Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

II Krakowska Konferencja Młodych Uczonych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "II Krakowska Konferencja Młodych Uczonych"— Zapis prezentacji:

1 II Krakowska Konferencja Młodych Uczonych
Paweł Płachecki Opłaty za energię elektryczną kalkulowane przez spółki dystrybucyjne odbiorcom taryfowym II Krakowska Konferencja Młodych Uczonych

2 2. Sposób wyznaczania wysokości opłaty za pobraną energię
Plan prezentacji: 1. Regulacje prawne 2. Sposób wyznaczania wysokości opłaty za pobraną energię - opłata za usługę dystrybucji - opłata za usługę obrotu - opłata abonamentowa 3. Liberalizacja rynku energii elektrycznej - przygotowywania do procesu i stan obecny w Polsce - zmiany na rynkach energii innych państw II Krakowska Konferencja Młodych Uczonych

3 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
1. Regulacje prawne 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne wraz z późniejszymi zmianami, 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, 3. Dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej. II Krakowska Konferencja Młodych Uczonych

4 2. Sposób wyznaczania wysokości opłaty za pobraną energię
poszczególne symbole oznaczają: Ocm – całkowita miesięczna opłata za pobraną energię elektryczną, zł/m – c; Oud – opłata tytułem usługi dystrybucji, zł/m – c; Oen – opata zakupioną energię elektryczną, zł/m – c; Oa – opłata abonamentowa, zł/m – c. II Krakowska Konferencja Młodych Uczonych

5 Opłata za wykonaną usługę dystrybucyjną
poszczególne symbole oznaczają: Oud – opłata miesięczna za usługę dystrybucyjną, zł/m – c; SSVn – składnik stały stawki opłaty sieciowej, zł/kW lub zł/MW; P – moc umowna, kW lub MW; SZoPK – składnik zmienny stawki opłaty dystrybucyjnej dla strefy czasowej k, zł/kWh lub zł/MWh; Ek – ilość energii w strefie czasowej k jaka objęta jest usługą dystrybucyjną, kWh lub MWh; n – ilość stref czasowych w danej grupie taryfowej. II Krakowska Konferencja Młodych Uczonych

6 Opłata za zakupioną energię elektryczną
poszczególne symbole oznaczają: Oen – opata zakupioną energię elektryczną, zł/m – c; Cek – cena energii elektrycznej w strefie czasowej k, zł/kWh lub zł/MWh; Ek – ilość energii elektrycznej pobranej przez odbiorcę w strefie czasowej k, kWh lub MWh n – ilość stref czasowych w danej grupie taryfowej. II Krakowska Konferencja Młodych Uczonych

7 Opłaty abonamentowe odczytu wskazań i kontroli urządzeń pomiarowo –
Opłaty abonamentowe kalkulowane są na podstawie kosztów uzasadnionych ponoszonych tytułem: odczytu wskazań i kontroli urządzeń pomiarowo – rozliczeniowych, handlowej obsługi klientów polegającej na wystawianiu i dostarczaniu faktur, prowadzenia ewidencji wpłat należności i innych danych dzięki którym możliwa jest poprawność rozliczeń. II Krakowska Konferencja Młodych Uczonych

8 3. Liberalizacja rynku energii elektrycznej w Polsce
Możliwość wyboru dostawcy energii elektrycznej Pierwszy lipca 2007 Wydzielenie operatorów systemów dystrybucyjnych Procedura zmiany dostawcy Instrukcje ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej Spółki dystrybucyjne a nowa sytuacja na rynku Opłacalność zmiany dostawcy energii elektrycznej KDT, taryfowanie, URE II Krakowska Konferencja Młodych Uczonych

9 Procedura zmiany dostawcy energii elektrycznej
Zgłoszenie zamiaru zmiany dostawcy energii Powiadomienie o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku Rozwiązanie dotychczasowej umowy Zawarcie nowej umowy dystrybucyjnej z odbiorcą oraz sprzedawcą Zawarcie umowy o bilansowanie - pomiędzy dystrybutorem a odbiorcą - pomiędzy dystrybutorem a wskazanym przez odbiorcę podmiotem uprawnionym do bilansowania (np. nowy sprzedawca) Spełnienie wymagań zawartych w regulaminie Przypisanie fizycznego punktu pomiarowego Odczyt układu pomiarowo rozliczeniowego II Krakowska Konferencja Młodych Uczonych

10 Liberalizacja rynku energii elektrycznej w innych państwach
Wielka Brytania i jej doświadczenia Otwarcie rynku energii w Szwecji Liberalizacja rynku energii w Niemczech Zmiany cen energii Rynkowa siła koncernów energetycznych II Krakowska Konferencja Młodych Uczonych

11 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ II Krakowska Konferencja Młodych Uczonych


Pobierz ppt "II Krakowska Konferencja Młodych Uczonych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google