Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Facet5 Potęga osobowości Presenters Name Date. Facet5 Potęga Osobowości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Facet5 Potęga osobowości Presenters Name Date. Facet5 Potęga Osobowości."— Zapis prezentacji:

1 Facet5 Potęga osobowości Presenters Name Date

2 Facet5 Potęga Osobowości

3 Uświadom sobie swój potencjał Wykorzystuj swój potencjał z Facet5 5 elementów budowania samoświadomości: 1.Zrozum siebie 2.Zrozum i poznaj innych 3.Uświadom sobie, jaki wywierasz wpływ 4.Uświadom sobie swój potencjał 5.Zrozum obecną sytuację 6.Wzmacniaj swoją odporność

4 Building Self Awareness

5 Facet : Przedstawienie Facet5 jest obecnie jednym z najbardziej nowoczesnych oraz zaawansowanych pomiarów osobowości. System jest wykorzystywany przez organizacje oraz firmy konsultingowe na całym świecie – pomaga w pełni wykorzystywać potencjał osobowości pracowników podczas realizacji celów firmy. ‘POTĘGA OSOBOWOŚCI’

6 Facet : Co robimy? System Facet5 ułatwia indywidualnym użytkownikom, zespołom oraz organizacjom w pełni wykorzystywać ich potencjał. Rozwój Facet5 zapewnia unikalne łączenie wiedzy eksperckiej, doświadczeń i nowoczesnej wiedzy – Facet5 ułatwia konsultantom i organizacjom na całym świecie w pełni wykorzystywać prawdziwy potencjał osobowości. ‘POTĘGA OSOBOWOŚCI’

7 Globalne Podejście Facet5 jest firmą globalną o szerokim zasięgu i bogatym doświadczeniu Facet5 jest dostępny w 40 językach. 40 Języków 37 37 partnerów na całym świecie Partnerów 46 Ponad 46 norm istniejących w systemie ułatwia wykonywanie wartościowych porównań Norm 60 Jesteśmy obecni w 60 krajach Krajów

8 Consulting Services Financial Services Additional Industries Consumer Products Healthcare Our Clients

9  Globalnie akceptowany złoty standard opisywania oraz przewidywania zachowań  System Facet5 jest wykorzystywany w biznesie od 1990 – jest to pierwsze narzędzie w Europie opracowane w oparciu o teorię Wielkiej Piątki  Facet5 precyzyjnie i szybko mierzy 5 aspektów osobowości (13 podaspektów) oraz przedstawia wierny i łatwy do wykorzystywania portret osobowości prezentujący indywidualne różnice w zachowaniu. Najwyższej klasy w świecie nauki Oparty o Model Osobowości zwany Wielką Piątką:

10  Zaprojektowany w odpowiedzi na potrzeby Klientów – dostarcza szybkich i praktycznych informacji usprawniających prowadzenie biznesu  Łatwy do zrozumienia na wszystkich szczeblach organizacji  Dostarcza wartościowych informacji – nie tylko wyników  Stosuje “naturalny” język biznesu pozbawiony żargonu  Oparty o rozwiązania internetowe – co zapewnia łatwy dostęp do systemu na całym świecie Praktyczne Narzędzie dla Biznesu Zaprojektowany do wykorzystywania w środowisku pracy

11 Cykl Rozwoju Facet5 Facet5 zapewnia efektywne zarządzanie ludźmi oraz podejmowanie decyzji na wszystkich etapach “podróży pracownika w organizacji”.

12 Zapewnia wsparcie w poszukiwaniu nowej pracy oraz ułatwia rozmowy pomiędzy przełożonym i podwładnym w momencie rozwiązywania umowy o pracę. Rozwój umiejętności zarządzania zmianą. Określenie kultury organizacji oraz jej roli w osiąganiu sukcesów rynkowych. Identyfikacja Talentów oraz strategie zarządzania talentami Cykl Rozwoju Facet5: Podróż Pracownika Rozwój kompetencji przywódczych poprzez zrozumienie stylu przywódczego oraz obszarów rozwoju Wykorzystywanie mocnych stron, zarządzanie ryzykiem, planowanie karier. Mój wkład w pracę zespolu – wspólny język ułatwia komunikowanie się, wzajemne zrozumienie, informacje zwrotne oraz przewidywanie wyników zespołu. Ułatwia szybkie integrowanie nowych pracowników, zwiększa produktywność dzięki zrozumieniu idnywidualnych motywatorów oraz preferencji pracy Przyciąga właściwe talentyi ułatwia ich wybranie dzięki zdefiniowniu czynników sukcesu w danej roli, zespole I organisation

13 Cykl Rozwoju Facet5: Selekcja Selekcja, która zapewnia sukcesy  Zapewnia wybór odpowiedniej osoby do zespołu – poprzez badanie dopasowania osobowości kandydatów do zespołu, wartości i kultury organizacji  Podpowiada kto i co może przyczyniać się do sukcesów. Zwiększa współczynnik retencji pracowników dzięki dopasowywaniu osobowości do wymagań stanowiska.  Zapewnia spójność procesom rekrutacji dzięki: identyfikowaniu czynników sukcesu jeszcze przed rekrutacją, indywidualnie dopasowanym przewodnikom prowadzenia rozmów rekrutacyjnych, wartościowym porównaniom kandydatów oraz wskazówkom, które ułatwiają sprawdzanie referencji.  Ułatwia identyfikowanie pracowników z Wysokim Potencjałem już na początku ich kariery zawodowej.

