Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OD MIASTA DO METROPOLII – DROGI ROZWOJU EUROPY Parki i tereny rekreacyjne Łodzi – kształtowanie i zarządzanie dr inż. arch. Michał Domińczak Instytut.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OD MIASTA DO METROPOLII – DROGI ROZWOJU EUROPY Parki i tereny rekreacyjne Łodzi – kształtowanie i zarządzanie dr inż. arch. Michał Domińczak Instytut."— Zapis prezentacji:

1

2 OD MIASTA DO METROPOLII – DROGI ROZWOJU EUROPY Parki i tereny rekreacyjne Łodzi – kształtowanie i zarządzanie dr inż. arch. Michał Domińczak Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej Fundacja Projekt Łódź Parki i tereny rekreacyjne Łodzi - kształtowanie i zarządzanie

3 OD MIASTA DO METROPOLII – DROGI ROZWOJU EUROPY Parki i tereny rekreacyjne Łodzi – kształtowanie i zarządzanie

4 1423 – prawa miejskie 1823 – Nowe Miasto 1827 – osada Łódka 1827 – pierwsza fabryka włókiennicza

5 OD MIASTA DO METROPOLII – DROGI ROZWOJU EUROPY Parki i tereny rekreacyjne Łodzi – kształtowanie i zarządzanie ….doświadczenie naucza, iż klasa prządków zagranicznych będąca w stanie zupełnego ubustwa przed rozpoczęciem swego zarobkowania pierwszych nawet potrzeb życiowych opędzić, tem mniej obejmującą przez siebie rolę zagospodarować jest w stanie…..

6 OD MIASTA DO METROPOLII – DROGI ROZWOJU EUROPY Parki i tereny rekreacyjne Łodzi – kształtowanie i zarządzanie Tereny zielone w Łodzi

7 OD MIASTA DO METROPOLII – DROGI ROZWOJU EUROPY Parki i tereny rekreacyjne Łodzi – kształtowanie i zarządzanie Tereny rekreacyjne w Łodzi

8 OD MIASTA DO METROPOLII – DROGI ROZWOJU EUROPY Parki i tereny rekreacyjne Łodzi – kształtowanie i zarządzanie Ochrona przyrody i degradacja środowiska w Łodzi

9 OD MIASTA DO METROPOLII – DROGI ROZWOJU EUROPY Parki i tereny rekreacyjne Łodzi – kształtowanie i zarządzanie tzw. Zielony Krąg Tradycji i Kultury

10 OD MIASTA DO METROPOLII – DROGI ROZWOJU EUROPY Parki i tereny rekreacyjne Łodzi – kształtowanie i zarządzanie Tereny zielone w Łodzi - 34 parki miejskie (11 zabytkowych) - Największy w Europie zespół leśny w granicach miasta [ Las Łagiewnicki 1205 ha] - 2 ścisłe rezerwaty (Polesie Konstantynowskie i Las Łagiewnicki)

11 OD MIASTA DO METROPOLII – DROGI ROZWOJU EUROPY Parki i tereny rekreacyjne Łodzi – kształtowanie i zarządzanie Cechy charakterystyczne zieleni miejskiej w Łodzi - Znaczący udział dawnych parków prywatnych (częściowo ogrodzonych) - znaczny udział parków leśnych - niewielka ilość obiektów parkowo-rekreacyjnych - większość terenów zielonych ma charakter paranaturalny - występowanie zjawiska chwastów miejskich, czyli zdegradowanego, chorego drzewostanu oraz dzikich zarośli - duży udział zieleni dolin rzecznych (rzeki: Jasień, Łódka, Sokołówka, Olechówka, Ner )

12 OD MIASTA DO METROPOLII – DROGI ROZWOJU EUROPY Parki i tereny rekreacyjne Łodzi – kształtowanie i zarządzanie Łódź = Miasto-Ogród?

13 OD MIASTA DO METROPOLII – DROGI ROZWOJU EUROPY Parki i tereny rekreacyjne Łodzi – kształtowanie i zarządzanie

14

15

16 Instytucje zarządzające terenami zielonymi w Łodzi Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji [renaturyzacja doliny Sokołówki, program SWITCH] Wydział Ochrony Środowiska UMŁ [teoretyczny nadzór merytoryczny] Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ [ program małej retencji na łódzkich rzekach, program +LIFE] Delegatury Dzielnicowe UMŁ [parki miejskie] Leśnictwo Miejskie [Las Łagiewnicki, lasy miejskie]

17 OD MIASTA DO METROPOLII – DROGI ROZWOJU EUROPY Parki i tereny rekreacyjne Łodzi – kształtowanie i zarządzanie Projekty dotyczące terenów zielonych Renaturyzacja dolin rzecznych Program SWITCH Budowa Parku Ocalałych Koncepcja Błękitno-zielonej sieci

18 OD MIASTA DO METROPOLII – DROGI ROZWOJU EUROPY Parki i tereny rekreacyjne Łodzi – kształtowanie i zarządzanie SWITCH Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra Sustainable Water Management Improves Tommorows Cities Health Głównym celem projektu jest rozwój i wdrażanie rozwiązań naukowych, technologicznych oraz socjoekonomicznych sprzyjających osiągnięciu zrównoważonego rozwoju i efektywnemu zarządzaniu zasobami wody na terenach zurbanizowanych. SWITCH jest realizowany przez międzynarodowe konsorcjum 32 partnerów w 13 krajach, któremu przewodzi UNESCO-IHE Institute for Water Education (Instytut Edukacji Wodnej UNESCO). Łódź została zakwalifikowana jako jedno z 9 miast demonstracyjnych na świecie, razem z takimi miastami jak Hamburg, Birmingham, Saragossa, Tel Aviv, Beijing, Alexandra, Accra i Belo Horizonte.

