Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa 22.10.2013 r. Katarzyna Szmigiel-Rawska, dr Wyzwania rozwojowe miast w kontekście krajowej polityki miejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa 22.10.2013 r. Katarzyna Szmigiel-Rawska, dr Wyzwania rozwojowe miast w kontekście krajowej polityki miejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa 22.10.2013 r. Katarzyna Szmigiel-Rawska, dr Wyzwania rozwojowe miast w kontekście krajowej polityki miejskiej

2 Strategicznym celem krajowej polityki miejskiej jest wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do kreowania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy oraz poprawa jakości życia mieszkańców. Założenia Krajowej Polityki Miejskiej, lipiec 2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

3 Wyzwania dla Polski w zakresie rozwoju miast i procesów urbanizacji 1.Wykorzystanie potencjału głównych ośrodków miejskich i ich obszarów funkcjonalnych do kreowania wzrostu i zatrudnienia oraz zdynamizowania rozwoju kraju 2.Wykorzystanie potencjału miast w procesach rozwoju regionalnego na obszarach problemowych o znaczeniu krajowym 3.Przeciwdziałanie degradacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej obszarów zurbanizowanych 4.Poprawa ładu przestrzennego na obszarach miejskich i powstrzymanie żywiołowej suburbanizacji 5.Poprawa jakości zarządzania i współpracy na obszarach miejskich, w tym na obszarach funkcjonalnych miast 6.Wyzwania horyzontalne, które w specyficzny sposób ujawniają się w miastach 7.Infrastruktura transportowa, w tym transport publiczny na obszarach miejskich 8.Stały monitoring zjawisk społeczno-przestrzennych w obszarach miejskich Założenia Krajowej Polityki Miejskiej, lipiec 2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

4 Wyzwania dla Polski w zakresie rozwoju miast i procesów urbanizacji 1.Wykorzystanie potencjału głównych ośrodków miejskich i ich obszarów funkcjonalnych do kreowania wzrostu i zatrudnienia oraz zdynamizowania rozwoju kraju 2.Wykorzystanie potencjału miast w procesach rozwoju regionalnego na obszarach problemowych o znaczeniu krajowym 3.Przeciwdziałanie degradacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej obszarów zurbanizowanych 4.Poprawa ładu przestrzennego na obszarach miejskich i powstrzymanie żywiołowej suburbanizacji 5.Poprawa jakości zarządzania i współpracy na obszarach miejskich, w tym na obszarach funkcjonalnych miast 6.Wyzwania horyzontalne, które w specyficzny sposób ujawniają się w miastach 7.Infrastruktura transportowa, w tym transport publiczny na obszarach miejskich 8.Stały monitoring zjawisk społeczno-przestrzennych w obszarach miejskich Założenia Krajowej Polityki Miejskiej, lipiec 2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

5 Zgodnie z zapisami KPZK 2030 obszary miejskie należy rozumieć w kategoriach funkcjonalnych a nie administracyjnych oraz rozróżniać według typologii uwzględniającej rolę i znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego (…) Niemniej, projektowana polityka jest adresowana do wszystkich kategorii obszarów miejskich, a funkcjonalne podejście oznacza, że będzie realizowana we wszystkich obszarach zurbanizowanych oraz tych, które znajdują się w stałej interakcji społeczno-gospodarczej z obszarami zurbanizowanymi tj. obszarach wiejskich.

6 Instrumenty finansowe realizacji krajowej polityki miejskiej Zintegrowane Inwestycje Terytorialne grant globalny program JESSICA Założenia Krajowej Polityki Miejskiej, lipiec 2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

7 UwarunkowaniaWyzwania Sposób definiowania miast jako funkcjonalne obszary miejskie Rodzaj zastosowanych instrumentów finansowych

8 UwarunkowaniaWyzwania Sposób definiowania miast jako funkcjonalne obszary miejskie Efektywne zarządzanie relacjami Miasto jako operator zewnętrznych, publicznych środków finansowych Rodzaj zastosowanych instrumentów finansowych

9 Najważniejszym wyzwaniem rozwojowym miast w kontekście krajowej polityki miejskiej jest efektywne zarządzanie relacjami: pomiędzy jednostkami administracyjnymi, pomiędzy organizacjami administracyjnymi a organizacjami prywatnymi, pomiędzy organizacjami administracyjnymi a organizacjami edukacji, nauki i rynku pracy, pomiędzy organizacjami administracyjnymi a organizacjami społecznymi.

10 ZagrożeniaWyzwania Uzależnienie działań podejmowanych we współpracy od zewnętrznego finansowania Uniknięcie kreowania nowych organizacji współpracy administracyjnej w odpowiedzi na zewnętrzne finansowanie Brak trwałości współpracy Zorganizowanie dwuwymiarowego zarządzania relacjami współpracy Internalizowanie wiedzy na temat efektów współpracy Brak wizji regionu Uspołecznione, wielopoziomowe zarządzanie strategiczne Brak spójności podejmowanych działań – postepowanie od projektu do projektu Brak organizacji postrzeganych, jako gospodarz Efektywne zarządzanie relacjami Źródło: Szmigiel-Rawska, K., S. Dołzbłasz, 2012, Trwałość współpracy transgranicznej, CeDeWu, Warszawa.

11


Pobierz ppt "Warszawa 22.10.2013 r. Katarzyna Szmigiel-Rawska, dr Wyzwania rozwojowe miast w kontekście krajowej polityki miejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google