek ten płacą osoby prawne, czyli jednostki organizacyjne, którym odpowiednie przepisy nadają zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań. Podstawą opodatkowania jest dochód rozumiany jako nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania w danym roku podatkowym. Stawka podatku dochodowego od osób prawnych w 2010 roku wynosi 19% podstawy opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21 i 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podstawa prawna: art. 19 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatkdochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

9 PODATKI MAJĄTKOWE Podatki majątkowe pobierane są od wartości majątku nabywanego przez podatnika (np. spadki, darowizny) oraz od niektórych składników majątku posiadanego przez podatnika (np. nieruchomości, środki transportu, lasy, psy, gospodarstwa rolne). Cechą charakterystyczną podatków majątkowych jest to, że są odprowadzane nie do budżetu państwa, lecz do budżetu gminy.

10 „Być aktywnym zawodowo”
CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA! BIBLIOGRAFIA „Ekonomia stosowana” – praca zbiorowa pod kierunkiem prof.dr.hab. Marka Belki pl.wikipedoa.org „Być aktywnym zawodowo” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "SYSTEM PODATKOWY W POLSCE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google