Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.einf.pl 22-23 października 2008 r. Ossa Umowy generalne i stopnie zasilania a rynek energii – bariery rozwoju rynku Sprzedawcy energii: rynek energii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.einf.pl 22-23 października 2008 r. Ossa Umowy generalne i stopnie zasilania a rynek energii – bariery rozwoju rynku Sprzedawcy energii: rynek energii."— Zapis prezentacji:

1 października 2008 r. Ossa Umowy generalne i stopnie zasilania a rynek energii – bariery rozwoju rynku Sprzedawcy energii: rynek energii to nasz biznes _

2 października 2008 r. Ossa 2 Tematy (1/1) Sprzedawco energii jaki jesteś? Procedura zmiany sprzedawcy Umowy generalne pomiędzy OSD a sprzedawcami energii Gracze na rynku energii Stopnie zasilania a rynek energii Jaki biznes dla sprzedawcy energii?

3 października 2008 r. Ossa 3 Sprzedawco energii jaki jesteś? (1/4) Całkowite zwolnienie z taryfowania sprzedawców energii Pełna swoboda wyboru sprzedawcy energii elektrycznej Częściowe zwolnienie z taryfowania sprzedawców energii Wzrost liczby odbiorców zmieniających sprzedawcę energii Deficyt mocy, niewystarczająca podaż energii Obowiązek odsprzedaży nadwyżek energii przez podmioty dominujące

4 października 2008 r. Ossa 4 Sprzedawco energii jaki jesteś? (2/4) Sprzedawca energii –podmiot, który ma zawartą umowę przesyłową z operatorem systemu przesyłowego (OSP), na mocy której: realizuje dostawy energii poprzez obszar rynku bilansującego i połączenia międzysystemowe, podlega rozliczeniom z tytułu działań obejmujących bilansowanie energii i zarządzanie ograniczeniami systemowymi zgodnie z zasadami określonymi IRiESP, może pełnić rolę podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe (POB) w stosunku do siebie i/lub innych uczestników rynku.

5 października 2008 r. Ossa 5 Sprzedawco energii jaki jesteś? (3/4) Odbiorcy hurtowi Rynek giełdowy zagraniczny Rynki bieżące Rynek giełdowy krajowy Sprzedawcy energii Wytwórcy energii Odbiorcy kluczowi Rynek kontraktów bilateralnych średnioterminowych OBSZAR HURTOWY PSE KDT MIE OSD energia na straty Odbiorcy i sprzedawcy zagraniczni Odbiorcy usługi kompleksowej SPRZEDAWCAENERGII Rynek kontraktów długoterminowych Sprzedawcy energii Wytwórcy energii OBSZAR DETALICZNY Bilansowanie handlowe Odbiorcy masowi Odbiorcy w Grupie Bilansującej Odbiorcy kluczowi Odbiorcy masowi Odbiorcy usługi kompleksowej usługa dystrybucji OSD usługa dystrybucji własna SE Odbiorcy usług multienergetycznych Energia elektryczna Gaz TVSat, telekomunikacja Odbiorcy hurtowi Rynkizorganizowane

6 października 2008 r. Ossa 6 Sprzedawco energii jaki jesteś? (4/4) Stan po 16. miesiącach od unbundlingu – zróżnicowana sytuacja u poszczególnych sprzedawców energii funkcjonujące działania biznesowe u sprzedawców energii, którzy nie podlegali przekształceniom końcowa faza realizacji przekształceń próby zrozumienia dla potrzeb biznesowych sprzedawcy próby budowania działań biznesowych sprzedawcy energii uwikłanie w niekończące się poprawki do niedokończonych przekształceń brak zrozumienia dla potrzeb biznesowych sprzedawcy

7 października 2008 r. Ossa 7 Procedura zmiany sprzedawcy (1/1) Procedura zmiany sprzedawcy – wróg publiczny nr 1 rynku energii –szczęśliwie temat już się opatrzył i nie jest wskazywany jako bariera w rozwoju rynku energii, –procedura zmiany sprzedawcy nie powinna obchodzić odbiorców zmieniających sprzedawcę energii, –procedura zmiany sprzedawcy (podobnie jak umowy generalne) jest narzędziem umożliwiającym funkcjonowanie sprzedawców energii na rynku.