14 Cykl Rozwoju Facet5: Integracja Wsparcie w pierwszych krytycznych 90 dniach pracy  Opisuje motywatory, siły napędowe oraz preferencje pracy, co ułatwia szybkie i skuteczne wprowadzanie pracownika do organizacji  Pomaga budować dobre relację pomiędzy przełożonym i podwładnym - wskazuje najskuteczniejszy styl zarządzania  Ułatwia szybkie osiąganie wysokiej produktywności poprzez stosowanie indywidualnych strategii motywacyjnych  Pokazuje możliwości planowania rozwoju w okresie pierwszych trzech miesięcy pracy

15 Cykl Rozwoju Facet5: Praca Zespołowa Budowanie Efektywnych Zespołów  Ułatwia szybkie formowanie zespołów i wprowadzanie zmian zarówno na poziomie operacyjnym jak i relacyjnym  Wzmacnia efekty pracy zespołów, indywidualne relacje i wzajemne zrozumienie.  Zapewnia wspólny język, co pomaga w komunikacji, przekazywaniu informacji zwrotnych oraz dyskutowaniu spraw związanych z efektywnością zespołu.  Koncentruje uwagę zespołu na tym, co jest ważne podczas wykonywania zadań poprzez identyfikację mocnych stron zespołu oraz jego obszarów rozwoju.

16 Cykl Rozwoju Facet5: Rozwój Zrozumienie potencjału poszczególnych pracowników  Zapewnia właściwe planowanie kariery i rozwoju  Ułatwia prowadzenie rozmów na temat wyników pracy  Ułatwia stosowanie podejścia “lider jako coach” w celu wzmacniania rozwoju pracownika  Identyfikuje mocne strony i obszary rozwoju ułatwiając skuteczne zarządzanie  Pokazuje indywidualny wkład w pracę zespołów i koalicji  Pomaga identyfikować potencjał pracowników

17 Cykl Rozwoju Facet5: Przywództwo Analizowanie Potencjału Przywódczego  Dostarcza bogatego wglądu w style personalne oraz podpowiada jak dopasować styl przywódczy do potrzeb poszczególnych pracowników oraz zespołów w zakresie kompetencji: Inicjatywa i Wysiłek Umiejętności Interpersonalne Komunikacja Analiza i Podejmowanie Decyzji Planowanie i Organizowanie  Zapewnia planowanie rozwoju ułatwiające realizację celów  Łatwo integruje się z istniejącymi projektami rozwoju przywództwa  Ułatwia zrozumienie i nabycie umiejętności potrzebnych do rozwoju przywództwa międzykulturowego.

18 Cykl Rozwoju Facet5: Zarządzanie Talentami Rozwój i zapewnianie potrzebnych organizacji Talentów  Identyfikuje pojawiające się talenty oraz ułatwia skoncentrowane planowanie rozwoju na aktualnym stanowisku i w przyszłych rolach zawodowych.  Pomaga identyfikować i rozwijać wymagane zdolności organizacyjne – potrzebne teraz i w przyszłości.  Łatwo integruje się z centrami oceny oraz rozwoju zawodowego - ułatwia dokonywanie ważnych porównań wśród uczestników tych programów.

19 Cykl Rozwoju Facet5: Kultura I Zmiana Zarządzanie zmianami, wzmacnianie kultury  Definiuje i opisuje kulturę przy wykorzystaniu prostego języka  Komunikuje istotę organizacji – “kim jesteśmy i w co wierzymy”  Definiuje aktualny i idealny stan kultury oraz rolę poszczególnych pracowników we wprowadzaniu stanu idealnego  Dostarcza potrzebnych informacji do opracowania strategii zarządzania zmianami  Zapewnia, że poszczególne osoby rozumieją proces zarządzania zmianami oraz związane z nim przyczyny swoich wewnętrznych oporów

20 Cykl Rozwoju Facet5: Odejścia z firmy Wsparcie i proces dalszej nauki  Wspiera pracowników na kolejnych etapach ich kariery  Ułatwia prowadzenie znaczących rozmów związanych z odejściem z firmy zapewniających pracownikowi wskazówki w dalszym rozwoju jego kariery  Zapewnia właściwe talenty - we właściwym czasie

