Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Parki i tereny rekreacyjne Łodzi - kształtowanie i zarządzanie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Parki i tereny rekreacyjne Łodzi - kształtowanie i zarządzanie"— Zapis prezentacji:

1 Parki i tereny rekreacyjne Łodzi - kształtowanie i zarządzanie
dr inż. arch. Michał Domińczak Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej Fundacja „Projekt Łódź”

2

3 1423 – prawa miejskie 1823 – Nowe Miasto 1827 – osada Łódka 1827 – pierwsza fabryka włókiennicza

4 ….doświadczenie naucza, iż klasa prządków zagranicznych będąca w stanie zupełnego ubustwa przed rozpoczęciem swego zarobkowania pierwszych nawet potrzeb życiowych opędzić , tem mniej obejmującą przez siebie rolę zagospodarować jest w stanie…..

5 Tereny „zielone” w Łodzi

6 Tereny rekreacyjne w Łodzi

7 Ochrona przyrody i degradacja środowiska w Łodzi

8 tzw. „Zielony Krąg Tradycji i Kultury”

9 Tereny zielone w Łodzi - 34 parki miejskie (11 zabytkowych)
- Największy w Europie zespół leśny w granicach miasta [Las Łagiewnicki 1205 ha] - 2 ścisłe rezerwaty (Polesie Konstantynowskie i Las Łagiewnicki)

10 Cechy charakterystyczne zieleni miejskiej w Łodzi
Znaczący udział dawnych parków prywatnych (częściowo ogrodzonych) znaczny udział parków leśnych niewielka ilość obiektów parkowo-rekreacyjnych większość terenów zielonych ma charakter paranaturalny występowanie zjawiska „chwastów miejskich”, czyli zdegradowanego, chorego drzewostanu oraz dzikich zarośli duży udział zieleni dolin rzecznych (rzeki: Jasień, Łódka, Sokołówka, Olechówka, Ner)

11 Łódź = „Miasto-Ogród”?

12

13

14

15 Instytucje zarządzające terenami zielonymi w Łodzi
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji [renaturyzacja doliny Sokołówki, program SWITCH] Wydział Ochrony Środowiska UMŁ [teoretyczny nadzór merytoryczny] Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ [ „program małej retencji” na łódzkich rzekach, program +LIFE] Delegatury Dzielnicowe UMŁ [parki miejskie] Leśnictwo Miejskie [Las Łagiewnicki, lasy miejskie]

16 Projekty dotyczące terenów zielonych
Renaturyzacja dolin rzecznych Program SWITCH Budowa „Parku Ocalałych” Koncepcja „Błękitno-zielonej sieci”

17 SWITCH Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra
Sustainable Water Management Improves Tommorow’s Cities’ Health Głównym celem projektu jest rozwój i wdrażanie rozwiązań naukowych, technologicznych oraz socjoekonomicznych sprzyjających osiągnięciu zrównoważonego rozwoju i efektywnemu zarządzaniu zasobami wody na terenach zurbanizowanych. SWITCH jest realizowany przez międzynarodowe konsorcjum 32 partnerów w 13 krajach, któremu przewodzi UNESCO-IHE Institute for Water Education (Instytut Edukacji Wodnej UNESCO). Łódź została zakwalifikowana jako jedno z 9 miast demonstracyjnych na świecie, razem z takimi miastami jak Hamburg, Birmingham, Saragossa, Tel Aviv, Beijing, Alexandra, Accra i Belo Horizonte.

18 SWITCH Strona Polska prowadzi badania i wdrożenia dotyczące zastosowania ekohydrologii i fitotechnologii w dolinach rzek: Sokołówki i Ner oraz w obszarze ograniczonego zagospodarowania Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi. Celem prowadzonych działań jest: Sokołówka: Zastosowanie ekohydrologii do renaturyzacji rzeki miejskiej w celu zwiększenia retencji wody oraz poprawy jakości życia w mieście, Ner/GOŚ: Systemowe podejście do zarządzania wodą w mieście - zastosowanie fitotechnologii do utylizacji osadów ściekowych, produkcji bioenergii i poprawy jakości wody.

19 LIFE+ LIFE+ jest instrumentem finansowym Wspólnoty Europejskiej powołanym ściśle w celu wspierania przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska. Jego głównymi celami są ułatwienie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja polityk ochrony przyrody oraz identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony środowiska. Projekt „Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych „Arturówek” (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich” to pierwsze uniwersyteckie przedsięwzięcie w ramach programu LIFE+. Partnerem Miasta w powyższych działaniach jest Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk w Łodzi działającego pod auspicjami UNESCO. (Prof. Maciej Zalewski) 

20 PROGRAM „MAŁEJ RETENCJI”
Budowa na rzekach nowych zbiorników pełniących funkcje retencyjne, krajobrazowo – widowiskowe i rekreacyjne. „Program Małej Retencji” jest jednym z symptomów zmiany polityki zarządzania wodami opadowymi w mieście. Promowane jest również rozszczelnianie nawierzchni oraz kształtowanie tzw. „zielonych dachów” Są to działania, których celem jest zatrzymanie wód deszczowych w miejscach, w których one powstają, a nie tak jak dotychczas jak najszybsze wyprowadzenie ich z miasta. Takie powstępowanie w sposób istotny wpłynie na mikroklimat w mieście , a co za tym idzie na stan zdrowia mieszkańców. .

21 Obszary planowanej ochrony przyrodniczej

22

23 Projekt tzw. Błękitno-Zielonej Sieci

24 Zbiornik retencyjny na rzece Sokołówce

25 Łódź plan z ok roku Mileszki – najstarsza wieś na terenie dzisiejszej Łodzi

26 Park „Źródliska” tzw. Kwela
Najstarszy łódzki park

27 Park „Źródliska” tzw. Kwela
Najstarszy łódzki park

28

29 Park „Ocalałych”

30 Park „Ocalałych” [z Holokaustu]
Pomnik Polaków ratujących Żydów

31 „Klucze sukcesu” zwiększenia jakości oraz dostępności przestrzeni zielonych w Łodzi spójna wizja przestrzennego rozwoju miasta zapewnienie bezpieczeństwa poprawa obsługi komunikacyjnej

32 „Dobry przywódca otacza się ludźmi mądrzejszymi od siebie”
Rudolf Giuliani

33 Dziękuję za uwagę Michał Domińczak, dr inż. arch.
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej Fundacja Projekt Łódź


Pobierz ppt "Parki i tereny rekreacyjne Łodzi - kształtowanie i zarządzanie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google