Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program eTwinning to łączenie i współpraca bliźniaczych szkół w Europie za pomocą mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program eTwinning to łączenie i współpraca bliźniaczych szkół w Europie za pomocą mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli."— Zapis prezentacji:

1

2 Program eTwinning to łączenie i współpraca bliźniaczych szkół w Europie za pomocą mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli.

3 eTwinning is a framework for schools to collaborate on the Internet with partner schools in other European countries. eTwinning is the main action of the European Union's eLearning programme. It promotes school collaboration in Europe through the use of Information and Communication Technologies (ICT) by providing support, tools and services to make it easy for schools to form short or long term partnerships in any subject area.

4 eTwinning jest akcją adresowaną do szkół
eTwinning jest akcją adresowaną do szkół. Zapewnia nauczycielom przestrzeń wirtualną i wsparcie organizacyjne, aby pomóc im znaleźć partnerów w krajach europejskich w celu wspólnej pracy, dzieleniu wspólnych zainteresowań i rozwijaniu wzajemnego zrozumienia pomiędzy młodymi ludźmi.

5 eTwinning zachęca nauczycieli i uczniów do nauki poprzez intensywne stosowanie techniki cyfrowej. Jest to korzystne dla obu stron, ponieważ taka nauka przypomina, na małą skalę, realne życie, które jest wielojęzyczne, wielokulturowe i wyposażone w różnorodne urządzenia cyfrowe. Budzi także świadomość wartości internacjonalizmu w szkole.

6 eTwinning daje uczniom możliwości rozwijania w naturalnym szerokim środowisku wielu różnych kompetencji: językowych, interkulturowych i technicznych.

7 Uczą się oni komunikacji pisanej i ustnej w wielu językach
Uczą się oni komunikacji pisanej i ustnej w wielu językach. Rośnie motywacja do nauki języków – głównie angielskiego jako języka globalnego i potrzeba uczenia się, ponieważ słownictwo i gramatyka są przyswajane do natychmiastowego, a nie przyszłego, wykorzystania.

8 Praca w grupach, zarówno w klasie jak i z partnerami za granicą tworzy wiele okazji do wymiany poglądów i opinii, organizowania ich i przedstawiania w jasno określonym celu komunikacyjnym. Poprzez użycie poczty elektronicznej, czatów i forum, tworzenie i publikowanie stron internetowych uczniowie rozwijają sprawność czytania i pisania w gatunkach tekstów charakterystycznych dla komunikacji cyfrowej.

9 eTwinning pomaga uczniom nie tylko poznawać inne kultury, lecz także lepiej rozumieć kulturę ojczystą i jej wartości. Mają szansę odkrywać wspólne uniwersalne wartości w kontekście szerszym niż lokalny. Poszukiwanie tych wartości jest charakterystyczne dla okresu dojrzewania w latach szkolnych. Dzieci uczą się rozpoznawać podobieństwa i różnice kulturowe oraz akceptować je bez osądzania.

10 Wiedza o kulturze partnera w eTwinning i doświadczenia interkulturowe zdobyte w projekcie budują ogólną postawę otwarcia i tolerancji wobec innych kultur. Pozytywny stosunek do ludzi, którzy mówią innymi językami oraz mają swoje własne zwyczaje budzi ciekawość i pomaga ograniczyć pojęcie obcości i osobliwości. Młodzi ludzie stają się „obywatelami świata”.

11 eTwinning bazuje na technice – sieci Internet – jako głównym środku komunikacji. Jego użycie urozmaicone, od bardzo prostych programów, takich jak poczta elektroniczna lub pogwarki-czaty do bardziej zaawansowanych, takich jak Systemy Zarządzania Nauką albo cyfrowe prezentacje dźwiękowe lub wideo. Technika na każdym poziomie musi służyć celowi jej zastosowania: jest używana jako narzędzie w edukacji, ma przysłużyć się do osobistego i społecznego rozwoju uczniów.

12 eTwinning zaprasza nauczycieli wszystkich przedmiotów do uczestnictwa we współdziałającej edukacji międzynarodowej. Rozwijanie kompetencji interkulturowych jest oczywiste dla nauczycieli wszystkich języków, ponieważ stanowi główną rację bytu i treść ich pracy, nie wydaje się być oczywiste dla nauczycieli przedmiotów innych niż językowe.

13 eTwinning zapewnia warunki dla nauczycieli, aby zdobyli doświadczenie we współdziałającym nauczaniu międzynarodowym w przyjaznym, autonomicznym środowisku społecznym. Ponadto, nauczyciele budują świadomość interkulturową, dzielą się przykładami dobrej praktyki, dobrymi przykładami więzi międzynarodowych oraz lepszym rozumieniem problemów, które napotykają.

14 eTwinning zapewnia, co jest nie mniej ważne, warunki do dobrej zabawy podczas nauki oraz przyjemności z pracy nad materiałami wybranymi samodzielnie podczas współpracy z innymi ludźmi, który są “inni, podobni, tacy sami” jak zostało wyrażone w tytule jednego z projektów partnerskich.


Pobierz ppt "Program eTwinning to łączenie i współpraca bliźniaczych szkół w Europie za pomocą mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli."

Podobne prezentacje


Reklamy Google