Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania operatora systemu przesyłowego na rzecz konkurencyjnego rynku energii Warszawa, 22 czerwca 2006 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania operatora systemu przesyłowego na rzecz konkurencyjnego rynku energii Warszawa, 22 czerwca 2006 roku."— Zapis prezentacji:

1 Działania operatora systemu przesyłowego na rzecz konkurencyjnego rynku energii
Warszawa, 22 czerwca 2006 roku

2 Rynek Energii Elektrycznej w Polsce
Model rynku energii - oparty na koncepcji przyjętej przez KERM w grudniu 1999 roku w dokumencie pt. „Zasady działania rynku energii elektrycznej w Polsce w roku 2000 i w latach następnych” Przyjęta architektura rynku energii: Segment kontraktów bilateralnych, w tym obrót regulowany w ramach KDT Segment giełdowy Segment bilansujący (administrowany przez OSP rynek bilansujący) Podstawowe zasady: Handel bilateralny na rynku konkurencyjnym jest prowadzony bez uwzględniania ograniczeń technicznych w realizacji dostaw energii OSP dokonuje w ramach rynku bilansującego korekty programów pracy, wynikających z zawartych umów sprzedaży, do postaci wykonalnej z punktu widzenia możliwości technicznych Kosztami korekty programów pracy są obciążani solidarnie odbiorcy, w proporcji do pobieranej przez nich energii, poprzez składnik jakościowy opłaty przesyłowej Rynek bilansujący działa w obszarze sieci 400/220 kV (110 kV)

3 Rynek bilansujący - podstawowe funkcje
Przyjmowanie do realizacji umów sprzedaży energii transakcji zawartych na rynku krajowym transakcji zawartych w ramach wymiany międzysystemowej Zapewnienie bieżącego bezpieczeństwa pracy systemu bilansowanie zapotrzebowania z wytwarzaniem zarządzanie rozpływami mocy zapewnienie wymaganych rodzajów i ilości usług systemowych Przetwarzanie danych pomiarowych z obszaru rynku bilansującego Prowadzenie rozliczeń energii bilansującej i usług systemowych Publikowanie informacji wspomagających funkcjonowanie rynku

4 Niektóre modyfikacje dokonane w ramach obowiązującego modelu rynku
Decentralizacja bilansowania handlowego Wymiana międzysystemowa w ramach aukcji skoordynowanych Łagodzenie skutków siły rynkowej na RB Ograniczanie ryzyka finansowego na RB Rozszerzanie zakresu publikowanych informacji wspomagających funkcjonowanie rynku energii Rozwój funkcjonalności narzędzi wspomagających działanie RB

5 Bilansowanie handlowe na RB w kontekście TPA
Bilansowanie handlowe poszczególnych użytkowników systemu jest realizowane na RB przez wybranych przez nich URB (podmioty odpowiedzialne za bilansowanie) URB dokonuje zbilansowania handlowego użytkowników systemu poprzez udział w RB, na którym: Zgłasza do realizacji Umowy Sprzedaży Energii zawarte na rynkach forward Rozlicza się z OSP za niezbilansowanie wynikające z różnicy pomiędzy ilością energii z przyjętych do realizacji Umów Sprzedaży Energii oraz rzeczywistą ilością dostaw energii Bilansowanie handlowe dokonywane na RB obejmuje cały obszar KSE poprzez zgrupowanie wszystkich użytkowników systemu w ramach JG należących do poszczególnych URB

6 Bilansowanie handlowe na RB w kontekście TPA - przykładowa struktura podmiotowa

7 Podstawowe przesłanki i uwarunkowania dalszego rozwoju rynku hurtowego
Doświadczenia z funkcjonowania rynku krajowego wskazują na potrzebę: dążenia do dalszej poprawy efektywności rynku hurtowego poprzez zapewnianie warunków do działania konkurencji cenowej upraszczania zasad z punktu widzenia uczestników rynku Doświadczenia z funkcjonowania rynków energii elektrycznej na świecie zmuszają do skoncentrowania szczególnej uwagi na problemie inwestycji w moce wytwórcze, w tym zapewnienia racjonalnej dywersyfikacji źródeł wytwarzania Dynamiczny rozwój handlu energią i usługami systemowymi w skali Europy sprawia, że pierwszoplanowego znaczenia nabierają kwestie dotyczące bezpieczeństwa pracy krajowego systemu w warunkach funkcjonowania rynku

8 Podstawowe kierunki i główne cele dalszego rozwoju rynku hurtowego
Kierunki zmian: Racjonalizacja cen energii poprzez rozszerzanie zakresu wykorzystywania rynkowych metod wyceny towarów, usług oraz dostępu do ograniczonych zasobów sieciowych Poprawa warunków do działania konkurencji cenowej poprzez dalsze eliminowanie rozliczania poszczególnych kategorii kosztów w sposób uśredniony Zapewnienie bezpieczeństwa realizacji dostaw energii poprzez uszczegółowienie modeli planowania i procedur prowadzenia ruchu oraz zapewnienie spójności pomiędzy zasadami handlu oraz fizyczną naturą systemu elektroenergetycznego Cele zmian: Optymalne, w sensie kosztowym, bieżące wykorzystywanie zasobów systemu przy jednoczesnym zapewnieniu bieżącego bezpieczeństwa pracy systemu Zapewnienie bodźców ekonomicznych do obniżania kosztów wytwarzania energii Zapewnienie sygnałów ekonomicznych do inwestowania w źródła wytwórcze i rozwój sieci oraz dla wyboru lokalizacji energochłonnych działalności


Pobierz ppt "Działania operatora systemu przesyłowego na rzecz konkurencyjnego rynku energii Warszawa, 22 czerwca 2006 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google