Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Energia w dobrych rękach 1 Integracja europejskiego rynku energii elektrycznej: jak pokonać braki w infrastrukturze? Henryk Majchrzak Prezes Zarządu PSE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Energia w dobrych rękach 1 Integracja europejskiego rynku energii elektrycznej: jak pokonać braki w infrastrukturze? Henryk Majchrzak Prezes Zarządu PSE."— Zapis prezentacji:

1 Energia w dobrych rękach 1 Integracja europejskiego rynku energii elektrycznej: jak pokonać braki w infrastrukturze? Henryk Majchrzak Prezes Zarządu PSE Operator S.A. VI FORUM ENERGETYCZNE Sopot, 28-30 Listopada 2011 1

2 Energia w dobrych rękach 2 Członek ENTSO-E – Europejskiego Stowarzyszenia Operatorów Systemów Przesyłowych Przedsiębiorstwo niezależne od pozostałych uczestników rynku energii Właściciel infrastruktury przesyłowej – wartość infrastruktury to około 12 mld zł Krajowy operator systemu przesyłowego energii elektrycznej – połączony synchronicznie z systemem zachodnioeuropejskim od 1995 roku 67 miejsce spośród 500 największych firm Europy Środkowo-Wschodniej, a w Polsce na 21 miejscu PSE Operator S.A.

3 Energia w dobrych rękach 3 241 linii o łącznej długości 13 338 km, w tym: 1 linia 750 kV, 114 km 73 linii 400 kV, 5 303 km 167 linii 220 kV, 7 921 km 106 stacji najwyższych napięć (NN) PSE Operator S.A. – Infrastruktura przesyłowa

4 Energia w dobrych rękach 444 Sieć przesyłowa 400 kV w Europie

5 Energia w dobrych rękach 55 Rozwój mocy wytwórczych w Polsce do roku 2025

6 Energia w dobrych rękach 666 Przyłączenia Moc, MW (łącznie) Zawarte umowy o przyłączenie8 611 Farmy wiatrowe2 131 Jednostki węglowe i gazowo-parowe6 480 Wydane warunki przyłączenia16 180,7 Farmy wiatrowe4 102,7 Jednostki węglowe i gazowo-parowe11 558 Jednostki opalane biomasą190 Odbiorcy330 SUMA24 791,7 Podpisane umowy o przyłączenie i wydane warunki przyłączenia

7 Energia w dobrych rękach 77 Stan istniejący i rozbudowa sieci przesyłowej 1.Niezbędne znaczne inwestycje w sieci przesyłowej w szczególności w związku z lokalizacjami źródeł odnawialnych, gazowych i elektrowni 2.Aktualizacja Planu Rozwoju Sieci Przesyłowej

8 Energia w dobrych rękach 88 Finansowanie zadań inwestycyjnych Zestawienie środków generowanych przez Spółkę (EBITDA) planowanych wydatków inwestycyjnych w cenach bieżących (CAPEX) i zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne (zadłużenie) Szacowane przez Spółkę nakłady na inwestycje ujęte w Planie Zamierzeń Inwestycyjnych na lata 2012 – 2016 wyniosą 8 205 mln PLN w cenach stałych.

9 Energia w dobrych rękach 99 Działania na rzecz zintegrowanej europejskiej sieci energetycznej, obejmujące integrację państw bałtyckich z unijnym rynkiem europejskim za sprawą wzmocnienia połączeń międzysystemowych – tzw. Pierścień Bałtycki (Baltic Ring) *) *) źródło: www.baltrel.com Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa

10 Energia w dobrych rękach 10 Legenda: ---------- I etap Projektu ---------- II etap Projektu 10 I etap Projektu obejmuje 11 zadań inwestycyjnych, których realizacja ma nastąpić do 2015 r. Wśród tych zadań znajduje się budowa połączenia transgranicznego (2-torowa linia 400 kV do granicy Państwa wraz z niezbędną rozbudową stacji Ełk). Zrealizowanie etapu umożliwi przesył mocy z Litwy do Polski w wielkości do 500 MW. II etap Projektu do roku 2020 obejmuje do 8 zadań inwestycyjnych i pozwoli na zwiększenie wymiany mocy do 1000 MW. Rozbudowa Krajowego Systemu Przesyłowego w związku z połączeniem Polska - Litwa

11 Energia w dobrych rękach 11 Czynniki determinujące rozbudowę infrastruktury przesyłowej Przepisy prawne nie dostosowane do szybkiego przygotowania i procesu inwestycji Opór społeczny przed lokalizacją sieci w sąsiedztwie Ograniczenia środowiskowe związane z Naturą 2000 Nieregulowane kwestie związane ze służebnością przesyłu (np. metody wyceny odszkodowań za ustanowienie służebności) Brak formuły uwłaszczenia legalizującej stan istniejącej infrastruktury Brak ustawy o korytarzach przesyłowych Brak zhierarchizowanego planowania przestrzennego pod inwestycje przesyłowe (strategiczne dla Państwa) Ograniczenia w prowadzeniu inwestycji przez obszary chronione, w tym Natura 2000 Konieczność wykonania kompensacji przyrodniczej przy prowadzeniu inwestycji Protesty spowodowane ograniczoną świadomością roli i zadań OSP w zakresie bezpieczeństwa dostaw energii oraz niedostateczną wiedzą nt. oddziaływania linii przesyłowych Eskalacja żądań właścicieli gruntów Czynniki utrudniające rozbudowę infrastruktury przesyłowej 1.Bariery wynikające z istniejących przepisów prawa 2.Nieuregulowany stan prawny do gruntów, na których znajdują się obiekty sieciowe 3.Powolne procesy administracyjne pozyskiwania decyzji 4.Pozytywny sygnał - Regulacje prawne EURO 2012

12 Energia w dobrych rękach 12 Potrzeba nowych regulacji prawnych dla skutecznej realizacji inwestycji Stworzenie skutecznych mechanizmów prawnych w zakresie lokalizacji infrastrukturalnych inwestycji sieciowych celu publicznego – wprowadzenie ustawy o korytarzach przesyłowych, Stworzenie mechanizmów prawnych pozwalających na skuteczne uzyskiwanie prawa drogi, Stworzenie programów rządowych służących realizacji infrastrukturalnych inwestycji sieciowych celu publicznego o znaczeniu krajowym. 12 Podsumowanie

13 Energia w dobrych rękach 13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Energia w dobrych rękach 1 Integracja europejskiego rynku energii elektrycznej: jak pokonać braki w infrastrukturze? Henryk Majchrzak Prezes Zarządu PSE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google