Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZDROWIE SP. Z O.O. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Kwidzyn, 2 października 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZDROWIE SP. Z O.O. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Kwidzyn, 2 października 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 ZDROWIE SP. Z O.O. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Kwidzyn, 2 października 2009 r.

2 KONFERENCJA PROMUJĄCA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

3 NAZWA PROJEKTU Rozw ó j i podniesienie jakości specjalistycznych usług medycznych, w NZOZ w Kwidzynie ( ZDROWIE sp. z o.o.), poprzez zakup specjalistycznej, innowacyjnej aparatury medycznej oraz szkolenie personelu Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

4 ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PROJEKTU 14 grudnia 2007 r. ZAKOŃCZENIE RZECZOWE REALIZACJI PROJEKTU 1 września 2010 r. ZAKOŃCZENIE FINANSOWE REALIZACJI PROJEKTU 30 września 2010 r. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

5 Realizacja niniejszego projektu wpisuje się w cele strategiczne REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA w szczególności przyczynia się do poprawy atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej. Projekt realizowany jest w ramach 7 osi priorytetowej: Ochrona zdrowia i system ratownictwa, której głównym celem jest poprawa jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych oraz poprawa efektywności systemu ratownictwa Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

6 CEL PROJEKTU 1.Poprawa dostępności do specjalistycznych usług medycznych na obszarze Dolnego Powiśla 2.Poprawa jakości i przyspieszenie procesu diagnostycznego pacjentów w powiecie kwidzyńskim oraz sąsiednich powiatach 3.Realizacja polityki zdrowotnej Województwa Pomorskiego wynikającej z założeń programu ZDROWIE DLA POMORZAN Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

7 CEL PROJEKTU Poprawa dostępności do specjalistycznych usług medycznych na obszarze Dolnego Powiśla ZAKUP SPECJALISTYCZNEJ APARATURY MEDYCZNEJ Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

8 CEL PROJEKTU Poprawa jakości i przyspieszenie procesu diagnostycznego pacjentów w powiecie kwidzyńskim oraz w sąsiednich powiatach ZAKUP SPECJALISTYCZNEJ, INNOWACYJNEJ APARATURY MEDYCZNEJ SZKOLENIE PERSONELU MEDYCZNEGO Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

9 CEL PROJEKTU Realizacja polityki zdrowotnej Województwa Pomorskiego wynikającej z założeń programu ZDROWIE DLA POMORZAN Diagnostyka i Terapia Chorób Nowotworowych do Pomorskiego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego i Chorób Nowotworowych Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

10 CEL PROJEKTU Realizacja polityki zdrowotnej Województwa Pomorskiego wynikającej z założeń programu ZDROWIE DLA POMORZAN Diagnostyka i Terapia Kardiologiczna do Pomorskiego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego i Chorób Nowotworowych Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

11 CEL PROJEKTU Realizacja polityki zdrowotnej Województwa Pomorskiego wynikającej z założeń programu ZDROWIE DLA POMORZAN Diagnostyka i Terapia Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego do Pomorskiego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego i Chorób Nowotworowych Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

12 CEL PROJEKTU Realizacja polityki zdrowotnej Województwa Pomorskiego wynikającej z założeń programu ZDROWIE DLA POMORZAN Diagnostyka, Prewencja i Leczenie Cukrzycy do Pomorskiego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo- Naczyniowego i Chorób Nowotworowych Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

13 PRZEDMIOT PROJEKTU 1. Zakup nowoczesnego, innowacyjnego specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

14 PRZEDMIOT PROJEKTU 2. Przeszkolenie 20 osób personelu medycznego w zakresie możliwości, obsługi i wykorzystania nowego sprzętu w diagnostyce i leczeniu pacjentów Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

15 PRZEDMIOT PROJEKTU 3. Zrealizowanie kampanii promocyjnej, której celem będzie promocja nowych możliwości placówki oraz realizowanych z wykorzystaniem nowego sprzętu programów diagnostycznych i profilaktycznych. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

