Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Henryk Majchrzak Prezes Zarządu PSE Operator S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Henryk Majchrzak Prezes Zarządu PSE Operator S.A."— Zapis prezentacji:

1 Integracja europejskiego rynku energii elektrycznej: jak pokonać braki w infrastrukturze?
Henryk Majchrzak Prezes Zarządu PSE Operator S.A. VI FORUM ENERGETYCZNE Sopot, Listopada 2011 1

2 Członek ENTSO-E – Europejskiego Stowarzyszenia Operatorów Systemów Przesyłowych
Właściciel infrastruktury przesyłowej – wartość infrastruktury to około 12 mld zł Krajowy operator systemu przesyłowego energii elektrycznej – połączony synchronicznie z systemem zachodnioeuropejskim od 1995 roku PSE Operator S.A. 67 miejsce spośród 500 największych firm Europy Środkowo-Wschodniej, a w Polsce na 21 miejscu Przedsiębiorstwo niezależne od pozostałych uczestników rynku energii

3 PSE Operator S.A. – Infrastruktura przesyłowa
241 linii o łącznej długości km, w tym: 1 linia 750 kV, 114 km 73 linii 400 kV, km 167 linii 220 kV, km 106 stacji najwyższych napięć (NN) 3

4 Sieć przesyłowa 400 kV w Europie

5 Rozwój mocy wytwórczych w Polsce do roku 2025

6 Podpisane umowy o przyłączenie i wydane warunki przyłączenia
Moc, MW (łącznie) Zawarte umowy o przyłączenie 8 611 Farmy wiatrowe 2 131 Jednostki węglowe i gazowo-parowe 6 480 Wydane warunki przyłączenia 16 180,7 4 102,7 11 558 Jednostki opalane biomasą 190 Odbiorcy 330 SUMA 24 791,7 6 6

7 Stan istniejący i rozbudowa sieci przesyłowej
Niezbędne znaczne inwestycje w sieci przesyłowej w szczególności w związku z lokalizacjami źródeł odnawialnych, gazowych i elektrowni Aktualizacja Planu Rozwoju Sieci Przesyłowej 7

8 Finansowanie zadań inwestycyjnych
Szacowane przez Spółkę nakłady na inwestycje ujęte w Planie Zamierzeń Inwestycyjnych na lata 2012 – 2016 wyniosą 8 205 mln PLN w cenach stałych. Zestawienie środków generowanych przez Spółkę (EBITDA) planowanych wydatków inwestycyjnych w cenach bieżących (CAPEX) i zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne (zadłużenie) 8

9 Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa
Działania na rzecz zintegrowanej europejskiej sieci energetycznej, obejmujące integrację państw bałtyckich z unijnym rynkiem europejskim za sprawą wzmocnienia połączeń międzysystemowych – tzw. Pierścień Bałtycki (Baltic Ring) *) *) *) źródło: 9

10 Rozbudowa Krajowego Systemu Przesyłowego w związku
z połączeniem Polska - Litwa I etap Projektu obejmuje 11 zadań inwestycyjnych, których realizacja ma nastąpić do 2015 r. Wśród tych zadań znajduje się budowa połączenia transgranicznego (2-torowa linia 400 kV do granicy Państwa wraz z niezbędną rozbudową stacji Ełk). Zrealizowanie etapu umożliwi przesył mocy z Litwy do Polski w wielkości do 500 MW. II etap Projektu do roku 2020 obejmuje do 8 zadań inwestycyjnych i pozwoli na zwiększenie wymiany mocy do 1000 MW. Legenda: I etap Projektu II etap Projektu 10

11 Czynniki determinujące rozbudowę infrastruktury przesyłowej
Bariery wynikające z istniejących przepisów prawa Nieuregulowany stan prawny do gruntów, na których znajdują się obiekty sieciowe Powolne procesy administracyjne pozyskiwania decyzji Pozytywny sygnał - Regulacje prawne EURO 2012 Przepisy prawne nie dostosowane do szybkiego przygotowania i procesu inwestycji Opór społeczny przed lokalizacją sieci w sąsiedztwie Ograniczenia środowiskowe związane z Naturą 2000 Nieregulowane kwestie związane ze służebnością przesyłu (np. metody wyceny odszkodowań za ustanowienie służebności) Brak formuły uwłaszczenia legalizującej stan istniejącej infrastruktury Brak ustawy o korytarzach przesyłowych Brak zhierarchizowanego planowania przestrzennego pod inwestycje przesyłowe (strategiczne dla Państwa) Ograniczenia w prowadzeniu inwestycji przez obszary chronione, w tym Natura 2000 Konieczność wykonania kompensacji przyrodniczej przy prowadzeniu inwestycji Protesty spowodowane ograniczoną świadomością roli i zadań OSP w zakresie bezpieczeństwa dostaw energii oraz niedostateczną wiedzą nt. oddziaływania linii przesyłowych Eskalacja żądań właścicieli gruntów Czynniki utrudniające rozbudowę infrastruktury przesyłowej 11 11

12 Podsumowanie Potrzeba nowych regulacji prawnych dla skutecznej realizacji inwestycji Stworzenie skutecznych mechanizmów prawnych w zakresie lokalizacji infrastrukturalnych inwestycji sieciowych celu publicznego – wprowadzenie „ustawy o korytarzach przesyłowych”, Stworzenie mechanizmów prawnych pozwalających na skuteczne uzyskiwanie „prawa drogi”, Stworzenie programów rządowych służących realizacji infrastrukturalnych inwestycji sieciowych celu publicznego o znaczeniu krajowym. 12

13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Henryk Majchrzak Prezes Zarządu PSE Operator S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google