Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.ppnt.poznan.pl/rpk Program Konkurencyjność i Innowacje – oferta dla przedsiębiorstw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.ppnt.poznan.pl/rpk Program Konkurencyjność i Innowacje – oferta dla przedsiębiorstw."— Zapis prezentacji:

1 Program Konkurencyjność i Innowacje – oferta dla przedsiębiorstw

2 CIP: 9 wcześniejszych programów 4 wspólne cele 1. Konkurencyjność przedsiębiorstw (szczególnie MŚP) 2. Innowacje i eko-innowacje 3. Konkurencyjne, innowacyjne i integrujące społeczeństwo informacyjne 4. Wydajność energetyczna i nowe/odnawialne źródła energii MAP Innovation w 6.PR Modinis eCONTENT STEERSAVEALTENER

3 Program Konkurencyjność i Innowacje został stworzony w celu uzupełnienia 7. Programu Ramowego. Programy szczegółowe CIP: 1.Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji (EIP) 2170 mln 2. Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) 730 mln 3. Program Inteligentna Energia dla Europy (IEE) 730 mln Konkurencyjność i Innowacje

4 -zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich (MŚP), -promowanie innowacji, w tym innowacji ekologicznych, -pomoc w zdobyciu kapitału dla MŚP w sektorach tradycyjnych oraz tych, które inwestują w ICT, innowacje i technologie dla środowiska, -dostęp do usług wspierania europejskiego biznesu i innowacji -tworzenie sieci między zainteresowanymi stronami – ułatwienie przepływu wiedzy i pomysłów -przyśpieszenie tworzenia konkurencyjnego, innowacyjnego społeczeństwa informacyjnego o charakterze integrującym, -promowanie wydajności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii we wszystkich sektorach, w tym również w sektorze transportu. Cele CIP

5 Wsparcie dla działań promujących: -dostęp do finansowania przeznaczonego na rozpoczęcie i rozwój działalności MŚP oraz na inwestycje w działalność innowacyjną, w tym na rzecz innowacji ekologicznych; -kształtowanie otoczenia przyjaznego dla współpracy MŚP; -innowacje w przedsiębiorstwach, w tym innowacje ekologiczne; -kulturę opartą na przedsiębiorczości i innowacji; -reformy administracyjne i gospodarcze związane z przedsiębiorczością i innowacyjnością. 1. Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji (EIP)

6 A. Instrumenty finansowe Bank Fundusz Venture capital MŚP inwestuje pożycza zapewnia środki Fundusz poręczeniowy Gwarancje Budżet UE

7 « No wrong door » B. Wsparcie dla MŚP Jeden punkt informacyjny dla MŚP: - informacja o Jednolitym Rynku Europejskim, doradztwo, współpraca biznesowa, usługi internacjonalizacyjne; - usługi dla innowacji i transferu technologii i wiedzy; - zachęcanie do uczestnictwa w 7.PR. Wsparcia aktualnie udzielają: i

8 C. Projekty innowacyjne i rozwój polityki Znaczniejsze inicjatywy dot. polityki innowacyjnej: m.in. - Koordynacja komponentu WIEDZA w Strategii lizbońskiej - Szeroko zakrojona strategia innowacyjna dla Europy 1.Projekty: 2 filary: Pro Inno Europe & Europe-Innova

9 Działania na rzecz innowacji -promowanie sieci innowacji, innowacji dla danego sektora, klastrów, -wspieranie krajowych i regionalnych programów na rzecz innowacji w przedsiębiorstwach, -zwiększanie popytu na technologie i pomysły innowacyjne, -IRC = transfer, -wzajemne uczenie się =współpraca między krajowymi i regionalnymi kierownikami programów dla MŚP

10 Cel: wsparcie działań zmierzających do szybkiego wdrożenia technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w gospodarce oraz pobudzenie innowacyjności poprzez zwiększenie zakresu stosowania i inwestowania w te technologie. Adresaci: - europejski przemysł z sektora ICT, - innowacyjne MŚP - administracja publiczna, - jednostki z krajów członkowskich UE i stowarzyszonych, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Bałkanów Zachodnich. 2. Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT)

11 Jednolita europejska przestrzeń informacyjna -Łatwy dostęp (bezpieczna, wydajna infrastruktura), -Poprawa warunków rozwoju zawartości cyfrowej (digital content), -Monitorowanie europejskiego społeczeństwa informacyjnego, dostęp do korzystania z usług komunikacji cyfrowej, dostęp do połączeń szerokopasmowych. 2. Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT)