16 WARTOŚĆ PROJEKTU ,71 zł WYDATKI KWALIFIKOWALNE ,46 zł WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE ,25 zł Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

17 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU UNIA EUROPEJSKA (EFRR) ,10 zł 50,88 % ŚRODKI WŁASNE ,61 zł 49,12 % Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

18 HARMONOGRAM RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego NAZWA ZADANIA STRZYKAWKA AUTOMATYCZNA X--- TOMOGRAF KOMPUTEROWY -X-- ZESTAW DO UCYFROWIENIA MAMMOGRAFU - -X- ECHOKARDIOGRAF --X- ZESTAW DO PRÓB WYSIŁKOWYCH WRAZ Z BIEŻNIĄ I ERGOMETREM --X- TOR WIZYJNY WRAZ Z WYPOSAŻENIEM --X- SZKOLENIE PERSONELU -- X - KAMPANIA PROMOCYJNA --X-

19 HARMONOGRAM FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego NAZWA ZADANIA STRZYKAWKA AUTOMATYCZNA TOMOGRAF KOMPUTEROWY ZESTAW DO UCYFROWIENIA MAMMOGRAFU ECHOKARDIOGRAF ZESTAW DO PRÓB WYSIŁKOWYCH WRAZ Z BIEŻNIĄ I ERGOMETREM TOR WIZYJNY WRAZ Z WYPOSAŻENIEM SZKOLENIE PERSONELU KAMPANIA PROMOCYJNO- PROFILAKTYCZNA PROMOCJA PROJEKTU RAZEM

20 PRZEDMIOT PROJEKTU Zakup nowoczesnego, innowacyjnego specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej 1.16-rzędowego tomografu komputerowego współdziałający ze strzykawką automatyczną jednotłokową, 2.zestawu do ucyfrowienia mammografu z upgradem, 3.echokardiografu, 4.zestawu do prób wysiłkowych wraz z systemem komputerowym, ergometrem i bieżnią 5.toru wizyjnego z wyposażeniem. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

21 PRZEDMIOT PROJEKTU Zakup nowoczesnego, innowacyjnego specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej Oddział Urologiczny Koordynator Oddziału lek. med. Jerzy Stępniewicz Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

22 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Tor wizyjny wraz z wyposażeniem Wartość zakupu Źródła finansowania: UE Środki własne

23 PRZEDMIOT PROJEKTU Zakup nowoczesnego, innowacyjnego specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej Ordynator Oddziału Kardiologicznego lek. med. Tomasz Stasiuk Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

24 PRZEDMIOT PROJEKTU Zakup nowoczesnego, innowacyjnego specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej 1.Echokardiograf 2.Zestaw do prób wysiłkowych wraz z systemem komputerowym, ergometrem i bieżnią Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

25 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Echokardiograf Wartość zakupu Źródła finansowania: UE Środki własne80.925

26 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zestaw do prób wysiłkowych wraz z systemem komputerowym oraz ergometrem i bieżnią Wartość zakupu Źródła finansowania: UE Środki własne23.808

27 PRZEDMIOT PROJEKTU Zakup nowoczesnego, innowacyjnego specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej Zakład Diagnostyki Obrazowej Kierownik – lek. med. Zbylut Wojtasiewicz Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

28 PRZEDMIOT PROJEKTU Zakup nowoczesnego, innowacyjnego specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej 1.16-rzędowy tomograf komputerowy współdziałający ze strzykawką automatyczną jednotłokową, 2.zestaw do ucyfrowienia mammografu z upgradem. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

29 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 16-rzędowy tomograf komputerowy współpracujący ze strzykawką automatyczną Wartość zakupu Źródła finansowania: UE Środki własne

30 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zestaw do ucyfrowienia mammografu Wartość zakupu Źródła finansowania: UE Środki własne

31 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "ZDROWIE SP. Z O.O. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Kwidzyn, 2 października 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google