Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyzwania rozwojowe miast w kontekście krajowej polityki miejskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyzwania rozwojowe miast w kontekście krajowej polityki miejskiej"— Zapis prezentacji:

1 Wyzwania rozwojowe miast w kontekście krajowej polityki miejskiej
Katarzyna Szmigiel-Rawska, dr Wyzwania rozwojowe miast w kontekście krajowej polityki miejskiej Warszawa r.

2 Strategicznym celem krajowej polityki miejskiej jest wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do kreowania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy oraz poprawa jakości życia mieszkańców. Założenia Krajowej Polityki Miejskiej, lipiec 2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

3 Wyzwania dla Polski w zakresie rozwoju miast i procesów urbanizacji
Wykorzystanie potencjału głównych ośrodków miejskich i ich obszarów funkcjonalnych do kreowania wzrostu i zatrudnienia oraz zdynamizowania rozwoju kraju Wykorzystanie potencjału miast w procesach rozwoju regionalnego na obszarach problemowych o znaczeniu krajowym Przeciwdziałanie degradacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej obszarów zurbanizowanych Poprawa ładu przestrzennego na obszarach miejskich i powstrzymanie żywiołowej suburbanizacji Poprawa jakości zarządzania i współpracy na obszarach miejskich, w tym na obszarach funkcjonalnych miast Wyzwania horyzontalne, które w specyficzny sposób ujawniają się w miastach Infrastruktura transportowa, w tym transport publiczny na obszarach miejskich Stały monitoring zjawisk społeczno-przestrzennych w obszarach miejskich Założenia Krajowej Polityki Miejskiej, lipiec 2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

4 Wyzwania dla Polski w zakresie rozwoju miast i procesów urbanizacji
Wykorzystanie potencjału głównych ośrodków miejskich i ich obszarów funkcjonalnych do kreowania wzrostu i zatrudnienia oraz zdynamizowania rozwoju kraju Wykorzystanie potencjału miast w procesach rozwoju regionalnego na obszarach problemowych o znaczeniu krajowym Przeciwdziałanie degradacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej obszarów zurbanizowanych Poprawa ładu przestrzennego na obszarach miejskich i powstrzymanie żywiołowej suburbanizacji Poprawa jakości zarządzania i współpracy na obszarach miejskich, w tym na obszarach funkcjonalnych miast Wyzwania horyzontalne, które w specyficzny sposób ujawniają się w miastach Infrastruktura transportowa, w tym transport publiczny na obszarach miejskich Stały monitoring zjawisk społeczno-przestrzennych w obszarach miejskich Założenia Krajowej Polityki Miejskiej, lipiec 2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

5 Zgodnie z zapisami KPZK 2030 obszary miejskie należy rozumieć w kategoriach funkcjonalnych a nie administracyjnych oraz rozróżniać według typologii uwzględniającej rolę i znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego (…) Niemniej, projektowana polityka jest adresowana do wszystkich kategorii obszarów miejskich, a funkcjonalne podejście oznacza, że będzie realizowana we wszystkich obszarach zurbanizowanych oraz tych, które znajdują się w stałej interakcji społeczno-gospodarczej z obszarami zurbanizowanymi tj. obszarach wiejskich.

6 Instrumenty finansowe realizacji krajowej polityki miejskiej
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne grant globalny program JESSICA Założenia Krajowej Polityki Miejskiej, lipiec 2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

7 Uwarunkowania Wyzwania
Sposób definiowania miast jako funkcjonalne obszary miejskie Rodzaj zastosowanych instrumentów finansowych

8 Uwarunkowania Wyzwania
Sposób definiowania miast jako funkcjonalne obszary miejskie Efektywne zarządzanie relacjami Miasto jako operator zewnętrznych, publicznych środków finansowych Rodzaj zastosowanych instrumentów finansowych

9 Najważniejszym wyzwaniem rozwojowym miast w kontekście krajowej polityki miejskiej jest efektywne zarządzanie relacjami: pomiędzy jednostkami administracyjnymi, pomiędzy organizacjami administracyjnymi a organizacjami prywatnymi, pomiędzy organizacjami administracyjnymi a organizacjami edukacji, nauki i rynku pracy, pomiędzy organizacjami administracyjnymi a organizacjami społecznymi.

10 Efektywne zarządzanie relacjami
Zagrożenia Wyzwania Uzależnienie działań podejmowanych we współpracy od zewnętrznego finansowania Uniknięcie kreowania nowych organizacji współpracy administracyjnej w odpowiedzi na zewnętrzne finansowanie Brak trwałości współpracy Zorganizowanie dwuwymiarowego zarządzania relacjami współpracy Internalizowanie wiedzy na temat efektów współpracy Brak wizji regionu Uspołecznione, wielopoziomowe zarządzanie strategiczne Brak spójności podejmowanych działań – postepowanie „od projektu do projektu” Brak organizacji postrzeganych, jako „gospodarz” Źródło: Szmigiel-Rawska, K., S. Dołzbłasz, 2012, Trwałość współpracy transgranicznej, CeDeWu, Warszawa.

11


Pobierz ppt "Wyzwania rozwojowe miast w kontekście krajowej polityki miejskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google