Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„ZDROWIE” SP. Z O.O. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„ZDROWIE” SP. Z O.O. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ"— Zapis prezentacji:

1 „ZDROWIE” SP. Z O.O. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Kwidzyn, 2 października 2009 r. DA-P01

2 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego
na lata Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KONFERENCJA PROMUJĄCA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA

3 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego
na lata Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego NAZWA PROJEKTU „Rozwój i podniesienie jakości specjalistycznych usług medycznych, w NZOZ w Kwidzynie („ZDROWIE” sp. z o.o.), poprzez zakup specjalistycznej, innowacyjnej aparatury medycznej oraz szkolenie personelu”

4 14 grudnia 2007 r. 1 września 2010 r. 30 września 2010 r.
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PROJEKTU 14 grudnia 2007 r. ZAKOŃCZENIE RZECZOWE REALIZACJI PROJEKTU 1 września 2010 r. ZAKOŃCZENIE FINANSOWE REALIZACJI PROJEKTU 30 września 2010 r.

5 Realizacja niniejszego projektu wpisuje się w cele strategiczne
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Realizacja niniejszego projektu wpisuje się w cele strategiczne REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA w szczególności przyczynia się do „poprawy atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej”. Projekt realizowany jest w ramach 7 osi priorytetowej: „Ochrona zdrowia i system ratownictwa”, której głównym celem jest „poprawa jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych oraz poprawa efektywności systemu ratownictwa”

6 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego
na lata Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego CEL PROJEKTU Poprawa dostępności do specjalistycznych usług medycznych na obszarze Dolnego Powiśla Poprawa jakości i przyspieszenie procesu diagnostycznego pacjentów w powiecie kwidzyńskim oraz sąsiednich powiatach Realizacja polityki zdrowotnej Województwa Pomorskiego wynikającej z założeń programu „ZDROWIE DLA POMORZAN”

7 ZAKUP SPECJALISTYCZNEJ APARATURY MEDYCZNEJ
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego CEL PROJEKTU Poprawa dostępności do specjalistycznych usług medycznych na obszarze Dolnego Powiśla ZAKUP SPECJALISTYCZNEJ APARATURY MEDYCZNEJ

8 ZAKUP SPECJALISTYCZNEJ, INNOWACYJNEJ APARATURY MEDYCZNEJ
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego CEL PROJEKTU Poprawa jakości i przyspieszenie procesu diagnostycznego pacjentów w powiecie kwidzyńskim oraz w sąsiednich powiatach ZAKUP SPECJALISTYCZNEJ, INNOWACYJNEJ APARATURY MEDYCZNEJ SZKOLENIE PERSONELU MEDYCZNEGO

9 CEL PROJEKTU Realizacja polityki zdrowotnej
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego CEL PROJEKTU Realizacja polityki zdrowotnej Województwa Pomorskiego wynikającej z założeń programu „ZDROWIE DLA POMORZAN” Diagnostyka i Terapia Chorób Nowotworowych do Pomorskiego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego i Chorób Nowotworowych

10 CEL PROJEKTU Realizacja polityki zdrowotnej
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego CEL PROJEKTU Realizacja polityki zdrowotnej Województwa Pomorskiego wynikającej z założeń programu „ZDROWIE DLA POMORZAN” Diagnostyka i Terapia Kardiologiczna do Pomorskiego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego i Chorób Nowotworowych

11 CEL PROJEKTU Realizacja polityki zdrowotnej
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego CEL PROJEKTU Realizacja polityki zdrowotnej Województwa Pomorskiego wynikającej z założeń programu „ZDROWIE DLA POMORZAN” Diagnostyka i Terapia Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego do Pomorskiego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego i Chorób Nowotworowych

12 CEL PROJEKTU Realizacja polityki zdrowotnej
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego CEL PROJEKTU Realizacja polityki zdrowotnej Województwa Pomorskiego wynikającej z założeń programu „ZDROWIE DLA POMORZAN” Diagnostyka, Prewencja i Leczenie Cukrzycy do Pomorskiego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo- Naczyniowego i Chorób Nowotworowych

13 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego
na lata Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEDMIOT PROJEKTU 1. Zakup nowoczesnego, innowacyjnego specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej

14 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego
na lata Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEDMIOT PROJEKTU 2. Przeszkolenie 20 osób personelu medycznego w zakresie możliwości, obsługi i wykorzystania nowego sprzętu w diagnostyce i leczeniu pacjentów

15 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego
na lata Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEDMIOT PROJEKTU 3. Zrealizowanie kampanii promocyjnej, której celem będzie promocja nowych możliwości placówki oraz realizowanych z wykorzystaniem nowego sprzętu programów diagnostycznych i profilaktycznych.

