Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sytuacja na śląskim rynku pracy – diagnoza i prognoza Konferencja 18 grudnia 2009 roku Problem bezrobocia na regionalnym rynku pracy dr Rafał Muster, Instytut.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sytuacja na śląskim rynku pracy – diagnoza i prognoza Konferencja 18 grudnia 2009 roku Problem bezrobocia na regionalnym rynku pracy dr Rafał Muster, Instytut."— Zapis prezentacji:

1 Sytuacja na śląskim rynku pracy – diagnoza i prognoza Konferencja 18 grudnia 2009 roku Problem bezrobocia na regionalnym rynku pracy dr Rafał Muster, Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski 1 Program monitorowania regionalnego rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Liczba osób bezrobotnych w poszczególnych województwach (w tyś.) Źródło: WUP Katowice

3 3 Stopa bezrobocia w poszczególnych województwach na tle kraju (w%) Źródło: WUP Katowice

4 Liczba bezrobotnych waha się od 8,6 tys. w podregionie tyskim do 32,8 tys. w sosnowieckim Stopa bezrobocia przyjmuje wartość od 5,1% (podregion tyski) do 12,3% (podregion sosnowiecki) Problem bezrobocia w poszczególnych podregionach woj. śląskiego Źródło: WUP Katowice

5 5 Zawody reprezentowane przez bezrobotnych (30.06.2009r.) N Sprzedawca10507 Ślusarz3806 Asystent ekonomiczny [zawód szkolny: Technik ekonomista]3127 Pracownik biurowy [Zawód szkolny: Technik prac biurowych]3115 Krawiec2761 Sprzątaczka2479 Technik mechanik2423 Kucharz2329 Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym2045 Robotnik budowlany1984 Murarz1807 Magazynier1504 Robotnik gospodarczy1446 Szwaczka1333 Górnik eksploatacji podziemnej1260 Tokarz1221 Mechanik samochodów osobowych1116 Technik budownictwa1087 Bez zawodu29897 Źródło: WUP Katowice

6 6 Zawody reprezentowane przez bezrobotnych absolwentów (31.12.2008r.) N Sprzedawca235 Pedagog189 Asystent ekonomiczny [zawód szkolny: Technik ekonomista]139 Kucharz małej gastronomii98 Ekonomista80 Pozostali specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania80 Technik mechanik77 Handlowiec [zawód szkolny: Technik handlowiec]75 Specjalista administracji publicznej74 Technik żywienia i gospodarstwa domowego66 Specjalista zastosowań informatyki65 Specjalista do spraw marketingu i handlu [sprzedaży]63 Technik elektronik63 Fryzjer [zawody szkolne: Fryzjer, Technik usług fryzjerskich]60 Socjolog59 Pracownik administracyjny [zawód szkolny: Technik administracji]54 Mechanik pojazdów samochodowych54 Kosmetyczka [zawód szkolny: Technik usług kosmetycznych]53 Bez zawodu1945 Źródło: WUP Katowice

7 Procentowy udział bezrobotnych z prawem do zasiłku Źródło: WUP Katowice

8 Problem zwolnień grupowych na obszarze woj. śląskiego w latach 2007-2009 (zakłady pracy oraz liczba zwolnionych) okres zakłady pracyliczba zwolnionych I-XII' 2007r.211 231 I-XII 2008r.813 752 I-XI' 2009r.2718 988 Źródło: WUP Katowice

9 9 Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy woj. śląskiego (w%) Źródło: WUP Katowice

10 10 Kategorie bezrobotnych z tzw. grupy w szczególnej sytuacji na rynku pracy, którym najtrudniej podjąć pracę – opinie kadry zarządzającej publicznymi służbami zatrudnienia z woj. śląskiego Źródło: badania własne Wap-Tour Sp. z o.o.

11 11 Zainteresowanie pracodawców z Tychów i powiatu bieruńsko-lędzińskiego zatrudnieniem osób bezrobotnych z kategorii w tzw. szczególnej sytuacji na rynku pracy Źródło: badania własne PUP Tychy

12 12 Zainteresowanie pracodawców z Chorzowa zatrudnieniem osób bezrobotnych z kategorii w tzw. szczególnej sytuacji na rynku pracy Źródło: badania własne PUP Chorzów

13 13 Zainteresowanie pracodawców z powiatu tarnogórskiego zatrudnieniem osób bezrobotnych z kategorii w tzw. szczególnej sytuacji na rynku pracy Źródło: badania własne PUP Tarnowskie Góry

14 14 31.12.2000r. 30.06.2009r. Wiek osób bezrobotnych Źródło: WUP Katowice

15 15 Płeć osób bezrobotnych 31.12.2000r. 30.09.2009r. Najwyższy odsetek kobiet notowany jest w powiecie rybnickim (64,3%). Natomiast nadreprezentacja mężczyzn obserwowana była w: - Częstochowie (51,2%), - powiecie kłobuckim (50,8%) - powiecie częstochowskim (50,2%). Źródło: WUP Katowice

