Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego"— Zapis prezentacji:

1 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Inwestujemy w waszą przyszłość Informatyzacja Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu – E-usługi medyczne źródłem wzrostu standardów obsługi pacjentów w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zgierzu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2 Nr projektu: WND-RPLD.04.02.00-00-010/09
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Nazwa projektu: Informatyzacja Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu – E-usługi medyczne źródłem wzrostu standardów obsługi pacjentów w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zgierzu Nr projektu: WND-RPLD /09 Wartość projektu: ,31 PLN Kwota dofinansowania z EFRR: ,11 PLN Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

4 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne Działanie IV.2 E-usługi publiczne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

5 INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

6 Nabór nr 2 - Działanie IV.2 (luty-marzec 2009 r.)
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość HISTORIA PROJEKTU Nabór nr 2 - Działanie IV.2 (luty-marzec 2009 r.) Uchwała nr 1336/09 Zarządu Województwa Łódzkiego z 19 sierpnia 2009 r. o wyłonieniu projektu do dofinansowania Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA- RPLD /09-00 z dnia 21 września 2009 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

7 Informacje o projekcie
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Informacje o projekcie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

8 Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgierzu
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgierzu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

9 Całkowita wartość projektu 1 112 521,31 zł
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Całkowita wartość projektu ,31 zł Wydatki kwalifikowane ,31 zł Dotacja rozwojowa ,11 zł Wkład Beneficjenta ,20 zł Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

10 Okres realizacji projektu
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Okres realizacji projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

11 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Inwestujemy w waszą przyszłość Problemy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

12 Przed uruchomieniem projektu:
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Przed uruchomieniem projektu: Długie kolejki i przeciążenia w systemie udzielania świadczeń medycznych, Niska ocena ilości i jakości udzielanych świadczeń medycznych wśród ich odbiorców, Dyskomfort pacjentów (poczucie zniechęcenia), Brak nowoczesnych rozwiązań technologicznych w PZOZ – uniemożliwienie zastosowania e-technologii przez odbiorców usług medycznych, Zagrożenia wynikające z powyższych (życie i zdrowie pacjentów, budżet mieszkańców i szpitala, rozwój regionalny) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

13 Przed uruchomieniem projektu:
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Przed uruchomieniem projektu: Nie funkcjonuje żadna aplikacja umożliwiająca świadczenie e-usług medycznych Stan techniczny sprzętu i oprogramowania jest wdrożony na minimalnym, wymaganym przez NFZ poziomie. Ilość stacji roboczych spowalnia obsługę pacjenta, powoduje brak ciągłości wprowadzania danych rozliczeniowych, przeciążenie pracą pracowników, konieczność współdzielenia stacji roboczych pomiędzy pracowników, co ma wpływ na dyskomfort pracowników i dezorganizację pracy Zagrożone bezpieczeństwo danych osobowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

14 Problemy szczegółowe:
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Problemy szczegółowe: - brak zintegrowanego medycznego systemu informatycznego, interoperacyjnych elektronicznych rejestrów i systemów analizy danych oraz narzędzia wspomagającego zarządzanie podmiotem powodują następujące skutki: - wydłużony czas obsługi pacjenta, - brak szybkiego dostępu do informacji medycznej, - utrudnione rozliczanie usług medycznych, - utrata danych, - duży nakład pracy na wypełnianie dokumentów w formie papierowej, - utrudnione tworzenie sprawozdań dla uprawnionych organów kontroli, - brak wspomagania badań naukowych przez system informatyczny, - brak możliwości analizy danych medycznych oraz gospodarczych, - brak narzędzia wspomagającego zarządzanie finansami szpitala, - brak spójnych danych o stanie finansowym szpitala utrudniających zarządzanie finansami jednostki, - brak rejestrów ważnych, często wykorzystywanych danych w wersji elektronicznej, - ryzyko ujawnienia poufnych informacji i utraty danych. - brak znormalizowanej integracji z globalnym systemem ochrony zdrowia i ratownictwa medycznego, - brak standaryzacji wykorzystywanych baz danych, - duże nakłady związane z obsługą rozproszonych, niekompletnych i przestarzałych technologicznie baz danych, - utrudnienia w szybkim określeniu oczekiwań i potrzeb w powiązaniu z wykonywanymi usługami medycznymi; - utrudnienia w ścisłym nadzorze i monitorowanie kolejek na usługi medyczne wykonywane w PZOZ w Zgierzu, - utrudnienia w bieżącej analizie medycznej nad wykonywanymi usługami (kontrola prowadzenia właściwej farmakoterapii, monitoring zakażeń wewnątrzszpitalnych, nadzór na zdarzeniami niepożądanymi itp.), - utrudnienia we wprowadzaniu e-rejestracji, - utrudnienia w korzystaniu z nowych technologii takich jak e-zdrowie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

15 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Inwestujemy w waszą przyszłość Cele projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

16 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Inwestujemy w waszą przyszłość Cel główny Podwyższenie standardów obsługi pacjentów Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu (odbiorców usług medycznych) poprzez zwiększenie dostępu Służby Zdrowia do technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

