Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Udzia ł uczniów Szko ł y Podstawowej im. Stanis ł awa Staszica w Tyczynie w konkursach internetowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Udzia ł uczniów Szko ł y Podstawowej im. Stanis ł awa Staszica w Tyczynie w konkursach internetowych."— Zapis prezentacji:

1 Udzia ł uczniów Szko ł y Podstawowej im. Stanis ł awa Staszica w Tyczynie w konkursach internetowych

2 Uczniowie Szkoły Podstawowej w Tyczynie ch ę tnie bior ą udział w konkursach przeprowadzanych za po ś rednictwem internetu, w których osi ą gaj ą wiele sukcesów.

3 II Ogólnopolski Internetowy Konkurs Ekologiczny AGENDA 21 – - MultiPyt Ekstra Klasa I miejsce w Polsce wywalczył w 2000r. dla Szkoły Podstawowej w Tyczynie Zespół OZON

4 Ogólnopolski konkurs INTERKLASY na najlepsz ą stron ę internetow ą I miejsce w styczniowej edycji konkursu w 2006 r. w kategorii szkół podstawowych wywalczyli: Sławomir Andreasik Dominik Ferenc Krzysztof Kot Wojciech Ruszała Michał Kaplita

5 Internetowy Ogólnopolski konkurs wiedzy o ochronie ś rodowiska w Unii Europejskiej Ekologia w Unii – My w Unii II miejsce w Polsce w finale konkursu w 2004- 2005r. wywalczył zespół OZON w składzie: Karolina Stodolak Sebastian Pi ą tek Maria Ko ś ciółek Aleksandra Piegdo ń Sebastian Wróbel Grzegorz Krzak Piotr Pa ś ko Adrian Łuczyk Sławomir Andreasik

6 Ogólnopolski Internetowy Konkurs MULTIPYT CD III miejsce w Polsce w finale konkursu w 2001 roku wywalczył zespół OZON

7 Internetowy Ogólnopolski konkurs wiedzy o ochronie ś rodowiska w Unii Europejskiej Ekologia w Unii – My w Unii III miejsce w Polsce w finale konkursu w 2002r. wywalczył zespół OZON

8 Internetowy Ogólnopolski konkurs wiedzy o ochronie ś rodowiska w Unii Europejskiej Ekologia w Unii – My w Unii VIII miejsce w Polsce w finale konkursu w 2003r. wywalczył zespół OZON

9 Konkurs INTERKLASY Wielkie szkolne logowisko XI miejsce w Polsce. Udział w Wielkiej Gali Logowisko bez granic 2 czerwca 2003 w Senacie RP

10 I Ogólnopolski Internetowy Konkurs Ekologiczny Agenda21 – czyli co? Udział zespołu OZON w finale ogólnopolskim w Poznaniu w 1999r.

11 II Ogólnopolski Internetowy Konkurs Ekologiczny Agenda21 – MultiPyt Ekstra Klasa II Ogólnopolski Internetowy Konkurs Ekologiczny Agenda21 – MultiPyt Ekstra Klasa Udział zespołu MA Ś LAKI w finale ogólnopolskim w Poznaniu w 2000r.

12 V Wojewódzki Konkurs Informatyczny Nauka z komputerem 2007 Wyró ż nienie

13 III Wojewódzki Konkurs Informatyczny Nauka z komputerem 2005 II miejsce wywalczyła Karolina Stodolak Udział brali równie ż Bernadeta Mo ż d ż an Adrian Łuczyk Sebastian Wróbel

14 II Wojewódzki Konkurs Informatyczny Nauka z komputerem 2004 Wyró ż nienie dla Agaty Krzak. Udział brali równie ż Magdalena Trela Tomasz Skotnicki Patrycja Tafil

15 I Wojewódzki Konkurs Informatyczny Nauka z komputerem 2003 Wyró ż nienie dla Marceliny Chlebek Udział brali równie ż Agata Chwaszcz Piotr Pociask Adam Słowik

16 Ogólnopolski konkurs ekologiczny prowadzony na internetowej stronie www.agenda21.pl

17 Konkurs dla uczniów szkó ł podstawowych Gminy Tyczyn Internetowy pami ę tnik – dzienniczek ucznia Laureaci: Grzegorz Chwaszcz Hubert Sobkowicz

18 Konkurs informatyczny Zjawiska fizyczne wyst ę puj ą ce w przyrodzie II miejsce Maria Trzci ń ska III miejsce Patrycja Baran Wyró ż nione prace: Olga Urban Karolina Baran Jakub Tadla

19 Gminny konkurs Wiedzy Wszelakiej Uczniowie licznie przyst ą pili do rywalizacji z innymi szkołami. Do chwili obecnej prowadzenie obj ą ł Dominik Szela z klasy IV a z pełnym kompletem punktów.

20 Gminny konkurs Wiedzy Wszelakiej I miejsce zdobyła Aleksandra Kaplita z kl. IV b II miejsce Dominik Szela z klasy IV a

21 Konkurs na prezentacj ę multimedialn ą Zabytki historyczne Gminy Tyczyn – – Mojej Ma ł ej Ojczyzny W konkursie wzięło udział 10 uczniów z naszej szkoły. II miejsce zajął Jakub Tadla z kl. VI a III miejsce Anna Skotnicka również z kl. VI a

22 Konkurs na prezentacj ę multimedialn ą Zabytki historyczne Gminy Tyczyn – – Mojej Ma ł ej Ojczyzny


Pobierz ppt "Udzia ł uczniów Szko ł y Podstawowej im. Stanis ł awa Staszica w Tyczynie w konkursach internetowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google