12 Pobudzanie innowacji i inwestycji w ICT -Promowanie innowacji w procesach, usługach, produktach przy zastosowaniu ICT, -Umożliwianie interakcji publicznych i prywatnych, partnerstwa na rzecz przyśpieszenia innowacji oraz inwestycji w ICT, -Promowanie możliwości i korzyści, jakie ICT oferują obywatelom i podmiotom gospodarczym, zachęcanie do debaty na poziomie europejskim na temat tendencji w ICT. 2. Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT)

13 Stworzenie społeczeństwa informacyjnego -Zwiększenie dostępności ICT i umiejętności ich wykorzystywania, wspieranie użytkowania ICT, -Poprawa jakości, wydajności usług w dziedzinach zainteresowania publicznego, ogólnoeuropejskie usługi publiczne, tworzenie elementów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania i rozpowszechniania dobrych praktyk. 2. Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT)

14 Instrument realizacji polityki energetycznej Komisji Europejskiej. Cele: -wspieranie wzrostu efektywności energetycznej, -wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, -zapewnienie zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii dla Europy 3. Program Inteligentna Energia dla Europy (IEE)

15 -Promowanie wydajności energetycznej oraz racjonalnego wykorzystania zasobów energetycznych – SAVE; -Promowanie nowych i odnawialnych źródeł energii i wspieranie różnorodności energetycznej – ALTENER; -Promowanie wydajności energetycznej oraz zastosowania nowych i odnawialnych źródeł energii w transporcie – STEER. 3. Program Inteligentna Energia dla Europy (IEE)

16 Cele operacyjne: -dostarczanie elementów poprawiających zrównoważony rozwój, rozwijanie potencjału miast i regionów, opracowywanie środków legislacyjnych; instrumentów monitorujących, oceniających, -wzmacnianie inwestycji w nowe i najbardziej skuteczne technologie w dziedzinie efektywności energetycznej, w odnawialne źródła energii oraz zróżnicowania energetycznego (w tym w transporcie), 3. Program Inteligentna Energia dla Europy (IEE)

17 Cele operacyjne cd.: -usuwanie niezwiązanych z technologią przeszkód utrudniających tworzenie inteligentnych wzorców produkcji i zużycia energii poprzez: -promocję, -podnoszenie świadomości na poziomie lokalnym i regionalnym, -wspieranie wymiany specjalistycznej wiedzy i doświadczenia wśród zaangażowanych podmiotów, przedsiębiorstw i obywateli -rozprzestrzenianie najlepszych praktyk i dostępnych technologii, w szczególności poprzez promowanie na poziomie UE. 3. Program Inteligentna Energia dla Europy (IEE)

18 CIP a 7.PR CIP Budżet mln euro - Rozpowszechnianie nowych technologii - Zarządzanie własnością intelektualną i przemysłową - Mechanizmy kapitału ryzyka i gwarancji - Sieci i klastry - Promocja uczestnictwa MŚP w 7.PR 7.PR Budżet mln euro - Opracowywanie nowych technologii - Mobilność naukowców - Badania naukowe – projekty współpracy - Specjalne projekty dla MŚP - Projekty badawcze dla MŚP

19

20 1) PROGRAM NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI EIP (Z WYŁĄCZENIEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DLA MŚP) Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, IPPT PAN, ul. Żwirki i Wigury 81, Warszawa Aleksander Bąkowski: tel.: (22) , PROGRAM NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI EIP (INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MŚP) Związek Banków Polskich, ul. Kruczkowskiego 8, Warszawa tel./faks: (22) , 2) PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA POLITYKI W ZAKRESIE ICT KPK PB UE, Małgorzata Gliniecka: tel.: (22) , Stowarzysznie Miasta w Internecie, ul. Prądnicka 4/15, Kraków Łukasz Nikitin: tel.: (12) w. 25, 3) PROGRAM INTELIGENTNA ENERGIA DLA EUROPY (IEE) Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., ul. Mokotowska 35, Warszawa tel. (22) , Gdzie szukać informacji?

21 Ważne strony internetowe CIP: Portal dla MŚP: IPR Helpdesk: Strony w języku polskim: CIP: KPK: RPK Poznań: (Newsletter) Biuletyn:

22 Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Fundacja UAM – Poznański Park Naukowo-Technologiczny ul. Rubież 46, Poznań tel. (61) Dziękuję Państwu za uwagę!


Pobierz ppt "Www.ppnt.poznan.pl/rpk Program Konkurencyjność i Innowacje – oferta dla przedsiębiorstw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google