8 października 2008 r. Ossa 8 Umowy generalne pomiędzy OSD a sprzedawcami energii (1/7) Pe Art. 4j. –Odbiorcy energii mają prawo zakupu energii od wybranego przez siebie sprzedawcy. Pe Art. 5., ust. 1. –Dostarczanie energii odbywa się na podstawie: umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji,

9 października 2008 r. Ossa 9 Umowy generalne pomiędzy OSD a sprzedawcami energii (2/7) Pe Art. 5., ust. 2a. –Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, której stroną jest użytkownik systemu niebędący podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe, powinna zawierać także: wskazanie sprzedawcy energii, oraz oznaczenie podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe.

10 października 2008 r. Ossa 10 Umowy generalne pomiędzy OSD a sprzedawcami energii (3/7) Pe Art. 5., ust. 2a. cd.: –Wskazany przez użytkownika systemu dystrybucyjnego (USD): sprzedawca energii, podmiot odpowiedzialnego bilansowanie handlowe, –musi posiadać zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z operatorem systemu dystrybucyjnego, do sieci którego przyłączony jest użytkownik systemu dystrybucyjnego.

11 października 2008 r. Ossa 11 USD będący POB USD OSP USD niebędący POB URB wskazuje Sprzedawca wskazuje OdbiorcaSprzedawcaWytwórca wskazuje POB URB POB wskazuje umowa URB POB URB POB OSD umowa Umowy generalne pomiędzy OSD a sprzedawcami energii (4/7) umowa

12 października 2008 r. Ossa 12 Zapisy Art. 5., ust. 2a. Pe przesądzają, że: –nie ma formalnego obowiązku zawierania przez sprzedawców energii umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z OSD, –sprzedawca energii nie może być wskazany przez odbiorcę lub wytwórcę przyłączonego do sieci danego OSD jako sprzedawca energii lub podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe, jeżeli: sprzedawca nie jest dopuszczony do działania na terenie danego OSD, czyli nie ma zawartej z tym OSD umowy o świadczenie usługi dystrybucji. Umowy generalne pomiędzy OSD a sprzedawcami energii (5/7)

13 października 2008 r. Ossa 13 Zapisy Art. 5., ust. 2a. Pe przesądzają, że: –nie ma formalnego obowiązku zawierania przez sprzedawców energii umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z OSD, –sprzedawca energii nie może być wskazany przez odbiorcę lub wytwórcę przyłączonego do sieci danego OSD jako sprzedawca energii lub podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe, jeżeli: sprzedawca nie jest dopuszczony do działania na terenie danego OSD, czyli nie ma zawartej z tym OSD umowy o świadczenie usługi dystrybucji. Umowy generalne pomiędzy OSD a sprzedawcami energii (5/7) Decyzja o zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przez sprzedawcę z konkretnym OSD zależy od jego strategii biznesowej: czy chce sprzedawać energię i pełnić rolę podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe USD na terenie danego OSD, czy też nie. OSD może przewlekać zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej ze sprzedawcami energii spoza swojej grupy kapitałowej.

14 października 2008 r. Ossa 14 Umowy generalne pomiędzy OSD a sprzedawcami energii (6/7) Odbiorca energii elektrycznej – użytkownik systemu dystrybucyjnego (USD) może zmieniać sprzedawców energii, tylko na takich, którzy mają zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z operatorem systemu dystrybucyjnego, do sieci którego przyłączony jest użytkownik systemu dystrybucyjnego.

