Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (NUMER PROJEKTU: POKL.07.02.01-24-052/09) Aktywizacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (NUMER PROJEKTU: POKL.07.02.01-24-052/09) Aktywizacja."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (NUMER PROJEKTU: POKL.07.02.01-24-052/09) Aktywizacja zawodowa i społeczna młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w świetlicach środowiskowych II Edycja realizowanego przez POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ ZO w Częstochowie w ramach Priorytetu VII Promocja integracji Społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomi społecznej, Poddziałenia7.2.1 Aktywizacja zawodowa i Społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. od 01.08.2011 r. do 30.07.2013 r.

2 2 Co przed nami w projekcie: AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA MŁODZIEŻY ZAGROŻONEJ WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH II EDYCJA ?

3 3 W okresie 2 lat w ramach projektu zostaną przeprowadzone: zajęcia z j. angielskiego w świetlicach zajęcia matematyczne w świetlicach warsztaty grupowe z psychologiem- pedagogiem warsztaty grupowe z doradcą zawodowym

4 4 konsultacje indywidualne z matematyki dla uczniów/uczennic potrzebujących dodatkowego wsparcia konsultacje indywidualne z jęz. angielskiego dla uczniów/uczennic potrzebujących dodatkowego wsparcia Uczestnicy/czki Projektu zapewniony będą mieli bezpłatne wyżywienie – poczęstunek w trakcie zajęć, a także otrzymają materiały dydaktyczne

5 5 ZAJĘCIA PROJEKTOWE BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ NA TERENIE MIASTA W 5 ŚWIETLICACH

6 6 Świetlica Środowiskowa Radosny Dom ul. Krasińskiego 11a

7 7 Środowiskowe Ognisko Wychowawcze nr 1 Mały Książę ul. Tetmajera 18

8 8 Środowiskowe Ognisko Wychowawcze nr 2 Iskierka ul. Orla 4/8

9 9 Młodzieżowa Świetlica Socjoterapeutyczna Nasza Dziupla ul. Kozia 18

10 10 Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Otwarte Drzwi ul. Warszawska 13

11 11 KADRA MERYTORYCZNA REALIZUJĄCA PROJEKT

12 12 PSYCHOLOG/PEDAGOG DORADCA ZAWODOWY NAUCZYCIELE/LKI MATEMATYKI NAUCZYCIELE/LKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

13 13 ZAKŁADANE REZULTATY: PODNIESIENIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH PODNIESIENIE KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH PODNIESIENIE SZANS NA RYNKU PRACY W PRZYSZŁOŚCI ZWIĘKSZENIE SZANS NA WYJŚCIE Z GRUPY OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

14 14 NABYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACY W GRUPIE NABYCIE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH Z RÓWIEŚNIKAMI I NAUCZYCIELAMI NABYCIE UMIEJĘTNOŚCI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SZKOLNYCH ZWIĘKSZENIE ZAUFANIA WE WŁASNE MOŻLIWOŚCI

15 15 ZWIĘKSZENIE MOTYWACJI DO PODEJMOWANIA NOWYCH FORM PODNIESIENIA POZIOMU POSIADANEJ WIEDZY PODNIESIENIE POZIOMU: SAMOOCENY ASPIRACJI OSOBISTYCH ASPIRACJI SZKOLNYCH ASPIRACJI ZAWODOWYCH

16 16 POLEPSZENIE POZYCJI NA RYNKU PRACY POPRZEZ PODNIESIENIE KOMPETENCJI WYROBIENIE NAWYKU KONSEKWENCJI I DYSCYPLINY W PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH POPRZEZ: REGULARNE UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH PROJEKTOWYCH SPRAWDZANIE POSTĘPÓW W NAUCE

17 17 ZMNIEJSZENIE OBAW, STRACHU PRZED ZAJĘCIAMI MATEMATYCZNYMI, JĘZYKOWYMI WZROST ZAINTERESOWANIA PRZEDMIOTAMI ŚCISŁYMI WŚRÓD UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIE CZASU WOLNEGO MŁODZIEŻY

18 18 Zakłada się, że dodatkowe działania edukacyjne spowodują wzrost wyników egzaminu zewnętrznego w latach 2012 i 2013 Trwałość projektu

19 19 Mierzenie rezultatów projektu

20 20 KARTY OBSERWACJI UCZNIÓW/UCZENNIC ANKIETY SKIEROWANE DO RODZICÓW, UCZNIÓW/UCZENNIC I NAUCZYCIELI/LEK WYWIADY Z PROWADZĄCYMI ZAJĘCIA KARTY KONTAKTÓW ZE SZKOŁĄ SPRAWOZDANIA RAPORTY

21 21 TESTY Z MATEMATYKI I Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA WEJŚCIU I NA WYJŚCIU DZIENNIKI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH KARTY PRACY NAUCZYCIELI/LEK KARTY PRACY UCZNIÓW/UCZENNIC

22 22 WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

23 23 WIĘKSZE ZAANGAŻOWANIE SIĘ RODZICÓW W WYCHOWANIE DZIECI SPOTKANIA I KONSULTACJE Z RODZICAMI POTRZEBUJĄCYMI FACHOWYCH INFORMACJI, JAK I ZAPEWNIENIA WSPARCIA PSYCHICZNEGO INTEGRACJA ŚRODOWISKA

24 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ !


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (NUMER PROJEKTU: POKL.07.02.01-24-052/09) Aktywizacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google