17 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Inwestujemy w waszą przyszłość Cele szczegółowe udostępnienie szerokiego zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną, podniesienie efektywności PZOZ w Zgierzu dzięki szerokiemu wykorzystaniu zestandaryzowanych rozwiązań informatycznych, usprawnienie procedur formalno-organizacyjnych, wzrost komfortu pracy kadry pracowniczej, poprawa funkcjonowania placówki poprzez zastosowanie systemu e-usług medycznych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

18 ZDROWY I ZADOWOLONY PACJENT
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość ZDROWY I ZADOWOLONY PACJENT Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

19 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Inwestujemy w waszą przyszłość Potrzeby i zadania Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

20 a) biblioteka cyfrowa przypadków – (jeden z modułów e-zdrowia),
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Budowa globalnej bazy informacji o pacjentach, przyśpieszającej proces podjęcia odpowiedniego leczenia pacjenta: a) biblioteka cyfrowa przypadków – (jeden z modułów e-zdrowia), b) rejestr przypadków wzorcowych – multimedialny rejestr przypadków wzorcowych z dziedziny (m.in. podstawowej opieki zdrowotnej, medycyny pracy, oddziału szpitalnego, medycyny sportowej. Rozbudowa sieci do 70 punktów logicznych, zakup 45 stacji PC oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

21 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Inwestujemy w waszą przyszłość Rozwiązanie technologiczne projektu jest najbardziej optymalne pod względem kompatybilności z istniejącymi zasobami placówki oraz efektywności ponoszonych kosztów. Zastosowane rozwiązania w projekcie mają charakter innowacyjny i odpowiadają istniejącym potrzebom beneficjenta. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

22 Szczegóły realizacji projektu:
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Szczegóły realizacji projektu: zastosowanie w systemie informatycznym technologii klient - serwer z możliwością pracy wielozadaniowej, wdrożenie podpisu elektroniczny w celu komunikowania się z podmiotami zewnętrznymi, wykonanie kompletnej infrastruktury sieciowej na parterze, I, II, i III piętrze przychodni, oddziale szpitalnym, oddziale paliatywnym i zakładzie rehabilitacyjnym wraz z wyposażeniem (45 zestawów komputerowych, okablowanie, gniazda sieciowe, korytka, szafa crossowa), zakup i kompleksowe wdrożenie systemu aplikacji wspomagającej elektroniczny obieg dokumentacji medycznej, umożliwienie udostępnienia badań i informacji z zakresu świadczonych usług drogą elektroniczną, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

23 Szczegóły realizacji projektu (c.d.):
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Szczegóły realizacji projektu (c.d.): świadczenie kompleksowych usług medycznych o wysokim standardzie w zakresie diagnostyki pacjenta, rehabilitacji pacjentów hospitalizowanych i pacjentów niehospitalizowanych, świadczenie stacjonarnej opieki paliatywnej oraz świadczenia usług medycznych w poradniach specjalistycznych, zakup oprogramowania, licencji, wdrożenia aplikacji, szkolenia pracowników, wykonania kompletnej infrastruktury sieciowej, zakupu komputerów i serwera oraz urządzenia stanowisk komputerowych, wdrożenie zintegrowanego systemu medycznego i administracyjnego wraz z e-usługami, ucyfrowienie (digitalizacja) RTG. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

24 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Inwestujemy w waszą przyszłość Rejestracja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

25 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

26 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Inwestujemy w waszą przyszłość Pracownia RTG Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

27 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Inwestujemy w waszą przyszłość RTG - Sterownia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

28 Gabinet stomatologiczny
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Gabinet stomatologiczny Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

29 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

30 BYŁO JEST Szafka na przewody
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość BYŁO JEST Szafka na przewody Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

31 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Inwestujemy w waszą przyszłość Laboratorium Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

32 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Inwestujemy w waszą przyszłość Laboratorium Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

33 Gabinet lekarski Pracownia Holtera
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Gabinet lekarski Pracownia Holtera Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

34 Pracownia prób wysiłkowych
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Pracownia prób wysiłkowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

35 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Inwestujemy w waszą przyszłość Punkt pielęgniarski Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

36 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Inwestujemy w waszą przyszłość Kartoteki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

37 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Inwestujemy w waszą przyszłość Produkty i rezultaty Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

38 - podniesienie ilości i jakości świadczonych usług medycznych,
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Planowane rezultaty: - podniesienie ilości i jakości świadczonych usług medycznych, zestandaryzowanie procedur i mechanizmów udzielania świadczeń medycznych z wykorzystaniem technologii komputerowej i teleinformatycznej, wzrost zadowolenia wśród pacjentów PZOZ z udzielanej im pomocy, - możliwość efektywniejszego wykorzystania założeń kontraktu z NFZ, - szybsza i sprawniejsza obsługa pacjentów, - bezpieczeństwo danych osobowych, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