16 16 Wykształcenie osób bezrobotnych 31.12.2000r. 30.06.2009r Źródło: WUP Katowice

17 17 Czas pozostawania bez pracy 31.12.2000r. 30.09.2009r. Źródło: WUP Katowice

18 18 B BEZROBOTNI W WIRTUALNEJ PRZESTRZENI PROBLEM CYFROWEGO WYKLUCZENIA OSÓB BEZROBOTNYCH W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH

19 19 Zakres podmiotowy i przestrzenny badań: 6 000 osób zamieszkujących obszar Rudy Śląskiej, które w momencie prowadzenia badań posiadały lub nabywały status bezrobotnego. Badanie miało charakter analizy całościowej. Zakres czasowy: Maj 2007r. – wrzesień 2007r Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny Realizator projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej Jednym z podjętych problemów badawczych była próba odpowiedzi na pytanie o dostępność bezrobotnych do Internetu, a także identyfikacja czynników wpływających na możliwość korzystania z wirtualnej przestrzeni.

20 20 KORZYSTANIE Z INTERNETU PRZEZ ANKIETOWANYCH BEZROBOTNYCH Źródło: badania własne PUP Ruda Śląska

21 21 CECHY SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE BEZROBOTNYCH A KORZYSTANIE Z INTERNETU wiek og ó ł badanych korzystający z Internetu% 18 - 24169894255,5 25 - 34158057836,6 35 - 44102223523,0 45 - 54116013311,5 powyżej 55301258,3 płeć og ó ł badanych korzystający z Internetu% kobiety3753128334,2 mężczyźni204564631,6 Źródło: badania własne PUP Ruda Śląska

22 22 wykształcenieogół badanych korzystający z Internetu% wyższe magisterskie18015284,4 wyższe zawodowe15212481,6 policealne 28118365,1 średnie zawodowe92851155,1 średnie og ó lnokształcące 52130458,4 zasadnicze zawodowe209040319,3 podstawowe/ gimnazjalne142320214,2 niepełne podstawowe/ niepełne gimnazjalne1662313,9 CECHY SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE BEZROBOTNYCH A KORZYSTANIE Z INTERNETU Źródło: badania własne PUP Ruda Śląska

23 23 Dochody na osobę w gospodarstwie domowym (netto) ogół badanych korzystający z Internetu% powyżej 2000 zł282278,6 1601 – 2000 zł 392461,5 1201 – 1600 zł 652843,1 801 – 1200 zł 1918242,9 401 – 800 zł 74830340,5 do 400 zł145333923,3 CECHY SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE BEZROBOTNYCH A KORZYSTANIE Z INTERNETU Źródło: badania własne PUP Ruda Śląska

24 czas pozostawania bez pracy ogół badanych korzystający z Internetu% kr ó cej niż 6 miesięcy 1986102951,8 od 6 do 12 miesięcy57423941,6 od 1 do 2 lat68021431,5 od 3 do 4 lat47311223,7 powyżej 4 lat208333916,3 CECHY SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE BEZROBOTNYCH A KORZYSTANIE Z INTERNETU Źródło: badania własne PUP Ruda Śląska

25 25 DZIELNICA ZAMIESZKANIA BAZROBOTNYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ A KORZYSTANIE Z INTERNETU Procentowy udział osób bezrobotnych w ogólnej liczbie mieszkańców Rudy Śląskiej w 2008 r. (opr. Anna Jagódka, Arkadiusz Dudek) 22% 23% 35% 28% 47% 45% 26% 30% 26% 48% ro=0,6 silna zależność pomiędzy problemem bezrobocia w dzielnicy a korzystaniem przez bezrobotnych z Internetu

26 26 PROBLEM WYKLUCZENIA CYFOWEGO W przypadku osób bezrobotnych często możemy mówić o następujących barierach w dostępie do Internetu: I. Bariera fizycznego dostępu do informatycznej infrastruktury (phisical access) – brak dostępu do komputera z łączem internetowym; II. Bariera związana z kosztami owego dostępu (financial access); III. Bariera braku kompetencji intelektualnych potencjalnych użytkowników, którzy powinni wiedzieć z jakich technologii skorzystać aby rozwiązać dany problem (cognitive access); IV. Bariera złego zaprojektowania poszczególnych serwisów, co powoduje, że nie nadają się one do wykorzystania (desing access); V. Bariera niedostępności kulturowej zamieszczanych tam treści (concent access), a więc np.: niedostosowanie języka przekazu do możliwości percepcyjnych odbiorców;

27 27 Program monitorowania regionalnego rynku pracy Program monitorowania regionalnego rynku pracyhttp://mrp.wup-katowice.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Sytuacja na śląskim rynku pracy – diagnoza i prognoza Konferencja 18 grudnia 2009 roku Problem bezrobocia na regionalnym rynku pracy dr Rafał Muster, Instytut."

Podobne prezentacje


Reklamy Google