21 Dlaczego Facet5?  Przedstawia i wyjaśnia oczekiwania wobec zachowań  Daje kompleksowy obraz osobowości w oparciu o psychologię pozytywną oraz silne strony  Dostarcza informacji wspierających analizy potencjału pracowników, zespołów oraz organizacji  Ułatwia budowanie relacji pomiędzy menedżerami oraz ich bezpośrednimi podwładnymi  Zapewnia ustrukturyzowany, spójny, dobrze sprawdzony model oraz proces – usprawnia pracę

22 Facet5: Co jest mierzone? Aspekty Osobowości Facet5 Wola Uczuciowość Kontrola Emocjonalność Energia

23 Facet5: Co jest mierzone? Facet5 zapewnia model oraz język, które tłumaczą jak ludzie różnią się w swoim zachowaniu, motywacji, postawach, podejściu do pracy i co najważniejsze – co dzięki temu można osiągnąć

24 System Facet5: Produkty System Facet5 zapewnia korzystanie z następujących produktów: Styl oraz preferencje zachowania Silne strony oraz obszary ryzyka Zastosowania: Selekcja Integracja Praca zespołu Rozwój Coaching Przywództwo Zarządzanie Talentami Wprowadzanie zmian Budowanie Kultury Odejścia Zdefiniowanie roli i elementów sukcesu Przewodnik prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej Zastosowania: Przyciąganie i selekcja Talentów Integracja Rozwój Zarządzanie Talentami Odejścia Praca oraz współpraca w zespole Silne i słabe strony zespołu Zastosowania: Integracja Praca zespołowa Współpraca Rozwój przywództwa Ocena 360 kompetencji przywódczych Rozwój Ocena stylu przywódczego: silnych stron oraz obszarów rozwoju Zastosowania: Coaching Rozwój kompetencji przywódczych 360 process Awanse Zmiana kultury Zarządzanie zmianami Zmiana transformacyjna organizacji Rozwój Osobisty Rozwój Przywództwa

25 Work Preferences Identifies intrinsic motivators and elements required for job satisfaction Highlights what motivates an individual and What demotivates and leads to frustration Ideal for career coaching and planning Leading Edge A report for managers to understand how to best lead and motivate an individual Comprehensive leadership groupings Includes: Creating a Vision Stimulating the environment Treating people as individuals Goal Setting Monitoring performance Providing Feedback Developing Careers SearchLight Details strengths and areas to manage Organised along 6 management competencies: Leadership Interpersonal Skills Communication Analysis & Decision Making Initiatve & Effort Planning & Organising Family Portrait 17 Facet5 Families Groups of similar profiles Short-hand for describing personality types Includes: Word Picture Contribution to a team To Manage As a Leader Motivated by Facet5 Factors Comprehensive descriptions of 5 Factors including 13 sub-factors Tailored commentary makes information accessible Value neutral language Strengths and Risks given equal value Facet5 Profile Easy to understand graphical layout 106 questions Approx 10-15 mins to complete Web enabled for access around the world Online reporting 46 Norm Groups for meaningful comparison Profil Facet5 Profil Facet5 jest wszechstronnym przewodnikiem wspierającym zarządzanie dzięki zrozumieniu ludzkiej osobowości

26 Facet5 Overview  Przewagę konkurencyjną  Zarządzanie informacjami  Wspólny język  Prostą konstrukcję  Lepsze wyniki  Większe zaangażowanie Nasi Klienci mówią, że Facet5 zapewnia im:

27 “ It’s a solid instrument which can be used at different steps in the development process” Jean-Paul Staudt, Manager, Leadership & Management Development EU & EEMEA,Goodyear Dunlop “Facet5 reveals the real profile of a person and this gives a lot of helpful information necessary to take the appropriate decision for recruitment purposes and development.” Sophia Stepanova, HR SPV Logistics, CCHBC Bulgaria. “Facet5 enables a rich conversation to take place with an individual or with a team around behaviour, perceptions and performance.” Carolyn Arculus- Senior Coach, Novartis Pharma AG What our clients say…

28 “Facet5 is a simple tool to use for providing feedback to all types of personalities without offending in any way.” Yvonne Biggs, Airbus UK “For GKN the main advantage of Facet5 is the ease of administration as it has been designed as an on-line tool from the beginning. We have also found very high levels of ‘face validity’ with the candidates, which has allowed for very productive development discussions and better understanding of both personal and team dynamics.” Andrew Moss - GKN Head of Employment and Development What our clients say…

29 Fakty i liczby 4 000 Użytkowników 2 000 Klientów 37 Partnerów 60 Krajów 40 Wersji językowych 1,5 mln. Raportów


Pobierz ppt "Facet5 Potęga osobowości Presenters Name Date. Facet5 Potęga Osobowości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google