39 Planowane rezultaty (c.d.):
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Planowane rezultaty (c.d.): - ciągłość wprowadzania danych rozliczeniowych, odciążenie pracowników (poprzez zagwarantowanie im odpowiednich warunków pracy – ilość stacji roboczych), usprawnione świadczenie stacjonarnej opieki paliatywnej oraz usług medycznych w poradniach specjalistycznych, - świadczenie e-usług medycznych, wdrożenie e-rejestracji, interaktywnych badań zdrowia oraz stworzenie biblioteki przypadków wzorcowych, - świadczenie kompleksowych usług medycznych o wysokim standardzie w zakresie diagnostyki pacjenta, rehabilitacji pacjentów hospitalizowanych i pacjentów niehospitalizowanych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

40 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Inwestujemy w waszą przyszłość Miarą osiągnięcia powyższych celów projektu będą następujące wskaźniki produktu: • liczba utworzonych aplikacji oraz udostępnionych usług teleinformatycznych – 2 szt.) • liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 1 – informacja – wdrożenie nowej strony internetowej wraz z biblioteką przypadków wzorcowych – 1 szt. • liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 2 – interakcja – wdrożenie modułu e-rejestracja – 1 szt. • liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 3 – dwustronna interakcja – wdrożenie aplikacji do interaktywnego badania zdrowia – 1 szt. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

41 Liczba osób korzystających z usług on-line
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Miarą osiągnięcia powyższych celów projektu będzie następujący wskaźnik rezultatu: Liczba osób korzystających z usług on-line Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

42 Zarządzanie projektem
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Zarządzanie projektem Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

43 Skład zespołu nadzorującego przedmiotowy projekt:
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Beneficjent posiada wystarczającą zdolność organizacyjną i instytucjonalną do wdrożenia projektu. Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgierzu posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz zasoby techniczne (pomieszczenia biurowe, sprzęt komputerowy) i zasoby kadrowe (wykształcony i specjalistyczny personel) niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji oraz utrzymania trwałości rezultatów projektu przez okres przynajmniej 5 lat. Skład zespołu nadzorującego przedmiotowy projekt: Zbigniew Jarosik - wyższe (specjalista chorób wewnętrznych), 22 lata pracy, od 8 lat Dyrektor PZOZ w Zgierzu Grzegorz Kałkowski - wyższe (mgr ekonomii), 30 lat pracy, Elżbieta Rosiak lata pracy, w tym 4 lata na stanowisku p.o. Gł. Księgowego, Robert Chocholski - wyższe (mgr inż. informatyki), od 2004 – informatyk (Gł. specjalista ds. informatyki w PZOZ w Zgierzu). Kierownik projektu (koszt kwalifikowany - zarządzanie projektem) Poza tym z zespołem nadzorującym projekt współpracują osoby z wyższym specjalistycznym wykształceniem: lekarz, pielęgniarka oddziałowa, pielęgniarka koordynująca (przychodnia), pielęgniarka epidemiologiczna Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

44 Działania komplementarne
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Działania komplementarne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

45 Program dostosowawczy PZOZ
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Program dostosowawczy PZOZ polegający na dostosowaniu budynków przychodni i szpitala PZOZ w Zgierzu do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 10 listopada 2006 r. (Dz. U. nr 213 poz. 1568) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

46 Termomodernizacja budynku PZOZ w Zgierzu w 2004 r.

47 I. Przebudowa budynku administracyjnego dla potrzeb zakładu rehabilitacji
TAK BYŁO TAK BYŁO TAK BYŁO

48 TAK JEST TAK JEST TAK JEST

49 II. Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb poradni specjalistycznych
TAK BYŁO TAK BYŁO TAK BYŁO

50 TAK JEST TAK JEST TAK JEST TAK JEST

51 TAK JEST TAK JEST TAK JEST

52 III. Przebudowa sanitariatów w przychodni oraz na oddziałach szpitalnych z jednoczesnym przystosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych TAK BYŁO

53 TAK JEST

54 IV. Kompleksowe prace remontowo-budowlane na oddziałach szpitalnych, w gabinecie zabiegowym i laryngologicznym oraz w rejestracji (wymiana stolarki drzwiowej, podłóg, powierzchni ściennych, instalacji elektrycznej, tlenowej i instalacji wentylacji grawitacyjnej). TAK BYŁO TAK BYŁO TAK BYŁO TAK BYŁO

55 TAK JEST TAK JEST TAK JEST TAK JEST

56 Przedstawiony program dostosowawczy PZOZ w Zgierzu dotyczy ogólem m2 powierzchni szpitalnych i przychodni. Szacunkowy koszt calej inwestycji to ok. 6 mln zł

57 Modernizacja Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość Projekt pn. Modernizacja Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Oś Priorytetowa V. Infrastruktura Społeczna Działanie V.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

58 Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgierzu
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Inwestujemy w waszą przyszłość BENEFICJENT: Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgierzu ul. A. Struga Zgierz tel./faks ISO 9001:2000 Nr Certyfikatu IT-65279 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

59 Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Inwestujemy w waszą przyszłość Dziękuję za uwagę  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google