15 października 2008 r. Ossa 15 Umowy generalne pomiędzy OSD a sprzedawcami energii (7/7) Odbiorca energii elektrycznej – użytkownik systemu dystrybucyjnego (USD) może zmieniać sprzedawców energii, tylko na takich, którzy mają zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z operatorem systemu dystrybucyjnego, do sieci którego przyłączony jest użytkownik systemu dystrybucyjnego. OSD Czy jest umowa generalna ze sprzedawcą z własnej grupy kapitałowej? Liczba umów z innymi sprzedawcami energii ENEA OperatorTak5 ENERGA OperatorTak5 LUBZEL DystrybucjaNIE5 Vattenfall Distribution PolandTak10 EnergiaProTak11 ENIONTak10 ŁZE DystrybucjaTak6 RWE Stoen OperatorTak9 RZE DystrybucjaTak1 ZE Łódź -TerenTak5 ZEB DystrybucjaTak3 ZEW-T DystrybucjaTak5 ZKE DystrybucjaNIE6 ZEORK DystrybucjaTak2 2 1 Dane na dzień 31 grudnia 2007 r. Źródło: URE

16 października 2008 r. Ossa 16 Gracze na rynku energii (1/2) ENEA ENERGA EnergiaPro ENION El. Ostrołęka El. Dolna Odra El. Kozienice ENEA El. Stalowa Wola PKE TAURON RWE Vattenfall PGE El. Turów (BOT) El. Opole (BOT) El. Bełchatów (BOT)

17 października 2008 r. Ossa 17 Gracze na rynku energii (2/2) ENERGA EnergiaPro ENION ENEA PKE TAURON RWE Vattenfall PGE - 34 %- 83 %- 38 %+ 36 % - 6,1 TWh- 17,5 TWh- 12,7 TWh 18,7 TWh Nadwyżka / Deficyt energii elektrycznej 17,9 TWh21,1 TWh33,8 TWh33,7 TWh Sprzedaż energii elektrycznej 11,8 TWh3,6 TWh21,1 TWh52,4 TWh Produkcja energii elektrycznej EneaEnergaTuronPGEGrupa 7,9 tys.8,8 tys.19,4 tys.40 tys. Zatrudnienie 2,2 mln 2,7 mln 3,9 mln4,9 mln Liczba klientów Dane za 2006 r. Źródło: ARE, URE - 83 % + 36 %

18 października 2008 r. Ossa 18 Stopnie zasilania a rynek energii (1/2) Krytyczne dla krajowego systemu elektroenergetycznego będą lata 2008 – 2014, kiedy to z powodu braku mocy wytwórczych deficyt mocy może przekroczyć 6 % zapotrzebowania –mówi Mariusz Swora, Prezes URE

19 października 2008 r. Ossa 19 Stopnie zasilania a rynek energii (2/2) Został zmarnowany okres nadwyżek mocy w systemie elektroenergetycznym dla pełnego wdrożenia rynku energii. Prawidłowe funkcjonowanie rynku energii w warunkach deficyt mocy może być bardzo trudne, jeżeli nie niemożliwe.

20 października 2008 r. Ossa 20 Przedsiębiorstwo Jaki biznes dla sprzedawcy energii (1/2) Sprzedawca energii Biznes

21 października 2008 r. Ossa 21 Jaki biznes dla sprzedawcy energii (1/2) Uwarunkowania: –opóźnione uwolnienie cen energii, –trudności w uzgodnieniu umów generalnych, –nadmierna siła rynkowa niektórych uczestników rynku energii, –prawdopodobieństwo występowania deficytu mocy, –brak chęci do aktywnego uczestniczenia w rynku przez niektórych sprzedawców energii.

22 października 2008 r. Ossa 22 Jaki biznes dla sprzedawcy energii (1/2) Uwarunkowania: - trwałe czy przemijające? –opóźnione uwolnienie cen energii, –trudności w uzgodnieniu umów generalnych, –nadmierna siła rynkowa niektórych uczestników rynku energii, –prawdopodobieństwo występowania deficytu mocy, –brak chęci do aktywnego uczestniczenia w rynku przez niektórych sprzedawców energii.

23 października 2008 r. Ossa 23 Sprzedawcy energii: rynek energii to nasz biznes Dziękuję za uwagę

24 października 2008 r. Ossa 24 Sprzedawcy energii: rynek energii to nasz biznes? Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Www.einf.pl 22-23 października 2008 r. Ossa Umowy generalne i stopnie zasilania a rynek energii – bariery rozwoju rynku Sprzedawcy energii: rynek energii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google