Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zapewnienie jakości wyników badań Akredytacja laboratoriów wykład dla studentów V roku specjalizacji Analiza i Ocena Żywności dr inż. Maciej Wojtczak Politechnika.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zapewnienie jakości wyników badań Akredytacja laboratoriów wykład dla studentów V roku specjalizacji Analiza i Ocena Żywności dr inż. Maciej Wojtczak Politechnika."— Zapis prezentacji:

1 Zapewnienie jakości wyników badań Akredytacja laboratoriów wykład dla studentów V roku specjalizacji Analiza i Ocena Żywności dr inż. Maciej Wojtczak Politechnika Łódzka Instytut Chemicznej Technologii Żywności

2 Akredytacja laboratoriów środkiem budowania zaufania w Europie Dr inż. Maciej Wojtczak2 PLAN WYKŁADÓW 1.Znaczenie problemu zapewnienia jakości w badaniach laboratoryjnych 2.Akredytacja środkiem budowania zaufania w Europie 3.System akredytacji w Polsce 4.Wymagania normy PN-EN dotyczące systemu jakości w laboratorium (cz. I) 5.Wymagania normy PN-EN dotyczące systemu jakości w laboratorium (cz. II)

3 Akredytacja laboratoriów środkiem budowania zaufania w Europie Dr inż. Maciej Wojtczak3 PLAN WYKŁADÓW 6.Wymagania normy PN-EN dotyczące systemu jakości w laboratorium (cz. III) 7.Wymagania normy PN-EN dotyczące kompetencji technicznych laboratorium (cz. I) 8.Wymagania normy PN-EN dotyczące kompetencji technicznych laboratorium (cz. II) 9.Wymagania normy PN-EN dotyczące kompetencji technicznych laboratorium (cz. III) 10.Walidacja metody badawczej (cz. I)

4 Akredytacja laboratoriów środkiem budowania zaufania w Europie Dr inż. Maciej Wojtczak4 11.Walidacja metody badawczej (cz. II) 12.Wyrażanie niepewności pomiaru 13.Kontrola jakości i metody zapewnienia jakości wyników 14.TEST zaliczeniowy PLAN WYKŁADÓW

5 Akredytacja laboratoriów środkiem budowania zaufania w Europie dr inż. Maciej Wojtczak Politechnika Łódzka Instytut Chemicznej Technologii Żywności

6 Akredytacja laboratoriów środkiem budowania zaufania w Europie Dr inż. Maciej Wojtczak6 Kroki milowe jednoczenia Europy 1949 Utworzenie Rady Europy 1952 Utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali 1957 Utworzenie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (EURATOM) 1960 Europejska Strefa Wolnego Handlu (EFTA) 1979 Europejski System Walutowy 1979 Pierwsze bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego

7 Akredytacja laboratoriów środkiem budowania zaufania w Europie Dr inż. Maciej Wojtczak7 Kroki milowe jednoczenia Europy 1985 Nowa koncepcja WE ( r.) –Harmonizacja przepisów prawnych –Opracowanie norm przez CEN/CENELEC – spec. tech. –Nieobligatoryjny charakter norm –Wyrób jest zgodny jeśli odpowiada normom zharmonizowanym 1992Traktat w Porto o powołaniu Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej 2002 Wprowadzenie wspólnej waluty 2004 Przyjęcie POLSKI do UE

8 Akredytacja laboratoriów środkiem budowania zaufania w Europie Dr inż. Maciej Wojtczak8 Cele rynku wewnętrznego UE Swobodny przepływ osób Swobodny przepływ usług Swobodny przepływ kapitału Swobodny przepływ towarów

9 Akredytacja laboratoriów środkiem budowania zaufania w Europie Dr inż. Maciej Wojtczak9 Swobodny przepływ towaru Likwidacja technicznych barier handlowych Wzajemne uznawanie wyników badań i certyfikatów zgodności

10 Akredytacja laboratoriów środkiem budowania zaufania w Europie Dr inż. Maciej Wojtczak10 KONCEPT GLOBALNY Decyzja Rady WE o globalnym ujęciu certyfikacji i badań z 21 grudnia 1989 r. Procedura oceny zgodności w oparciu o moduły Stosowanie serii norm dla systemów jakości Stosowanie serii norm dla jednostek badawczych, akredytacyjnych i certyfikujących Stworzenie narodowych systemów akredytacji Utworzenie EOTC (Europejskiej Org. Ds. Oceny Zgodności)