16 WYDATKI KWALIFIKOWALNE WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WARTOŚĆ PROJEKTU ,71 zł WYDATKI KWALIFIKOWALNE ,46 zł WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE ,25 zł

17 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU UNIA EUROPEJSKA (EFRR) ,10 zł ,88 % ŚRODKI WŁASNE ,61 zł ,12 %

18 HARMONOGRAM RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego HARMONOGRAM RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU NAZWA ZADANIA 2007 2008 2009 2010 STRZYKAWKA AUTOMATYCZNA X - TOMOGRAF KOMPUTEROWY ZESTAW DO UCYFROWIENIA MAMMOGRAFU ECHOKARDIOGRAF ZESTAW DO PRÓB WYSIŁKOWYCH WRAZ Z BIEŻNIĄ I ERGOMETREM TOR WIZYJNY WRAZ Z WYPOSAŻENIEM SZKOLENIE PERSONELU KAMPANIA PROMOCYJNA

19 HARMONOGRAM FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego HARMONOGRAM FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU NAZWA ZADANIA 2007 2008 2009 2010 STRZYKAWKA AUTOMATYCZNA  46.010  - TOMOGRAF KOMPUTEROWY   ZESTAW DO UCYFROWIENIA MAMMOGRAFU - ECHOKARDIOGRAF ZESTAW DO PRÓB WYSIŁKOWYCH WRAZ Z BIEŻNIĄ I ERGOMETREM 95.230 TOR WIZYJNY WRAZ Z WYPOSAŻENIEM SZKOLENIE PERSONELU 39.999 KAMPANIA PROMOCYJNO-PROFILAKTYCZNA 8.000 PROMOCJA PROJEKTU 1.999 RAZEM 46.010

20 PRZEDMIOT PROJEKTU Zakup nowoczesnego, innowacyjnego
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEDMIOT PROJEKTU Zakup nowoczesnego, innowacyjnego specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej 16-rzędowego tomografu komputerowego współdziałający ze strzykawką automatyczną jednotłokową, zestawu do ucyfrowienia mammografu z upgradem, echokardiografu, zestawu do prób wysiłkowych wraz z systemem komputerowym, ergometrem i bieżnią toru wizyjnego z wyposażeniem.

21 PRZEDMIOT PROJEKTU Oddział Urologiczny Koordynator Oddziału
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEDMIOT PROJEKTU Zakup nowoczesnego, innowacyjnego specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej Oddział Urologiczny Koordynator Oddziału lek. med. Jerzy Stępniewicz

22 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego
na lata Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wartość zakupu Źródła finansowania: UE Środki własne Tor wizyjny wraz z wyposażeniem

23 PRZEDMIOT PROJEKTU Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEDMIOT PROJEKTU Zakup nowoczesnego, innowacyjnego specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej Ordynator Oddziału Kardiologicznego lek. med. Tomasz Stasiuk

24 PRZEDMIOT PROJEKTU Echokardiograf
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEDMIOT PROJEKTU Zakup nowoczesnego, innowacyjnego specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej Echokardiograf Zestaw do prób wysiłkowych wraz z systemem komputerowym, ergometrem i bieżnią

25 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego
na lata Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wartość zakupu Źródła finansowania: UE Środki własne Echokardiograf

26 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego
na lata Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wartość zakupu 95.230 Źródła finansowania: UE Środki własne Zestaw do prób wysiłkowych wraz z systemem komputerowym oraz ergometrem i bieżnią

27 PRZEDMIOT PROJEKTU Zakład Diagnostyki Obrazowej
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEDMIOT PROJEKTU Zakup nowoczesnego, innowacyjnego specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej Zakład Diagnostyki Obrazowej Kierownik – lek. med. Zbylut Wojtasiewicz

28 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego
na lata Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PRZEDMIOT PROJEKTU Zakup nowoczesnego, innowacyjnego specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej 1. 16-rzędowy tomograf komputerowy współdziałający ze strzykawką automatyczną jednotłokową, 2. zestaw do ucyfrowienia mammografu z upgradem.

29 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego
na lata Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wartość zakupu Źródła finansowania: UE Środki własne 16-rzędowy tomograf komputerowy współpracujący ze strzykawką automatyczną

30 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego
na lata Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wartość zakupu Źródła finansowania: UE Środki własne Zestaw do ucyfrowienia mammografu

31 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ DA-P01


Pobierz ppt "„ZDROWIE” SP. Z O.O. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google