Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Unia Europejska po 1990 roku Michał Jasiulewicz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Unia Europejska po 1990 roku Michał Jasiulewicz"— Zapis prezentacji:

1 Unia Europejska po 1990 roku Michał Jasiulewicz
Politechnika Koszalińska Unia Europejska po 1990 roku

2 „Development and promotion of the
Moduł Jean Monnet „Development and promotion of the Lisbon Strategy in Regions with making use of academic – related European Programmes” Koszalin, 9 czerwca 2008r.

3 Wspólnota Europejska - Główne Obszary Integracji
Wspólna polityka rolna Wspólna polityka transportowa Polityka konkurencji Kursy walutowe – utrzymanie systemu stabilnych kursów walutowych; Europejski System Walutowy – wyznaczony kurs centralny Wspólna polityka handlowa Polityka społeczna – m.in. problem bezrobocia, bezpieczeństwo pracy Spójność ekonomiczna i socjalna – zmniejszenie dysproporcji w rozwoju niektórych regionów i zmniejszenia zacofania regionów mających najmniej korzystne warunki, w tym obszarów wiejskich Badania i rozwój technologiczny Ochrona środowiska – np.jednolite normy czystości wód, zanieczyszczeń w spalinach samochodowych – od 1992r.wyposażenie pojazdu w katalizator

4 INSTYTUCJE UNII EUROPEJSKIEJ:
Rada UE – po jednym przedstawicielu każdego państwa członkowskiego, mają różną liczbę głosów w zależności od liczby ludności danego kraju Rada Europejska - zadaniem RE jest ustalenie politycznej listy spraw najistotniejszych dla zachowania dynamiki rozwoju UE Komisja Europejska – zapewnia, by decyzje RE przybierały kształt aktów prawnych Komitet Ekonomiczno-Społeczny – organ doradczy Komisji i Rady UE; Parlament Europejski – poszczególne państwa członkowskie reprezentowane są proporcjonalnie do liczby ludności Europejski Trybunał Sprawiedliwości – wydawanie ostatecznych orzeczeń w sporach poprawnej interpretacji i stosowania Traktatów Wspólnot Europejskich oraz wydawania na ich podstawie przepisów prawnych Trybunał Rewidentów Księgowych – roczne sprawozdanie finansowe; Europejski Bank Inwestycyjny – wspomaganie stałego rozwoju wspólnego rynku. Udziela pożyczek i gwarancji kredytowych na sfinansowanie projektów we wszystkich dziedzinach gospodarki

5 JEDNOLITY AKT EUROPEJSKI
Zmiany w rozumieniu integracji – utworzenie rynku wewnętrznego do r.; - przyjęcie zasad współpracy w sprawach bezpieczeństwa; - umocnienie Europejskiego Systemu Walutowego; Raport Cecchiniego – wprowadzenie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów – nowej taryfy celnej Wspólnot Europejskich (TARIC) oraz jednolitego dokumentu administracyjnego przy przewożeniu towarów przez granicę (SAD); Zamówienia publiczne – m.in.. regulacje prawne na dostawy wody, energii, usług transportowych, komunikacyjnych, transgranicznych (usuwanie odpadów); Wzajemne uznawanie wymagań technicznych – jednolite zezwolenia na pojazdy mechaniczne; Sektor usług – usługi bankowe, telekomunikacja

6 TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ
Najważniejsze postanowienia Traktatu UE – podpisany w lutym 1992r. W Maastricht, umacnia powiązania wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa; gospodarcze zbliżenie państw członkowskich współpraca w dziedzinie spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości Unia gospodarcza i walutowa: ) r., wzmocnienie polityki gospodarczej i współpracy banków centralnych, swobodny przepływ kapitału, zbliżenie zasad polityki monetarnej; 2) r., wprowadzenie swobody wymienialności walut, zakaz zaciągania pożyczek w bankach centralnych na finansowanie deficytów budżetowych przez władze centralne i lokalne; nadzór długu publicznego i dyscyplina budżetowa; 3) r.,utworzenie Europejskiego Banku Centralnego i Europejskiego Systemu Banków Centralnych, ujednolicenie polityki monetarnej, wprowadzenie bankomatów i monet euro

7 Zmiany w instytucjach Unii Europejskiej
- swobodny przepływ pracowników prawo osiedlania się świadczenie usług jednolity rynek wewnętrzny badania i rozwój technologiczny kształcenie ogólne i zawodowe ochrona środowiska kultura ochrona konsumenta komunikacja i transport telekomunikacja i energetyka Karta socjalna – ideą jest połączenie ochrony praw pracowniczych z konkurencyjnością;


Pobierz ppt "Unia Europejska po 1990 roku Michał Jasiulewicz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google