Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie – efekty, możliwości i perspektywy Program Bloku Finansowego PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ… Czyli rola i wsparcie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie – efekty, możliwości i perspektywy Program Bloku Finansowego PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ… Czyli rola i wsparcie."— Zapis prezentacji:

1 I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie – efekty, możliwości i perspektywy Program Bloku Finansowego PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ… Czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania Funduszy Europejskich Finansowanie inwestycji ekologicznych przedsiębiorców z udziałem kapitału zewnętrznego Temat: Instrumenty finansowania dla MSP

2 Instrumenty finansowe dla MSP w Programie Ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji CIP 2007-2013 Finansowanie ekoinnowacyjnych MSP KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY PRZY ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH Joanna Dąbrowska Warszawa, TORWAR, 8 maja 2008 r.

3 3 W ramach Programu CIP 2007 - 2013 Program na rzecz przedsiębiorczości (EIP) Budżet: 2,166 mld EUR, w tym 1,13 mld EUR na komponent Instrumenty finansowe dla MSP

4 4 Beneficjenci bezpośredni: Instytucje finansowe banki, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, fundusze kapitałowe podwyższonego ryzyka, sieci aniołów biznesu Dostępne instrumenty mają zachęcić te instytucje do zwiększenia finansowania innowacyjnych MSP, w tym finansujących ekoinnowacje, na różnych etapach rozwoju firmy: przy zakładaniu, w fazie startu i ekspansji, na etapie transferu firmy. Beneficjenci pośredni: MSP Wynikiem programu ma być ułatwienie firmom dostępu do finansowania inwestycji związanych z wiedzą (innowacje i eko- innowacje, transfer technologii).

5 5 Instrumenty finansowe dla MSP Instrumenty oferowane instytucjom finansowym to: GIF - instrument na rzecz wysokiego wzrostu i innowacji w MSP; SMEG - system poręczeń dla MSP; CBS - system rozwijania zdolności instytucji pośrednictwa finansowego.

6 6 GIF - Instrument na rzecz wysokiego wzrostu i innowacji w MSP Obejmuje inwestycje w wyspecjalizowane fundusze podwyższonego ryzyka, w tym: fundusze finansujące wczesne stadium rozwoju firmy (seed capital), fundusze działające w skali regionu lub skupione na określonych sektorach/ technologiach, fundusze typu venture capital finansujące działania badawczo-rozwojowe itp. Wsparte fundusze udostępniają następnie kapitał innowacyjnym MSP, umożliwiając im rozpoczęcie i rozwój działalności, wprowadzenie produktów i usług na rynek, czy prowadzenie działalności B+R.

7 GIF1 – Fundusze Pośredniczące Wyspecjalizowane fundusze venture-capital: fundusze finansujące wczesne stadium rozwoju firmy, fundusze mogące pełnić rolę katalizatora w rozwoju ryków kapitału dla danej technologii lub regionie, podmioty utworzone celem dokonywania transferu technologii. Fundusze powinny dysponować szerokim wachlarzem inwestorów (pojedynczy inwestor – max. do 50% kapitału Funduszu Pośredniczącego) Beneficjenci końcowi: innowacyjne MSP, o wysokim potencjale wzrostu, inwestujące w rozwój technologiczny, innowacje (w tym eko-innowacje), transfer technologii, 7

8 GIF2 - Fundusze Pośredniczące Wyspecjalizowane fundusze podwyższonego ryzyka fundusze finansujące firmy o wysokim potencjale wzrostu na etapie ekspansji; fundusze mogące pełnić rolę katalizatora w rozwoju rynków kapitału dla danej technologii lub regionie, fundusze prowadzące strategię buy-and-build (zapewnienie długotrwałego wzrostu zatrudnienia i wartości firmy), fundusze, których polityka inwestycyjna zakłada >50% udział w firmach-beneficjentach końcowych Beneficjenci końcowi: innowacyjne MSP, o wysokim potencjale wzrostu, inwestujące w rozwój technologiczny, innowacje (w tym eko-innowacje), transfer technologii będące na etapie ekspansji. 8

9 9 SMEG - System poręczeń dla MSP Zapewnia dodatkowe gwarancje (poręczenia, regwarancje) dla działających systemów gwarancyjnych oraz gwarancje bezpośrednie dla pośredników finansowych. Pośrednicy finansowi w SMEG zostaną wybrani spośród systemów gwarancyjnych, w tym organizacji udzielających poręczeń, instytucji mikrogwarancyjnych, instytucji finansowych zaangażowanych w finansowanie MSP, działających w jednym lub kilku krajach.