19 OD MIASTA DO METROPOLII – DROGI ROZWOJU EUROPY Parki i tereny rekreacyjne Łodzi – kształtowanie i zarządzanie SWITCH Strona Polska prowadzi badania i wdrożenia dotyczące zastosowania ekohydrologii i fitotechnologii w dolinach rzek: Sokołówki i Ner oraz w obszarze ograniczonego zagospodarowania Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi. Celem prowadzonych działań jest: Sokołówka: Zastosowanie ekohydrologii do renaturyzacji rzeki miejskiej w celu zwiększenia retencji wody oraz poprawy jakości życia w mieście, Ner/GOŚ : Systemowe podejście do zarządzania wodą w mieście - zastosowanie fitotechnologii do utylizacji osadów ściekowych, produkcji bioenergii i poprawy jakości wody.

20 OD MIASTA DO METROPOLII – DROGI ROZWOJU EUROPY Parki i tereny rekreacyjne Łodzi – kształtowanie i zarządzanie LIFE+ LIFE+ jest instrumentem finansowym Wspólnoty Europejskiej powołanym ściśle w celu wspierania przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska. Jego głównymi celami są ułatwienie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja polityk ochrony przyrody oraz identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony środowiska. Projekt Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych Arturówek (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich to pierwsze uniwersyteckie przedsięwzięcie w ramach programu LIFE+. Arturówek (Łódź)LIFE+ Partnerem Miasta w powyższych działaniach jest Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk w Łodzi działającego pod auspicjami UNESCO. (Prof. Maciej Zalewski)

21 OD MIASTA DO METROPOLII – DROGI ROZWOJU EUROPY Parki i tereny rekreacyjne Łodzi – kształtowanie i zarządzanie PROGRAM MAŁEJ RETENCJI Budowa na rzekach nowych zbiorników pełniących funkcje retencyjne, krajobrazowo – widowiskowe i rekreacyjne. Program Małej Retencji jest jednym z symptomów zmiany polityki zarządzania wodami opadowymi w mieście. Promowane jest również rozszczelnianie nawierzchni oraz kształtowanie tzw. zielonych dachów Są to działania, których celem jest zatrzymanie wód deszczowych w miejscach, w których one powstają, a nie tak jak dotychczas jak najszybsze wyprowadzenie ich z miasta. Takie powstępowanie w sposób istotny wpłynie na mikroklimat w mieście, a co za tym idzie na stan zdrowia mieszkańców..

22 OD MIASTA DO METROPOLII – DROGI ROZWOJU EUROPY Parki i tereny rekreacyjne Łodzi – kształtowanie i zarządzanie Obszary planowanej ochrony przyrodniczej

23 OD MIASTA DO METROPOLII – DROGI ROZWOJU EUROPY Parki i tereny rekreacyjne Łodzi – kształtowanie i zarządzanie

24 Projekt tzw. Błękitno-Zielonej Sieci

25 OD MIASTA DO METROPOLII – DROGI ROZWOJU EUROPY Parki i tereny rekreacyjne Łodzi – kształtowanie i zarządzanie Zbiornik retencyjny na rzece Sokołówce

26 OD MIASTA DO METROPOLII – DROGI ROZWOJU EUROPY Parki i tereny rekreacyjne Łodzi – kształtowanie i zarządzanie Mileszki – najstarsza wieś na terenie dzisiejszej Łodzi Łódź plan z ok roku

27 OD MIASTA DO METROPOLII – DROGI ROZWOJU EUROPY Parki i tereny rekreacyjne Łodzi – kształtowanie i zarządzanie Park Źródliska tzw. Kwela Najstarszy łódzki park

28 OD MIASTA DO METROPOLII – DROGI ROZWOJU EUROPY Parki i tereny rekreacyjne Łodzi – kształtowanie i zarządzanie Park Źródliska tzw. Kwela Najstarszy łódzki park

29 OD MIASTA DO METROPOLII – DROGI ROZWOJU EUROPY Parki i tereny rekreacyjne Łodzi – kształtowanie i zarządzanie

30 Park Ocalałych

31 OD MIASTA DO METROPOLII – DROGI ROZWOJU EUROPY Parki i tereny rekreacyjne Łodzi – kształtowanie i zarządzanie Park Ocalałych [z Holokaustu] Pomnik Polaków ratujących Żydów

32 OD MIASTA DO METROPOLII – DROGI ROZWOJU EUROPY Parki i tereny rekreacyjne Łodzi – kształtowanie i zarządzanie Klucze sukcesu zwiększenia jakości oraz dostępności przestrzeni zielonych w Łodzi - spójna wizja przestrzennego rozwoju miasta - zapewnienie bezpieczeństwa - poprawa obsługi komunikacyjnej

33 OD MIASTA DO METROPOLII – DROGI ROZWOJU EUROPY Parki i tereny rekreacyjne Łodzi – kształtowanie i zarządzanie Dobry przywódca otacza się ludźmi mądrzejszymi od siebie Rudolf Giuliani

34 OD MIASTA DO METROPOLII – DROGI ROZWOJU EUROPY Parki i tereny rekreacyjne Łodzi – kształtowanie i zarządzanie Michał Domińczak, dr inż. arch. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej Fundacja Projekt Łódź Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "OD MIASTA DO METROPOLII – DROGI ROZWOJU EUROPY Parki i tereny rekreacyjne Łodzi – kształtowanie i zarządzanie dr inż. arch. Michał Domińczak Instytut."

Podobne prezentacje


Reklamy Google