11 Akredytacja laboratoriów środkiem budowania zaufania w Europie Dr inż. Maciej Wojtczak11 Dobra Praktyka Laboratoryjna (GLP) jest to system zapewnienia jakości obejmujący działania organizacyjne i warunki, w których badania środowiskowe i zdrowotne (nie kliniczne) są planowane, dokonywane, monitorowane, rejestrowane, archiwizowane i opracowywane w postaci raportu

12 Akredytacja laboratoriów środkiem budowania zaufania w Europie Dr inż. Maciej Wojtczak12 Dobra Praktyka Laboratoryjna (GLP) zasady dobrej praktyki laboratoryjnej znajdują zastosowanie w nieklinicznych badaniach bezpieczeństwa przedmiotów badania, zawartych w lekarstwach, środkach ochrony roślin i biocydach, artykułach kosmetycznych, weterynaryjnych, dodatkach do żywności i pasz oraz w chemikaliach przemysłowych. podstawę oceny i stosowania GLP stanowią wytyczne OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju)

13 Akredytacja laboratoriów środkiem budowania zaufania w Europie Dr inż. Maciej Wojtczak13 CERTYFIKACJA SYSTEMU JAKOŚCI certyfikacja jest formalnym potwierdzeniem spełnienia konkretnych wymagań Podstawę certyfikacji systemów jakości stanowi seria norm EN ISO 9000

14 Akredytacja laboratoriów środkiem budowania zaufania w Europie Dr inż. Maciej Wojtczak14 AKREDYTACJA LABORATORIÓW AKREDYTACJA jest to "procedura, w wyniku której upoważniona jednostka organizacyjna oficjalnie uznaje, że pewna jednostka organizacyjna lub osoba jest kompetentna do wykonywania określonych zadań" JEDNOSTKA AKREDYTUJĄCA jest to "jednostka prowadząca system akredytacji i zarządzająca nim oraz udzielająca akredytacji" (definicje z PN EN 45020:2000)

15 Akredytacja laboratoriów środkiem budowania zaufania w Europie Dr inż. Maciej Wojtczak15 GPLAkredytacjaCertyfikacja Podstawa prawna Wytyczne OECD, dyrektywy UE EN ISO 17025EN ISO 9000 Zastosowanie Plany badawcze, leki, nowe produkty Metody badawcze, kontrola Produkcja usługi Cel Odtwarzalność poprzez dokumentacje Porównywalność i dokładność wyników Zaufanie do produkcji Charakter systemu DokumentyKompetencjeOrganizacja PrzeznaczenieJednostki badawczeLaboratoriaPrzemysł Jednostka orzekająca InspektorzyJed. AkredytującaJed. certyfikująca

16 Akredytacja laboratoriów środkiem budowania zaufania w Europie Dr inż. Maciej Wojtczak16 Podstawy prawne akredytacji Dyrektywa 93/99/EWG –Obowiązek dla laboratoriów urzędowej kontroli żywności Ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z dnia 11 maja 2001 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzania urzędowej kontroli żywności z dnia 23 grudnia 2002 r.

17 Akredytacja laboratoriów środkiem budowania zaufania w Europie Dr inż. Maciej Wojtczak17 Proces akredytacji Podczas procesu akredytacji wnioskująca o akredytację organizacja poddaje się ocenie: kompetencji technicznych; organizacji i systemu zarządzania gwarantujących bezstronność i niezależność oraz zapewniających jakość świadczonych usług w zakresie badań, wzorcowań, kontroli i certyfikacji.

18 Akredytacja laboratoriów środkiem budowania zaufania w Europie Dr inż. Maciej Wojtczak18 Aby zdobyć zaufanie obywateli, urzędów, sądów i innych państw UE Już nie wystarczy fakt, że sami znamy własne kompetencje w to wierzymy trzeba dostarczyć OBIEKTYWNYCH dowodów kompetencji i wiarygodności


Pobierz ppt "Zapewnienie jakości wyników badań Akredytacja laboratoriów wykład dla studentów V roku specjalizacji Analiza i Ocena Żywności dr inż. Maciej Wojtczak Politechnika."

Podobne prezentacje


Reklamy Google