10 10 System poręczeń dla MSP -SMEG System SMEG obejmuje cztery rodzaje gwarancji/ re-gwarancji: I.Gwarancje kredytów, pożyczek, leasingu II.Gwarancje mikrokredytów III.Gwarancje inwestycji kapitałowych IV.Gwarancje transakcji sekurytyzacyjnych

11 11 CBS - System rozwijania zdolności instytucji pośrednictwa finansowego Obejmuje dwa działania: Działanie w zakresie kapitału zalążkowego Wsparcie instytucji finansowych inwestujących w innowacyjne MSP lub w MSP o znacznym potencjale wzrostu. Dofinansowanie długoterminowego zatrudnienia specjalistów z zakresu innowacji i technologii (zwiększenie specjalistycznej wiedzy w tych instytucjach, np. w zakresie ekoinnowacji). Działanie w zakresie partnerstwa Poprawa procedur oceny wiarygodności finansowej przy kredytowaniu MSP, ulepszenie zdolności do oszacowania ekonomicznej żywotności projektów, w których znacząca rolę odgrywają innowacje ekologiczne.

12 Gdzie aplikować o wsparcie? Komponent jest wdrażany w imieniu Komisji Europejskiej przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) w Luksemburgu – tam należy składać wnioski Nabór wniosków do systemu poręczeń SMEG oraz do instrumentu GIF - JUŻ TRWA Nabór ciągły w oparciu o Zaproszenie do zgłaszania zainteresowania, publikowane w Dzienniku Urzędowym http://eur-lex.europa.euhttp://eur-lex.europa.eu. 12

13 Jak aplikować o wsparcie? Przed złożeniem oficjalnego wniosku, należy przesłać Informacje wstępne o organizacji i aplikacji (które gwarancje, na jaki produkt, na jaką kwotę) na adres mailowy cip.guarantees@eif.orgcip.guarantees@eif.org Procedura aplikacyjna w SMEG (I, II, III): wniosek do EFI (w języku angielskim, x 2) wstępna selekcja wizyta due diligence na miejscu propozycja EFI do KE przyjęcia wniosku decyzja KE podpisanie przez EFI umowy z wnioskodawcą Gwarancje sekurytyzacyjne (IV) oraz GIF – procedura, oparta na indywidualnych negocjacjach 13

14 14 Bank/Fundusz pożyczkowy Fundusz Venture capital MSP inwestuje pożycza zapewnia środki Fundusz poręczeniowy gwarantuje Budżet UE Jak środki trafiają do beneficjentów? Źródło: prezentacja Ministerstwa Gospodarki, maj 2007 KPK przy ZBP Informuje, doradza

15 Rola Krajowego Punktu Kontaktowego przy Związku Banków Polskich Krajowy Punkt Kontaktowy działa pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i jest koordynowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Zadaniem KPK przy ZBP jest prowadzenie działalności informacyjno-konsultacyjnej oraz stymulowanie aktywnego udziału potencjalnych beneficjentów w komponencie Instrumenty Finansowe MSP 15

16 16 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY PRZY ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH DLA KOMPONENTU INSTRUMENTY FINANSOWE DLA MSP Infolinia mailowa: kpkcip@zbp.plkpkcip@zbp.pl http://cip.gov.pl/eip-kpkzbp tel/fax: (+22) 696 64 95 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie – efekty, możliwości i perspektywy Program Bloku Finansowego PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ… Czyli rola i wsparcie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google